Lees voor

Maak het verschil

In Kempenhaeghe maken wij iedere dag het verschil voor een kind, een gezin, een familie. Door onze patiënten, cliënten en leerlingen, ondanks hun diagnose of beperking, meer perspectief te bieden.

En wie wil nu niet werken in een dynamische omgeving waarbij je je niet alleen dienstverlenend opstelt, maar samen met andere professionals in teamverband en vanuit verschillende invalshoeken oog hebt voor de specifieke behoeften van de patiënt? Waarbij je samenwerkt met academische centra andere kennisinstituten op zoek naar oplossingen? Spreekt dit je aan, lees dan verder.

Verder lezen

KH werken bij 3 1024x730
Lees voor

Vacatures

Kempenhaeghe heeft voortdurend behoefte aan professionals die binnen onze organisatie passen. Wij zoeken zeer regelmatig nieuwe collega's in de functie van verpleegkundige, verzorgende en activiteitenbegeleider. Ook is er regelmatig ruimte voor KNF-laboranten. En op De Berkenschutse is behoefte aan professionals die op gedreven wijze de uitdagingen willen aangaan die werken met onze doelgroepen met zich meebrengt.

Verder zijn we altijd geïnteresseerd in neurologen, klinisch neurofysiologen, kinderartsen, artsen-in-opleiding, arts-assistenten en onderzoekers die serieuze belangstelling hebben voor ons vakgebied of zich daarop oriënteren. Hen nodigen wij graag uit om vrijblijvend kennis te maken onze organisatie. Wij laten graag zien wat we doen.

Vacatures bij Kempenhaeghe

Vacatures bij Berkenschutse

Lees voor

Ruimte voor artsen in opleiding

Voor specialisten-in-opleiding bieden we aantrekkelijke mogelijkheden om zich nader te scholen in de specialistische vakgebieden epileptologie en/of slaapgeneeskunde. Er is veel ruimte om de stage op maat, dus naar wensen en leerbehoeften, in te vullen. De stage bestaat uit klinische en poliklinische activiteiten voor kinderen, pubers, (jong)volwassenen, ouderen, mensen met en zonder lichamelijke en/of verstandelijke handicaps. Behalve het zelfstandig participeren in de kliniek en polikliniek levert deelname aan diverse overlegvormen belangrijke leermomenten op.

De differentiatiestage in Kempenhaeghe is gebaseerd op competentiegericht leren volgens het CANMEDS-model. Het is bovendien een door de Medisch Specialisten Registratie Commissie (MRSC) erkend keuzeonderdeel van de neurologieopleiding. Bij Kempenhaeghe werken arts-assistenten in dagdiensten onder directe supervisie van de stafleden neurologie.

Informatie over de differentiestage epilepsie

Informatie over de differentiestage slaapstoornissen

KH 43
Lees voor

Stage en opleiding

Juist in deze tijd, nu het zorg- en onderwijslandschap zo aan het veranderen is, wil Kempenhaeghe blijven beschikken over vakbekwame, gekwalificeerde medewerkers met hart voor hun werk. Medewerkers die passen binnen onze organisatie. Beroepspraktijkvorming en opleiden zijn daarin belangrijk, niet alleen voor de student en de beroepsgroep, maar ook voor Kempenhaeghe.

We dragen in de vorm van stageplaatsen graag bij aan opleiding van professionals. We hebben een diversiteit aan mogelijkheden voor mbo- en hbo-studenten. Vooral in de zorgverlening is er veel ruimte, maar ook binnen andere onderdelen van onze centra zijn er opties. Het gebeurt regelmatig dat we stagiaires na afloop van de stage een contractvorm kunnen aanbieden.

Verder lezen

KH werken bij 2 770x620
Lees voor

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligers vormen het kloppende hart van Kempenhaeghe. Zonder uitzondering gaat het om betekenisvolle ondersteuning

Door de inzet van vrijwilligers krijgen bewoners en patiënten extra tijd en aandacht. Of is het mogelijk extra faciliteiten te scheppen. Momenteel zijn zo’n 300 vrijwilligers bij ons actief.

Verder lezen