Lees voor

Wetenschap in Kempenhaeghe

Behalve op zorg en onderwijs richt Kempenhaeghe zich op de ontwikkeling van kennis en expertise in epileptologie, slaapgeneeskunde en neurocognitie. ‘TriO’ is het orgaan dat onderzoek, ontwikkeling en opleiding voor de vijf Kempenhaeghecentra borgt. Multidisciplinaire, thematische onderzoeksgroepen buigen zich hier over strategisch gekozen inhoudelijke thema’s. Een voorbeeld van studies vindt u hier.

Het wetenschappelijk onderzoek in Kempenhaeghe ontstaat en wordt geïnspireerd in de praktijk van de gespecialiseerde zorgverlening en het gespecialiseerd onderwijs. Het aantal onderzoekprojecten waarin wij betrokken zijn en publicaties en promotiestudies, blijft groeien. Gezamenlijk ontwikkelen we nieuwe perspectieven die resulteren in de steeds verdere verbetering van de patiëntenzorg en verdieping van onze kennis van de aandoeningen. Zo investeren we in de kwaliteit van onze zorg, diagnostiek, behandeling en begeleiding, én verspreiden we onze kennis.

Lees voor

Samenwerken in netwerken

Via samenwerking en academisering realiseren en borgen wij de wetenschappelijke opbrengsten in onze vakgebieden. We werken nationaal en internationaal samen met universiteiten, andere academische centra, kennisinstituten en het bedrijfsleven. Meerdere aan Kempenhaeghe verbonden specialisten bekleden leerstoelen aan universiteiten in Nederland en België.

Samen met Maastricht UMC+ vormt Kempenhaeghe het Academisch Centrum voor Epileptologie, dat ook nauwe banden onderhoudt met UZ Gent. Met de Technische Universiteit Eindhoven zetten we in een sterke combinatie in op wetenschap en innovatie. Ook het Centrum voor Slaapgeneeskunde, het Centrum voor Neurologische Leer- en Ontwikkelingsstoornissen en het Centrum voor Epilepsiewoonzorg ontwikkelen en verankeren met deze partijen expertise.

Op het gebied van epilepsie zijn er verder banden met Radboudumc en UMC Utrecht. In slaaponderzoek werken we met Radboudumc en CIRO. Op het vlak van leerstoornissen zijn er contacten met Leiden UMC en Erasmus MC. Die zijn er ook tussen het Centrum voor Epilepsiewoonzorg en ErasmusMC. Bovendien participeren we – veelal samen met de genoemde academische ziekenhuizen – in diverse consortia in Nederland en in Europa.

Lees voor

Leerstoelen en onderzoekslijnen

De aan Kempenhaeghe verbonden hoogleraren zijn topspecialisten in hun vakgebied. Zij leggen verbindingen tussen Kempenhaeghe en universitaire centra en bevorderen dat Kempenhaeghe in juiste nationale en internationale onderzoeksnetwerken is vertegenwoordigd.

In afstemming met de directies van de Kempenhaeghe-centra zetten ze onderzoekslijnen uit en leiden en coördineren ze wetenschappelijke projecten. Ook doceren ze aan universiteiten en dragen ze als voorzitter of spreker op congressen in binnen- en buitenland bij aan expertise-overdracht. De professoren zijn ook actief in de directe patiëntenzorg wat bijdraagt aan borging van de link tussen wetenschap en de dagelijkse zorgpraktijk.

Lees voor

Wetenschappelijk onderzoekers

In Kempenhaeghe zijn veel medewerkers actief in wetenschappelijk onderzoek.

Een grote groep promovendi is voltijds verbonden aan universiteiten en werkt van daaruit aan onderzoeksprojecten waarin Kempenhaeghe is betrokken. Ook werken gepromoveerde senior-onderzoekers via dubbelaanstellingen aan zowel de Technische Universiteit Eindhoven als aan Kempenhaeghe, aan onderzoek op onze vakgebieden.

Daarnaast zijn er behandelaars van Kempenhaeghe die in deeltijd werken aan promotieonderzoek. Na afronding van hun promotietraject blijven behandelaars in Kempenhaeghe actief in wetenschappelijke projecten op hun (klinische) vakgebied. Ook dragen ze bij aan expertiseontwikkeling en -overdracht via onder meer publicaties en presentaties.

Lees voor

Publicaties *

  • Laatste 6 maanden, tweemaandelijkse update. Zoekt u een specifiek artikel? Dan verwijzen we u graag naar Pubmed.

Wechsler Scale Intelligence Testing in Males with Dystrophinopathies: A Review and Meta-Analysis.

Auteurs: Weerkamp PMM, Mol EM, Sweere DJJ, Schrans DGM, Vermeulen RJ, Klinkenberg S, Hurks PPM, Hendriksen JGM
Reeks: Brain Sciences 2022; 12(11): 1544. doi:10.3390/brainsci12111544
Datum: 14-11-2022
Bekijk publicatie

Evaluation of a Rapid Topiramate Titration Scheme for the Early Detection of Cognitive Side Effects.

Auteurs: Witt JA, Widman G, Hansen N, von Wrede R, Elger CE, Helmstaedter C.
Reeks: CNS Drugs. 2022 Nov 2. doi: 10.1007/s40263-022-00969-3. Epub ahead of print.
Datum: 02-11-2022
Bekijk publicatie

Can body position be arrhythmogenic?

Auteurs: van den Broek JL, Heydari S, Zhan Z, Sammali F, Overeem S, van den Heuvel ER, Dekker L
Reeks: Authorea Preprints; 2022. doi: 10.22541/au.166730410.01082676/v1
Datum: 01-11-2022
Bekijk publicatie

Thalamocortical coherence and causality in different sleep stages using deep brain stimulation recordings

Auteurs: Jacobs FENB, Bernhard H, van Kranen-Mastenbroek VHJM, Wagner GL, Schaper FLWVJ, Ackermans L, Rouhl RPW, Roberts MJ, Gommer ED
Reeks: Sleep Med. 2022 Oct 18;100:573-576. doi: 10.1016/j.sleep.2022.10.010. Epub ahead of print.
Datum: 18-10-2022
Bekijk publicatie

Assessment of Trabecular Bone Score: a 7-year follow-up study in institutionalized adults with refractory epilepsy and intellectual disability.

Auteurs: Berkvens JJL, Wyers CE, Hans D, Mergler S, Beerhorst K, Verschuure P, Tan IY, Majoie HJM, van den Bergh JP
Reeks: Seizure 2022; 103: 32-38. doi: doi.org/10.1016/j.seizure.2022.10.016
Datum: 17-10-2022
Bekijk publicatie

Cognitive and behavioral functioning in two neurogenetic disorders; how different are these aspects in Duchenne muscular dystrophy and Neurofibromatosis type 1?

Auteurs: Hellebrekers DMJ, van Abeelen SAM, Catsman CE, van Kuijk SMJ, Laridon AM, Klinkenberg S, Hendriksen JGM, Vles JSH.
Reeks: PLoS One. 2022 Oct 10;17(10):e0275803. doi: 10.1371/journal.pone.0275803
Datum: 10-10-2022
Bekijk publicatie

Clinical Utility of Eye Tracking in Assessing Distractibility in Children with Neurological Disorders or ADHD: A Cross-Sectional Study.

Auteurs: Sweere DJJ, Pel JJM, Kooiker MJG, van Dijk JP, van Gemert EJJM, Hurks PPM, Klinkenberg S, Vermeulen RJ, Hendriksen JGM
Reeks: Brain Sci. 2022 12(10):1396. doi: 10.3390/brainsci12101369
Datum: 05-10-2022
Bekijk publicatie

Using the CeHReS roadmap to develop a sleep intervention for autistic students.

Auteurs: Schouwenaars O, Magnee M, Geurts H, van Bennekom C, Pillen S, Teunisse JP
Reeks: PsyArXiv. 2022. Oct 5. doi:10.31234/osf.io/h3a4b [This article is a preprint, not yet peer reviewed]
Datum: 05-10-2022
Bekijk publicatie

A Potential Multimodal Test for Clinical Assessment of Visual Attention in Neurological Disorders

Auteurs: Barone V, van Dijk JP, Debeij-van Hall MHJA, van Putten MJAM
Reeks: Clin EEG Neurosci. 2022 Oct 3:15500594221129962. doi: 10.1177/15500594221129962. Epub ahead of print
Datum: 03-10-2022
Bekijk publicatie

Prescription Drugs Used in Insomnia.

Auteurs: Dujardin S, Pijpers A, Pevernagie D.
Reeks: Sleep Med Clin. 2022 Sep;17(3):315-328. doi: 10.1016/j.jsmc.2022.06.001.
Datum: 24-09-2022
Bekijk publicatie

Spatiotemporal patterns of sleep spindle activity in human anterior thalamus and cortex

Auteurs: Bernhard H, Schaper FLWVJ, Janssen MLF, Gommer ED, Jansma BM, Van Kranen-Mastenbroek V, Rouhl RPW, de Weerd P, Reithler J, Roberts MJ; DBS study group: Wagner L, Colon AJ, Hilkmann DMW, Vlooswijk MCG, Nelissen J, Ackermans L, Temel Y
Reeks: Neuroimage. 2022 Sep 11;263:119625. doi: 10.1016/j.neuroimage.2022.119625.
Datum: 11-09-2022
Bekijk publicatie

Self-Organizing Maps for Contrastive Embeddings of Sleep Recordings

Auteurs: Huijben IAM, Nijdam AA, Hermans LWA, Overeem S, Van Gilst MM, Van Sloun RJG
Reeks: Annu Int Conf IEEE Eng Med Biol Soc. 2022 Jul;2022:2945-2948. doi: 10.1109/EMBC48229.2022.9871236
Datum: 11-09-2022
Bekijk publicatie

Multimodal nocturnal seizure detection: do we need to adapt algorithms for children?

Auteurs: Lazeron RHC, Thijs RD, Arends J, Gutter T, Cluitmans P, Van Dijk J, Tan FIY, Hofstra W, Donjacour CEHM, Leijten F, Dutch Tele-Epilepsy Consortium
Reeks: Epilepsia Open. 2022 Sep;7(3):406-413. doi: 10.1002/epi4.12618. Epub 2022 Jul 21
Datum: 09-09-2022
Bekijk publicatie

Phenytoin as seizure prophylaxis in hematopoietic stem cell transplantation with busulfan conditioning

Auteurs: Germeraad RS, Demandt AMP, Rouhl RPW
Reeks: Front Neurol. 2022 Aug 22;13:928550. doi: 10.3389/fneur.2022.928550
Datum: 22-08-2022
Bekijk publicatie

A model of healthy aging based on smartphone interactions reveals advanced behavioral age in neurological disease

Auteurs: Ceolini E, Brunner I, Bunschoten J, Majoie MHJM, Thijs RD, Ghosh A
Reeks: iScience. 2022 Aug 5;25(8):104792. doi: 10.1016/j.isci.2022.104792
Datum: 05-08-2022
Bekijk publicatie

Computerized working memory training in males with Duchenne muscular dystrophy: A single case experimental design study.

Auteurs: Hellebrekers DMJ, Wirken JMA, Lionarons JM, van Kuijk SMJ, Klinkenberg S, Vles JSH, Hendriksen JGM
Reeks: Neuropsychol Rehabil. 2022 Jul 23:1-24. doi: 10.1080/09602011.2022.2096080. Epub ahead of print
Datum: 23-07-2022
Bekijk publicatie

Discrepancy between subjective and objective memory change after epilepsy surgery: Relation with seizure outcome and depressive symptoms

Auteurs: M�cke FJ, Hendriks MP, Bien CG, Grewe P
Reeks: Front Neurol. 2022 Jul 22;13:855664. doi: 10.3389/fneur.2022.855664
Datum: 22-07-2022
Bekijk publicatie

Dataset of Speech Production in intracranial.Electroencephalography

Auteurs: Verwoert M, Ottenhof MC, Goulis S, Colon A, Wagner L, Tousseyn S, Dijk JP van, Kubben P, Herff C
Reeks: Sci Data. 2022 Jul 22;9(1):434. doi: 10.1038/s41597-022-01542-9
Datum: 22-07-2022
Bekijk publicatie

Executed and imagined grasping movements can be decoded from lower dimensional representation of distributed non-motor brain areas

Auteurs: Ottenhoff MC, Verwoert M, Goulis A, Colon A, Wagner L, Tousseyn S, van Dijk JP, Kubben PL, Herff C
Reeks: bioRxiv. 2022; (Jul 04):. doi: 10.1101/2022.07.04.498676. This article is a preprint, not yet peer reviewed
Datum: 04-07-2022
Bekijk publicatie

The neurocognitive profile of adults with Becker muscular dystrophy in the Netherlands

Auteurs: Koeks Z, Hellebrekers DMJ, van de Velde NM, Alleman I, Spitali P, van Duyvenvoorde HA, Verschuuren JJGM, Hendriksen JGM, Niks EH
Reeks: J Neuromuscul Dis. 2022 Jun 11. doi: 10.3233/JND-210770. Epub ahead of print
Datum: 11-06-2022
Bekijk publicatie

Certainty about Uncertainty in Sleep Staging; a Theoretical Framework.

Auteurs: van Gorp H, Huijben IAM, Fonseca P, van Sloun RJG, Overeem S, van Gilst MM.
Reeks: Sleep. 2022 Jun 8:zsac134. doi: 10.1093/sleep/zsac134. Epub ahead of print
Datum: 08-06-2022
Bekijk publicatie

Dutch Tele-Epilepsy Consortium study group. Multimodal nocturnal seizure detection: do we need to adapt algorithms for children?

Auteurs: Lazeron RHC, Thijs RD, Arends J, Gutter T, Cluitmans P, Van Dijk J, Tan FIY, Hofstra W, Donjacour CEHM, Leijten F
Reeks: Epilepsia Open. 2022 Jun 6. doi: 10.1002/epi4.12618. Epub ahead of print
Datum: 06-06-2022
Bekijk publicatie

Idling for Decades: A European Study on Risk Factors Associated with the Delay Before a Narcolepsy Diagnosis

Auteurs: Zhang Z, Dauvilliers Y, Plazzi G, Mayer G, Lammers GJ, Santamaria J, Partinen M, Overeem S, Del Rio Villegas R, Sonka K, Peraita-Adrados R, Heinzer R, Wierzbicka A, H�gl B, Manconi M, Feketeova E, da Silva AM, Bu�kov� J, Bassetti CLA, Barateau L, Pizza F, Antelmi E, Gool JK, Fronczek R, Gaig C, Khatami R
Reeks: Nat Sci Sleep. 2022 May 31;14:1031-1047. doi: 10.2147/NSS.S359980
Datum: 31-05-2022
Bekijk publicatie

SOM-CPC: Unsupervised Contrastive Learning with Self-Organizing Maps for Structured Representations of High-Rate Time Series

Auteurs: Huijben IA, Nijdam AA, Overeem S, van Gilst MM, van Sloun RJ
Reeks: arXiv preprint arXiv:2205.15875. [Preprint, not yet peer reviewd!]
Datum: 31-05-2022
Bekijk publicatie

Effects of solriamfetol on on-the-road driving performance in participants with excessive daytime sleepiness associated with obstructive sleep apnoea

Auteurs: Vinckenbosch F, Asin J, de Vries N, Vonk PE, Donjacour CEHM, Lammers GJ, Overeem S, Janssen H, Wang G, Chen D, Carter LP, Zhou K, Vermeeren A, Ramaekers JG
Reeks: Hum Psychopharmacol. 2022 May 28:e2845. doi: 10.1002/hup.2845. Epub ahead of print
Datum: 28-05-2022
Bekijk publicatie

Towards Closed-Loop Speech Synthesis from Stereotactic EEG: A Unit Selection Approach

Auteurs: Angrick M, Ottenhoff M, Diener L, Ivucic D, Goulis S, Colon A, Wagner L, Krusienski DJ, Kubben PL, Schultz T, Herff C
Reeks: ICASSP 2022 - 2022 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), 2022, pp. 1296-1300, doi: 10.1109/ICASSP43922.2022.9747300
Datum: 23-05-2022
Bekijk publicatie

Functional MRI in major depressive disorder: A review of findings, limitations, and future prospects

Auteurs: Pilmeyer J, Huijbers W, Lamerichs R, Jansen JFA, Breeuwer M, Zinger S
Reeks: J Neuroimaging. 2022 May 21. doi: 10.1111/jon.13011. Epub ahead of print
Datum: 21-05-2022
Bekijk publicatie

Human KCNQ5 de novo Mutations Underlie Epilepsy and Intellectual Disability

Auteurs: Wei AD, Wakenight P, Zwingman TA, Bard AM, Sahai N, Willemsen MH, Schelhaas HJ, Stegmann APA, Verhoeven JS, de Man SA, Wessels MW, Kleefstra T, Shinde DN, Helbig KL, Basinger A, Wagner VF, Rodriguez-Buritica DF, Bryant E, Millichap JJ, Millen KJ, Dobyns WB, Ramirez JM, Kalume FK
Reeks: J Neurophysiol. 2022 May 18. doi: 10.1152/jn.00509.2021. Epub ahead of print
Datum: 18-05-2022
Bekijk publicatie

Hypocretin-1 measurements in cerebrospinal fluid using radioimmunoassay: within and between assay reliability and limit of quantification

Auteurs: van der Hoeven AE, van Waaij K, Bijlenga D, Roelandse FWC, Overeem S, Bakker JA, Fronczek R, Lammers GJ
Reeks: Sleep. 2022 May 5:zsac103. doi: 10.1093/sleep/zsac103. Epub ahead of print
Datum: 05-05-2022
Bekijk publicatie

Towards Closed-Loop Speech Synthesis from Stereotactic EEG: A Unit Selection Approach. In ICASSP 2022-2022

Auteurs: Angrick M, Ottenhoff M, Diener L, Ivucic D, Goulis S, Colon AJ, Wagner L, Krusienski DL, Kubben PL, Schultz T Herff C
Reeks: IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP) 2022; May 03. 1296-1300. doi: 10.1109/ICASSP43922.2022.9747300
Datum: 03-05-2022
Bekijk publicatie

Functional connectivity of limbic system years after pre-eclampsia: 7-Tesla functional MRI study

Auteurs: Canjels LPW, Ghossein-Doha C, Alers RJ, Rutten S, van den Kerkhof M, Schiffer VMMM, Mulder E, Gerretsen SC, Aldenkamp AP, Hurks PPM, van de Ven V, Spaanderman MEA, Jansen JFA, Backes WH.
Reeks: Ultrasound Obstet Gynecol. 2022 May 2. doi: 10.1002/uog.24928. Epub ahead of print.
Datum: 02-05-2022
Bekijk publicatie

Blood-brain barrier leakage years after pre-eclampsia: dynamic contrast-enhanced 7-Tesla MRI study

Auteurs: Canjels LPW, Jansen JFA, Alers RJ, Ghossein-Doha C, van den Kerkhof M, Schiffer VMMM, Mulder E, Gerretsen SC, Aldenkamp AP, Hurks PPM, van de Ven V, Spaanderman MEA, Backes WH.
Reeks: Ultrasound Obstet Gynecol. 2022 May 2. doi: 10.1002/uog.24930. Epub ahead of print.
Datum: 02-05-2022
Bekijk publicatie

Data-Driven Phenotyping of Central Disorders of Hypersomnolence With Unsupervised Clustering

Auteurs: Gool JK, Zhang Z, Oei MS, Mathias S, Dauvilliers Y, Mayer G, Plazzi G, Del Rio-Villegas R, Cano JS, �onka K, Partinen M, Overeem S, Peraita-Adrados R, Heinzer R, Martins da Silva A, H�gl B, Wierzbicka A, Heidbreder A, Feketeova E, Manconi M, Bu�kov� J, Canellas F, Bassetti CL, Barateau L, Pizza F, Schmidt MH, Fronczek R, Khatami R, Lammers GJ
Reeks: Neurology. 2022 Apr 18:10.1212/WNL.0000000000200519. doi: 10.1212/WNL.0000000000200519. Epub ahead of print
Datum: 18-04-2022
Bekijk publicatie

Usefulness of the Maintenance of Wakefulness Test in central disorders of hypersomnolence: a scoping review

Auteurs: Bijlenga D, Overeem S, Fronczek R, Lammers GJ
Reeks: Sleep. 2022 Apr 16:zsac091. doi: 10.1093/sleep/zsac091. Epub ahead of print.
Datum: 16-04-2022
Bekijk publicatie

Speech Production in Intracranial Electroencephalography: iBIDS Dataset

Auteurs: Verwoert M, Ottenhof MC, Goulis S, Colon A, Wagner L, Tousseyn S, Dijk JP van, Kubben P, Herff C
Reeks: bioRxiv. 2022. Apr 8. doi: 10.1101/2022.04.05.487183
Datum: 08-04-2022
Bekijk publicatie

The aftercare survey: Assessment and intervention practices after brain tumour surgery in Europe.

Auteurs: Sierpowska J, Rofes A, Dahlsl�tt K, Mandonnet E, ter Laan M, Po?czy?ska M, Hamer PDW, Halaj M, Spena G, Meling TR, Motomura K, Reyes AF, Campos AR, Robe PA, Zigiotto L, Sarubbo S, Freyschlag CF, Broen MPG, Stranjalis G, Papadopoulos K, Liouta E, Rutten G-J, Viegas CP, Silvestre A, Perrote F, Brochero N, C�ceres C, Zdun-Ry?ewska A, Kloc W, Satoer D, Dragoy O, Hendriks MPH, Alvarez-Carriles JC, Piai V.
Reeks: Neuro-Oncology Practice 2022; Apr 4. doi: 10.1093/nop/npac029. Online ahead of print.
Datum: 04-04-2022
Bekijk publicatie

Epileptic Seizure Detection by Cascading Isolation Forest-based Anomaly Screening and EasyEnsemble

Auteurs: Guo Y, Jiangb X, Tao L, Mengc L, Dai C, Long X, Wan F, Zhang Y, Van Dijk J, Aarts RM, Chen W, Chen C.
Reeks: IEEE Trans Neural Syst Rehabil Eng. 2022;30:915-924. doi: 10.1109/TNSRE.2022.3163503. Epub 2022 Apr 13
Datum: 30-03-2022
Bekijk publicatie

In-vitro engineered human cerebral tissues mimic pathological circuit disturbances in 3D

Auteurs: Saberi A, Aldenkamp AP, Kurniawan NA, Bouten CVC
Reeks: Commun Biol. 2022 Mar 23;5(1):254. doi: 10.1038/s42003-022-03203-4
Datum: 23-03-2022
Bekijk publicatie

Intermediate hypocretin-1 cerebrospinal fluid levels and typical cataplexy: their significance in the diagnosis of narcolepsy type 1

Auteurs: van der Hoeven AE, Fronczek R, Schinkelshoek MS, Roelandse FWC, Bakker JA, Overeem S, Bijlenga D, Lammers GJ
Reeks: Sleep. 2022 Mar 7:zsac052. doi: 10.1093/sleep/zsac052. Epub ahead of print
Datum: 07-03-2022
Bekijk publicatie

Parental perspectives on care for sleep in children with cerebral palsy: a wake-up call.

Auteurs: Hulst RY, Voorman JM, Pillen S, Ketelaar M, Visser-Meily JMA, Verschuren O.
Reeks: Disabil Rehabil. 2022 Feb;44(3):458-467. doi: 10.1080/09638288.2020.1770873. Epub 2020 Jun 12
Datum: 28-02-2022
Bekijk publicatie

Assessment of need for hemostatic evaluation in patients taking valproic acid: A retrospective cross-sectional study

Auteurs: Post DS, van der Veer A, Schijns OEMG, Klinkenberg S, Rijkers K, Wagner GL, van Kranen-Mastenbroek VHJM, Willems PCPH, Verhezen PWM, Beckers EAM, Heubel-Moenen FCJI, Henskens YMC
Reeks: PLoS One. 2022 Feb 25;17(2):e0264351. doi: 10.1371/journal.pone.0264351
Datum: 25-02-2022
Bekijk publicatie

Treating Rhythmic and Periodic EEG Patterns in Comatose Survivors of Cardiac Arrest

Auteurs: Ruijter BJ, Keijzer HM, Tjepkema-Cloostermans MC, Blans MJ, Beishuizen A, Tromp SC, Scholten E, Horn J, van Rootselaar AF, Admiraal MM, van den Bergh WM, Elting JJ, Foudraine NA, Kornips FHM, van Kranen-Mastenbroek VHJM, Rouhl RPW, Thomeer EC, Moudrous W, Nijhuis FAP, Booij SJ, Hoedemaekers CWE, Doorduin J, Taccone FS, van der Palen J, van Putten MJAM, Hofmeijer J; TELSTAR Investigators
Reeks: N Engl J Med. 2022 Feb 24;386(8):724-734. doi: 10.1056/NEJMoa2115998
Datum: 24-02-2022
Bekijk publicatie

Representations of temporal sleep dynamics: review and synthesis of the literature

Auteurs: Hermans LW, Huijben IA, van Gorp H, Leufkens TR, Fonseca P, Overeem S, van Gilst MM
Reeks: Sleep Med Rev. 2022 Feb 17;63:101611. doi: 10.1016/j.smrv.2022.101611. Epub ahead of print
Datum: 17-02-2022
Bekijk publicatie

Brivaracetam for the treatment of refractory epilepsy in patients with prior exposure to levetiracetam: a retrospective outcome analysis

Auteurs: Snoeren A, Majoie MH, Fasen K, IJff DM
Reeks: Seizure. 2022. Feb 12 doi:10.1016/j.seizure.2022.02.007 Epub ahead of print.
Datum: 12-02-2022
Bekijk publicatie

The potential of invasive and non-invasive vagus nerve stimulation to improve verbal memory performance in epilepsy patients

Auteurs: Mertens A, Gadeyne S, Lescrauwaet E, Carrette E, Meurs A, De Herdt V, Dewaele F, Raedt R, Miatton M, Boon P, Vonck K.
Reeks: Sci Rep. 2022 Feb 7;12(1):1984. doi: 10.1038/s41598-022-05842-3
Datum: 07-02-2022
Bekijk publicatie

Value of ultra-high field MRI in patients with suspected focal epilepsy and negative 3 T MRI (EpiUltraStudy): protocol for a prospective, longitudinal therapeutic study.

Auteurs: van Lanen RHGJ, Wiggins CJ, Colon AJ, Backes WH, Jansen JFA, Uher D, Drenthen GS, Roebroeck A, Ivanov D, Poser BA, Hoeberigs MC, van Kuijk SMJ, Hoogland G, Rijkers K, Wagner GL, Beckervordersandforth J, Delev D, Clusmann H, Wolking S, Klinkenberg S, Rouhl RPW, Hofman PAM, Schijns OEMG
Reeks: Neuroradiology. 2022 Jan 5. doi: 10.1007/s00234-021-02884-8. Epub ahead of print.
Datum: 05-01-2022
Bekijk publicatie

Economic evaluation of deep brain stimulation compared with vagus nerve stimulation and usual care for patients with refractory epilepsy: A lifetime decision analytic model.

Auteurs: Chan HY, Wijnen BFM, Majoie MHJM, Evers SMAA, Hiligsmann M.
Reeks: Epilepsia. 2021 Dec 30. doi: 10.1111/epi.17158. Epub ahead of print.
Datum: 30-12-2021
Bekijk publicatie

Epilepsy and Sleep in the ATR-X Syndrome

Auteurs: van Mierlo P, Braakman H, Vandenbussche N, Schelhaas HJ, Pillen S.
Reeks: Neuropediatrics. 2021 Dec 21. doi: 10.1055/s-0041-1740551. Epub ahead of print.
Datum: 21-12-2021
Bekijk publicatie

Validation of the Dutch translation of the Paris Arousal Disorders Severity Scale for NREM parasomnias in a one-year and one-month version

Auteurs: van Mierlo P, Hermans L, Arnulf I, Pijpers A, Overeem S, van Gilst M
Reeks: J Clin Sleep Med. 2021 Dec 17. doi: 10.5664/jcsm.9830. Epub ahead of print
Datum: 17-12-2021
Bekijk publicatie

Continuously Decoding Grasping Movements using Stereotactic Depth Electrodes

Auteurs: Ottenhoff MC, Goulis S, Wagner L, Tousseyn S, Colon A, Kubben P, Herff C.
Reeks: Annu Int Conf IEEE Eng Med Biol Soc. 2021 Nov;2021:6098-6101. doi: 10.1109/EMBC46164.2021.9629639
Datum: 14-12-2021
Bekijk publicatie