Lees voor

Wetenschap in Kempenhaeghe

Behalve op zorg en onderwijs richt Kempenhaeghe zich op de ontwikkeling van kennis en expertise in epileptologie, slaapgeneeskunde en neurocognitie. ‘TriO’ is het orgaan dat onderzoek, ontwikkeling en opleiding voor de vijf Kempenhaeghecentra borgt. Multidisciplinaire, thematische onderzoeksgroepen buigen zich hier over strategisch gekozen inhoudelijke thema’s. Een voorbeeld van studies vindt u hier.

Het wetenschappelijk onderzoek in Kempenhaeghe ontstaat en wordt geïnspireerd in de praktijk van de gespecialiseerde zorgverlening en het gespecialiseerd onderwijs. Het aantal onderzoekprojecten waarin wij betrokken zijn en publicaties en promotiestudies, blijft groeien. Gezamenlijk ontwikkelen we nieuwe perspectieven die resulteren in de steeds verdere verbetering van de patiëntenzorg en verdieping van onze kennis van de aandoeningen. Zo investeren we in de kwaliteit van onze zorg, diagnostiek, behandeling en begeleiding, én verspreiden we onze kennis.


 

Lees voor

Samenwerken in netwerken

Via samenwerking en academisering realiseren en borgen wij de wetenschappelijke opbrengsten in onze vakgebieden. We werken nationaal en internationaal samen met universiteiten, andere academische centra, kennisinstituten en het bedrijfsleven. Meerdere aan Kempenhaeghe verbonden specialisten bekleden leerstoelen aan universiteiten in Nederland en België.

Samen met Maastricht UMC+ vormt Kempenhaeghe het Academisch Centrum voor Epileptologie, dat ook nauwe banden onderhoudt met UZ Gent. Met de Technische Universiteit Eindhoven zetten we in een sterke combinatie in op wetenschap en innovatie. Ook het Centrum voor Slaapgeneeskunde, het Centrum voor Neurologische Leer- en Ontwikkelingsstoornissen en het Centrum voor Epilepsiewoonzorg ontwikkelen en verankeren met deze partijen expertise. 

Op het gebied van epilepsie zijn er verder banden met Radboudumc en UMC Utrecht. In slaaponderzoek werken we met Radboudumc en CIRO. Op het vlak van leerstoornissen zijn er contacten met Leiden UMC en Erasmus MC. Die zijn er ook tussen het Centrum voor Epilepsiewoonzorg en ErasmusMC.  Bovendien participeren we – veelal samen met de genoemde academische ziekenhuizen – in diverse consortia in Nederland en in Europa.

Lees voor

Leerstoelen en onderzoekslijnen

De aan Kempenhaeghe verbonden hoogleraren zijn topspecialisten in hun vakgebied. Zij leggen verbindingen tussen Kempenhaeghe en universitaire centra en bevorderen dat Kempenhaeghe in juiste nationale en internationale onderzoeksnetwerken is vertegenwoordigd.

In afstemming met de directies van de Kempenhaeghe-centra zetten ze onderzoekslijnen uit en leiden en coördineren ze wetenschappelijke projecten. Ook doceren ze aan universiteiten en dragen ze als voorzitter of spreker op congressen in binnen- en buitenland bij aan expertise-overdracht. De professoren zijn ook actief in de directe patiëntenzorg wat bijdraagt aan borging van de link tussen wetenschap en de dagelijkse zorgpraktijk.
Lees voor

Wetenschappelijk onderzoekers

In Kempenhaeghe zijn veel medewerkers actief in wetenschappelijk onderzoek.

Een grote groep promovendi is voltijds verbonden aan universiteiten en werkt van daaruit aan onderzoeksprojecten waarin Kempenhaeghe is betrokken. Ook werken gepromoveerde senior-onderzoekers via dubbelaanstellingen aan zowel de Technische Universiteit Eindhoven als aan Kempenhaeghe, aan onderzoek op onze vakgebieden.

Daarnaast zijn er behandelaars van Kempenhaeghe die in deeltijd werken aan promotieonderzoek. Na afronding van hun promotietraject blijven behandelaars in Kempenhaeghe actief in wetenschappelijke projecten op hun (klinische) vakgebied. Ook dragen ze bij aan expertiseontwikkeling en -overdracht via onder meer publicaties en presentaties.

Lees voor

Publicaties*

  • Laatste 6 maanden, tweemaandelijkse update. Zoekt u een specifiek artikel? Dan verwijzen we u graag naar Pubmed.

The Antibodies Contributing to focal Epilepsy Signs and symptoms (ACES) score

Auteurs de Bruijn MAAM, Bastiaansen AEM, Mojzisova H, van Sonderen A, Thijs RD, Majoie MJM, Rouhl RPW, van Coevorden-Hameete MH, de Vries JM, Lopetegi AM, Roozenbeek B, Schreurs MWJ, Sillevis Smitt PAE, Titulaer MJ, ACES study group
Reeks Ann Neurol. 2021 Apr;89(4):698-710. doi: 10.1002/ana.26013. Epub 2021 Jan 27
Datum 01-04-2021 Bekijk publicatie

Estimation of respiratory rate and effort from a chest-worn accelerometer using constrained and recursive principal component analysis

Auteurs Schipper F, van Sloun RJG, Grassi A, Derkx R, Overeem S, Fonseca P
Reeks Physiol Meas. 2021 Mar 18. doi: 10.1088/1361-6579/abf01f. Epub ahead of print.
Datum 18-03-2021 Bekijk publicatie

Genotype-phenotype correlations in SCN8A-related disorders reveal prognostic and therapeutic implications

Auteurs Johannesen KM, Liu Y, Tronhjem CE, Koko M, Sonnenberg L, Schubert J, ...Verhoeven JS, …. & Møller RS
Reeks medRxiv. 2021; Mar 26. doi:10.1101/2021.03.22.21253711 Preprint
Datum 26-03-2021 Bekijk publicatie

In Memoriam: Guus Declerck (1933-2020)

Auteurs Verbeek I, Lammers GJ, Pevernagie D, Van Someren E
Reeks J Sleep Res. 2021 Apr;30(2):e13098. doi: 10.1111/jsr.13098
Datum 25-03-2021 Bekijk publicatie

Estimation of respiratory rate and effort from a chest-worn accelerometer using constrained and recursive principal component analysis

Auteurs Schipper F, van Sloun RJG, Grassi A, Derkx R, Overeem S, Fonseca P
Reeks Physiol Meas. 2021 Mar 18. doi: 10.1088/1361-6579/abf01f. Epub ahead of print.
Datum 18-03-2021 Bekijk publicatie

The Value of Cardiorespiratory Parameters for Sleep State Classification in Preterm Infants: A Systematic Review

Auteurs de Groot E, Knoop MS, van den Hoogen A, Wang X, Ling X, Pillen S, Benders M, Dudink J
Reeks Sleep Med Rev. 2021 March 14. S1087-0792(21)00047. doi:g/10.1016/j.smrv.2021.10146 Epub ahead of print
Datum 14-03-2021 Bekijk publicatie

Sleep-Wake Survival Dynamics in People with Insomnia

Auteurs Hermans LW, Regis M, Fonseca P, Hoondert B, Leufkens TR, Overeem S, van Gilst MM
Reeks Nat Sci Sleep. 2021 Mar 12;13:349-360. doi: 10.2147/NSS.S295699. eCollection 2021.
Datum 12-03-2021 Bekijk publicatie

Biallelic Variants in the COLGALT1 Gene Causes Severe Congenital Porencephaly: A Case Report.

Auteurs Teunissen MWA, Kamsteeg EJ, Sallevelt SCEH, Pennings M, Bauer NJC, Vermeulen RJ, Nicolai J.
Reeks Neurol Genet. 2021 Mar 9;7(2):e564. doi: 10.1212/NXG.0000000000000564. PMID: 33709034
Datum 09-03-2021 Bekijk publicatie

Behavioural biometrics: Using smartphone keyboard activity as a proxy for rest-activity patterns

Auteurs Druijff-van de Woestijne GB, McConchie H, de Kort YAW, Licitra G, Zhang C, Overeem S, Smolders KCHJ
Reeks J Sleep Res. 2021 Mar 5:e13285. doi: 10.1111/jsr.13285. Epub ahead of print
Datum 05-03-2021 Bekijk publicatie

Augmenting interictal mapping with neurovascular coupling biomarkers by structured factorization of epileptic EEG and fMRI data

Auteurs Van Eyndhoven S, Dupont P, Tousseyn S, Vervliet N, Van Paesschen W, Van Huffel S, Hunyadi B
Reeks Neuroimage. 2021 Mar;228:117652. doi: 10.1016/j.neuroimage.2020.117652. Epub 2020 Dec 24
Datum 01-03-2021 Bekijk publicatie

Hippocampal Sclerosis in Frontotemporal Dementia: When Vascular Pathology Meets Neurodegeneration

Auteurs Sieben A, Van Langenhove T, Vermeiren Y, Gossye H, Praet M, Vanhauwaert D, Cousaert C, Engelborghs S, Raedt R, Boon P, Santens P, De Deyn PP, Bracke KR, De Meulemeester K, Van Broeckhoven C, Martin JJ, Bjerke M
Reeks J Neuropathol Exp Neurol. 2021 Feb 26:nlab010. doi: 10.1093/jnen/nlab010. Epub ahead of print
Datum 26-02-2021 Bekijk publicatie

Ultra-high field magnetic resonance imaging in human epilepsy: A systematic review

Auteurs van Lanen RHGJ, Colon AJ, Wiggins CJ, Hoeberigs MC, Hoogland G, Roebroeck A, Ivanov D, Poser BA, Rouhl RPW, Hofman PAM, Jansen JFA, Backes W, Rijkers K, Schijns OEMG
Reeks Neuroimage Clin. 2021 Feb 22;30:102602. doi: 10.1016/j.nicl.2021.102602. Epub ahead of print.
Datum 22-02-2021 Bekijk publicatie

[Frontal lobe epilepsy or a psychogenic disorder? The importance of taking a good patient history].

Auteurs Foeken K, Winter I, Rouhl RPW
Reeks Ned Tijdschr Geneeskd. 2021 Feb 18;164:D5124
Datum 18-02-2021 Bekijk publicatie

Dissociative Symptoms are Highly Prevalent in Adults with Narcolepsy Type 1.

Auteurs Quaedackers L, Droogleever Fortuyn H, Van Gilst M, Lappenschaar M, Overeem S.
Reeks Behav Sleep Med. 2021 Feb 17:1-11. doi: 10.1080/15402002.2021.1888729. Epub ahead of print.
Datum 17-02-2021 Bekijk publicatie

7T Epilepsy Task Force Consensus Recommendations on the use of 7T in Clinical Practice

Auteurs Opheim G, van der Kolk A, Bloch KM, Colon AJ, Davis KA, Henry TR, Jansen JFA, Jones SE, Pan JW, Rössler K, Stein JM, Strandberg MC, Trattnig S, Van de Moortele PF, Isabel Vargas M, Wang I, Bartolomei F, Bernasconi N, Bernasconi A, Bernhardt B, Björkman-Bu
Reeks Neurology. 2021 Feb 16;96(7):327-341. doi: 10.1212/WNL.0000000000011413. Epub 2020 Dec 22.
Datum 16-02-2021 Bekijk publicatie

Long-term chemogenetic suppression of seizures in a multifocal rat model of temporal lobe epilepsy

Auteurs Goossens MG, Boon P, Wadman W, Van den Haute C, Baekelandt V, Verstraete AG, Vonck K, Larsen LE, Sprengers M, Carrette E, Desloovere J, Meurs A, Delbeke J, Vanhove C, Raedt R
Reeks Epilepsia. 2021 Feb 11. doi: 10.1111/epi.16840. Epub ahead of print.
Datum 11-02-2021 Bekijk publicatie

Neurovascular networks in epilepsy: Correlating ictal blood perfusion with intracranial electrophysiology.

Auteurs Krishnan B, Tousseyn S, Nayak CS, Aung T, Kheder A, Wang ZI, Wu G, Martinez JG, Nair D, Burgess R, Iasemidis L, Najm I, Bulacio J, Alexopoulos AV
Reeks Neuroimage. 2021 Feb 9:117838. doi: 10.1016/j.neuroimage.2021.117838. Epub ahead of print.
Datum 09-02-2021 Bekijk publicatie

Pre-ictal heart rate variability alterations in focal onset seizures and response to vagus nerve stimulation

Auteurs Hödl S, Olbert E, Mahringer C, Struhal W, Carrette E, Meurs A, Gadeyne S, Dauwe I, Goossens L, Raedt R, Boon P, Vonck K
Reeks Seizure. 2021 Feb 17;86:175-180. doi: 10.1016/j.seizure.2021.02.017. Epub ahead of print
Datum 07-02-2021 Bekijk publicatie

On-the-road driving performance of patients with central disorders of hypersomnolence

Auteurs van der Sluiszen NNJJM, Urbanus B, Lammers GJ, Overeem S, Ramaekers JG, Vermeeren A
Reeks Traffic Inj Prev. 2021 Feb 5:1-13. doi: 10.1080/15389588.2020.1862804. Epub ahead of print
Datum 05-02-2021 Bekijk publicatie

The relation of fibromyalgia and fibromyalgia symptoms to self-reported seizures.

Auteurs Rasker JJ, Wolfe F, Klaver-Krol EG, Zwarts MJ, Ten Klooster PM.
Reeks PLoS One. 2021 Feb 4;16(2):e0246051. doi: 10.1371/journal.pone.0246051
Datum 02-02-2021 Bekijk publicatie

Chronic fatigue syndrome: Abnormally fast muscle fiber conduction in the membranes of motor units at low static force load

Auteurs Klaver-Krol EG, Hermens HJ, Vermeulen RC, Klaver MM, Luyten H, Henriquez NR, Zwarts MJ
Reeks Clin Neurophysiol. 2021 Jan 29;132(4):967-974. doi: 10.1016/j.clinph.2020.11.043. Epub ahead of print
Datum 29-01-2021 Bekijk publicatie

The Relationship Between Preterm Birth and Sleep in Children At School Age: A Systematic Review

Auteurs Visser SS, van Diemen WJ, Kervezee L, van den Hoogen A, Verschuren O, Pillen S, Benders MJNL, Dudink J
Reeks Sleep Med Rev 2021. Jan 26. doi:10.1016/j.smrv.2021.101447 [Epub ahead of print]
Datum 26-01-2021 Bekijk publicatie

Human neuronal networks on micro-electrode arrays are a highly robust tool to study disease-specific genotype-phenotype correlations in vitro

Auteurs Mossink B, Verboven AH, van Hugte EJ, Gunnewiek TMK, Parodi G, Linda K, Schoenmaker C, Kleefstra T, Kozicz T, van Bokhoven H
Reeks bioRxiv 2021; (Jan 21). doi: 10.11012021.01.20.427439
Datum 21-01-2021 Bekijk publicatie

Treatment with Diazepam in Acute Stroke Prevents Poststroke Seizures: A Substudy of the EGASIS Trial

Auteurs van Tuijl JH, van Raak EPM, van Oostenbrugge RJ, Aldenkamp AP, Rouhl RPW
Reeks Cerebrovasc Dis. 2021 Jan 19:1-6. doi: 10.1159/000512799. Epub ahead of print.
Datum 19-01-2021 Bekijk publicatie

Singular Value Decomposition for Removal of Cardiac Interference from Trunk Electromyogram

Auteurs Peri E, Xu L, Ciccarelli C, Vandenbussche N, Xu H, Long Xi, Overeem S, Dijk JP van, Mischi M
Reeks Sensors 2021 21(2) 573. doi 10.3390/s21020573
Datum 15-01-2021 Bekijk publicatie

Shedding light on human cerebral lipofuscin: An explorative study on identification and quantification.

Auteurs Hakvoort K, Otto L, Haeren R, Hoogland G, Schijns O, Vink H, Klein D, van Zandvoort M, Rijkers K.
Reeks J Comp Neurol. 2021 Feb;529(3):605-615. doi: 10.1002/cne.24971. Epub 2020 Sep 19
Datum 01-02-2021 Bekijk publicatie

The Course of Cognitive Performance during Inpatient Treatment in Patients with Alcohol Use Disorder with No, Mild or Major Neurocognitive Disorders

Auteurs Bruijnen C, Walvoort SJW, Dijkstra BAG, de Jong CAJ, Kessels RPC
Reeks Alcohol Alcohol. 2021 Jan 4;56(1):89-100. doi: 10.1093/alcalc/agaa100.
Datum 04-01-2021 Bekijk publicatie

Resting-state functional MRI shows altered default-mode network functional connectivity in Duchenne muscular dystrophy patients

Auteurs Doorenweerd N, de Rover M, Marini-Bettolo C, Hollingsworth KG, Niks EH, Hendriksen JGM, Kan HE, Straub V.
Reeks Brain Imaging Behav. 2021 Jan 3. doi: 10.1007/s11682-020-00422-3. Epub ahead of print.
Datum 03-01-2021 Bekijk publicatie

24-hour activity for children with cerebral palsy: a clinicalpractice guide

Auteurs Verschuren O, Hulst RY, Voorman J, Pillen S, Luitwieler N, Dudink J, Gorter JW
Reeks Dev Med Child Neurol. 2020 Aug 27. doi: 10.1111/dmcn.14654. Epub ahead of print.
Datum 03-01-2021 Bekijk publicatie

A Comprehensive View on MRI Techniques for Imaging Blood-Brain Barrier Integrity.

Auteurs Elschot EP, Backes WH, Postma AA, van Oostenbrugge RJ, Staals J, Rouhl RPW, Jansen JFA. A
Reeks Invest Radiol. 2021 Jan;56(1):10-19. doi: 10.1097/RLI.0000000000000723
Datum 03-01-2021 Bekijk publicatie

Assessing sleep-wake survival dynamics in relation to sleep quality in a placebo-controlled pharmacological intervention study with people with insomnia and healthy controls

Auteurs Hermans LWA, Regis M, Fonseca P, Overeem S, Leufkens TRM, Vermeeren A, van Gilst MM.
Reeks Psychopharmacology (Berl). 2021 Jan;238(1):83-94. doi: 10.1007/s00213-020-05660-3. Epub 2020 Sep 17. Erratum in: Psychopharmacology (Berl). 2020 Oct 29
Datum 03-01-2021 Bekijk publicatie

Home-EEG assessment of possible compensatory mechanisms for sleep disruption in highly irregular shift workers - The ANCHOR study.

Auteurs Mentink LJ, Thomas J, Melis RJF, Olde Rikkert MGM, Overeem S, Claassen JAHR
Reeks PLoS One. 2020 Dec 31;15(12):e0237622. doi: 10.1371/journal.pone.0237622.
Datum 31-12-2020 Bekijk publicatie

Technological Challenges in the Development of Optogenetic Closed-Loop Therapy Approaches in Epilepsy and Related Network Disorders of the Brain.

Auteurs Vandekerckhove B, Missinne J, Vonck K, Bauwens P, Verplancke R, Boon P, Raedt R, Vanfleteren J
Reeks Micromachines (Basel). 2020 Dec 31;12(1):38. doi: 10.3390/mi12010038
Datum 31-12-2020 Bekijk publicatie

The Signaling Pathways Involved in the Anticonvulsive Effects of the Adenosine A1 Receptor.

Auteurs Spanoghe J, Larsen LE, Craey E, Manzella S, Van Dycke A, Boon P, Raedt R
Reeks Int J Mol Sci. 2020 Dec 30;22(1):320. doi: 10.3390/ijms22010320
Datum 30-12-2020 Bekijk publicatie

Audio-based snore detection using deep neural networks.

Auteurs Xie J, Aubert X, Long X, van Dijk J, Arsenali B, Fonseca P, Overeem S.
Reeks Comput Methods Programs Biomed. 2020 Dec 25;200:105917. doi: 10.1016/j.cmpb.2020.105917. Epub ahead of print.
Datum 25-12-2020 Bekijk publicatie

Combining Gamma With Alpha and Beta Power Modulation for Enhanced Cortical Mapping in Patients With Focal Epilepsy

Auteurs Archila-Meléndez ME, Valente G, Gommer ED, Correia JM, Ten Oever S, Peters JC, Reithler J, Hendriks MPH, Cornejo Ochoa W, Schijns OEMG, Dings JTA, Hilkman DMW, Rouhl RPW, Jansma BM, van Kranen-Mastenbroek VHJM, Roberts MJ.
Reeks Front Hum Neurosci. 2020 Dec 21;14:555054. doi: 10.3389/fnhum.2020.555054.
Datum 21-12-2020 Bekijk publicatie

Camera-based vital signs monitoring during sleep - A proof of concept study

Auteurs Vangastel M, Stuijk S, Overeem S, Van Dijk J, Van Gilst MM, De Haan G
Reeks IEEE J Biomed Health Inform. 2020 Dec 18;PP. doi: 10.1109/JBHI.2020.3045859. Epub ahead of print.
Datum 18-12-2020 Bekijk publicatie

Effect of treatment on cognitive and attention problems in children with narcolepsy type 1.

Auteurs Janssens KAM, Quaedackers L, Lammers GJ, Amesz P, van Mierlo P, Aarts L, Peeters E, Hendriks D, Vandenbussche N, Overeem S, Pillen S.
Reeks Sleep. 2020 Dec 14;43(12):zsaa114. doi: 10.1093/sleep/zsaa114
Datum 14-12-2020 Bekijk publicatie

Predictive value of functional MRI and EEG in epilepsy diagnosis after a first seizure.

Auteurs Drenthen GS, Jansen JFA, Gommer E, Gupta L, Hofman PAM, van Kranen-Mastenbroek VH, Hilkman DM, Vlooswijk MCG, Rouhl RPW, Backes WH.
Reeks Epilepsy Behav. 2020 Dec 10:107651. doi: 10.1016/j.yebeh.2020.107651. Epub ahead of print
Datum 10-12-2020 Bekijk publicatie

Two sides of a coin: differential response to COVID-19 distancing measures in children with narcolepsy

Auteurs Quaedackers L, Overeem S, Pillen S
Reeks J Clin Sleep Med. 2020 Dec 9. doi: 10.5664/jcsm.9040. Epub ahead of print.
Datum 09-12-2020 Bekijk publicatie

The importance of specialized sleep investigations in children with a suprasellar tumor.

Auteurs van Schaik J, Pillen S, van Litsenburg RRL, Vandenbussche NLE, de Bont JM, Schouten-van Meeteren AYN, van Santen HM.
Reeks Pituitary. 2020 Dec;23(6):613-621. doi: 10.1007/s11102-020-01065-9.
Datum 01-12-2020 Bekijk publicatie

[Sleep: the basis of a healthy lifestyle]

Auteurs Lancel M, van Veen MM, Verbeek IHMJC
Reeks Tijdschr Psychiatr. 2020 62(11) 949-954
Datum 23-11-2020 Bekijk publicatie

ZMILE, a multicomponent self-management intervention for adults with epilepsy: Rationale and description of the intervention.

Auteurs Chan HY, Leenen LA, Wijnen BF, van der Putten IM, Evers SM, Hjm Majoie M, van Heugten CM.
Reeks Clin Rehabil. 2020 Nov 23:269215520975327. doi: 10.1177/0269215520975327. Epub ahead of print.
Datum 23-11-2020 Bekijk publicatie

Novel neuronal surface autoantibodies in plasma of patients with depression and anxiety

Auteurs Zong S, Correia-Hoffmann C, Mané-Damas M, Kappelmann N, Molenaar PC, van Grootheest G, Penninx BWJH, Rouhl RPW, Losen M, Martinez-Martinez P
Reeks Transl Psychiatry. 2020 Nov 23;10(1):404. doi: 10.1038/s41398-020-01083-y
Datum 23-11-2020 Bekijk publicatie

Alterations in the functional brain network in a rat model of epileptogenesis: A longitudinal resting state fMRI study

Auteurs Christiaen E, Goossens MG, Raedt R, Descamps B, Larsen LE, Craey E, Carrette E, Vonck K, Boon P, Vanhove C
Reeks Neuroimage. 2019 Nov 15;202:116144. doi: 10.1016/j.neuroimage.2019.116144. Epub 2019 Aug 29
Datum 15-11-2020 Bekijk publicatie

Direct application of an ECG-based sleep staging algorithm on reflective photoplethysmography data decreases performance.

Auteurs van Gilst MM, Wulterkens BM, Fonseca P, Radha M, Ross M, Moreau A, Cerny A, Anderer P, Long X, van Dijk JP, Overeem S.
Reeks BMC Res Notes. 2020 Nov 10;13(1):513. doi: 10.1186/s13104-020-05355-0
Datum 10-11-2020 Bekijk publicatie

NEXMIF encephalopathy: an X-linked disorder with male and female phenotypic patterns

Auteurs Stamberger H, Hammer TB, Gardella E, Vlaskamp DRM, Bertelsen B, Mandelstam S, de Lange I, Zhang J, Myers CT, Fenger C, Afawi Z, Almanza Fuerte EP, Andrade DM, Balcik Y, Ben Zeev B, Bennett MF, Berkovic SF, Isidor B, Bouman A, Brilstra E, Busk ØL, Cairns A
Reeks Genet Med. 2020 Nov 4. doi: 10.1038/s41436-020-00988-9. Epub ahead of print
Datum 04-11-2020 Bekijk publicatie

Padsevonil randomized phase IIa trial in treatment-resistant focal epilepsy – a translational approach.

Auteurs Muglia P, Hannestad J, Brandt C, De Bruyn S, Germani M, Lacroix B, Majoie M, Otoul C, Sciberras D, Steinhoff BJ, Van Laere K, Van Paesschen W, Webster E, Kaminski RM, Werhahn KJ, Toledo M.
Reeks Brain Communication. 2020; Nov 2. doi: 10.1093/braincomms/fcaa183
Datum 02-11-2020 Bekijk publicatie

Automated video-based detection of nocturnal motor seizures in children.

Auteurs van Westrhenen A, Petkov G, Kalitzin SN, Lazeron RHC, Thijs RD.
Reeks Epilepsia. 2020 Nov;61 Suppl 1(Suppl 1):S36-S40. doi: 10.1111/epi.16504. Epub 2020 May 7
Datum 01-11-2020 Bekijk publicatie

Early Infantile Epileptic Encephalopathy Due to Biallelic Pathogenic Variants in PIGQ: Report of 7 New Subjects and Review of the Literature

Auteurs Johnstone DL, Nguyen TTM, Zambonin J, Kernohan KD, St-Denis A, Baratang NV, Hartley T, Geraghty MT, Richer J, Majewski J, Bareke E, Guerin A, Pendziwiat M, Pena LDM, Braakman HMH, Grip KW, Edmondson AC, He M, Spillmann RC, Eklund EA, Bayat A, Network UD;
Reeks J Inherit Metab Dis. 2020 Nov;43(6):1321-1332. doi: 10.1002/jimd.12278. Epub 2020 Aug 3
Datum 01-11-2020 Bekijk publicatie

Sleep Health Practices and Sleep Knowledge among Healthcare Professionals in Dutch Paediatric Rehabilitation.

Auteurs Hulst RY, Pillen S, Voorman JM, Rave N, Visser-Meily JMA, Verschuren O
Reeks Child Care Health Dev. 2020 Nov;46(6):703-710. doi: 10.1111/cch.12799. Epub 2020 Aug 12
Datum 01-11-2020 Bekijk publicatie

Computationally-Efficient Algorithm for Real-Time Absence Seizure Detection in Wearable Electroencephalography

Auteurs Dan J, Vandendriessche B, Van Paesschen W, Weckhuysen D, Bertrand A
Reeks Int J Neural Syst. 2020 Nov;30(11):2050035. doi: 10.1142/S0129065720500355. Epub 2020 Aug 18
Datum 01-11-2020 Bekijk publicatie

Prevalence and incidence of vertebral fractures: a 7-year follow-up study in institutionalized adults with refractory epilepsy and intellectual disability

Auteurs Berkvens J, Majoie M, Mergler S, Beerhorst K, Verschuure P, Tan I, den Bergh JV.
Reeks Epilepsy Res. 2020 Nov;167:106461. doi: 10.1016/j.eplepsyres.2020.106461. Epub 2020 Sep 10
Datum 01-11-2020 Bekijk publicatie

International Recommendations for the Management of Adults Treated with Ketogenic Diet Therapies

Auteurs Cervenka MC, Wood S, Bagary M, Balabanov A, Borcovici E, Brown MG, Devinsky O, Di Lorenzo C, Doherty CP, Felton EA, Healy L, Klein P, Kverneland M, Lambrechts DA, Langer J, Nathan J, Munn J, Nguyen P, Phillps M, Roehl K, Tanner A, Williams C, Zupec-Kania
Reeks Neurol Clin Pract. 2020 Oct 30; doi: 10.1212/CPJ.0000000000001007
Datum 30-10-2020 Bekijk publicatie

Obstructive sleep apnea in people with intellectual disabilities: adherence to and effect of CPAP

Auteurs van den Broek N, Broer L, Vandenbussche N, Tan I, Overeem S, Pillen S.
Reeks Sleep Breath. 2020 Oct 21. doi: 10.1007/s11325-020-02221-y. Epub ahead of print.
Datum 21-10-2020 Bekijk publicatie

A Bayesian method for inference of effective connectivity in brain networks for detecting the Mozart effect.

Auteurs van Esch RJC, Shi S, Bernas A, Zinger S, Aldenkamp AP, Van den Hof PMJ.
Reeks Comput Biol Med. 2020 Oct 15;127:104055. doi: 10.1016/j.compbiomed.2020.104055. Epub ahead of print
Datum 15-10-2020 Bekijk publicatie

Recommendations for the treatment of epilepsy in adult and pediatric patients in Belgium: 2020 update

Auteurs Boon P, Ferrao Santos S, Jansen AC, Lagae L, Legros B, Weckhuysen S.
Reeks Acta Neurol Belg. 2020 Oct 13. doi: 10.1007/s13760-020-01488-y. Epub ahead of print
Datum 13-10-2020 Bekijk publicatie

Multilevel Interval Coded Scoring to Assess the Cardiovascular Status of Sleep Apnea Patients using Oxygen Saturation Markers.

Auteurs Deviaene M, Borzee P, Van Gilst M, Van Dijk J, Overeem S, Buyse B, Testelmans D, Huffel SV, Varon C.
Reeks IEEE Trans Biomed Eng. 2020 Oct;67(10):2839-2848. doi: 10.1109/TBME.2020.2972126
Datum 01-10-2020 Bekijk publicatie

Model-Based Evaluation of Methods for Respiratory Sinus Arrhythmia Estimation

Auteurs MoralesTellez JF, Moeyersons J, Armanac P, Orini M, Faes L, Overeem S, Van Gilst M, Van Dijk J, Huffel SV, Bailon R, Varon C
Reeks IEEE Trans Biomed Eng. 2020 Oct 1;PP. doi: 10.1109/TBME.2020.3028204. Epub ahead of print
Datum 01-10-2020 Bekijk publicatie

European Expert Opinion on ANT-DBS therapy for patients with drug-resistant epilepsy (a Delphi consensus).

Auteurs Kaufmann E, Bartolomei F, Boon P, Chabardes S, Colon AJ, Eross L, Fabó D, Gonçalves-Ferreira A, Imbach LL, Van Paesschen W, Peltola J, Rego R, Theys T, Voges B
Reeks Seizure. 2020 Oct;81:201-209. doi: 10.1016/j.seizure.2020.08.015. Epub 2020 Aug 22
Datum 01-10-2020 Bekijk publicatie

The Neurocognitive and Behavioral Profiles of 3 Brothers With Becker Muscular Dystrophy

Auteurs Hellebrekers DM, Vles JS, Klinkenberg S, Hendriksen JG
Reeks Child Neurology Open 2020; 7: 1-5. doi: 10.1177/2329048X20957217 Epub ahead of print
Datum 25-09-2020 Bekijk publicatie

Development of a Rat Model for Glioma-Related Epilepsy

Auteurs Bouckaert C, Germonpré C, Verhoeven J, Chong SA, Jacquin L, Mairet-Coello G, André VM, Leclercq K, Vanhove C, De Vos F, Van den Broecke C, Goethals I, Descamps B, Donche S, Carrette E, Wadman W, Boon P, Vonck K, Raedt R
Reeks Int J Mol Sci. 2020 Sep 23;21(19):E6999. doi: 10.3390/ijms21196999.
Datum 23-09-2020 Bekijk publicatie

249th ENMC International Workshop: The role of brain dystrophin in muscular dystrophy: Implications for clinical care and translational research, Hoofddorp, The Netherlands, November 29th-December 1st 2019

Auteurs Hendriksen JGM, Thangarajh M, Kan HE, Muntoni F, ENMC 249th workshop study group
Reeks Neuromuscul Disord 2020; 30(9): 782-794. doi: 10.1016/j.nmd.2020.08.357.
Datum 20-09-2020 Bekijk publicatie

Psychometric properties of the Montreal Cognitive Assessment (MoCA) in healthy participants aged 18-70

Auteurs Bruijnen C, Dijkstra BAG, Walvoort SJW, Budy MJJ, Beurmanjer H, De Jong CAJ, Kessels RPC.
Reeks Int J Psychiatry Clin Pract 2020; 24(3): 293-300. doi: 10.1080/13651501.2020.1746348
Datum 17-09-2020 Bekijk publicatie

Automatic sleep staging using heart rate variability, body movements, and recurrent neural networks in a sleep disordered population

Auteurs Fonseca P, van Gilst MM, Radha M, Ross M, Moreau A, Cerny A, Anderer P, Long X, van Dijk JP, Overeem S.
Reeks Sleep. 2020 Sep 14;43(9):zsaa048. doi: 10.1093/sleep/zsaa048
Datum 14-09-2020 Bekijk publicatie

Four-Year Follow-up of [18 F]Fluorodeoxyglucose Positron Emission Tomography-Based Parkinson's Disease-Related Pattern Expression in 20 Patients With Isolated Rapid Eye Movement Sleep Behavior Disorder Shows Prodromal Progression.

Auteurs Kogan RV, Janzen A, Meles SK, Sittig E, Renken RJ, Gurvits V, Mayer G, Leenders KL, Oertel WH; REMPET Working Group (o.a. Overeem S, Pijpers A)
Reeks Mov Disord. 2020 Sep 10. doi: 10.1002/mds.28260. Epub ahead of print.
Datum 10-09-2020 Bekijk publicatie

New 2013 incidence peak in childhood narcolepsy: more than vaccination?

Auteurs Zhang Z, Gool J, Fronczek R, Dauvilliers Y, Bassetti CLA, Mayer G, Plazzi G, Pizza F, Santamaria J, Partinen M, Overeem S, Peraita-Adrados R, da Silva AM, Sonka K, Del Rio-Villegas R, Heinzer R, Wierzbicka A, Young P, Högl B, Manconi M, Feketeova E, Mathi
Reeks Sleep. 2020 Sep 10:zsaa172. doi: 10.1093/sleep/zsaa172. Epub ahead of print.
Datum 10-09-2020 Bekijk publicatie

Localization of deep brain activity with scalp and subdural EEG

Auteurs Fahimi Hnazaee M, Wittevrongel B, Khachatryan E, Libert A, Carrette E, Dauwe I, Meurs A, Boon P, Van Roost D, Van Hulle MM
Reeks Neuroimage. 2020 Sep 6;223:117344. doi: 10.1016/j.neuroimage.2020.117344. Epub ahead of print
Datum 06-09-2020 Bekijk publicatie

High-gamma oscillations precede visual steady-state responses: A human electrocorticography study.

Auteurs Wittevrongel B, Khachatryan E, Carrette E, Boon P, Meurs A, Van Roost D, Van Hulle MM
Reeks Hum Brain Mapp. 2020 Sep 4. doi: 10.1002/hbm.25196. Epub ahead of print.
Datum 04-09-2020 Bekijk publicatie

Effectiveness and tolerability of adjunctive brivaracetam in patients with focal seizures: second interim analysis of 6-month data from a prospective observational study in Europe

Auteurs Steinhoff BJ, Christoensen J, Doherty CP, Majoie M, De Backer M, Hellot S, Leunikava I, Leach JP
Reeks Epilepsy Res. 2020 Sep;165:106329. doi: 10.1016/j.eplepsyres.2020.106329. Epub 2020 Apr 9
Datum 01-09-2020 Bekijk publicatie

Deep Brain Stimulation in Epilepsy: A Role for Modulation of the Mammillothalamic Tract in Seizure Control?

Auteurs Schaper FLWVJ, Plantinga BR, Colon AJ, Wagner GL, Boon P, Blom N, Gommer ED, Hoogland G, Ackermans L, Rouhl RPW, Temel Y.
Reeks Neurosurgery. 2020 Sep 1;87(3):602-610. doi: 10.1093/neuros/nyaa141
Datum 01-09-2020 Bekijk publicatie

European perspective of perampanel response in people with Intellectual Disability.

Auteurs Allard J, Henley W, Snoeijen-Schouwenaars F, van Ool J, Tan I, Schelhaas HJ, Majoie MHJM, Hudson S, McLean B, Shankar R.
Reeks Acta Neurol Scand. 2020 Sep;142(3):255-259. doi: 10.1111/ane.13261. Epub 2020 May 26
Datum 01-09-2020 Bekijk publicatie

Episodic future thinking together with observational learning benefits prospective memory in high-functioning Korsakoff's syndrome patients

Auteurs Lloyd B, Oudman E, Altgassen M, Walvoort SJW, Kessels RPC, Postma A
Reeks Br J Clin Psychol 2020; 59(3): 369-383. doi: 10.1111/bjc.12251.
Datum 01-09-2020 Bekijk publicatie

Volumetric and Functional Activity Lateralization in Healthy Subjects and Patients with Focal Epilepsy: Initial Findings in a 7T MRI Study

Auteurs Canjels LPW, Backes WH, van Veenendaal TM, Vlooswijk MCG, Hofman PAM, Aldenkamp AP, Rouhl RPW, Jansen JFA.
Reeks J Neuroimaging. 2020 Sep;30(5):666-673. doi: 10.1111/jon.12739. Epub 2020 May 30
Datum 01-09-2020 Bekijk publicatie