U zocht informatie over:
Lees voor

Verantwoording

Statuten Kempenhaeghe

download

Visie en werkwijze raad van toezicht

download

Reglement raad van bestuur

download

Jaarverslag publieksversie 2023

download
Reglement raad van toezicht

download

Jaarrekening Kempenhaeghe 2023download

Regeling vergoeding onkosten en aanname geschenken en uitnodigingen

download

Klachtenregeling

download

Klokkenluidersregeling

download

ANBI-formulier Kempenhaeghe Vriendenfonds

download

ANBI-formulier

download