Nieuws
Lees voor

Kempenhaeghe symposium haakt in op thema Wereld Slaapdag Slaap’gelijkheid’ voor iedereen

Een goede slaap is essentieel voor je gezondheid en functioneren. Wereldwijd zijn er echter grote verschillen in slaapduur en slaapkwaliteit, afhankelijk van de omstandigheden waarin mensen verkeren. Het thema van de Wereldslaapdag van 15 maart is daarom ‘Sleep Equity for Global Health’, ofwel gelijke kansen voor iedereen om voldoende slaap van goede kwaliteit te krijgen met het oog op de mondiale gezondheid. Het Centrum voor Slaapgeneeskunde van Kempenhaeghe in Heeze sluit tijdens het jaarlijkse symposium op 22 maart a.s. hierbij aan en geeft de laatste updates op het gebied van de herkenning en behandeling van slaapstoornissen.

Homepage foto
Lees voor

Slaapgeneeskunde op het grensvlak

Tijdens het klinisch wetenschappelijk symposium Update@kempenhaeghe op 22 maart delen de professionals van Kempenhaeghe hun kennis met professionals van binnen en buiten de organisatie. In de ochtend van het symposium is er uitgebreide aandacht voor de slaapgeneeskunde op het grensvlak met andere aandoeningen. Zo wordt bijvoorbeeld de interactie tussen slaap en longgeneeskundige en cardiologische ziekten uitgediept. Veel aandacht is er ook voor slaapstoornissen over de levensloop: van kind tot oudere. Een aparte sessie is gewijd aan urologische klachten. Deze kunnen sterk slaapverstorend zijn, maar staan nog relatief weinig in de belangstelling.

Lees voor

Recente ontwikkelingen

In de middag staan diverse recente ontwikkelingen op het gebied van medicamenteuze therapie in de slaapgeneeskunde centraal. Zo worden de fundamenteel nieuwe opties die in afgelopen jaren beschikbaar zijn gekomen besproken, evenals diverse veelbelovende behandelingen die nog in ontwikkeling zijn. Het symposium wordt afgesloten met het onderwerp dat steeds meer ons leven beïnvloedt: kunstmatige intelligentie. Deze technologische ontwikkeling heeft een enorme potentie om het (slaap)veld te transformeren. Experts laten aan de hand van concrete voorbeelden zien wat AI is, hoe 'machine learning' werkt en welke toepassingen er allemaal zijn.

Lees voor

Kennisdeling

Tijdens het jaarlijkse symposium Update@kempenhaeghe staat kennisdeling centraal, evenals onderzoek en ontwikkeling die in samenwerking met andere partijen wordt uitgevoerd om innovaties in de zorg te versnellen, waaronder de TU/e en het Eindhoven MedTech Innovation Center. Naast updates op het gebied van slaapgeneeskunde zijn er ook updates van de laatste ontwikkelingen rondom epilepsie en neurologische leerstoornissen.
Meer informatie over het inmiddels uitverkochte symposium: https://www.kempenhaeghe-event...