Nieuws
Lees voor

Epilepsiehond draagt bij aan betere kwaliteit van leven

Een epilepsiehond kan een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van mensen met epilepsie. Dit concludeert onderzoekster Valérie van Hezik-Wester in haar recente promotieonderzoek, dat tot stand kwam met medewerking van onder meer dr. Louis Wagner van het Academisch Centrum voor Epileptologie Kempenhaeghe. Mensen met epilepsie ervaren minder aanvallen, meer aanvalsvrije dagen en een betere kwaliteit van leven als ze een epilepsiehond hebben.

Valérie is onderzoeker bij het institute for Medical Technology Assessment (iMTA) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar onderzoek, het EPISODE-onderzoek, was opgezet in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om informatie te verzamelen die gebruikt kan worden voor een beslissing over de opname van epilepsiehonden binnen de verzekerde zorg.

Hond drukt paniek button voor epilepsie in
Lees voor

Alarmknop

Mensen met complexe epilepsie zijn beperkt in hun dagelijkse activiteiten en vaak afhankelijk van een mantelzorger die een oogje in het zeil houdt. Ervaringsverhalen en verkennende onderzoeken gaven aan dat deze mensen mogelijk baat kunnen hebben bij speciaal getrainde honden. Deze epilepsiehonden kunnen getraind worden om aanvallen te herkennen en hulp te bieden als er een aanval plaatsvindt. Bijvoorbeeld door een alarmknop in te drukken als iemand door een aanval valt, of door gevaarlijke bewegingen tegen te houden als een aanval het denkvermogen beïnvloedt.

Lees voor

Dagboekje

Over een periode van drie jaar verzamelde Valérie informatie van 25 personen met ernstige, moeilijk behandelbare epilepsie. De deelnemers werden eerst een periode gevolgd zonder epilepsiehond, en werden daarna één voor één aan een epilepsiehond gekoppeld. Tijdens het onderzoek hielden deelnemers dagelijks hun epileptische aanvallen bij in een dagboekje, en werd er om de drie maanden een vragenlijst ingevuld. Door de informatie van de periode zonder epilepsiehond te vergelijken met de periode met epilepsiehond, konden er conclusies getrokken worden over de effecten van de hond.

Lees voor

Niet voor iedereen

Uit het onderzoek bleek dat gemiddeld genomen, het aantal aanvallen van deelnemers afnam nadat zij de epilepsiehond kregen. Ook verbeterde de kwaliteit van leven van deelnemers en van hun mantelzorgers. De ernst van de aanvallen veranderde niet. De gezondheidsvoordelen van de hond, gemeten in kwaliteit van leven, staan in goede verhouding met de kosten van de hond. Dit komt mede doordat elders zorgkosten bespaard werden en deelnemers minder afhankelijk waren van mantelzorg. Toch profiteerden niet alle deelnemers van de epilepsiehond: voor een kwart van de deelnemers zorgden gezondheidsproblemen of veranderingen in de woonsituatie ervoor dat een epilepsiehond toch geen passende oplossing was.

Lees voor

Betrokkenen bij het project

Het EPISODE project werd betaald door ZonMw met aanvullende financiering van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Het project is uitgevoerd door Erasmus School of Health Policy & Management en institute for Medical Technology Assessment. Betrokken bij het project zijn verder Bultersmekke Assistancedogs, Hulphond Nederland, Kempenhaeghe, Stichting Epilepsie Instellingen Nederland, Open Universiteit, Instituut voor Antrozoölogie, EpilepsieNL en het Leids Universitair Medisch Centrum.


Lees voor

Promotie-onderzoek in het nieuws

Het onderzoek is niet onopgemerkt gebleven. Het onderzoek is inmiddels gepubliceerd door de American Academy of Neurology https://www.neurology.org/doi/...

Bekijk ook korte film met onderzoeker Valérie van Hezik over Chanou Michels, deelnemer aan het EPISODE-onderzoek en haar hond Casey de Minder aanvallen en betere kwaliteit van leven dankzij een epilepsiehond (youtube.com)

Valérie promoveert in Rotterdam op 18 april met haar proefschrift ‘Unleashing the potential of seizure dogs: an evaluation of their clinical, economic, and broader impacts in the management of epilepsy’.