U zocht informatie over:
Lees voor

Verantwoording

Statuten Kempenhaeghe

download

Visie en werkwijze raad van toezicht

download

Reglement raad van bestuur

download

Reglement raad van toezicht

download

Jaarrekening Kempenhaeghe

download

Regeling vergoeding onkosten en aanname geschenken en uitnodigingen

download

Verantwoording Stichting Vrienden van Kempenhaeghe

download

Klachtenregeling

download

Klokkenluidersregeling

download

ANBI-formulier Kempenhaeghe Vriendenfonds

download

ANBI-formulier

download

Uitgangspunten voor integer en respectvol handelen

download