Nieuws
Lees voor

Annemieke Verberne benoemd tot directeur De Berkenschutse

De raad van bestuur van Kempenhaeghe is verheugd te kunnen melden dat mevrouw Annemieke Verberne per 16 september 2024 is benoemd tot directeur van onderwijsexpertisecentrum De Berkenschutse.

Nieuws Berkenschutse 761 x 543 pixels
Lees voor

Annemieke Verberne opvolger Marije Hertroijs

Annemieke Verberne werkt momenteel als directeur van De Groote Aard, een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs in Eersel. Met de benoeming van mw. Verberne zal De Berkenschutse tijdelijk een tweekoppige directie kennen. Vanaf de pensionering van de huidige directeur mw. Marije Hertroijs, in mei 2025, zal mw. Verberne alle directietaken op zich nemen.

Lees voor

Toekomstbestendige school

Bestuurder Erwin van Geenen: “Annemieke Verberne is een mensgerichte, gedreven directeur met een ruime ervaring in het (speciaal) onderwijs. Ze heeft bovendien een brede en strategische oriëntatie. We zijn ervan overtuigd dat de nieuwe directeur zal voortbouwen op hetgeen Marije Hertroijs heeft neergezet. We zien in Annemieke een waardige opvolger die intern en extern een belangrijke bijdrage zal leveren aan de doorontwikkeling en de verbinding van De Berkenschutse en Kempenhaeghe. Daarmee zal De Berkenschutse een toekomstbestendige school en een vooruitstrevend onderwijsexpertisecentrum blijven met een bovenregionale functie in de Brainportregio.”

Lees voor

Over De Berkenschutse

De Berkenschutse biedt onderwijs, vorming en (ambulante) begeleiding aan leerlingen met epilepsie, leerlingen met autisme en aan langdurig zieke, zeer moeilijk lerende en meervoudig gehandicapte leerlingen. Met oog voor ieders talent en situatie werken we aan onderwijs op maat voor elke leerling. Als onderwijsexpertisecentrum maakt De Berkenschutse deel uit van Stichting Kempenhaeghe, gespecialiseerd centrum op het gebied van complexe epilepsie, slaapstoornissen en neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen.