Lees voor

Wetenschap in Kempenhaeghe

Behalve op zorg en onderwijs richt Kempenhaeghe zich op de ontwikkeling van kennis en expertise in epileptologie, slaapgeneeskunde en neurocognitie. ‘TriO’ is het orgaan dat onderzoek, ontwikkeling en opleiding voor de vijf Kempenhaeghecentra borgt. Multidisciplinaire, thematische onderzoeksgroepen buigen zich hier over strategisch gekozen inhoudelijke thema’s.

Het wetenschappelijk onderzoek in Kempenhaeghe ontstaat en wordt geïnspireerd in de praktijk van de gespecialiseerde zorgverlening en het gespecialiseerd onderwijs. Het aantal onderzoekprojecten waarin wij betrokken zijn en publicaties en promotiestudies, blijft groeien. Gezamenlijk ontwikkelen we nieuwe perspectieven die resulteren in de steeds verdere verbetering van de patiëntenzorg en verdieping van onze kennis van de aandoeningen. Zo investeren we in de kwaliteit van onze zorg, diagnostiek, behandeling en begeleiding, én verspreiden we onze kennis. In het tweejaarlijkse ‘Periodiek Bericht’ verantwoorden we onze wetenschappelijke inspanningen.

Periodiek Bericht 

Lees voor

Samenwerken in netwerken

Via samenwerking en academisering realiseren en borgen wij de wetenschappelijke opbrengsten in onze vakgebieden. We werken nationaal en internationaal samen met universiteiten, andere academische centra, kennisinstituten en het bedrijfsleven. Meerdere aan Kempenhaeghe verbonden specialisten bekleden leerstoelen aan universiteiten in Nederland en België.

Samen met Maastricht UMC+ vormt Kempenhaeghe het Academisch Centrum voor Epileptologie, dat ook nauwe banden onderhoudt met UZ Gent. Met de Technische Universiteit Eindhoven zetten we in een sterke combinatie in op wetenschap en innovatie. Ook het Centrum voor Slaapgeneeskunde, het Centrum voor Neurologische Leer- en Ontwikkelingsstoornissen en het Centrum voor Epilepsiewoonzorg ontwikkelen en verankeren met deze partijen expertise. 

Op het gebied van epilepsie zijn er verder banden met Radboudumc en UMC Utrecht. In slaaponderzoek werken we met Radboudumc en CIRO. Op het vlak van leerstoornissen zijn er contacten met Leiden UMC en Erasmus MC. Die zijn er ook tussen het Centrum voor Epilepsiewoonzorg en ErasmusMC.  Bovendien participeren we – veelal samen met de genoemde academische ziekenhuizen – in diverse consortia in Nederland en in Europa.

Lees voor

Leerstoelen en onderzoekslijnen

De aan Kempenhaeghe verbonden hoogleraren zijn topspecialisten in hun vakgebied. Zij leggen verbindingen tussen Kempenhaeghe en universitaire centra en bevorderen dat Kempenhaeghe in juiste nationale en internationale onderzoeksnetwerken is vertegenwoordigd.

In afstemming met de directies van de Kempenhaeghe-centra zetten ze onderzoekslijnen uit en leiden en coördineren ze wetenschappelijke projecten. Ook doceren ze aan universiteiten en dragen ze als voorzitter of spreker op congressen in binnen- en buitenland bij aan expertise-overdracht. De professoren zijn ook actief in de directe patiëntenzorg wat bijdraagt aan borging van de link tussen wetenschap en de dagelijkse zorgpraktijk.
Lees voor

Wetenschappelijk onderzoekers

In Kempenhaeghe zijn veel medewerkers actief in wetenschappelijk onderzoek.

Een grote groep promovendi is voltijds verbonden aan universiteiten en werkt van daaruit aan onderzoeksprojecten waarin Kempenhaeghe is betrokken. Ook werken gepromoveerde senior-onderzoekers via dubbelaanstellingen aan zowel de Technische Universiteit Eindhoven als aan Kempenhaeghe, aan onderzoek op onze vakgebieden.

Daarnaast zijn er behandelaars van Kempenhaeghe die in deeltijd werken aan promotieonderzoek. Na afronding van hun promotietraject blijven behandelaars in Kempenhaeghe actief in wetenschappelijke projecten op hun (klinische) vakgebied. Ook dragen ze bij aan expertiseontwikkeling en -overdracht via onder meer publicaties en presentaties.

Lees voor

Publicaties*

  • Laatste 6 maanden, maandelijkse update. Zoekt u een specifiek artikel? Dan verwijzen we u graag naar Pubmed.

Risk factors predisposing to psychotic symptoms during levetiracetam therapy: A retrospective study.

Auteurs Pinckaers FME, Boon ME, Majoie MHJM.
Reeks Epilepsy Behav. 2019 Sep 13;100(Pt A):106344. doi: 10.1016/j.yebeh.2019.05.039. [Epub ahead of print]
Datum 13-09-2019 Bekijk publicatie

Assessing the effectiveness of perioperative s-ketamine on new-onset headache after resective epilepsy surgery (ESPAIN-trial): protocol for a randomised, double-blind, placebo-controlled trial.

Auteurs Sloekers JCT, Bos M, Hoogland G, Bastiaenen C, van Kuijk S, Theunissen M, Rijkers K, Dings J, Colon A, Rouhl RPW, Schijns OEMG.
Reeks BMJ Open. 2019 Sep 3;9(8):e030580. doi: 10.1136/bmjopen-2019-030580.
Datum 03-09-2019 Bekijk publicatie

Medication use in poststroke epilepsy: A descriptive study on switching of antiepileptic drug treatment.

Auteurs Bekelaar K, van Tuijl JH, van Raak EPM, van Oostenbrugge RJ, Aldenkamp AP, Rouhl RPW.
Reeks Epilepsy Behav. 2019 Aug 30:106434. doi: 10.1016/j.yebeh.2019.07.035. [Epub ahead of print]
Datum 30-08-2019 Bekijk publicatie

Cognition and quality of life in patients with poststroke epilepsy: A case-control study.

Auteurs van Tuijl JH, van Raak EPM, van Oostenbrugge RJ, Aldenkamp AP, Rouhl RPW.
Reeks Epilepsy Behav. 2019 Aug 30:106444. doi: 10.1016/j.yebeh.2019.106444. [Epub ahead of print]
Datum 30-08-2019 Bekijk publicatie

Retrospective Analysis of Risk Factors for Periodic Limb Movements in a Large Cohort of Insomnia and Chronic Fatigue Patients.

Auteurs Tobback E, Desmet O, Hanoulle I, Delesie L, Pevernagie D, Vogelaers D, Mariman A.
Reeks Pharmacopsychiatry. 2019 Aug 27. doi: 10.1055/a-0991-0498. [Epub ahead of print]
Datum 27-08-2019 Bekijk publicatie

Instruments for the Assessment of Behavioral and Psychosocial Functioning in Duchenne and Becker Muscular Dystrophy; a Systematic Review of the Literature.

Auteurs Hellebrekers DMJ, Lionarons JM, Faber CG, Klinkenberg S, Vles JSH, Hendriksen JGM
Reeks J Pediatr Psychol. 2019 Aug 20. pii: jsz062. doi: 10.1093/jpepsy/jsz062. [Epub ahead of print]
Datum 20-08-2019 Bekijk publicatie

Bilateral synchronous gamma range firing of bulbar motor units during tonic seizures.

Auteurs Zwarts M, van Erp G, van Dijk H.
Reeks Epileptic Disord. 2019 Jul 31. doi: 10.1684/epd.2019.1088. [Epub ahead of print]
Datum 31-07-2019 Bekijk publicatie

The difficulty of diagnosing NCSE in clinical practice; external validation of the Salzburg criteria

Auteurs Goselink RJM, van Dillen JJ, Aerts M, Arends J, van Asch C, van der Linden I, Pasman J, Saris CGJ, Zwarts M, van Alfen N.
Reeks Epilepsia. 2019 Aug. 60(8) e88-e92. doi: 10.1111/epi.16289. [Epub ahead of print]
Datum 18-07-2019 Bekijk publicatie

New-generation positional therapy in patients with positional central sleep apnea.

Auteurs Benoist LBL, Vonk PE, de Vries N, Janssen HCJP, Verbraecken J
Reeks Eur Arch Otorhinolaryngol. 2019 Jul 13. doi: 10.1007/s00405-019-05545-y. [Epub ahead of print]
Datum 13-07-2019 Bekijk publicatie

positional therapy in patients with positional central sleep apnea

Auteurs Drenthen GS, Fonseca Wald ELA, Backes WH, Debeij-Van Hall MHJA, Hendriksen JGM, Aldenkamp AP, Vermeulen RJ, Klinkenberg S, Jansen JFA
Reeks Epilepsia. 2019 Jul 8. doi: 10.1111/epi.16280. [Epub ahead of print]
Datum 08-07-2019 Bekijk publicatie

Novel therapies for epilepsy in the pipeline

Auteurs Mesraoua B, Deleu D, Kullmann DM, Shetty AK, Boon P, Perucca E, Mikati MA, Asadi-Pooya AA
Reeks Epilepsy Behav. 2019 Jul 5;97:282-290. doi: 10.1016/j.yebeh.2019.04.042. [Epub ahead of print]
Datum 05-07-2019 Bekijk publicatie

A network approach to investigate the bi-hemispheric synchrony in absence epilepsy

Auteurs Ossenblok P, van Houdt P, Colon A, Stroink H, van Luijtelaar G
Reeks Clin Neurophysiol. 2019 Jul 1;130(9):1611-1619. doi: 10.1016/j.clinph.2019.05.034. [Epub ahead of print]
Datum 01-07-2019 Bekijk publicatie

Sleep-Cognition Hypothesis In maritime Pilots, what is the effect of long-term work-related poor sleep on cognition and amyloid accumulation in healthy middle-aged maritime pilots: methodology of a case-control study

Auteurs Thomas J, Ooms S, Verbeek M, Booij J, Rijpkema M, Kessels RPC, Overeem S, Claassen J
Reeks BMJ Open. 2019 Jun 27;9(6):e026992. doi: 10.1136/bmjopen-2018-026992.
Datum 27-06-2019 Bekijk publicatie

The impact of delayed sleep phase disorder on adolescents and their family

Auteurs Montie K, Quaedackers L, Perlitius V, van der Horst E, Vandenbussche N, Overeem S, Pillen S
Reeks Sleep Medicine 2019; (Jun 22). doi: https://doi.org/10.1016/j.sleep.2019.05.022 [Epub ahead of print]
Datum 22-06-2019 Bekijk publicatie

Standards for quantification of EMG and neurography.

Auteurs Stalberg E, van Dijk H, Falck B, Kimura J, Neuwirth C, Pitt M, Podnar S, Rubin DI, Rutkove S, Sanders DB, Sonoo M, Tankisi H, Zwarts M
Reeks Clin Neurophysiol. 2019 Jun 10. pii: S1388-2457(19)30858-2. doi: 10.1016/j.clinph.2019.05.008. [Epub ahead of print]
Datum 10-06-2019 Bekijk publicatie

Quantitative ultrasound for monitoring bone status in institutionalized adults with refractory epilepsy and intellectual disability: A 7-year follow-up study.

Auteurs Cornelissen SLS, Berkvens JJL, Tan IY, Beerhorst K, Verschuure P, Mergler S, Majoie HJM, van den Bergh JPW.
Reeks Seizure. 2019 Jun 7;71:35-41. doi: 10.1016/j.seizure.2019.06.006. [Epub ahead of print]
Datum 07-06-2019 Bekijk publicatie

Determinants of perceived sleep quality in normal sleepers.

Auteurs Goelema MS - Regis M - Haakma R - Van Den Heuvel ER - Markopoulos P - Overeem S
Reeks Behav Sleep Med. 2019 Jul-Aug;17(4):388-397. doi: 10.1080/15402002.2017.1376205. Epub 2017 Oct 12.
Datum 04-06-2019 Bekijk publicatie

Cognitive development in absence epilepsy during long-term follow-up.

Auteurs Fonseca Wald ELA, Klinkenberg S, Voncken TPC, Ebus SCM, Aldenkamp AP, Vles JSH, Vermeulen RJ, Hendriksen JGM, Debeij-Van Hall MHJA.
Reeks Child Neuropsychol. 2019 May 30:1-19. doi: 10.1080/09297049.2019.1614156. [Epub ahead of print]
Datum 30-05-2019 Bekijk publicatie

Influence of common SCN1A promoter variants on the severity of SCN1A-related phenotypes.

Auteurs de Lange IM, Weuring W, van 't Slot R, Gunning B, Sonsma ACM, McCormack M, de Kovel C, van Gemert LJJM, Mulder F, van Kempen MJA, Knoers NVAM, Brilstra EH, Koeleman BPC.
Reeks Mol Genet Genomic Med. 2019 May 29:e727. doi: 10.1002/mgg3.727. [Epub ahead of print]
Datum 29-05-2019 Bekijk publicatie

Design and evaluation of a negotiation-based sleep scheduler app for insomnia treatment

Auteurs Erten-Uyumaz B, Ahuja M, Vacaretu T, Rama MD, Overeem S, Visser T, Hu J, Feijs L.
Reeks PervasiveHealth'19. Proceedings of the 13th EAI International Conference on Pervasive Computing Technologies for Healthcare. 2019. p. 225-233. doi: 10.1145/3329189.3329218
Datum 23-05-2019 Bekijk publicatie

Mood, anxiety, and perceived quality of life in adults with epilepsy and intellectual disability.

Auteurs Snoeijen-Schouwenaars FM, van Ool JS, Tan IY, Aldenkamp AP, Schelhaas HJ,
Reeks Acta Neurol Scand. 2019 Jun;139(6):519-525. doi: 10.1111/ane.13085. Epub 2019 Mar 21.
Datum 08-05-2019 Bekijk publicatie

Reliability and validity of the Dutch Anxiety, Depression And Mood Scale in adults aged <50 years with intellectual disabilities.

Auteurs Hamers PCM, van Ool JS, Festen DAM, Hendriksen JGM, Bindels PJE, Hermans H.
Reeks J Appl Res Intellect Disabil. 2019 May;32(3):568-574. doi: 10.1111/jar.12550. Epub 2018 Nov 20.
Datum 03-05-2019 Bekijk publicatie

Accelerated Cognitive Ageing in Epilepsy: A Neuropsychological Evaluation of Cognitive Deterioration

Auteurs Breuer LE, Bernas A, Boon P, Besseling RM, Carrette EC, de Louw A, Aldenkamp AP.
Reeks Arch Clin Neuropsychol. 2019 May 1;34(3):301-309. doi: 10.1093/arclin/acy042.
Datum 01-05-2019 Bekijk publicatie

Failure of ketogenic diet therapy in GLUT1 deficiency syndrome

Auteurs Bekker YA, Lambrechts DA, Verhoeven JS, van Boxtel J, Troost C, Kamsteeg E-J, Willemsen MA, Braakman HM
Reeks Eur J Paediatr Neurol. 2019 May;23(3):404-409. doi: 10.1016/j.ejpn.2019.02.012
Datum 01-05-2019 Bekijk publicatie

Sleep EEG Characteristics Associated with Sleep Onset Misperception

Auteurs Hermans L, Leufkens T, van Gilst M, Weysen T, Ross M, Anderer P, Overeem S, Vermeeren A.
Reeks Sleep Med. 2019 May;57:70-79. doi: https://doi.org/10.1016/j.sleep.2019.01.031.
Datum 01-05-2019 Bekijk publicatie

Exploring the Parkinson patients' perspective on home-based video recording for movement analysis: a qualitative study.

Auteurs de Vries NM, Smilowska K, Hummelink J, Abramiuc B, van Gilst MM, Bloem BR, de With PHN, Overeem S.
Reeks BMC Neurol. 2019 Apr 27;19(1):71. doi: 10.1186/s12883-019-1301-y.
Datum 27-04-2019 Bekijk publicatie

Do importance instructions improve time-based prospective remembering in autism spectrum conditions?

Auteurs Altgassen M, Sheppard DP, Hendriks MPH.
Reeks Res Dev Disabil. 2019 Apr 20;90:1-13. doi: 10.1016/j.ridd.2019.04.008. [Epub ahead of print]
Datum 20-04-2019 Bekijk publicatie

Evaluation of seizure treatment in anti-LGI1, anti-NMDAR, and anti-GABABR encephalitis

Auteurs de Bruijn M, van Sonderen A, van Coevorden-Hameete MH, Bastiaansen AEM, Schreurs MWJ, Rouhl RPW, van Donselaar CA, Majoie M, Neuteboom RF, Sillevis Smitt PAE, Thijs RD, Titulaer MJ
Reeks Neurology. 2019 Apr 12. pii: 10.1212/WNL.0000000000007475. doi: 10.1212/WNL.0000000000007475. [Epub ahead of print]
Datum 12-04-2019 Bekijk publicatie

Applicability and reproducibility of 2D multi-slice GRASE myelin water fraction with varying acquisition acceleration.

Auteurs Drenthen GS, Backes WH, Aldenkamp AP, Jansen JFA
Reeks Neuroimage. 2019 Apr 6;195:333-339. doi: 10.1016/j.neuroimage.2019.04.011. [Epub ahead of print]
Datum 06-04-2019 Bekijk publicatie

Ictal autonomic changes as a tool for seizure detection: a systematic review.

Auteurs van Westrhenen A, De Cooman T, Lazeron RHC, Van Huffel S, Thijs RD
Reeks Clin Auton Res. 2019 Apr;29(2):161-181. doi: 10.1007/s10286-018-0568-1. Epub 2018 Oct 30.
Datum 01-04-2019 Bekijk publicatie

Cost-conscious high-quality care and guideline development education: a strange contradiction or simple solution?

Auteurs Majoie HJM, van Gaalen J, Verstegen DML, van Mastrigt GAPG, Kleijnen J, Alonso-Coello P, Gartlehner G, Ritchie K, Service D, Leone M, Evers SMAA.
Reeks Eur J Neurol. 2019 Apr;26(4):e48-e49. doi: 10.1111/ene.13855.
Datum 04-03-2019 Bekijk publicatie

Long-term quality of life outcomes of maxillomandibular advancement osteotomy in patients with obstructive sleep apnoea syndrome.

Auteurs Pottel L, Neyt N, Hertegonne K, Pevernagie D, Veys B, Abeloos J, De Clercq C.
Reeks Int J Oral Maxillofac Surg. 2019 Mar;48(3):332-340. doi: 10.1016/j.ijom.2018.08.013. Epub 2018 Oct 19.
Datum 01-03-2019 Bekijk publicatie