Nieuws
Lees voor

Symposium Update@Kempenhaeghe voor 24ste keer zeer geslaagd

We blikken terug op een goed bezochte en ook geanimeerde symposiumdag afgelopen vrijdag 22 maart 2024. Bestuurder Erwin van Geenen deed de aftrap en kondigde met trots de 24ste editie aan van het symposium Update@Kempenhaeghe waaraan ruim 350 zorgprofessionals en onderzoekers deelnamen. Professor dr. Marian Majoie, neuroloog, nam het stokje over. Zij kondigde keynotespeaker Tijs Stehmann aan, die bezoekers op verfrissende wijze meenam in de digitale ontwikkelingen binnen de zorg. Hoe ziet de zorg er in 2044 uit en welke tools kunnen we inzetten.

1711104441025
Lees voor

Pitch door jonge onderzoekers

Sebastiaan Overeem introduceerde een 6-tal jonge onderzoekers die met verve een pitch gaven over hun onderzoeken , het doel daarvan en vooral ook de oproep tot interactie tijdens de posterpresentatie.

Daarna was het aan de 30+ sprekers van binnen en buiten Kempenhaeghe en De Berkenschutse om ontwikkelingen binnen de epilepsie, slaapgeneeskunde en neurologische leerstoornissen te presenteren. Inzichten in behandelmethodes, nieuwe medische technologieën en ontwikkelingen werden besproken. Met volop ruimte voor informatieve, interactieve en intercollegiale ontmoetingen. Het symposium werd mede mogelijk gemaakt dankzij onze samenwerkingspartners en de verschillende sponsoren.

66a
Lees voor

Epilepsiezorg belicht

Het Epilepsiecongres 2024 bracht medische professionals, onderzoekers en beleidsmakers samen om de nieuwste ontwikkelingen binnen de epilepsiezorg te bespreken en de implicaties hiervan voor de medische praktijk te onderzoeken. Het programma bestond uit vijf boeiende sessies.

In de sessie 'Digitalisering in de epilepsiezorg' verkenden we hoe technologische ontwikkelingen de zorg kunnen verbeteren en toegankelijker kunnen maken voor patiënten met epilepsie. We bespraken innovatieve benaderingen en digitale tools die de diagnose, monitoring en behandeling van epilepsie ondersteunen.

De sessie 'Verantwoord en inclusief kiezen voor niet-farmacologische epilepsiebehandelingen' richtte zich op de behoefte aan geïndividualiseerde behandelingen en het belang van inclusiviteit in de zorg. We onderzochten niet-farmacologische benaderingen en hun rol in het beheersen van epileptische aanvallen.

Lees voor

Vervolg op de epilepsiesessies

Etiologisch onderzoek stond centraal in de sessie 'Zin en onzin van etiologisch onderzoek: You can’t fix what you don’t know?'. We benadrukken het belang van begrip van de onderliggende oorzaken van epilepsie en hoe dit de behandeling en prognose van patiënten kan beïnvloeden.

'Status epilepticus: pathofysiologie, ziektebeelden en behandeling in verschillende leeftijdsgroepen' bood een diepgaande kijk op status epilepticus, met een focus op de pathofysiologie en hoe behandelingen kunnen variëren afhankelijk van de leeftijd van de patiënt.

De sessie 'Epilepsie en comorbiditeit' belichtte de complexe relatie tussen epilepsie en bijkomende medische aandoeningen. We bespreken de uitdagingen en strategieën om effectieve zorg te bieden aan patiënten met comorbiditeit.

De sessies boden een platform voor het delen van kennis en het verkennen van de nieuwste ontwikkelingen binnen de epilepsiezorg, en benadrukt hoe deze ontwikkelingen de zorg toegankelijk en effectiever kunnen maken voor alle patiënten met epilepsie.

223a
Lees voor

Slaapgeneeskunde en raakvlakken met andere medische specialismen

Een goede kwaliteit slaap is essentieel voor ons functioneren. Andersom zorgen slaapstoornissen voor allerlei klachten en hinder in ons dagelijks leven. Er is een groot aantal ‘primaire’ slaapstoornissen bekend. Daarnaast komen slaapstoornissen ook vaak voor als symptoom bij andere medische aandoeningen. De slaapgeneeskunde heeft derhalve raakvlakken met vrijwel alle medische specialismen. In de ochtend van het symposium was er uitgebreide aandacht voor de slaapgeneeskunde op het grensvlak met andere aandoeningen. De interactie tussen slaap en longgeneeskundige en cardiologische ziekten werd uitgediept. En werd stilgestaan bij ‘slaapstoornissen over de levensloop’ van kind tot oudere. Urologische klachten kunnen sterk slaapverstorend zijn, maar staan nog relatief weinig in de belangstelling. Vandaar dat hier een separate sessie aan werd besteed.

423a
Lees voor

Slaapgeneeskunde; medicamenteuze therapie en meer over kunstmatige intelligentie

In het middagprogramma werd een update gegeven over diverse recente ontwikkelingen als het gaat om medicamenteuze therapie in de slaapgeneeskunde. In afgelopen jaren zijn er fundamenteel nieuwe opties beschikbaar gekomen, en er zijn diverse nieuwe en veelbelovende behandelingen in ontwikkeling.

De sessies over slaapgeneeskunde sloten af met onderwerp wat in toenemende mate ons leven beïnvloedt: kunstmatige intelligentie. Technologische ontwikkeling met enorme potentie om het (slaap)veld te transformeren. Maar wat is AI eigenlijk, en hoe werkt machine learning? En welke toepassingen zijn er allemaal?

Lees voor

Neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen

Het Centrum voor Neurologische Leer- en ontwikkelingsstoornissen biedt uitzonderlijke expertise op vlak van leren en ontwikkeling gelieerd aan neurologische aandoeningen. De sessies over neurologische leerstoornissen stonden in het teken van transitiezorg bezien op verschillende momenten en leeftijden, vanuit patiëntenperspectief en verschillende disciplines betrokken bij transitiezorg. Dit werd geschetst door een divers medisch-inhoudelijk, wetenschappelijk en praktisch gericht programma. Met verschillende deelpresentaties en interactie over transitie. Om samen bij te dragen aan nieuwe inzichten en oplossingen voor dit hot topic in de gezondheidszorg en tot een antwoord te komen op de vraag: ‘Transitie: Fuik of Katapult’? Samen zetten we ons in voor de verbetering van de zorg en het leven van onze patiënten.

237a
Lees voor

Tenslotte

We kijken terug op een geslaagd event dat mede mogelijk werd gemaakt door deskundigen van binnen en buiten Kempenhaeghe, onze samenwerkingspartners en alle sponsoren. We hopen u weer te mogen ontmoeten bij de volgende editie van Update@Kempenhaeghe!