Lees voor

Wetenschap in Kempenhaeghe

Behalve op zorg en onderwijs richt Kempenhaeghe zich op de ontwikkeling van kennis en expertise in epileptologie, slaapgeneeskunde en neurocognitie. ‘TriO’ is het orgaan dat onderzoek, ontwikkeling en opleiding voor de vijf Kempenhaeghecentra borgt. Multidisciplinaire, thematische onderzoeksgroepen buigen zich hier over strategisch gekozen inhoudelijke thema’s. Een voorbeeld van studies vindt u hier.

Het wetenschappelijk onderzoek in Kempenhaeghe ontstaat en wordt geïnspireerd in de praktijk van de gespecialiseerde zorgverlening en het gespecialiseerd onderwijs. Het aantal onderzoekprojecten waarin wij betrokken zijn en publicaties en promotiestudies, blijft groeien. Gezamenlijk ontwikkelen we nieuwe perspectieven die resulteren in de steeds verdere verbetering van de patiëntenzorg en verdieping van onze kennis van de aandoeningen. Zo investeren we in de kwaliteit van onze zorg, diagnostiek, behandeling en begeleiding, én verspreiden we onze kennis.

Lees voor

Samenwerken in netwerken

Via samenwerking en academisering realiseren en borgen wij de wetenschappelijke opbrengsten in onze vakgebieden. We werken nationaal en internationaal samen met universiteiten, andere academische centra, kennisinstituten en het bedrijfsleven. Meerdere aan Kempenhaeghe verbonden specialisten bekleden leerstoelen aan universiteiten in Nederland en België.

Samen met Maastricht UMC+ vormt Kempenhaeghe het Academisch Centrum voor Epileptologie, dat ook nauwe banden onderhoudt met UZ Gent. Met de Technische Universiteit Eindhoven zetten we in een sterke combinatie in op wetenschap en innovatie. Ook het Centrum voor Slaapgeneeskunde, het Centrum voor Neurologische Leer- en Ontwikkelingsstoornissen en het Centrum voor Epilepsiewoonzorg ontwikkelen en verankeren met deze partijen expertise.

Op het gebied van epilepsie zijn er verder banden met Radboudumc en UMC Utrecht. In slaaponderzoek werken we met Radboudumc en CIRO. Op het vlak van leerstoornissen zijn er contacten met Leiden UMC en Erasmus MC. Die zijn er ook tussen het Centrum voor Epilepsiewoonzorg en ErasmusMC. Bovendien participeren we – veelal samen met de genoemde academische ziekenhuizen – in diverse consortia in Nederland en in Europa.

Lees voor

Leerstoelen en onderzoekslijnen

De aan Kempenhaeghe verbonden hoogleraren zijn topspecialisten in hun vakgebied. Zij leggen verbindingen tussen Kempenhaeghe en universitaire centra en bevorderen dat Kempenhaeghe in juiste nationale en internationale onderzoeksnetwerken is vertegenwoordigd.

In afstemming met de directies van de Kempenhaeghe-centra zetten ze onderzoekslijnen uit en leiden en coördineren ze wetenschappelijke projecten. Ook doceren ze aan universiteiten en dragen ze als voorzitter of spreker op congressen in binnen- en buitenland bij aan expertise-overdracht. De professoren zijn ook actief in de directe patiëntenzorg wat bijdraagt aan borging van de link tussen wetenschap en de dagelijkse zorgpraktijk.

Lees voor

Wetenschappelijk onderzoekers

In Kempenhaeghe zijn veel medewerkers actief in wetenschappelijk onderzoek.

Een grote groep promovendi is voltijds verbonden aan universiteiten en werkt van daaruit aan onderzoeksprojecten waarin Kempenhaeghe is betrokken. Ook werken gepromoveerde senior-onderzoekers via dubbelaanstellingen aan zowel de Technische Universiteit Eindhoven als aan Kempenhaeghe, aan onderzoek op onze vakgebieden.

Daarnaast zijn er behandelaars van Kempenhaeghe die in deeltijd werken aan promotieonderzoek. Na afronding van hun promotietraject blijven behandelaars in Kempenhaeghe actief in wetenschappelijke projecten op hun (klinische) vakgebied. Ook dragen ze bij aan expertiseontwikkeling en -overdracht via onder meer publicaties en presentaties.

Lees voor

Publicaties *

  • Laatste 6 maanden, tweemaandelijkse update. Zoekt u een specifiek artikel? Dan verwijzen we u graag naar Pubmed.

Executed and imagined grasping movements can be decoded from lower dimensional representation of distributed non-motor brain areas

Auteurs: Ottenhoff MC, Verwoert M, Goulis A, Colon A, Wagner L, Tousseyn S, van Dijk JP, Kubben PL, Herff C
Reeks: bioRxiv. 2022; (Jul 04):. doi: 10.1101/2022.07.04.498676. This article is a preprint, not yet peer reviewed
Datum: 04-07-2022
Bekijk publicatie

The neurocognitive profile of adults with Becker muscular dystrophy in the Netherlands

Auteurs: Koeks Z, Hellebrekers DMJ, van de Velde NM, Alleman I, Spitali P, van Duyvenvoorde HA, Verschuuren JJGM, Hendriksen JGM, Niks EH
Reeks: J Neuromuscul Dis. 2022 Jun 11. doi: 10.3233/JND-210770. Epub ahead of print
Datum: 11-06-2022
Bekijk publicatie

Certainty about Uncertainty in Sleep Staging; a Theoretical Framework.

Auteurs: van Gorp H, Huijben IAM, Fonseca P, van Sloun RJG, Overeem S, van Gilst MM.
Reeks: Sleep. 2022 Jun 8:zsac134. doi: 10.1093/sleep/zsac134. Epub ahead of print
Datum: 08-06-2022
Bekijk publicatie

Dutch Tele-Epilepsy Consortium study group. Multimodal nocturnal seizure detection: do we need to adapt algorithms for children?

Auteurs: Lazeron RHC, Thijs RD, Arends J, Gutter T, Cluitmans P, Van Dijk J, Tan FIY, Hofstra W, Donjacour CEHM, Leijten F
Reeks: Epilepsia Open. 2022 Jun 6. doi: 10.1002/epi4.12618. Epub ahead of print
Datum: 06-06-2022
Bekijk publicatie

Idling for Decades: A European Study on Risk Factors Associated with the Delay Before a Narcolepsy Diagnosis

Auteurs: Zhang Z, Dauvilliers Y, Plazzi G, Mayer G, Lammers GJ, Santamaria J, Partinen M, Overeem S, Del Rio Villegas R, Sonka K, Peraita-Adrados R, Heinzer R, Wierzbicka A, H�gl B, Manconi M, Feketeova E, da Silva AM, Bu�kov� J, Bassetti CLA, Barateau L, Pizza F, Antelmi E, Gool JK, Fronczek R, Gaig C, Khatami R
Reeks: Nat Sci Sleep. 2022 May 31;14:1031-1047. doi: 10.2147/NSS.S359980
Datum: 31-05-2022
Bekijk publicatie

SOM-CPC: Unsupervised Contrastive Learning with Self-Organizing Maps for Structured Representations of High-Rate Time Series

Auteurs: Huijben IA, Nijdam AA, Overeem S, van Gilst MM, van Sloun RJ
Reeks: arXiv preprint arXiv:2205.15875. [Preprint, not yet peer reviewd!]
Datum: 31-05-2022
Bekijk publicatie

Effects of solriamfetol on on-the-road driving performance in participants with excessive daytime sleepiness associated with obstructive sleep apnoea

Auteurs: Vinckenbosch F, Asin J, de Vries N, Vonk PE, Donjacour CEHM, Lammers GJ, Overeem S, Janssen H, Wang G, Chen D, Carter LP, Zhou K, Vermeeren A, Ramaekers JG
Reeks: Hum Psychopharmacol. 2022 May 28:e2845. doi: 10.1002/hup.2845. Epub ahead of print
Datum: 28-05-2022
Bekijk publicatie

Towards Closed-Loop Speech Synthesis from Stereotactic EEG: A Unit Selection Approach

Auteurs: Angrick M, Ottenhoff M, Diener L, Ivucic D, Goulis S, Colon A, Wagner L, Krusienski DJ, Kubben PL, Schultz T, Herff C
Reeks: ICASSP 2022 - 2022 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), 2022, pp. 1296-1300, doi: 10.1109/ICASSP43922.2022.9747300
Datum: 23-05-2022
Bekijk publicatie

Functional MRI in major depressive disorder: A review of findings, limitations, and future prospects

Auteurs: Pilmeyer J, Huijbers W, Lamerichs R, Jansen JFA, Breeuwer M, Zinger S
Reeks: J Neuroimaging. 2022 May 21. doi: 10.1111/jon.13011. Epub ahead of print
Datum: 21-05-2022
Bekijk publicatie

Human KCNQ5 de novo Mutations Underlie Epilepsy and Intellectual Disability

Auteurs: Wei AD, Wakenight P, Zwingman TA, Bard AM, Sahai N, Willemsen MH, Schelhaas HJ, Stegmann APA, Verhoeven JS, de Man SA, Wessels MW, Kleefstra T, Shinde DN, Helbig KL, Basinger A, Wagner VF, Rodriguez-Buritica DF, Bryant E, Millichap JJ, Millen KJ, Dobyns WB, Ramirez JM, Kalume FK
Reeks: J Neurophysiol. 2022 May 18. doi: 10.1152/jn.00509.2021. Epub ahead of print
Datum: 18-05-2022
Bekijk publicatie

Hypocretin-1 measurements in cerebrospinal fluid using radioimmunoassay: within and between assay reliability and limit of quantification

Auteurs: van der Hoeven AE, van Waaij K, Bijlenga D, Roelandse FWC, Overeem S, Bakker JA, Fronczek R, Lammers GJ
Reeks: Sleep. 2022 May 5:zsac103. doi: 10.1093/sleep/zsac103. Epub ahead of print
Datum: 05-05-2022
Bekijk publicatie

Towards Closed-Loop Speech Synthesis from Stereotactic EEG: A Unit Selection Approach. In ICASSP 2022-2022

Auteurs: Angrick M, Ottenhoff M, Diener L, Ivucic D, Goulis S, Colon AJ, Wagner L, Krusienski DL, Kubben PL, Schultz T Herff C
Reeks: IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP) 2022; May 03. 1296-1300. doi: 10.1109/ICASSP43922.2022.9747300
Datum: 03-05-2022
Bekijk publicatie

Functional connectivity of limbic system years after pre-eclampsia: 7-Tesla functional MRI study

Auteurs: Canjels LPW, Ghossein-Doha C, Alers RJ, Rutten S, van den Kerkhof M, Schiffer VMMM, Mulder E, Gerretsen SC, Aldenkamp AP, Hurks PPM, van de Ven V, Spaanderman MEA, Jansen JFA, Backes WH.
Reeks: Ultrasound Obstet Gynecol. 2022 May 2. doi: 10.1002/uog.24928. Epub ahead of print.
Datum: 02-05-2022
Bekijk publicatie

Blood-brain barrier leakage years after pre-eclampsia: dynamic contrast-enhanced 7-Tesla MRI study

Auteurs: Canjels LPW, Jansen JFA, Alers RJ, Ghossein-Doha C, van den Kerkhof M, Schiffer VMMM, Mulder E, Gerretsen SC, Aldenkamp AP, Hurks PPM, van de Ven V, Spaanderman MEA, Backes WH.
Reeks: Ultrasound Obstet Gynecol. 2022 May 2. doi: 10.1002/uog.24930. Epub ahead of print.
Datum: 02-05-2022
Bekijk publicatie

Data-Driven Phenotyping of Central Disorders of Hypersomnolence With Unsupervised Clustering

Auteurs: Gool JK, Zhang Z, Oei MS, Mathias S, Dauvilliers Y, Mayer G, Plazzi G, Del Rio-Villegas R, Cano JS, �onka K, Partinen M, Overeem S, Peraita-Adrados R, Heinzer R, Martins da Silva A, H�gl B, Wierzbicka A, Heidbreder A, Feketeova E, Manconi M, Bu�kov� J, Canellas F, Bassetti CL, Barateau L, Pizza F, Schmidt MH, Fronczek R, Khatami R, Lammers GJ
Reeks: Neurology. 2022 Apr 18:10.1212/WNL.0000000000200519. doi: 10.1212/WNL.0000000000200519. Epub ahead of print
Datum: 18-04-2022
Bekijk publicatie

Usefulness of the Maintenance of Wakefulness Test in central disorders of hypersomnolence: a scoping review

Auteurs: Bijlenga D, Overeem S, Fronczek R, Lammers GJ
Reeks: Sleep. 2022 Apr 16:zsac091. doi: 10.1093/sleep/zsac091. Epub ahead of print.
Datum: 16-04-2022
Bekijk publicatie

Speech Production in Intracranial Electroencephalography: iBIDS Dataset

Auteurs: Verwoert M, Ottenhof MC, Goulis S, Colon A, Wagner L, Tousseyn S, Dijk JP van, Kubben P, Herff C
Reeks: bioRxiv. 2022. Apr 8. doi: 10.1101/2022.04.05.487183
Datum: 08-04-2022
Bekijk publicatie

The aftercare survey: Assessment and intervention practices after brain tumour surgery in Europe.

Auteurs: Sierpowska J, Rofes A, Dahlsl�tt K, Mandonnet E, ter Laan M, Po?czy?ska M, Hamer PDW, Halaj M, Spena G, Meling TR, Motomura K, Reyes AF, Campos AR, Robe PA, Zigiotto L, Sarubbo S, Freyschlag CF, Broen MPG, Stranjalis G, Papadopoulos K, Liouta E, Rutten G-J, Viegas CP, Silvestre A, Perrote F, Brochero N, C�ceres C, Zdun-Ry?ewska A, Kloc W, Satoer D, Dragoy O, Hendriks MPH, Alvarez-Carriles JC, Piai V.
Reeks: Neuro-Oncology Practice 2022; Apr 4. doi: 10.1093/nop/npac029. Online ahead of print.
Datum: 04-04-2022
Bekijk publicatie

Epileptic Seizure Detection by Cascading Isolation Forest-based Anomaly Screening and EasyEnsemble

Auteurs: Guo Y, Jiangb X, Tao L, Mengc L, Dai C, Long X, Wan F, Zhang Y, Van Dijk J, Aarts RM, Chen W, Chen C.
Reeks: IEEE Trans Neural Syst Rehabil Eng. 2022;30:915-924. doi: 10.1109/TNSRE.2022.3163503. Epub 2022 Apr 13
Datum: 30-03-2022
Bekijk publicatie

In-vitro engineered human cerebral tissues mimic pathological circuit disturbances in 3D

Auteurs: Saberi A, Aldenkamp AP, Kurniawan NA, Bouten CVC
Reeks: Commun Biol. 2022 Mar 23;5(1):254. doi: 10.1038/s42003-022-03203-4
Datum: 23-03-2022
Bekijk publicatie

Intermediate hypocretin-1 cerebrospinal fluid levels and typical cataplexy: their significance in the diagnosis of narcolepsy type 1

Auteurs: van der Hoeven AE, Fronczek R, Schinkelshoek MS, Roelandse FWC, Bakker JA, Overeem S, Bijlenga D, Lammers GJ
Reeks: Sleep. 2022 Mar 7:zsac052. doi: 10.1093/sleep/zsac052. Epub ahead of print
Datum: 07-03-2022
Bekijk publicatie

Parental perspectives on care for sleep in children with cerebral palsy: a wake-up call.

Auteurs: Hulst RY, Voorman JM, Pillen S, Ketelaar M, Visser-Meily JMA, Verschuren O.
Reeks: Disabil Rehabil. 2022 Feb;44(3):458-467. doi: 10.1080/09638288.2020.1770873. Epub 2020 Jun 12
Datum: 28-02-2022
Bekijk publicatie

Assessment of need for hemostatic evaluation in patients taking valproic acid: A retrospective cross-sectional study

Auteurs: Post DS, van der Veer A, Schijns OEMG, Klinkenberg S, Rijkers K, Wagner GL, van Kranen-Mastenbroek VHJM, Willems PCPH, Verhezen PWM, Beckers EAM, Heubel-Moenen FCJI, Henskens YMC
Reeks: PLoS One. 2022 Feb 25;17(2):e0264351. doi: 10.1371/journal.pone.0264351
Datum: 25-02-2022
Bekijk publicatie

Treating Rhythmic and Periodic EEG Patterns in Comatose Survivors of Cardiac Arrest

Auteurs: Ruijter BJ, Keijzer HM, Tjepkema-Cloostermans MC, Blans MJ, Beishuizen A, Tromp SC, Scholten E, Horn J, van Rootselaar AF, Admiraal MM, van den Bergh WM, Elting JJ, Foudraine NA, Kornips FHM, van Kranen-Mastenbroek VHJM, Rouhl RPW, Thomeer EC, Moudrous W, Nijhuis FAP, Booij SJ, Hoedemaekers CWE, Doorduin J, Taccone FS, van der Palen J, van Putten MJAM, Hofmeijer J; TELSTAR Investigators
Reeks: N Engl J Med. 2022 Feb 24;386(8):724-734. doi: 10.1056/NEJMoa2115998
Datum: 24-02-2022
Bekijk publicatie

Representations of temporal sleep dynamics: review and synthesis of the literature

Auteurs: Hermans LW, Huijben IA, van Gorp H, Leufkens TR, Fonseca P, Overeem S, van Gilst MM
Reeks: Sleep Med Rev. 2022 Feb 17;63:101611. doi: 10.1016/j.smrv.2022.101611. Epub ahead of print
Datum: 17-02-2022
Bekijk publicatie

Brivaracetam for the treatment of refractory epilepsy in patients with prior exposure to levetiracetam: a retrospective outcome analysis

Auteurs: Snoeren A, Majoie MH, Fasen K, IJff DM
Reeks: Seizure. 2022. Feb 12 doi:10.1016/j.seizure.2022.02.007 Epub ahead of print.
Datum: 12-02-2022
Bekijk publicatie

The potential of invasive and non-invasive vagus nerve stimulation to improve verbal memory performance in epilepsy patients

Auteurs: Mertens A, Gadeyne S, Lescrauwaet E, Carrette E, Meurs A, De Herdt V, Dewaele F, Raedt R, Miatton M, Boon P, Vonck K.
Reeks: Sci Rep. 2022 Feb 7;12(1):1984. doi: 10.1038/s41598-022-05842-3
Datum: 07-02-2022
Bekijk publicatie

Value of ultra-high field MRI in patients with suspected focal epilepsy and negative 3 T MRI (EpiUltraStudy): protocol for a prospective, longitudinal therapeutic study.

Auteurs: van Lanen RHGJ, Wiggins CJ, Colon AJ, Backes WH, Jansen JFA, Uher D, Drenthen GS, Roebroeck A, Ivanov D, Poser BA, Hoeberigs MC, van Kuijk SMJ, Hoogland G, Rijkers K, Wagner GL, Beckervordersandforth J, Delev D, Clusmann H, Wolking S, Klinkenberg S, Rouhl RPW, Hofman PAM, Schijns OEMG
Reeks: Neuroradiology. 2022 Jan 5. doi: 10.1007/s00234-021-02884-8. Epub ahead of print.
Datum: 05-01-2022
Bekijk publicatie

Economic evaluation of deep brain stimulation compared with vagus nerve stimulation and usual care for patients with refractory epilepsy: A lifetime decision analytic model.

Auteurs: Chan HY, Wijnen BFM, Majoie MHJM, Evers SMAA, Hiligsmann M.
Reeks: Epilepsia. 2021 Dec 30. doi: 10.1111/epi.17158. Epub ahead of print.
Datum: 30-12-2021
Bekijk publicatie

Epilepsy and Sleep in the ATR-X Syndrome

Auteurs: van Mierlo P, Braakman H, Vandenbussche N, Schelhaas HJ, Pillen S.
Reeks: Neuropediatrics. 2021 Dec 21. doi: 10.1055/s-0041-1740551. Epub ahead of print.
Datum: 21-12-2021
Bekijk publicatie

Validation of the Dutch translation of the Paris Arousal Disorders Severity Scale for NREM parasomnias in a one-year and one-month version

Auteurs: van Mierlo P, Hermans L, Arnulf I, Pijpers A, Overeem S, van Gilst M
Reeks: J Clin Sleep Med. 2021 Dec 17. doi: 10.5664/jcsm.9830. Epub ahead of print
Datum: 17-12-2021
Bekijk publicatie

Continuously Decoding Grasping Movements using Stereotactic Depth Electrodes

Auteurs: Ottenhoff MC, Goulis S, Wagner L, Tousseyn S, Colon A, Kubben P, Herff C.
Reeks: Annu Int Conf IEEE Eng Med Biol Soc. 2021 Nov;2021:6098-6101. doi: 10.1109/EMBC46164.2021.9629639
Datum: 14-12-2021
Bekijk publicatie

Speech Synthesis from Stereotactic EEG using an Electrode Shaft Dependent Multi-Input Convolutional Neural Network Approach

Auteurs: Angrick M, Ottenhoff M, Goulis S, Colon AJ, Wagner L, Krusienski DJ, Kubben PL, Schultz T, Herff C.
Reeks: Annu Int Conf IEEE Eng Med Biol Soc. 2021 Nov;2021:6045-6048. doi: 10.1109/EMBC46164.2021.9629711.
Datum: 14-12-2021
Bekijk publicatie

Multi-Level Optimization of an Ultra-Low Power BrainWave System for Non-Convulsive Seizure Detection.

Auteurs: de Bruin B, Singh K, Wang Y, Huisken J, de Gyvez JP, Corporaal H.
Reeks: IEEE Trans Biomed Circuits Syst. 2021 Oct;15(5):1107-1121. doi: 10.1109/TBCAS.2021.3120965. Epub 2021 Dec 9.
Datum: 09-12-2021
Bekijk publicatie

Structural mapping of GABRB3 variants reveals genotype-phenotype correlations

Auteurs: Johannesen KM, Iqbal S, Guazzi M, Mohammadi NA, P�rez-Palma E, Schaefer E, De Saint Martin A, Abiwarde MT, McTague A, Pons R, Piton A, Kurian MA, Ambegaonkar G, Firth H, Sanchis-Juan A, Deprez M, Jansen K, De Waele L, Briltra EH, Verbeek NE, van Kempen M, Fazeli W, Striano P, Zara F, Visser G, Braakman HMH, Haeusler M, Elbracht M, Vaher U, Smol T, Lemke JR, Platzer K, Kennedy J, Klein KM, Au PYB, Smyth K, Kaplan J, Thomas M, Dewenter MK, Dinopoulos A, Campbell AJ, Lal D, Lederer D, Liao VWY, Ahring PK, M�ller RS, Gardella E
Reeks: Genet Med. 2021 Dec 7:S1098-3600(21)05382-X. doi: 10.1016/j.gim.2021.11.004. Epub ahead of print.
Datum: 07-12-2021
Bekijk publicatie

Impact of T cells on neurodegeneration in anti-GAD65 limbic encephalitis

Auteurs: Dik A, Widman G, Schulte-Mecklenbeck A, Witt JA, Pitsch J, Golombeck KS, Wagner J, Gallus M, Strippel C, Hansen N, Mönig C, Räuber S, Wiendl H, Elger CE, Surges R, Meuth SG, Helmstaedter C, Gross CC, Becker AJ, Melzer N
Reeks: Ann Clin Transl Neurol. 2021 Nov 28. doi: 10.1002/acn3.51486. Epub ahead of print.
Datum: 28-11-2021
Bekijk publicatie

PURA-Related Developmental and Epileptic Encephalopathy: Phenotypic and Genotypic Spectrum

Auteurs: Johannesen KM, Gardella E, Gjerulfsen CE, Bayat A, Rouhl RPW, Reijnders M, Whalen S, Keren B, Buratti J, Courtin T, Wierenga KJ, Isidor B, Piton A, Faivre L, Garde A, Moutton S, Tran-Mau-Them F, Denommé-Pichon AS, Coubes C, Larson A, Esser MJ, Appendino JP, Al-Hertani W, Gamboni B, Mampel A, Mayorga L, Orsini A, Bonuccelli A, Suppiej A, Van-Gils J, Vogt J, Damioli S, Giordano L, Moortgat S, Wirrell E, Hicks S, Kini U, Noble N, Stewart H, Asakar S, Cohen JS, Naidu SR, Collier A, Brilstra EH, Li MH, Brew C, Bigoni S, Ognibene D, Ballardini E, Ruivenkamp C, Faggioli R, Afenjar A, Rodriguez D, Bick D, Segal D, Coman D, Gunning B, Devinsky O, Demmer LA, Grebe T, Pruna D, Cursio I, Greenhalgh L, Graziano C, Singh RR, Cantalupo G, Willems M, Yoganathan S, Góes F, Leventer RJ, Colavito D, Olivotto S, Scelsa B, Andrade AV, Ratke K, Tokarz F, Khan AS, Ormieres C, Benko W, Keough K, Keros S, Hussain S, Franques A, Varsalone F, Grønborg S, Mignot C, Heron D, Nava C, Isapof A, Borlot F, Whitney R, Ronan A, Foulds N, Somorai M, Brandsema J, Helbig KL, Helbig I, Ortiz-González XR, Dubbs H, Vitobello A, Anderson M, Spadafore D, Hunt D, Møller RS, Rubboli G; PURA study group
Reeks: Neurol Genet. 2021 Nov 15;7(6):e613. doi: 10.1212/NXG.0000000000000613
Datum: 15-11-2021
Bekijk publicatie

What is in a name? Definitions of insomnia in people with intellectual disabilities

Auteurs: van den Broek N, Festen D, Tan F, Overeem S, Pillen S.
Reeks: J Appl Res Intellect Disabil. 2021 Nov 11. doi: 10.1111/jar.12960. Epub ahead of print.
Datum: 11-11-2021
Bekijk publicatie

Comparing objective wakefulness and vigilance tests to on-the-road driving performance in narcolepsy and idiopathic hypersomnia.

Auteurs: Bijlenga D, Urbanus B, van der Sluiszen NNJJM, Overeem S, Ramaekers JG, Vermeeren A, Lammers GJ.
Reeks: J Sleep Res. 2021 Nov 9:e13518. doi: 10.1111/jsr.13518. Epub ahead of print
Datum: 09-11-2021
Bekijk publicatie

Epilepsy in adults with neurodevelopmental disability - what every neurologist should know

Auteurs: Watkins LV, Linehan C, Brandt C, Snoeijen-Schouwenaars F, McGowan P, Shankar R
Reeks: Epileptic Disord. 2021 Nov 8. doi: 10.1684/epd.2021.1366. Epub ahead of print.
Datum: 08-11-2021
Bekijk publicatie

Psychosocial adjustment in adults with Duchenne muscular dystrophy: A pilot study on a shortened parent-report questionnaire

Auteurs: Weerkamp PMM, Collin P, Maas RJ, Vermeulen RJ, Klinkenberg S, Hendriksen JGM
Reeks: Neuromuscul Disord. 2021 Nov 3:S0960-8966(21)00689-1. doi: 10.1016/j.nmd.2021.10.008. Epub ahead of print.
Datum: 03-11-2021
Bekijk publicatie

Pitfalls in EEG Analysis in Patients With Nonconvulsive Status Epilepticus: A Preliminary Study.

Auteurs: Wang Y, Zibrandtsen IC, Lazeron RHC, van Dijk JP, Long X, Aarts RM, Wang L, Arends JBAM
Reeks: Clin EEG Neurosci. 2021 Nov 1:15500594211050492. doi: 10.1177/15500594211050492. Epub ahead of print
Datum: 01-11-2021
Bekijk publicatie

People with epilepsy and intellectual disability: More than a sum of two conditions

Auteurs: Snoeijen-Schouwenaars FM, Young C, Rowe C, van Ool J,S, Schelhaas HJ, Shankar R
Reeks: Epilepsy Behav 2021 Nov; 124:108355 doi: 10.1016/j.yebeh.2021.108355. Epub ahead of print
Datum: 01-11-2021
Bekijk publicatie

High-resolution electric source imaging for presurgical evaluation of tuberous sclerosis complex patients.

Auteurs: Mouthaan BE, Jansen FE, Colon AJ, Huiskamp GM, van Eijsden P, Leijten FSS, Braun KPJ.
Reeks: Clin Neurophysiol. 2021 Oct 29;133:126-134. doi: 10.1016/j.clinph.2021.09.020. Epub ahead of print.
Datum: 29-10-2021
Bekijk publicatie

Myasthenia gravis after glioblastoma resection: paraneoplastic syndrome or coincidence? A unique case report and review of the literature.

Auteurs: Slegers RJ, Bouwens van der Vlis TAM, Ackermans L, Hoeben A, Postma AA, Compter I, Hoeijmakers JGJ, Beckervordersandforth J, Broen MPG, Schijns OEMG
Reeks: Acta Neurochir (Wien). 2021 Oct 29. doi: 10.1007/s00701-021-05035-3. Epub ahead of print.
Datum: 29-10-2021
Bekijk publicatie

Good Days and Bad Days: Measuring Health-Related Quality of Life in People With Epilepsy

Auteurs: Wester V, de Groot S, Versteegh M, Kanters T, Wagner L, Ardesch J, Brouwer W, van Exel J; EPISODE-team
Reeks: Value Health. 2021 Oct;24(10):1470-1475. doi: 10.1016/j.jval.2021.05.001. Epub 2021 Jul 3
Datum: 08-10-2021
Bekijk publicatie

Interpreting softmax predictions of sleep stage classification models.

Auteurs: Huijben I, Hermans LW, Rossi AC, Overeem S, van Gilst MM, van Sloun, RJ
Reeks: techrxiv.org 2021. Oct. 6. (This article is a preprint. Preprints have not been peer reviewed)
Datum: 06-10-2021
Bekijk publicatie

Parental experiences and perspectives on the value of seizure detection while caring for a child with epilepsy: A qualitative study

Auteurs: van Westrhenen A, de Lange WFM, Hagebeuk EEO, Lazeron RHC, Thijs RD, Kars MC
Reeks: Epilepsy Behav. 2021 Sep 28;124:108323. doi: 10.1016/j.yebeh.2021.108323. Epub ahead of print
Datum: 28-09-2021
Bekijk publicatie

PerSleep: A Visual Analytics Approach for Performance Assessment of Sleep Staging Models

Auteurs: Caballero HG, Corvo A, van Meulen F, Fonseca P, Overeem S, van Wijk JJ, Westenberg MA
Reeks: Eurographics Workshop on Visual Computing for Biology and Medicine, VCBM 2021
Datum: 28-09-2021
Bekijk publicatie

Feasibility of transcutaneous auricular vagus nerve stimulation in treatment of drug resistant epilepsy: A multicenter prospective study

Auteurs: Sabers A, Aumuller-Wagner S, Christensen LR, Henning O, Kostov K, Lossius M, Majoie M, Mertens A, Nielsen L, Vonck K, Wagner L
Reeks: Epilepsy Res 2021 177 106776 doi:10.1016/j.eplepsyres.2021.106776 Epub ahead of print.
Datum: 25-09-2021
Bekijk publicatie

Assessment of Quality of Life 8-Dimension (AQoL-8D): translation, validation and application in two Dutch trials in patients with epilepsy and schizophrenia

Auteurs: Chan HY, Wijnen BFM, Hiligsmann M, Smit F, Leenen LAM, Majoie MHJM, Evers SMAA
Reeks: Expert Rev Pharmacoecon Outcomes Res. 2021 Sep 23. doi: 10.1080/14737167.2021.1981861. Epub ahead of print.
Datum: 23-09-2021
Bekijk publicatie

Real-time synthesis of imagined speech processes from minimally invasive recordings of neural activity.

Auteurs: Angrick M, Ottenhoff MC, Diener L, Ivucic D, Ivucic G, Goulis S, Saal J, Colon AJ, Wagner L, Krusienski DJ, Kubben PL, Schultz T, Herff C
Reeks: Commun Biol. 2021 Sep 23;4(1):1055. doi: 10.1038/s42003-021-02578-0
Datum: 23-09-2021
Bekijk publicatie

Bone mineral density and fractures in institutionalised children with epilepsy and intellectual disability

Auteurs: Berkvens JJL, Mergler S, Beerhorst K, Verschuure P, Tan IY, Majoie HJM, van den Bergh JPW.
Reeks: J Intellect Disabil Res. 2021 Sep 2. doi: 10.1111/jir.12880. Epub ahead of print.
Datum: 02-09-2021
Bekijk publicatie

Occurrence of symptoms in different stages of Duchenne Muscular Dystrophy and their impact on social participation

Auteurs: Houwen-van Opstal SLS, Heutinck L, Jansen M, Krom YD, Cup EHC, Hendriksen JGM, Willemsen MAAP, Verschuuren JJGM, Niks EH, de Groot IJM
Reeks: Muscle Nerve. 2021 Aug 27. doi: 10.1002/mus.27406. Epub ahead of print.
Datum: 27-08-2021
Bekijk publicatie

Camera-based objective measures of Parkinson's disease gait features

Auteurs: van Kersbergen J, Otte K, de Vries NM, Bloem BR, R�hling HM, Mansow-Model S, van der Kolk NM, Overeem S, Zinger S, van Gilst MM
Reeks: BMC Res Notes. 2021 Aug 26;14(1):329. doi: 10.1186/s13104-021-05744-z
Datum: 26-08-2021
Bekijk publicatie

Incidence of clinical fractures: a 7-year follow-up study in institutionalized adults with epilepsy and intellectual disability.

Auteurs: Berkvens J, Wyers C, Mergler S, Beerhorst K, Verschuure P, Tan I, Majoie HJM, van den Bergh J
Reeks: Seizure. 2021 Aug 18. doi: 10.1016/j.seizure.2021.08.009 Epub ahead of print
Datum: 18-08-2021
Bekijk publicatie

Prevalence of Bladder and Bowel Dysfunction in Duchenne Muscular Dystrophy Using the Childhood Bladder and Bowel Dysfunction Questionnaire

Auteurs: Lionarons JM, de Groot IJ, Fock JM, Klinkenberg S, Vrijens DM, Vreugdenhil AC, Medici-van den Herik EG, Cuppen I, Jeager B, Niks E, Hoogerhuis R, Platte-van Attekum N, Feron FJM, Faber CG, Hendriksen JGM, Vles JS.
Reeks: Life 2021 11(8), 772 doi: 10.3390/life11080772
Datum: 30-07-2021
Bekijk publicatie

Comparison of In Vivo and Ex Vivo Magnetic Resonance Imaging in a Rat Model for Glioblastoma-Associated Epilepsy

Auteurs: Bouckaert C, Christiaen E, Verhoeven J, Descamps B, De Meulenaere V, Boon P, Carrette E, Vonck K, Vanhove C, Raedt R
Reeks: Diagnostics (Basel). 2021 Jul 21;11(8):1311. doi: 10.3390/diagnostics11081311
Datum: 21-07-2021
Bekijk publicatie

Investigating the Effect of Transcutaneous Auricular Vagus Nerve Stimulation on Cortical Excitability in Healthy Males

Auteurs: Mertens A, Carrette S, Klooster D, Lescrauwaet E, Delbeke J, Wadman WJ, Carrette E, Raedt R, Boon P, Vonck K.
Reeks: Neuromodulation. 2021 Jul 20. doi: 10.1111/ner.13488. Epub ahead of print
Datum: 20-07-2021
Bekijk publicatie

Sleep disorders and the hypothalamus

Auteurs: Overeem S, van Litsenburg RRL, Reading PJ.
Reeks: Handb Clin Neurol. 2021;182:369-385. doi: 10.1016/B978-0-12-819973-2.00025-3
Datum: 17-07-2021
Bekijk publicatie

Human neuronal networks on micro-electrode arrays are a highly robust tool to study disease-specific genotype-phenotype correlations in vitro.

Auteurs: Mossink B, Verboven AHA, van Hugte EJH, Klein Gunnewiek TM, Parodi G, Linda K, Schoenmaker C, Kleefstra T, Kozicz T, van Bokhoven H, Schubert D, Nadif Kasri N, Frega M.
Reeks: Stem Cell Reports. 2021 Jul 13:S2213-6711(21)00326-X. doi: 10.1016/j.stemcr.2021.07.001. Epub ahead of print
Datum: 13-07-2021
Bekijk publicatie

Brain stimulation and brain lesions converge on common causal circuits in neuropsychiatric disease

Auteurs: Siddiqi SH, Schaper FLWVJ, Horn A, Hsu J, Padmanabhan JL, Brodtmann A, Cash RFH, Corbetta M, Choi KS, Dougherty DD, Egorova N, Fitzgerald PB, George MS, Gozzi SA, Irmen F, Kuhn AA, Johnson KA, Naidech AM, Pascual-Leone A, Phan TG, Rouhl RPW, Taylor SF, Voss JL, Zalesky A, Grafman JH, Mayberg HS, Fox MD
Reeks: Nat Hum Behav. 2021 Jul 8. doi: 10.1038/s41562-021-01161-1. Epub ahead of print
Datum: 08-07-2021
Bekijk publicatie

Recognizing the Symptom Spectrum of Narcolepsy to Improve Timely Diagnosis: A Narrative Review

Auteurs: Quaedackers L, Pillen S, Overeem S.
Reeks: Nat Sci Sleep. 2021 Jul 7;13:1083-1096. doi: 10.2147/NSS.S278046
Datum: 07-07-2021
Bekijk publicatie

On the Threshold of Scientific Medicine: Gerard van Swieten and His Perception of the Pathophysiology in Traumatic Brain Injury

Auteurs: Schijns OEMG, Koehler PJ
Reeks: Eur Neurol. 2021 Jul 1:1-6. doi: 10.1159/000517001. Epub ahead of print.
Datum: 01-07-2021
Bekijk publicatie

7T dynamic contrast-enhanced MRI for the detection of subtle blood-brain barrier leakage

Auteurs: Canjels LPW, Jansen JFA, van den Kerkhof M, Alers RJ, Poser BA, Wiggins CJ, Schiffer VMMM, van de Ven V, Rouhl RPW, Palm WM, van Oostenbrugge RJ, Aldenkamp AP, Ghossein-Doha C, Spaanderman MEA, Backes WH.
Reeks: J Neuroimaging. 2021 Jun 23. doi: 10.1111/jon.12894. Epub ahead of print
Datum: 23-06-2021
Bekijk publicatie

Compliance to DMD Care Considerations in the Netherlands.

Auteurs: Heutinck L, Houwen-van Opstal SL, Krom YD, Niks EH, Verschuuren JJ, Jansen M, de Groot IJ.
Reeks: J Neuromuscul Dis. 2021 Jun 10. doi: 10.3233/JND-210670. Epub ahead of print.
Datum: 10-06-2021
Bekijk publicatie

The effects of multi-echo fMRI combination and rapid T2*-mapping on offline and real-time BOLD sensitivity

Auteurs: Heunis S, Breeuwer M, Caballero-Gaudes C, Hellrung L, Huijbers W, Jansen JF, Lamerichs R, Zinger S, Aldenkamp AP.
Reeks: Neuroimage. 2021 Jun 8;238:118244. doi: 10.1016/j.neuroimage.2021.118244. Epub ahead of print.
Datum: 08-06-2021
Bekijk publicatie

The CHD8/CHD7/Kismet family links blood-brain barrier glia and serotonin to ASD-associated sleep defects

Auteurs: Coll-Tan� M, Gong NN, Belfer SJ, van Renssen LV, Kurtz-Nelson EC, Szuperak M, Eidhof I, van Reijmersdal B, Terwindt I, Durkin J, Verheij MMM, Kim CN, Hudac CM, Nowakowski TJ, Bernier RA, Pillen S, Earl RK, Eichler EE, Kleefstra T, Kayser MS, Schenck A
Reeks: Sci Adv. 2021 Jun 4;7(23):eabe2626. doi: 10.1126/sciadv.abe2626
Datum: 04-06-2021
Bekijk publicatie

Awakening to sleep disorders in Europe: survey on education, knowledge, and treatment competence of European residents and neurologists

Auteurs: Rakusa M, Sieminski M, Rakusa S, Falup-Pecurariu C, Fronzcek R, Hidalgo H, Muntean ML, Pijpers A, Cochen De Cock V, Pizza F, Schmidt M, Schreier DR, Baldin E, Bassetti CLA, Kallweit U
Reeks: Eur J Neurol. 2021 Jun 2. doi: 10.1111/ene.14954. Epub ahead of print
Datum: 02-06-2021
Bekijk publicatie

Novelty Processing Depends on Medial Temporal Lobe Structures

Auteurs: Schomaker J, Grouls MME, van der Linden CGM, Rau EM, Hendriks M, Colon A, Meeter M
Reeks: Neurobiol Learn Mem. 2021 May 17:107464. doi: 10.1016/j.nlm.2021.107464. Epub ahead of print
Datum: 17-05-2021
Bekijk publicatie

Sleep problems in children with cerebral palsy and their parents

Auteurs: Hulst RY, Gorter JW, Voorman JM, Kolk E, Van Der Vossen S, Visser-Meily JMA, Ketelaar M, Pillen S, Verschuren O
Reeks: Dev Med Child Neurol. 2021 May 15. doi: 10.1111/dmcn.14920. Epub ahead of print.
Datum: 15-05-2021
Bekijk publicatie

Cadherin-13 is a critical regulator of GABAergic modulation in human stem-cell-derived neuronal networks

Auteurs: Mossink B, van Rhijn JR, Wang S, Linda K, Vitale MR, Z�ller JEM, van Hugte EJH, Bak J, Verboven AHA, Selten M, Negwer M, Latour BL, van der Werf I, Keller JM, Klein Gunnewiek TM, Schoenmaker C, Oudakker A, Anania A, Jansen S, Lesch KP, Frega M, van Bokhoven H, Schubert D, Nadif Kasri N.
Reeks: Mol Psychiatry. 2021 May 10. doi: 10.1038/s41380-021-01117-x. Epub ahead of print.
Datum: 10-05-2021
Bekijk publicatie

Evaluation of two anti-seizure medication strategies in refractory epilepsy patients from a tertiary center with complementary insights from data visualization

Auteurs: Dingen D, van �t Veer M, Wammes-van der Heijden E, Lazeron R van Mastrigt G, Majoie M
Reeks: Epilepsy Res 2021. May 10. 174, 10666. doi: 10.1016/j.eplepsyres.2021.106667 Epub ahead of print
Datum: 10-05-2021
Bekijk publicatie

Basal protein synthesis rates differ between vastus lateralis and rectus abdominis muscle.

Auteurs: Smeets JSJ, Horstman AMH, van Dijk DPJ, van Boxtel AGM, Ter Woorst JF, Damink SWMO, Schijns OEMG, van Loon LJC.
Reeks: J Cachexia Sarcopenia Muscle. 2021 May 5. doi: 10.1002/jcsm.12701. Epub ahead of print.
Datum: 05-05-2021
Bekijk publicatie

It is All in the Wrist: Wearable Sleep Staging in a Clinical Population versus Reference Polysomnography

Auteurs: Wulterkens BM, Fonseca P, Hermans LW, Ross M, Cerny A, Anderer P, Long X, Van Dijk JP, Vandenbussche N, Pillen S, van Gilst MM, Overeem S
Reeks: Nature and Science of Sleep 2021 13 885-897. doi 10.2147/NSS.S306808
Datum: 04-05-2021
Bekijk publicatie

Autoimmune Encephalitis With mGluR1 Antibodies Presenting With Epilepsy, but Without Cerebellar Signs: A Case Report

Auteurs: Vinke AM, Zong S, Janssen JH, Correia-Hoffmann C, Man�-Damas M, Damoiseaux JGMC, de Vries JM, Pr�pper D, Molenaar P, Losen M, Martinez Martinez P, Rouhl RPW
Reeks: Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm. 2022 Apr 21;9(4):e1171. doi: 10.1212/NXI.0000000000001171
Datum: 21-04-2021
Bekijk publicatie

Emulative, coherent, and causal dynamics between large-scale brain networks are neurobiomarkers of Accelerated Cognitive Ageing in epilepsy

Auteurs: Bernas A, Breuer LEM, Aldenkamp AP, Zinger S
Reeks: PLoS One. 2021 Apr 16;16(4):e0250222. doi: 10.1371/journal.pone.0250222.
Datum: 16-04-2021
Bekijk publicatie

Optimized Parameters for Transducing the Locus Coeruleus Using Canine Adenovirus Type 2 (CAV2) Vector in Rats for Chemogenetic Modulation Research

Auteurs: Stevens L, Larsen LE, Van Lysebettens W, Carrette E, Boon P, Raedt R, Vonck K
Reeks: Front Neurosci. 2021 Apr 13;15:663337. doi: 10.3389/fnins.2021.663337
Datum: 13-04-2021
Bekijk publicatie

Dynamical indicators of resilience from physiological time series in geriatric inpatients: Lessons learned

Auteurs: Rector JL, Gijzel SMW, van de Leemput IA, van Meulen FB, Olde Rikkert MGM, Melis RJF
Reeks: Exp Gerontol. 2021 Apr 7:111341. doi: 10.1016/j.exger.2021.111341. Epub ahead of print.
Datum: 07-04-2021
Bekijk publicatie

Radar-based sleep stage classification in children undergoing polysomnography: a pilot-study

Auteurs: de Goederen R, Pu S, Silos Viu M, Doan D, Overeem S, Serdijn WA, Joosten KFM, Long X, Dudink J
Reeks: Sleep Med. 2021 Mar 29;82:1-8. doi: 10.1016/j.sleep.2021.03.022. Epub ahead of print.
Datum: 02-04-2021
Bekijk publicatie

The Antibodies Contributing to focal Epilepsy Signs and symptoms (ACES) score

Auteurs: de Bruijn MAAM, Bastiaansen AEM, Mojzisova H, van Sonderen A, Thijs RD, Majoie MJM, Rouhl RPW, van Coevorden-Hameete MH, de Vries JM, Lopetegi AM, Roozenbeek B, Schreurs MWJ, Sillevis Smitt PAE, Titulaer MJ, ACES study group
Reeks: Ann Neurol. 2021 Apr;89(4):698-710. doi: 10.1002/ana.26013. Epub 2021 Jan 27
Datum: 01-04-2021
Bekijk publicatie

Genotype-phenotype correlations in SCN8A-related disorders reveal prognostic and therapeutic implications

Auteurs: Johannesen KM, Liu Y, Tronhjem CE, Koko M, Sonnenberg L, Schubert J, ...Verhoeven JS, ... & Møller RS
Reeks: medRxiv. 2021; Mar 26. doi:10.1101/2021.03.22.21253711 Preprint
Datum: 26-03-2021
Bekijk publicatie

In Memoriam: Guus Declerck (1933-2020)

Auteurs: Verbeek I, Lammers GJ, Pevernagie D, Van Someren E
Reeks: J Sleep Res. 2021 Apr;30(2):e13098. doi: 10.1111/jsr.13098
Datum: 25-03-2021
Bekijk publicatie

Estimation of respiratory rate and effort from a chest-worn accelerometer using constrained and recursive principal component analysis

Auteurs: Schipper F, van Sloun RJG, Grassi A, Derkx R, Overeem S, Fonseca P
Reeks: Physiol Meas. 2021 Mar 18. doi: 10.1088/1361-6579/abf01f. Epub ahead of print.
Datum: 18-03-2021
Bekijk publicatie

The Value of Cardiorespiratory Parameters for Sleep State Classification in Preterm Infants: A Systematic Review

Auteurs: de Groot E, Knoop MS, van den Hoogen A, Wang X, Ling X, Pillen S, Benders M, Dudink J
Reeks: Sleep Med Rev. 2021 March 14. S1087-0792(21)00047. doi:g/10.1016/j.smrv.2021.10146 Epub ahead of print
Datum: 14-03-2021
Bekijk publicatie

Sleep-Wake Survival Dynamics in People with Insomnia

Auteurs: Hermans LW, Regis M, Fonseca P, Hoondert B, Leufkens TR, Overeem S, van Gilst MM
Reeks: Nat Sci Sleep. 2021 Mar 12;13:349-360. doi: 10.2147/NSS.S295699. eCollection 2021.
Datum: 12-03-2021
Bekijk publicatie

Biallelic Variants in the COLGALT1 Gene Causes Severe Congenital Porencephaly: A Case Report.

Auteurs: Teunissen MWA, Kamsteeg EJ, Sallevelt SCEH, Pennings M, Bauer NJC, Vermeulen RJ, Nicolai J.
Reeks: Neurol Genet. 2021 Mar 9;7(2):e564. doi: 10.1212/NXG.0000000000000564. PMID: 33709034
Datum: 09-03-2021
Bekijk publicatie

Behavioural biometrics: Using smartphone keyboard activity as a proxy for rest-activity patterns

Auteurs: Druijff-van de Woestijne GB, McConchie H, de Kort YAW, Licitra G, Zhang C, Overeem S, Smolders KCHJ
Reeks: J Sleep Res. 2021 Mar 5:e13285. doi: 10.1111/jsr.13285. Epub ahead of print
Datum: 05-03-2021
Bekijk publicatie

Augmenting interictal mapping with neurovascular coupling biomarkers by structured factorization of epileptic EEG and fMRI data

Auteurs: Van Eyndhoven S, Dupont P, Tousseyn S, Vervliet N, Van Paesschen W, Van Huffel S, Hunyadi B
Reeks: Neuroimage. 2021 Mar;228:117652. doi: 10.1016/j.neuroimage.2020.117652. Epub 2020 Dec 24
Datum: 01-03-2021
Bekijk publicatie

Hippocampal Sclerosis in Frontotemporal Dementia: When Vascular Pathology Meets Neurodegeneration

Auteurs: Sieben A, Van Langenhove T, Vermeiren Y, Gossye H, Praet M, Vanhauwaert D, Cousaert C, Engelborghs S, Raedt R, Boon P, Santens P, De Deyn PP, Bracke KR, De Meulemeester K, Van Broeckhoven C, Martin JJ, Bjerke M
Reeks: J Neuropathol Exp Neurol. 2021 Feb 26:nlab010. doi: 10.1093/jnen/nlab010. Epub ahead of print
Datum: 26-02-2021
Bekijk publicatie

Ultra-high field magnetic resonance imaging in human epilepsy: A systematic review

Auteurs: van Lanen RHGJ, Colon AJ, Wiggins CJ, Hoeberigs MC, Hoogland G, Roebroeck A, Ivanov D, Poser BA, Rouhl RPW, Hofman PAM, Jansen JFA, Backes W, Rijkers K, Schijns OEMG
Reeks: Neuroimage Clin. 2021 Feb 22;30:102602. doi: 10.1016/j.nicl.2021.102602. Epub ahead of print.
Datum: 22-02-2021
Bekijk publicatie

[Frontal lobe epilepsy or a psychogenic disorder? The importance of taking a good patient history].

Auteurs: Foeken K, Winter I, Rouhl RPW
Reeks: Ned Tijdschr Geneeskd. 2021 Feb 18;164:D5124
Datum: 18-02-2021
Bekijk publicatie

Dissociative Symptoms are Highly Prevalent in Adults with Narcolepsy Type 1.

Auteurs: Quaedackers L, Droogleever Fortuyn H, Van Gilst M, Lappenschaar M, Overeem S.
Reeks: Behav Sleep Med. 2021 Feb 17:1-11. doi: 10.1080/15402002.2021.1888729. Epub ahead of print.
Datum: 17-02-2021
Bekijk publicatie

7T Epilepsy Task Force Consensus Recommendations on the use of 7T in Clinical Practice

Auteurs: Opheim G, van der Kolk A, Bloch KM, Colon AJ, Davis KA, Henry TR, Jansen JFA, Jones SE, Pan JW, Rössler K, Stein JM, Strandberg MC, Trattnig S, Van de Moortele PF, Isabel Vargas M, Wang I, Bartolomei F, Bernasconi N, Bernasconi A, Bernhardt B, Björkman-Burtscher I, Cosottini M, Das SR, Hertz-Pannier L, Inati S, Jurkiewicz MT, Khan AR, Liang S, Ma RE, Mukundan S, Pardoe H, Pinborg LH, Polimeni JR, Ranjeva JP, Steijvers E, Stufflebeam S, Veersema TJ, Vignaud A, Voets N, Vulliemoz S, Wiggins CJ, Xue R, Guerrini R, Guye M
Reeks: Neurology. 2021 Feb 16;96(7):327-341. doi: 10.1212/WNL.0000000000011413. Epub 2020 Dec 22.
Datum: 16-02-2021
Bekijk publicatie

Long-term chemogenetic suppression of seizures in a multifocal rat model of temporal lobe epilepsy

Auteurs: Goossens MG, Boon P, Wadman W, Van den Haute C, Baekelandt V, Verstraete AG, Vonck K, Larsen LE, Sprengers M, Carrette E, Desloovere J, Meurs A, Delbeke J, Vanhove C, Raedt R
Reeks: Epilepsia. 2021 Feb 11. doi: 10.1111/epi.16840. Epub ahead of print.
Datum: 11-02-2021
Bekijk publicatie

Neurovascular networks in epilepsy: Correlating ictal blood perfusion with intracranial electrophysiology.

Auteurs: Krishnan B, Tousseyn S, Nayak CS, Aung T, Kheder A, Wang ZI, Wu G, Martinez JG, Nair D, Burgess R, Iasemidis L, Najm I, Bulacio J, Alexopoulos AV
Reeks: Neuroimage. 2021 Feb 9:117838. doi: 10.1016/j.neuroimage.2021.117838. Epub ahead of print.
Datum: 09-02-2021
Bekijk publicatie

Pre-ictal heart rate variability alterations in focal onset seizures and response to vagus nerve stimulation

Auteurs: Hödl S, Olbert E, Mahringer C, Struhal W, Carrette E, Meurs A, Gadeyne S, Dauwe I, Goossens L, Raedt R, Boon P, Vonck K
Reeks: Seizure. 2021 Feb 17;86:175-180. doi: 10.1016/j.seizure.2021.02.017. Epub ahead of print
Datum: 07-02-2021
Bekijk publicatie

On-the-road driving performance of patients with central disorders of hypersomnolence

Auteurs: van der Sluiszen NNJJM, Urbanus B, Lammers GJ, Overeem S, Ramaekers JG, Vermeeren A
Reeks: Traffic Inj Prev. 2021 Feb 5:1-13. doi: 10.1080/15389588.2020.1862804. Epub ahead of print
Datum: 05-02-2021
Bekijk publicatie

The relation of fibromyalgia and fibromyalgia symptoms to self-reported seizures.

Auteurs: Rasker JJ, Wolfe F, Klaver-Krol EG, Zwarts MJ, Ten Klooster PM.
Reeks: PLoS One. 2021 Feb 4;16(2):e0246051. doi: 10.1371/journal.pone.0246051
Datum: 02-02-2021
Bekijk publicatie

Shedding light on human cerebral lipofuscin: An explorative study on identification and quantification.

Auteurs: Hakvoort K, Otto L, Haeren R, Hoogland G, Schijns O, Vink H, Klein D, van Zandvoort M, Rijkers K.
Reeks: J Comp Neurol. 2021 Feb;529(3):605-615. doi: 10.1002/cne.24971. Epub 2020 Sep 19
Datum: 01-02-2021
Bekijk publicatie

Chronic fatigue syndrome: Abnormally fast muscle fiber conduction in the membranes of motor units at low static force load

Auteurs: Klaver-Krol EG, Hermens HJ, Vermeulen RC, Klaver MM, Luyten H, Henriquez NR, Zwarts MJ
Reeks: Clin Neurophysiol. 2021 Jan 29;132(4):967-974. doi: 10.1016/j.clinph.2020.11.043. Epub ahead of print
Datum: 29-01-2021
Bekijk publicatie

The Relationship Between Preterm Birth and Sleep in Children At School Age: A Systematic Review

Auteurs: Visser SS, van Diemen WJ, Kervezee L, van den Hoogen A, Verschuren O, Pillen S, Benders MJNL, Dudink J
Reeks: Sleep Med Rev 2021. Jan 26. doi:10.1016/j.smrv.2021.101447 [Epub ahead of print]
Datum: 26-01-2021
Bekijk publicatie

Human neuronal networks on micro-electrode arrays are a highly robust tool to study disease-specific genotype-phenotype correlations in vitro

Auteurs: Mossink B, Verboven AH, van Hugte EJ, Gunnewiek TMK, Parodi G, Linda K, Schoenmaker C, Kleefstra T, Kozicz T, van Bokhoven H
Reeks: bioRxiv 2021; (Jan 21). doi: 10.11012021.01.20.427439
Datum: 21-01-2021
Bekijk publicatie

Treatment with Diazepam in Acute Stroke Prevents Poststroke Seizures: A Substudy of the EGASIS Trial

Auteurs: van Tuijl JH, van Raak EPM, van Oostenbrugge RJ, Aldenkamp AP, Rouhl RPW
Reeks: Cerebrovasc Dis. 2021 Jan 19:1-6. doi: 10.1159/000512799. Epub ahead of print.
Datum: 19-01-2021
Bekijk publicatie

Singular Value Decomposition for Removal of Cardiac Interference from Trunk Electromyogram

Auteurs: Peri E, Xu L, Ciccarelli C, Vandenbussche N, Xu H, Long Xi, Overeem S, Dijk JP van, Mischi M
Reeks: Sensors 2021 21(2) 573. doi 10.3390/s21020573
Datum: 15-01-2021
Bekijk publicatie

The Course of Cognitive Performance during Inpatient Treatment in Patients with Alcohol Use Disorder with No, Mild or Major Neurocognitive Disorders

Auteurs: Bruijnen C, Walvoort SJW, Dijkstra BAG, de Jong CAJ, Kessels RPC
Reeks: Alcohol Alcohol. 2021 Jan 4;56(1):89-100. doi: 10.1093/alcalc/agaa100.
Datum: 04-01-2021
Bekijk publicatie

Resting-state functional MRI shows altered default-mode network functional connectivity in Duchenne muscular dystrophy patients

Auteurs: Doorenweerd N, de Rover M, Marini-Bettolo C, Hollingsworth KG, Niks EH, Hendriksen JGM, Kan HE, Straub V.
Reeks: Brain Imaging Behav. 2021 Jan 3. doi: 10.1007/s11682-020-00422-3. Epub ahead of print.
Datum: 03-01-2021
Bekijk publicatie

24-hour activity for children with cerebral palsy: a clinicalpractice guide

Auteurs: Verschuren O, Hulst RY, Voorman J, Pillen S, Luitwieler N, Dudink J, Gorter JW
Reeks: Dev Med Child Neurol. 2020 Aug 27. doi: 10.1111/dmcn.14654. Epub ahead of print.
Datum: 03-01-2021
Bekijk publicatie

A Comprehensive View on MRI Techniques for Imaging Blood-Brain Barrier Integrity.

Auteurs: Elschot EP, Backes WH, Postma AA, van Oostenbrugge RJ, Staals J, Rouhl RPW, Jansen JFA. A
Reeks: Invest Radiol. 2021 Jan;56(1):10-19. doi: 10.1097/RLI.0000000000000723
Datum: 03-01-2021
Bekijk publicatie

Assessing sleep-wake survival dynamics in relation to sleep quality in a placebo-controlled pharmacological intervention study with people with insomnia and healthy controls

Auteurs: Hermans LWA, Regis M, Fonseca P, Overeem S, Leufkens TRM, Vermeeren A, van Gilst MM.
Reeks: Psychopharmacology (Berl). 2021 Jan;238(1):83-94. doi: 10.1007/s00213-020-05660-3. Epub 2020 Sep 17. Erratum in: Psychopharmacology (Berl). 2020 Oct 29
Datum: 03-01-2021
Bekijk publicatie

Home-EEG assessment of possible compensatory mechanisms for sleep disruption in highly irregular shift workers - The ANCHOR study.

Auteurs: Mentink LJ, Thomas J, Melis RJF, Olde Rikkert MGM, Overeem S, Claassen JAHR
Reeks: PLoS One. 2020 Dec 31;15(12):e0237622. doi: 10.1371/journal.pone.0237622.
Datum: 31-12-2020
Bekijk publicatie

Technological Challenges in the Development of Optogenetic Closed-Loop Therapy Approaches in Epilepsy and Related Network Disorders of the Brain.

Auteurs: Vandekerckhove B, Missinne J, Vonck K, Bauwens P, Verplancke R, Boon P, Raedt R, Vanfleteren J
Reeks: Micromachines (Basel). 2020 Dec 31;12(1):38. doi: 10.3390/mi12010038
Datum: 31-12-2020
Bekijk publicatie

The Signaling Pathways Involved in the Anticonvulsive Effects of the Adenosine A1 Receptor.

Auteurs: Spanoghe J, Larsen LE, Craey E, Manzella S, Van Dycke A, Boon P, Raedt R
Reeks: Int J Mol Sci. 2020 Dec 30;22(1):320. doi: 10.3390/ijms22010320
Datum: 30-12-2020
Bekijk publicatie

Audio-based snore detection using deep neural networks.

Auteurs: Xie J, Aubert X, Long X, van Dijk J, Arsenali B, Fonseca P, Overeem S.
Reeks: Comput Methods Programs Biomed. 2020 Dec 25;200:105917. doi: 10.1016/j.cmpb.2020.105917. Epub ahead of print.
Datum: 25-12-2020
Bekijk publicatie

Combining Gamma With Alpha and Beta Power Modulation for Enhanced Cortical Mapping in Patients With Focal Epilepsy

Auteurs: Archila-Meléndez ME, Valente G, Gommer ED, Correia JM, Ten Oever S, Peters JC, Reithler J, Hendriks MPH, Cornejo Ochoa W, Schijns OEMG, Dings JTA, Hilkman DMW, Rouhl RPW, Jansma BM, van Kranen-Mastenbroek VHJM, Roberts MJ.
Reeks: Front Hum Neurosci. 2020 Dec 21;14:555054. doi: 10.3389/fnhum.2020.555054.
Datum: 21-12-2020
Bekijk publicatie

Camera-based vital signs monitoring during sleep - A proof of concept study

Auteurs: Vangastel M, Stuijk S, Overeem S, Van Dijk J, Van Gilst MM, De Haan G
Reeks: IEEE J Biomed Health Inform. 2020 Dec 18;PP. doi: 10.1109/JBHI.2020.3045859. Epub ahead of print.
Datum: 18-12-2020
Bekijk publicatie

Effect of treatment on cognitive and attention problems in children with narcolepsy type 1.

Auteurs: Janssens KAM, Quaedackers L, Lammers GJ, Amesz P, van Mierlo P, Aarts L, Peeters E, Hendriks D, Vandenbussche N, Overeem S, Pillen S.
Reeks: Sleep. 2020 Dec 14;43(12):zsaa114. doi: 10.1093/sleep/zsaa114
Datum: 14-12-2020
Bekijk publicatie

Predictive value of functional MRI and EEG in epilepsy diagnosis after a first seizure.

Auteurs: Drenthen GS, Jansen JFA, Gommer E, Gupta L, Hofman PAM, van Kranen-Mastenbroek VH, Hilkman DM, Vlooswijk MCG, Rouhl RPW, Backes WH.
Reeks: Epilepsy Behav. 2020 Dec 10:107651. doi: 10.1016/j.yebeh.2020.107651. Epub ahead of print
Datum: 10-12-2020
Bekijk publicatie

Two sides of a coin: differential response to COVID-19 distancing measures in children with narcolepsy

Auteurs: Quaedackers L, Overeem S, Pillen S
Reeks: J Clin Sleep Med. 2020 Dec 9. doi: 10.5664/jcsm.9040. Epub ahead of print.
Datum: 09-12-2020
Bekijk publicatie

The importance of specialized sleep investigations in children with a suprasellar tumor.

Auteurs: van Schaik J, Pillen S, van Litsenburg RRL, Vandenbussche NLE, de Bont JM, Schouten-van Meeteren AYN, van Santen HM.
Reeks: Pituitary. 2020 Dec;23(6):613-621. doi: 10.1007/s11102-020-01065-9.
Datum: 01-12-2020
Bekijk publicatie

[Sleep: the basis of a healthy lifestyle]

Auteurs: Lancel M, van Veen MM, Verbeek IHMJC
Reeks: Tijdschr Psychiatr. 2020 62(11) 949-954
Datum: 23-11-2020
Bekijk publicatie

ZMILE, a multicomponent self-management intervention for adults with epilepsy: Rationale and description of the intervention.

Auteurs: Chan HY, Leenen LA, Wijnen BF, van der Putten IM, Evers SM, Hjm Majoie M, van Heugten CM.
Reeks: Clin Rehabil. 2020 Nov 23:269215520975327. doi: 10.1177/0269215520975327. Epub ahead of print.
Datum: 23-11-2020
Bekijk publicatie

Novel neuronal surface autoantibodies in plasma of patients with depression and anxiety

Auteurs: Zong S, Correia-Hoffmann C, Mané-Damas M, Kappelmann N, Molenaar PC, van Grootheest G, Penninx BWJH, Rouhl RPW, Losen M, Martinez-Martinez P
Reeks: Transl Psychiatry. 2020 Nov 23;10(1):404. doi: 10.1038/s41398-020-01083-y
Datum: 23-11-2020
Bekijk publicatie

Alterations in the functional brain network in a rat model of epileptogenesis: A longitudinal resting state fMRI study

Auteurs: Christiaen E, Goossens MG, Raedt R, Descamps B, Larsen LE, Craey E, Carrette E, Vonck K, Boon P, Vanhove C
Reeks: Neuroimage. 2019 Nov 15;202:116144. doi: 10.1016/j.neuroimage.2019.116144. Epub 2019 Aug 29
Datum: 15-11-2020
Bekijk publicatie

Direct application of an ECG-based sleep staging algorithm on reflective photoplethysmography data decreases performance.

Auteurs: van Gilst MM, Wulterkens BM, Fonseca P, Radha M, Ross M, Moreau A, Cerny A, Anderer P, Long X, van Dijk JP, Overeem S.
Reeks: BMC Res Notes. 2020 Nov 10;13(1):513. doi: 10.1186/s13104-020-05355-0
Datum: 10-11-2020
Bekijk publicatie

NEXMIF encephalopathy: an X-linked disorder with male and female phenotypic patterns

Auteurs: Stamberger H, Hammer TB, Gardella E, Vlaskamp DRM, Bertelsen B, Mandelstam S, de Lange I, Zhang J, Myers CT, Fenger C, Afawi Z, Almanza Fuerte EP, Andrade DM, Balcik Y, Ben Zeev B, Bennett MF, Berkovic SF, Isidor B, Bouman A, Brilstra E, Busk ØL, Cairns A, Caumes R, Chatron N, Dale RC, de Geus C, Edery P, Gill D, Granild-Jensen JB, Gunderson L, Gunning B, Heimer G, Helle JR, Hildebrand MS, Hollingsworth G, Kharytonov V, Klee EW, Koeleman BPC, Koolen DA, Korff C, Küry S, Lesca G, Lev D, Leventer RJ, Mackay MT, Macke EL, McEntagart M, Mohammad SS, Monin P, Montomoli M, Morava E, Moutton S, Muir AM, Parrini E, Procopis P, Ranza E, Reed L, Reif PS, Rosenow F, Rossi M, Sadleir LG, Sadoway T, Schelhaas HJ, Schneider AL, Shah K, Shalev R, Sisodiya SM, Smol T, Stumpel CTRM, Stuurman K, Symonds JD, Mau-Them FT, Verbeek N, Verhoeven JS, Wallace G, Yosovich K, Zarate YA, Zerem A, Zuberi SM, Guerrini R, Mefford HC, Patel C, Zhang YH, Møller RS, Scheffer IE.
Reeks: Genet Med. 2020 Nov 4. doi: 10.1038/s41436-020-00988-9. Epub ahead of print
Datum: 04-11-2020
Bekijk publicatie

Padsevonil randomized phase IIa trial in treatment-resistant focal epilepsy: a translational approach.

Auteurs: Muglia P, Hannestad J, Brandt C, De Bruyn S, Germani M, Lacroix B, Majoie M, Otoul C, Sciberras D, Steinhoff BJ, Van Laere K, Van Paesschen W, Webster E, Kaminski RM, Werhahn KJ, Toledo M.
Reeks: Brain Communication. 2020; Nov 2. doi: 10.1093/braincomms/fcaa183
Datum: 02-11-2020
Bekijk publicatie

Automated video-based detection of nocturnal motor seizures in children.

Auteurs: van Westrhenen A, Petkov G, Kalitzin SN, Lazeron RHC, Thijs RD.
Reeks: Epilepsia. 2020 Nov;61 Suppl 1(Suppl 1):S36-S40. doi: 10.1111/epi.16504. Epub 2020 May 7
Datum: 01-11-2020
Bekijk publicatie

Early Infantile Epileptic Encephalopathy Due to Biallelic Pathogenic Variants in PIGQ: Report of 7 New Subjects and Review of the Literature

Auteurs: Johnstone DL, Nguyen TTM, Zambonin J, Kernohan KD, St-Denis A, Baratang NV, Hartley T, Geraghty MT, Richer J, Majewski J, Bareke E, Guerin A, Pendziwiat M, Pena LDM, Braakman HMH, Grip KW, Edmondson AC, He M, Spillmann RC, Eklund EA, Bayat A, Network UD; Care4Rare Canada Consortium, McMillan HJ, Boycott KM, Campeau PM
Reeks: J Inherit Metab Dis. 2020 Nov;43(6):1321-1332. doi: 10.1002/jimd.12278. Epub 2020 Aug 3
Datum: 01-11-2020
Bekijk publicatie

Sleep Health Practices and Sleep Knowledge among Healthcare Professionals in Dutch Paediatric Rehabilitation.

Auteurs: Hulst RY, Pillen S, Voorman JM, Rave N, Visser-Meily JMA, Verschuren O
Reeks: Child Care Health Dev. 2020 Nov;46(6):703-710. doi: 10.1111/cch.12799. Epub 2020 Aug 12
Datum: 01-11-2020
Bekijk publicatie

Computationally-Efficient Algorithm for Real-Time Absence Seizure Detection in Wearable Electroencephalography

Auteurs: Dan J, Vandendriessche B, Van Paesschen W, Weckhuysen D, Bertrand A
Reeks: Int J Neural Syst. 2020 Nov;30(11):2050035. doi: 10.1142/S0129065720500355. Epub 2020 Aug 18
Datum: 01-11-2020
Bekijk publicatie

Prevalence and incidence of vertebral fractures: a 7-year follow-up study in institutionalized adults with refractory epilepsy and intellectual disability

Auteurs: Berkvens J, Majoie M, Mergler S, Beerhorst K, Verschuure P, Tan I, den Bergh JV.
Reeks: Epilepsy Res. 2020 Nov;167:106461. doi: 10.1016/j.eplepsyres.2020.106461. Epub 2020 Sep 10
Datum: 01-11-2020
Bekijk publicatie

International Recommendations for the Management of Adults Treated with Ketogenic Diet Therapies

Auteurs: Cervenka MC, Wood S, Bagary M, Balabanov A, Borcovici E, Brown MG, Devinsky O, Di Lorenzo C, Doherty CP, Felton EA, Healy L, Klein P, Kverneland M, Lambrechts DA, Langer J, Nathan J, Munn J, Nguyen P, Phillps M, Roehl K, Tanner A, Williams C, Zupec-Kania B
Reeks: Neurol Clin Pract. 2020 Oct 30; doi: 10.1212/CPJ.0000000000001007
Datum: 30-10-2020
Bekijk publicatie

Obstructive sleep apnea in people with intellectual disabilities: adherence to and effect of CPAP

Auteurs: van den Broek N, Broer L, Vandenbussche N, Tan I, Overeem S, Pillen S.
Reeks: Sleep Breath. 2020 Oct 21. doi: 10.1007/s11325-020-02221-y. Epub ahead of print.
Datum: 21-10-2020
Bekijk publicatie

A Bayesian method for inference of effective connectivity in brain networks for detecting the Mozart effect.

Auteurs: van Esch RJC, Shi S, Bernas A, Zinger S, Aldenkamp AP, Van den Hof PMJ.
Reeks: Comput Biol Med. 2020 Oct 15;127:104055. doi: 10.1016/j.compbiomed.2020.104055. Epub ahead of print
Datum: 15-10-2020
Bekijk publicatie

Recommendations for the treatment of epilepsy in adult and pediatric patients in Belgium: 2020 update

Auteurs: Boon P, Ferrao Santos S, Jansen AC, Lagae L, Legros B, Weckhuysen S.
Reeks: Acta Neurol Belg. 2020 Oct 13. doi: 10.1007/s13760-020-01488-y. Epub ahead of print
Datum: 13-10-2020
Bekijk publicatie

Multilevel Interval Coded Scoring to Assess the Cardiovascular Status of Sleep Apnea Patients using Oxygen Saturation Markers.

Auteurs: Deviaene M, Borzee P, Van Gilst M, Van Dijk J, Overeem S, Buyse B, Testelmans D, Huffel SV, Varon C.
Reeks: IEEE Trans Biomed Eng. 2020 Oct;67(10):2839-2848. doi: 10.1109/TBME.2020.2972126
Datum: 01-10-2020
Bekijk publicatie

Model-Based Evaluation of Methods for Respiratory Sinus Arrhythmia Estimation

Auteurs: MoralesTellez JF, Moeyersons J, Armanac P, Orini M, Faes L, Overeem S, Van Gilst M, Van Dijk J, Huffel SV, Bailon R, Varon C
Reeks: IEEE Trans Biomed Eng. 2020 Oct 1;PP. doi: 10.1109/TBME.2020.3028204. Epub ahead of print
Datum: 01-10-2020
Bekijk publicatie

European Expert Opinion on ANT-DBS therapy for patients with drug-resistant epilepsy (a Delphi consensus).

Auteurs: Kaufmann E, Bartolomei F, Boon P, Chabardes S, Colon AJ, Eross L, Fabó D, Gonçalves-Ferreira A, Imbach LL, Van Paesschen W, Peltola J, Rego R, Theys T, Voges Bc
Reeks: Seizure. 2020 Oct;81:201-209. doi: 10.1016/j.seizure.2020.08.015. Epub 2020 Aug 22
Datum: 01-10-2020
Bekijk publicatie

The Neurocognitive and Behavioral Profiles of 3 Brothers With Becker Muscular Dystrophy

Auteurs: Hellebrekers DM, Vles JS, Klinkenberg S, Hendriksen JG
Reeks: Child Neurology Open 2020; 7: 1-5. doi: 10.1177/2329048X20957217 Epub ahead of print
Datum: 25-09-2020
Bekijk publicatie

Development of a Rat Model for Glioma-Related Epilepsy

Auteurs: Bouckaert C, Germonpré C, Verhoeven J, Chong SA, Jacquin L, Mairet-Coello G, André VM, Leclercq K, Vanhove C, De Vos F, Van den Broecke C, Goethals I, Descamps B, Donche S, Carrette E, Wadman W, Boon P, Vonck K, Raedt R
Reeks: Int J Mol Sci. 2020 Sep 23;21(19):E6999. doi: 10.3390/ijms21196999.
Datum: 23-09-2020
Bekijk publicatie

249th ENMC International Workshop: The role of brain dystrophin in muscular dystrophy: Implications for clinical care and translational research, Hoofddorp, The Netherlands, November 29th-December 1st 2019

Auteurs: Hendriksen JGM, Thangarajh M, Kan HE, Muntoni F, ENMC 249th workshop study group
Reeks: Neuromuscul Disord 2020; 30(9): 782-794. doi: 10.1016/j.nmd.2020.08.357.
Datum: 20-09-2020
Bekijk publicatie

Psychometric properties of the Montreal Cognitive Assessment (MoCA) in healthy participants aged 18-70

Auteurs: Bruijnen C, Dijkstra BAG, Walvoort SJW, Budy MJJ, Beurmanjer H, De Jong CAJ, Kessels RPC.
Reeks: Int J Psychiatry Clin Pract 2020; 24(3): 293-300. doi: 10.1080/13651501.2020.1746348
Datum: 17-09-2020
Bekijk publicatie

Automatic sleep staging using heart rate variability, body movements, and recurrent neural networks in a sleep disordered population

Auteurs: Fonseca P, van Gilst MM, Radha M, Ross M, Moreau A, Cerny A, Anderer P, Long X, van Dijk JP, Overeem S.
Reeks: Sleep. 2020 Sep 14;43(9):zsaa048. doi: 10.1093/sleep/zsaa048
Datum: 14-09-2020
Bekijk publicatie

Four-Year Follow-up of [18 F]Fluorodeoxyglucose Positron Emission Tomography-Based Parkinson's Disease-Related Pattern Expression in 20 Patients With Isolated Rapid Eye Movement Sleep Behavior Disorder Shows Prodromal Progression.

Auteurs: Kogan RV, Janzen A, Meles SK, Sittig E, Renken RJ, Gurvits V, Mayer G, Leenders KL, Oertel WH; REMPET Working Group (o.a. Overeem S, Pijpers A)
Reeks: Mov Disord. 2020 Sep 10. doi: 10.1002/mds.28260. Epub ahead of print.
Datum: 10-09-2020
Bekijk publicatie

New 2013 incidence peak in childhood narcolepsy: more than vaccination?

Auteurs: Zhang Z, Gool J, Fronczek R, Dauvilliers Y, Bassetti CLA, Mayer G, Plazzi G, Pizza F, Santamaria J, Partinen M, Overeem S, Peraita-Adrados R, da Silva AM, Sonka K, Del Rio-Villegas R, Heinzer R, Wierzbicka A, Young P, Högl B, Manconi M, Feketeova E, Mathis J, Paiva T, Canellas F, Lecendreux M, Baumann CR, Lammers GJ, Khatami R.
Reeks: Sleep. 2020 Sep 10:zsaa172. doi: 10.1093/sleep/zsaa172. Epub ahead of print.
Datum: 10-09-2020
Bekijk publicatie

Localization of deep brain activity with scalp and subdural EEG

Auteurs: Fahimi Hnazaee M, Wittevrongel B, Khachatryan E, Libert A, Carrette E, Dauwe I, Meurs A, Boon P, Van Roost D, Van Hulle MM
Reeks: Neuroimage. 2020 Sep 6;223:117344. doi: 10.1016/j.neuroimage.2020.117344. Epub ahead of print
Datum: 06-09-2020
Bekijk publicatie

High-gamma oscillations precede visual steady-state responses: A human electrocorticography study.

Auteurs: Wittevrongel B, Khachatryan E, Carrette E, Boon P, Meurs A, Van Roost D, Van Hulle MM
Reeks: Hum Brain Mapp. 2020 Sep 4. doi: 10.1002/hbm.25196. Epub ahead of print.
Datum: 04-09-2020
Bekijk publicatie

Effectiveness and tolerability of adjunctive brivaracetam in patients with focal seizures: second interim analysis of 6-month data from a prospective observational study in Europe

Auteurs: Steinhoff BJ, Christoensen J, Doherty CP, Majoie M, De Backer M, Hellot S, Leunikava I, Leach JP
Reeks: Epilepsy Res. 2020 Sep;165:106329. doi: 10.1016/j.eplepsyres.2020.106329. Epub 2020 Apr 9
Datum: 01-09-2020
Bekijk publicatie

Deep Brain Stimulation in Epilepsy: A Role for Modulation of the Mammillothalamic Tract in Seizure Control?

Auteurs: Schaper FLWVJ, Plantinga BR, Colon AJ, Wagner GL, Boon P, Blom N, Gommer ED, Hoogland G, Ackermans L, Rouhl RPW, Temel Y.
Reeks: Neurosurgery. 2020 Sep 1;87(3):602-610. doi: 10.1093/neuros/nyaa141
Datum: 01-09-2020
Bekijk publicatie

European perspective of perampanel response in people with Intellectual Disability.

Auteurs: Allard J, Henley W, Snoeijen-Schouwenaars F, van Ool J, Tan I, Schelhaas HJ, Majoie MHJM, Hudson S, McLean B, Shankar R.
Reeks: Acta Neurol Scand. 2020 Sep;142(3):255-259. doi: 10.1111/ane.13261. Epub 2020 May 26
Datum: 01-09-2020
Bekijk publicatie

Episodic future thinking together with observational learning benefits prospective memory in high-functioning Korsakoff's syndrome patients

Auteurs: Lloyd B, Oudman E, Altgassen M, Walvoort SJW, Kessels RPC, Postma A
Reeks: Br J Clin Psychol 2020; 59(3): 369-383. doi: 10.1111/bjc.12251.
Datum: 01-09-2020
Bekijk publicatie

Volumetric and Functional Activity Lateralization in Healthy Subjects and Patients with Focal Epilepsy: Initial Findings in a 7T MRI Study

Auteurs: Canjels LPW, Backes WH, van Veenendaal TM, Vlooswijk MCG, Hofman PAM, Aldenkamp AP, Rouhl RPW, Jansen JFA.
Reeks: J Neuroimaging. 2020 Sep;30(5):666-673. doi: 10.1111/jon.12739. Epub 2020 May 30
Datum: 01-09-2020
Bekijk publicatie