Lees voor

Wetenschap in Kempenhaeghe

Behalve op zorg en onderwijs richt Kempenhaeghe zich op de ontwikkeling van kennis en expertise in epileptologie, slaapgeneeskunde en neurocognitie. ‘TriO’ is het orgaan dat onderzoek, ontwikkeling en opleiding voor de vijf Kempenhaeghecentra borgt. Multidisciplinaire, thematische onderzoeksgroepen buigen zich hier over strategisch gekozen inhoudelijke thema’s. Een voorbeeld van studies vindt u hier.

Het wetenschappelijk onderzoek in Kempenhaeghe ontstaat en wordt geïnspireerd in de praktijk van de gespecialiseerde zorgverlening en het gespecialiseerd onderwijs. Het aantal onderzoekprojecten waarin wij betrokken zijn en publicaties en promotiestudies, blijft groeien. Gezamenlijk ontwikkelen we nieuwe perspectieven die resulteren in de steeds verdere verbetering van de patiëntenzorg en verdieping van onze kennis van de aandoeningen. Zo investeren we in de kwaliteit van onze zorg, diagnostiek, behandeling en begeleiding, én verspreiden we onze kennis. In het tweejaarlijkse ‘Periodiek Bericht’ verantwoorden we onze wetenschappelijke inspanningen.

Periodiek Bericht 

Lees voor

Samenwerken in netwerken

Via samenwerking en academisering realiseren en borgen wij de wetenschappelijke opbrengsten in onze vakgebieden. We werken nationaal en internationaal samen met universiteiten, andere academische centra, kennisinstituten en het bedrijfsleven. Meerdere aan Kempenhaeghe verbonden specialisten bekleden leerstoelen aan universiteiten in Nederland en België.

Samen met Maastricht UMC+ vormt Kempenhaeghe het Academisch Centrum voor Epileptologie, dat ook nauwe banden onderhoudt met UZ Gent. Met de Technische Universiteit Eindhoven zetten we in een sterke combinatie in op wetenschap en innovatie. Ook het Centrum voor Slaapgeneeskunde, het Centrum voor Neurologische Leer- en Ontwikkelingsstoornissen en het Centrum voor Epilepsiewoonzorg ontwikkelen en verankeren met deze partijen expertise. 

Op het gebied van epilepsie zijn er verder banden met Radboudumc en UMC Utrecht. In slaaponderzoek werken we met Radboudumc en CIRO. Op het vlak van leerstoornissen zijn er contacten met Leiden UMC en Erasmus MC. Die zijn er ook tussen het Centrum voor Epilepsiewoonzorg en ErasmusMC.  Bovendien participeren we – veelal samen met de genoemde academische ziekenhuizen – in diverse consortia in Nederland en in Europa.

Lees voor

Leerstoelen en onderzoekslijnen

De aan Kempenhaeghe verbonden hoogleraren zijn topspecialisten in hun vakgebied. Zij leggen verbindingen tussen Kempenhaeghe en universitaire centra en bevorderen dat Kempenhaeghe in juiste nationale en internationale onderzoeksnetwerken is vertegenwoordigd.

In afstemming met de directies van de Kempenhaeghe-centra zetten ze onderzoekslijnen uit en leiden en coördineren ze wetenschappelijke projecten. Ook doceren ze aan universiteiten en dragen ze als voorzitter of spreker op congressen in binnen- en buitenland bij aan expertise-overdracht. De professoren zijn ook actief in de directe patiëntenzorg wat bijdraagt aan borging van de link tussen wetenschap en de dagelijkse zorgpraktijk.
Lees voor

Wetenschappelijk onderzoekers

In Kempenhaeghe zijn veel medewerkers actief in wetenschappelijk onderzoek.

Een grote groep promovendi is voltijds verbonden aan universiteiten en werkt van daaruit aan onderzoeksprojecten waarin Kempenhaeghe is betrokken. Ook werken gepromoveerde senior-onderzoekers via dubbelaanstellingen aan zowel de Technische Universiteit Eindhoven als aan Kempenhaeghe, aan onderzoek op onze vakgebieden.

Daarnaast zijn er behandelaars van Kempenhaeghe die in deeltijd werken aan promotieonderzoek. Na afronding van hun promotietraject blijven behandelaars in Kempenhaeghe actief in wetenschappelijke projecten op hun (klinische) vakgebied. Ook dragen ze bij aan expertiseontwikkeling en -overdracht via onder meer publicaties en presentaties.

Lees voor

Publicaties*

  • Laatste 6 maanden, maandelijkse update. Zoekt u een specifiek artikel? Dan verwijzen we u graag naar Pubmed.

Sleep Health Practices and Sleep Knowledge among Healthcare Professionals in Dutch Paediatric Rehabilitation.

Auteurs Hulst RY, Pillen S, Voorman JM, Rave N, Visser-Meily JMA, Verschuren O
Reeks Child Care Health Dev. 2020 Jul 24. doi: 10.1111/cch.12799. Epub ahead of print
Datum 24-07-2020 Bekijk publicatie

The importance of specialized sleep investigations in children with a suprasellar tumor.

Auteurs van Schaik J, Pillen S, van Litsenburg RRL, Vandenbussche NLE, de Bont JM, Schouten-van Meeteren AYN, van Santen HM.
Reeks Pituitary. 2020 Jul 20. doi: 10.1007/s11102-020-01065-9. Epub ahead of print.
Datum 20-07-2020 Bekijk publicatie

Neurocognitive and behavioural profile in Panayiotopoulos syndrome

Auteurs Fonseca Wald ELA, Debeij-Van Hall MHJA, De Jong E, Aldenkamp AP, Vermeulen RJ, Vles JSH, Klinkenberg S, Hendriksen JGM.
Reeks Dev Med Child Neurol. 2020 Aug;62(8):985-992. doi: 10.1111/dmcn.14417. Epub 2019 Dec 3.
Datum 01-07-2020 Bekijk publicatie

Shedding light on human cerebral lipofuscin: An explorative study on identification and quantification.

Auteurs Hakvoort K, Otto L, Haeren R, Hoogland G, Schijns O, Vink H, Klein D, van Zandvoort M, Rijkers K.
Reeks J Comp Neurol. 2020 Jun 27. doi: 10.1002/cne.24971. [Epub ahead of print]
Datum 27-06-2020 Bekijk publicatie

Early Infantile Epileptic Encephalopathy Due to Biallelic Pathogenic Variants in PIGQ: Report of 7 New Subjects and Review of the Literature

Auteurs Johnstone DL, Nguyen TTM, Zambonin J, Kernohan KD, St-Denis A, Baratang NV, Hartley T, Geraghty MT, Richer J, Majewski J, Bareke E, Guerin A, Pendziwiat M, Pena LDM, Braakman HMH, Grip KW, Edmondson AC, He M, Spillmann RC, Eklund EA, Bayat A, Network UD;
Reeks J Inherit Metab Dis. 2020 Jun 26. doi: 10.1002/jimd.12278. Epub ahead of print
Datum 26-06-2020 Bekijk publicatie

Sensitivity of magnetoencephalography as a diagnostic tool for epilepsy: a prospective study.

Auteurs Koster I, Ossenblok P, Brekelmans GJ, van der Linden I, Hillebrand A, Wijnen BF, Colon AJ
Reeks Epileptic Disord. 2020;22(3):264-272. doi:10.1684/epd.2020.1160
Datum 15-06-2020 Bekijk publicatie

Shift-work-related sleep disruption and the risk of decline in cognitive function: The CRUISE Study.

Auteurs Thomas J, Overeem S, Dresler M, Kessels RPC, Claassen JAHR.
Reeks J Sleep Res. 2020 Jun 8:e13068. doi: 10.1111/jsr.13068. [Epub ahead of print]
Datum 08-06-2020 Bekijk publicatie

Effect of treatment on cognitive and attention problems in children with narcolepsy type 1.

Auteurs Janssens KAM, Quaedackers L, Lammers GJ, Amesz P, van Mierlo P, Aarts L, Peeters E, Hendriks D, Vandenbussche N, Overeem S, Pillen S.
Reeks Sleep. 2020 Jun 6. pii: zsaa114. doi: 10.1093/sleep/zsaa114. [Epub ahead of print]
Datum 06-06-2020 Bekijk publicatie

Accelerated Cognitive Ageing in epilepsy: exploring the effective connectivity between resting-state networks and its relation to cognitive decline

Auteurs Bernas A, Breuer LEM, Lamerichs R, de Louw AJA, Aldenkamp AP, Zinger S
Reeks Heliyon 2020 6(6) e03951
Datum 05-06-2020 Bekijk publicatie

Variability in the analysis of a single neuroimaging dataset by many teams.

Auteurs Botvinik-Nezer R, Holzmeister F, Camerer CF, Dreber A, Huber J, Johannesson M, Kirchler M, Iwanir R, Mumford JA,... Heunis S [et al]
Reeks Nature. 2020 Jun;582(7810):84-88. doi: 10.1038/s41586-020-2314-9. Epub 2020 May 20.
Datum 01-06-2020 Bekijk publicatie

Volumetric and Functional Activity Lateralization in Healthy Subjects and Patients with Focal Epilepsy: Initial Findings in a 7T MRI Study

Auteurs Canjels LPW, Backes WH, van Veenendaal TM, Vlooswijk MCG, Hofman PAM, Aldenkamp AP, Rouhl RPW, Jansen JFA.
Reeks J Neuroimaging. 2020 May 30. doi: 10.1111/jon.12739. [Epub ahead of print]
Datum 30-05-2020 Bekijk publicatie

Respiratory Activity Extracted From Wrist-Worn Reflective Photoplethysmography in a Sleep-Disordered Population

Auteurs Papini GB, Fonseca P, van Gilst MM, Bergmans JWM, Vullings R, Overeem S
Reeks Physiol Meas. 2020 May 19. doi: 10.1088/1361-6579/ab9481. Epub ahead of print.
Datum 19-05-2020 Bekijk publicatie

Deep Brain Stimulation in Epilepsy: A Role for Modulation of the Mammillothalamic Tract in Seizure Control?

Auteurs Schaper FLWVJ, Plantinga BR, Colon AJ, Wagner GL, Boon P, Blom N, Gommer ED, Hoogland G, Ackermans L, Rouhl RPW, Temel Y.
Reeks Neurosurgery. 2020 May 18. pii: nyaa141. doi: 10.1093/neuros/nyaa141. [Epub ahead of print]
Datum 18-05-2020 Bekijk publicatie

European perspective of perampanel response in people with Intellectual Disability.

Auteurs Allard J, Henley W, Snoeijen-Schouwenaars F, van Ool J, Tan I, Schelhaas HJ, Majoie MHJM, Hudson S, McLean B, Shankar R.
Reeks Acta Neurol Scand. 2020 May 8. doi: 10.1111/ane.13261. [Epub ahead of print]
Datum 08-05-2020 Bekijk publicatie

Automated video-based detection of nocturnal motor seizures in children.

Auteurs van Westrhenen A, Petkov G, Kalitzin SN, Lazeron RHC, Thijs RD.
Reeks Epilepsia. 2020 May 7. doi: 10.1111/epi.16504. [Epub ahead of print]
Datum 07-05-2020 Bekijk publicatie

Augmenting interictal mapping with neurovascular coupling biomarkers by structured factorization of epileptic EEG and fMRI data

Auteurs Van Eyndhoven S, Dupont P, Tousseyn S, Vervliet N, Van Paesschen W, Van Huffel S, Hunyadi B
Reeks arXiv preprint arXiv:2004.14185 [eess.SP]
Datum 06-05-2020 Bekijk publicatie

Prescription Drugs Used in Insomnia

Auteurs Dujardin S, Pijpers A, Pevernagie D
Reeks Sleep Med Clin. 2020 Jun;15(2):133-145. doi: 10.1016/j.jsmc.2020.02.002.
Datum 05-05-2020 Bekijk publicatie

Quality and denoising in realā€time functional magnetic resonance imaging neurofeedback: A methods review

Auteurs Heunis S, Lamerichs R, Zinger S, Caballero-Gaudes C, Jansen JFA, Aldenkamp B, Breeuwer M
Reeks Hum Brain Mapp. 2020 Apr 25. doi: 10.1002/hbm.25010. [Epub ahead of print]
Datum 25-04-2020 Bekijk publicatie

Functional brain network characteristics are associated with epilepsy severity in childhood absence epilepsy

Auteurs Drenthen GS, Fasen F, Fonseca Wald ELA, Backes WH, Aldenkamp AP, Vermeulen RJ, Debeij-van Hall M, Hendriksen J, Klinkenberg S, Jansen JF
Reeks Neuroimage Clin 2020 Apr 23 doi: 10.1016/j.nicl.2020.102264 [Epub ahead of print]
Datum 23-04-2020 Bekijk publicatie

False alarms reduction in non-convulsive status epilepticus detection via continuous EEG analysis.

Auteurs Wang Y, Long X, van Dijk H, Aarts RM, Wang L, Arends JBAM.
Reeks Physiol Meas. 2020 Apr 23. doi: 10.1088/1361-6579/ab8cb3. [Epub ahead of print]
Datum 23-04-2020 Bekijk publicatie

Effectiveness and tolerability of adjunctive brivaracetam in patients with focal seizures: second interim analysis of 6-month data from a prospective observational study in Europe

Auteurs Steinhoff BJ, Christoensen J, Doherty CP, Majoie M, De Backer M, Hellot S, Leunikava I, Leach JP
Reeks Epilepsy Res. 2020 Apr 9. doi: 10.1016/j.eplepsyres.2020.106329. [Epub ahead of print]
Datum 09-04-2020 Bekijk publicatie

Epilepsy phenotype in individuals with chromosomal duplication encompassing FGF12

Auteurs Willemsen MH, Goei H, Verhoeven JS, Braakman H, de Leeuw N, Freeth A, Miniassian BA
Reeks Epilepsia Open. Apr 8. doi: 10.1002/epi4.12396. [Epub ahead of print]
Datum 08-04-2020 Bekijk publicatie

Constructing an Axonal-Specific Myelin Developmental Graph and its Application to Childhood Absence Epilepsy.

Auteurs Drenthen GS, Fonseca Wald ELA, Backes WH, Aldenkamp AP, Vermeulen RJ, Debeij-van Hall MHJA, Klinkenberg S, Jansen JFA.
Reeks J Neuroimaging. 2020 Apr 7. doi: 10.1111/jon.12707. [Epub ahead of print]
Datum 07-04-2020 Bekijk publicatie

Automatic sleep staging using heart rate variability, body movements, and recurrent neural networks in a sleep disordered population

Auteurs Fonseca P, van Gilst MM, Radha M, Ross M, Moreau A, Cerny A, Anderer P, Long X, van Dijk JP, Overeem S.
Reeks Sleep. 2020 Apr 6. pii: zsaa048. doi: 10.1093/sleep/zsaa048. [Epub ahead of print]
Datum 06-04-2020 Bekijk publicatie

Sleep onset (mis)perception in relation to sleep fragmentation, time estimation and pre-sleep arousal

Auteurs Hermans L, Nano M, Leufkens T, van Gilst M, Overeem S
Reeks Sleep Med. 2020 Mar 28. 100014. doi:10.1016/j.sleepx.2020.100014 [Epub ahead of print]
Datum 28-03-2020 Bekijk publicatie

Cardiac arrhythmias in Dravet syndrome: an observational multicenter study.

Auteurs Shmuely S, Surges R, Helling RM, Gunning WB, Brilstra EH, Verhoeven JS, Cross JH, Sisodiya SM, Tan HL, Sander JW, Thijs RD.
Reeks Ann Clin Transl Neurol. 2020 Mar 24. doi: 10.1002/acn3.51017. [Epub ahead of print]
Datum 24-03-2020 Bekijk publicatie

Psychometric properties of the Patient-Reported Outcomes Measurement Information System (PROMIS) Sleep Disturbance and Sleep-Related Impairment item banks in adolescents

Auteurs van Kooten J, Terwee CB, Luijten MAJ, Steur LMH, Pillen S, Wolters NGJ, Kaspers GJL, van Litsenburg RRL
Reeks J Sleep Res. 2020 Mar 16:e13029. doi: 10.1111/jsr.13029. [Epub ahead of print]
Datum 16-03-2020 Bekijk publicatie

Ketogenic diet for the treatment of pediatric epilepsy: review and meta-analysis

Auteurs Sourbron J, Klinkenberg S, van Kuijk SMJ, Lagae L, Lambrechts D, Braakman HMH, Majoie
Reeks Childs Nerv Syst. 2020. Mar 16. doi:10.1007/s00381-020-04578-7 [Epub ahead of print]
Datum 16-03-2020 Bekijk publicatie

On the merits of non-invasive myelin imaging in epilepsy, a literature review.

Auteurs Drenthen GS, Backes WH, Aldenkamp AP, Vermeulen RJ, Klinkenberg S, Jansen JFA
Reeks J Neurosci Methods. 2020 Mar 12;338:108687. doi: 10.1016/j.jneumeth.2020.108687. [Epub ahead of print]
Datum 12-03-2020 Bekijk publicatie

[Sleep therapy for young children: do not polarize, but aim for diversity in treatment].

Auteurs de Vries A, Pillen S.
Reeks Ned Tijdschr Geneeskd. 2020 Mar 12;164. pii: D4693. Dutch. de Vries A, Pillen S.
Datum 12-03-2020 Bekijk publicatie

Efficacy and tolerability of brivaracetam in patients with intellectual disability and epilepsy.

Auteurs Gillis RME, Wammes-van der Heijden EA, Schelhaas HJ, Tan IY, Festen DAM, Majoie MHJM.
Reeks Acta Neurol Belg. 2020 Mar 10. doi: 10.1007/s13760-020-01324-3. [Epub ahead of print]
Datum 10-03-2020 Bekijk publicatie

Medication use in poststroke epilepsy: A descriptive study on switching of antiepileptic drug treatment.

Auteurs Bekelaar K, van Tuijl JH, van Raak EPM, van Oostenbrugge RJ, Aldenkamp AP, Rouhl RPW.
Reeks Epilepsy Behav. 2020 Mar;104(Pt B):106434. doi: 10.1016/j.yebeh.2019.07.035. Epub 2019 Aug 31.
Datum 09-03-2020 Bekijk publicatie

HLA associations in narcolepsy type 1 persist after the 2009 H1N1 pandemic.

Auteurs Schinkelshoek M, Fronczek R, Verduijn W, Haasnoot G, Overeem S, Donjacour C, van der Heide A, Roelen D, Claas F, Lammers GJ.
Reeks J Neuroimmunol. 2020 Mar 4;342:577210. doi: 10.1016/j.jneuroim.2020.577210. [Epub ahead of print]
Datum 04-03-2020 Bekijk publicatie

Grey Matter Adolf Meyer: the neuroanatomist and neuropsychiatrist behind Meyer's loop and its significance in neurosurgery.

Auteurs Schijns OEMG, Koehler PJ.
Reeks Brain. 2020 Mar 1;143(3):1039-1044. doi: 10.1093/brain/awz401. No abstract available.
Datum 01-03-2020 Bekijk publicatie

Therapeutic drug monitoring of anti-epileptic drugs - a clinical verification of volumetric absorptive micro sampling.

Auteurs Canisius TPIJM, Soons JWPH, Verschuure P, Wammes-van der Heijden EA, Rouhl RPW, Majoie HJM.
Reeks Clin Chem Lab Med. 2020 Feb 11. pii: /j/cclm.ahead-of-print/cclm-2019-0784/cclm-2019-0784.xml. doi: 10.1515/cclm-2019-0784. [Epub ahead of print]
Datum 11-02-2020 Bekijk publicatie

Multilevel Interval Coded Scoring to Assess the Cardiovascular Status of Sleep Apnea Patients using Oxygen Saturation Markers.

Auteurs Deviaene M, Borzee P, Van Gilst M, Van Dijk J, Overeem S, Buyse B, Testelmans D, Huffel SV, Varon C.
Reeks IEEE Trans Biomed Eng. 2020 Feb 6. doi: 10.1109/TBME.2020.2972126. [Epub ahead of print]
Datum 06-02-2020 Bekijk publicatie

Epilepsy and Neurodevelopmental Comorbidities in Tuberous Sclerosis Complex: A Natural History Study.

Auteurs Gupta A, de Bruyn G, Tousseyn S, Krishnan B, Lagae L, Agarwal N
Reeks Pediatr Neurol. 2020 Feb 4. pii: S0887-8994(20)30050-3. doi: 10.1016/j.pediatrneurol.2019.12.016. [Epub ahead of print]
Datum 04-02-2020 Bekijk publicatie

Modelling Sleep Onset Misperception in Insomnia.

Auteurs Hermans LWA, van Gilst MM, Regis M, van den Heuvel LCE, Langen H, van Mierlo P, Krijn R, Hoondert B, Maass H, van Dijk JP, Leufkens TRM, Overeem S.
Reeks Sleep. 2020 Feb 4. pii: zsaa014. doi: 10.1093/sleep/zsaa014. [Epub ahead of print]
Datum 04-02-2020 Bekijk publicatie

Indirect frontocingulate structural connectivity predicts clinical response to accelerated rTMS in major depressive disorder

Auteurs Klooster DC, Vos IN, Caeyenberghs K, Leemans A, David S, Besseling RM,
Reeks J Psychiatry Neurosci. 2020 Jan 28;45(2):190088. doi: 10.1503/jpn.190088. [Epub ahead of print]
Datum 28-01-2020 Bekijk publicatie

Evaluating the Effectiveness and Cost-Effectiveness of Seizure Dogs in Persons With Medically Refractory Epilepsy in the Netherlands: Study Protocol for a Stepped Wedge Randomized Controlled Trial (EPISODE).

Auteurs Wester V, de Groot S, Kanters T, Wagner L, Ardesch J, Corro Ramos I, Enders-Slegers MJ, de Ruiter M, le Cessie S, Los J, Papageorgiou G, van Exel J, Versteegh M
Reeks Frontiers in Neurology. 2020 Jan 22. doi: 10.3389/fneur.2020.00003 [Epub ahead of print]
Datum 22-01-2020 Bekijk publicatie

Breath analysis in detecting epilepsy.

Auteurs van Dartel D, Schelhaas J, Colon A, Kho K, de Vos C.
Reeks J Breath Res. 2020 Jan 23. doi: 10.1088/1752-7163/ab6f14. [Epub ahead of print]
Datum 23-01-2020 Bekijk publicatie

Lying Awake at Night: Cardiac Autonomic Activity in Relation to Sleep Onset and Maintenance.

Auteurs Nano M, Fonseca P, Overeem S, Vullings R, Aarts RM.
Reeks Front Neurosci. 2020 Jan 15;13:1405. doi: 10.3389/fnins.2019.01405. eCollection 2019.
Datum 15-01-2020 Bekijk publicatie

Therapeutic Drug Monitoring of Antiepileptic Drugs in Women with Epilepsy Before, During, and After Pregnancy.

Auteurs Arfman IJ, Wammes-van der Heijden EA, Ter Horst PGJ, Lambrechts DA, Wegner I, Touw DJ.
Reeks Clin Pharmacokinet. 2020 Jan 8. doi: 10.1007/s40262-019-00845-2. [Epub ahead of print]
Datum 08-01-2020 Bekijk publicatie

A Mobile App for Longterm Monitoring of Narcolepsy Symptoms: Design, Development, and Evaluation.

Auteurs Quaedackers L, De Wit J, Pillen S, Van Gilst M, Batalas N, Lammers GJ, Markopoulos P, Overeem S.
Reeks JMIR Mhealth Uhealth. 2020 Jan 7;8(1):e14939. doi: 10.2196/14939.
Datum 07-01-2020 Bekijk publicatie

Longitudinal follow-up of verbal span and processing speed in Duchenne muscular dystrophy

Auteurs Hellebrekers DM, Doorenweerd N, Sweere DJ, van Kuijk SM, Aartsma-Rus AM, Klinkenberg S, Vles JSH,Hendriksen JG
Reeks Eur J Paediatr Neurol. 2020 Jan 7. doi: 10.1016/j.ejpn.2020.01.002 [Epub ahead of print]
Datum 07-01-2020 Bekijk publicatie