Lees voor

Wetenschap in Kempenhaeghe

Behalve op zorg en onderwijs richt Kempenhaeghe zich op de ontwikkeling van kennis en expertise in epileptologie, slaapgeneeskunde en neurocognitie. ‘TriO’ is het orgaan dat onderzoek, ontwikkeling en opleiding voor de vijf Kempenhaeghecentra borgt. Multidisciplinaire, thematische onderzoeksgroepen buigen zich hier over strategisch gekozen inhoudelijke thema’s.

Het wetenschappelijk onderzoek in Kempenhaeghe ontstaat en wordt geïnspireerd in de praktijk van de gespecialiseerde zorgverlening en het gespecialiseerd onderwijs. Het aantal onderzoekprojecten waarin wij betrokken zijn en publicaties en promotiestudies, blijft groeien. Gezamenlijk ontwikkelen we nieuwe perspectieven die resulteren in de steeds verdere verbetering van de patiëntenzorg en verdieping van onze kennis van de aandoeningen. Zo investeren we in de kwaliteit van onze zorg, diagnostiek, behandeling en begeleiding, én verspreiden we onze kennis. In het tweejaarlijkse ‘Periodiek Bericht’ verantwoorden we onze wetenschappelijke inspanningen.

Periodiek Bericht 

Lees voor

Samenwerken in netwerken

Via samenwerking en academisering realiseren en borgen wij de wetenschappelijke opbrengsten in onze vakgebieden. We werken nationaal en internationaal samen met universiteiten, andere academische centra, kennisinstituten en het bedrijfsleven. Meerdere aan Kempenhaeghe verbonden specialisten bekleden leerstoelen aan universiteiten in Nederland en België.

Samen met Maastricht UMC+ vormt Kempenhaeghe het Academisch Centrum voor Epileptologie, dat ook nauwe banden onderhoudt met UZ Gent. Met de Technische Universiteit Eindhoven zetten we in een sterke combinatie in op wetenschap en innovatie. Ook het Centrum voor Slaapgeneeskunde, het Centrum voor Neurologische Leer- en Ontwikkelingsstoornissen en het Centrum voor Epilepsiewoonzorg ontwikkelen en verankeren met deze partijen expertise. 

Op het gebied van epilepsie zijn er verder banden met Radboudumc en UMC Utrecht. In slaaponderzoek werken we met Radboudumc en CIRO. Op het vlak van leerstoornissen zijn er contacten met Leiden UMC en Erasmus MC. Die zijn er ook tussen het Centrum voor Epilepsiewoonzorg en ErasmusMC.  Bovendien participeren we – veelal samen met de genoemde academische ziekenhuizen – in diverse consortia in Nederland en in Europa.

Lees voor

Leerstoelen en onderzoekslijnen

De aan Kempenhaeghe verbonden hoogleraren zijn topspecialisten in hun vakgebied. Zij leggen verbindingen tussen Kempenhaeghe en universitaire centra en bevorderen dat Kempenhaeghe in juiste nationale en internationale onderzoeksnetwerken is vertegenwoordigd.

In afstemming met de directies van de Kempenhaeghe-centra zetten ze onderzoekslijnen uit en leiden en coördineren ze wetenschappelijke projecten. Ook doceren ze aan universiteiten en dragen ze als voorzitter of spreker op congressen in binnen- en buitenland bij aan expertise-overdracht. De professoren zijn ook actief in de directe patiëntenzorg wat bijdraagt aan borging van de link tussen wetenschap en de dagelijkse zorgpraktijk.
Lees voor

Wetenschappelijk onderzoekers

In Kempenhaeghe zijn veel medewerkers actief in wetenschappelijk onderzoek.

Een grote groep promovendi is voltijds verbonden aan universiteiten en werkt van daaruit aan onderzoeksprojecten waarin Kempenhaeghe is betrokken. Ook werken gepromoveerde senior-onderzoekers via dubbelaanstellingen aan zowel de Technische Universiteit Eindhoven als aan Kempenhaeghe, aan onderzoek op onze vakgebieden.

Daarnaast zijn er behandelaars van Kempenhaeghe die in deeltijd werken aan promotieonderzoek. Na afronding van hun promotietraject blijven behandelaars in Kempenhaeghe actief in wetenschappelijke projecten op hun (klinische) vakgebied. Ook dragen ze bij aan expertiseontwikkeling en -overdracht via onder meer publicaties en presentaties.

Lees voor

Publicaties*

  • Laatste 6 maanden, maandelijkse update. Zoekt u een specifiek artikel? Dan verwijzen we u graag naar Pubmed.

Quality and denoising in real‐time functional magnetic resonance imaging neurofeedback: A methods review

Auteurs Heunis S, Lamerichs R, Zinger S, Caballero-Gaudes C, Jansen JFA, Aldenkamp B, Breeuwer M
Reeks Hum Brain Mapp. 2020 Apr 25. doi: 10.1002/hbm.25010. [Epub ahead of print]
Datum 25-04-2020 Bekijk publicatie

Functional brain network characteristics are associated with epilepsy severity in childhood absence epilepsy

Auteurs Drenthen GS, Fasen F, Fonseca Wald ELA, Backes WH, Aldenkamp AP, Vermeulen RJ, Debeij-van Hall M, Hendriksen J, Klinkenberg S, Jansen JF
Reeks Neuroimage Clin 2020 Apr 23 doi: 10.1016/j.nicl.2020.102264 [Epub ahead of print]
Datum 23-04-2020 Bekijk publicatie

False alarms reduction in non-convulsive status epilepticus detection via continuous EEG analysis.

Auteurs Wang Y, Long X, van Dijk H, Aarts RM, Wang L, Arends JBAM.
Reeks Physiol Meas. 2020 Apr 23. doi: 10.1088/1361-6579/ab8cb3. [Epub ahead of print]
Datum 23-04-2020 Bekijk publicatie

Effectiveness and tolerability of adjunctive brivaracetam in patients with focal seizures: second interim analysis of 6-month data from a prospective observational study in Europe

Auteurs Steinhoff BJ, Christoensen J, Doherty CP, Majoie M, De Backer M, Hellot S, Leunikava I, Leach JP
Reeks Epilepsy Res. 2020 Apr 9. doi: 10.1016/j.eplepsyres.2020.106329. [Epub ahead of print]
Datum 09-04-2020 Bekijk publicatie

Epilepsy phenotype in individuals with chromosomal duplication encompassing FGF12

Auteurs Willemsen MH, Goei H, Verhoeven JS, Braakman H, de Leeuw N, Freeth A, Miniassian BA
Reeks Epilepsia Open. Apr 8. doi: 10.1002/epi4.12396. [Epub ahead of print]
Datum 08-04-2020 Bekijk publicatie

Constructing an Axonal-Specific Myelin Developmental Graph and its Application to Childhood Absence Epilepsy.

Auteurs Drenthen GS, Fonseca Wald ELA, Backes WH, Aldenkamp AP, Vermeulen RJ, Debeij-van Hall MHJA, Klinkenberg S, Jansen JFA.
Reeks J Neuroimaging. 2020 Apr 7. doi: 10.1111/jon.12707. [Epub ahead of print]
Datum 07-04-2020 Bekijk publicatie

Automatic sleep staging using heart rate variability, body movements, and recurrent neural networks in a sleep disordered population

Auteurs Fonseca P, van Gilst MM, Radha M, Ross M, Moreau A, Cerny A, Anderer P, Long X, van Dijk JP, Overeem S.
Reeks Sleep. 2020 Apr 6. pii: zsaa048. doi: 10.1093/sleep/zsaa048. [Epub ahead of print]
Datum 06-04-2020 Bekijk publicatie

Sleep onset (mis)perception in relation to sleep fragmentation, time estimation and pre-sleep arousal

Auteurs Hermans L, Nano M, Leufkens T, van Gilst M, Overeem S
Reeks Sleep Med. 2020 Mar 28. 100014. doi:10.1016/j.sleepx.2020.100014 [Epub ahead of print]
Datum 28-03-2020 Bekijk publicatie

Cardiac arrhythmias in Dravet syndrome: an observational multicenter study.

Auteurs Shmuely S, Surges R, Helling RM, Gunning WB, Brilstra EH, Verhoeven JS, Cross JH, Sisodiya SM, Tan HL, Sander JW, Thijs RD.
Reeks Ann Clin Transl Neurol. 2020 Mar 24. doi: 10.1002/acn3.51017. [Epub ahead of print]
Datum 24-03-2020 Bekijk publicatie

Psychometric properties of the Patient-Reported Outcomes Measurement Information System (PROMIS) Sleep Disturbance and Sleep-Related Impairment item banks in adolescents

Auteurs van Kooten J, Terwee CB, Luijten MAJ, Steur LMH, Pillen S, Wolters NGJ, Kaspers GJL, van Litsenburg RRL
Reeks J Sleep Res. 2020 Mar 16:e13029. doi: 10.1111/jsr.13029. [Epub ahead of print]
Datum 16-03-2020 Bekijk publicatie

Ketogenic diet for the treatment of pediatric epilepsy: review and meta-analysis

Auteurs Sourbron J, Klinkenberg S, van Kuijk SMJ, Lagae L, Lambrechts D, Braakman HMH, Majoie
Reeks Childs Nerv Syst. 2020. Mar 16. doi:10.1007/s00381-020-04578-7 [Epub ahead of print]
Datum 16-03-2020 Bekijk publicatie

On the merits of non-invasive myelin imaging in epilepsy, a literature review.

Auteurs Drenthen GS, Backes WH, Aldenkamp AP, Vermeulen RJ, Klinkenberg S, Jansen JFA
Reeks J Neurosci Methods. 2020 Mar 12;338:108687. doi: 10.1016/j.jneumeth.2020.108687. [Epub ahead of print]
Datum 12-03-2020 Bekijk publicatie

Efficacy and tolerability of brivaracetam in patients with intellectual disability and epilepsy.

Auteurs Gillis RME, Wammes-van der Heijden EA, Schelhaas HJ, Tan IY, Festen DAM, Majoie MHJM.
Reeks Acta Neurol Belg. 2020 Mar 10. doi: 10.1007/s13760-020-01324-3. [Epub ahead of print]
Datum 10-03-2020 Bekijk publicatie

Medication use in poststroke epilepsy: A descriptive study on switching of antiepileptic drug treatment.

Auteurs Bekelaar K, van Tuijl JH, van Raak EPM, van Oostenbrugge RJ, Aldenkamp AP, Rouhl RPW.
Reeks Epilepsy Behav. 2020 Mar;104(Pt B):106434. doi: 10.1016/j.yebeh.2019.07.035. Epub 2019 Aug 31.
Datum 09-03-2020 Bekijk publicatie

HLA associations in narcolepsy type 1 persist after the 2009 H1N1 pandemic.

Auteurs Schinkelshoek M, Fronczek R, Verduijn W, Haasnoot G, Overeem S, Donjacour C, van der Heide A, Roelen D, Claas F, Lammers GJ.
Reeks J Neuroimmunol. 2020 Mar 4;342:577210. doi: 10.1016/j.jneuroim.2020.577210. [Epub ahead of print]
Datum 04-03-2020 Bekijk publicatie

Therapeutic drug monitoring of anti-epileptic drugs - a clinical verification of volumetric absorptive micro sampling.

Auteurs Canisius TPIJM, Soons JWPH, Verschuure P, Wammes-van der Heijden EA, Rouhl RPW, Majoie HJM.
Reeks Clin Chem Lab Med. 2020 Feb 11. pii: /j/cclm.ahead-of-print/cclm-2019-0784/cclm-2019-0784.xml. doi: 10.1515/cclm-2019-0784. [Epub ahead of print]
Datum 11-02-2020 Bekijk publicatie

Multilevel Interval Coded Scoring to Assess the Cardiovascular Status of Sleep Apnea Patients using Oxygen Saturation Markers.

Auteurs Deviaene M, Borzee P, Van Gilst M, Van Dijk J, Overeem S, Buyse B, Testelmans D, Huffel SV, Varon C.
Reeks IEEE Trans Biomed Eng. 2020 Feb 6. doi: 10.1109/TBME.2020.2972126. [Epub ahead of print]
Datum 06-02-2020 Bekijk publicatie

Epilepsy and Neurodevelopmental Comorbidities in Tuberous Sclerosis Complex: A Natural History Study.

Auteurs Gupta A, de Bruyn G, Tousseyn S, Krishnan B, Lagae L, Agarwal N
Reeks Pediatr Neurol. 2020 Feb 4. pii: S0887-8994(20)30050-3. doi: 10.1016/j.pediatrneurol.2019.12.016. [Epub ahead of print]
Datum 04-02-2020 Bekijk publicatie

Modelling Sleep Onset Misperception in Insomnia.

Auteurs Hermans LWA, van Gilst MM, Regis M, van den Heuvel LCE, Langen H, van Mierlo P, Krijn R, Hoondert B, Maass H, van Dijk JP, Leufkens TRM, Overeem S.
Reeks Sleep. 2020 Feb 4. pii: zsaa014. doi: 10.1093/sleep/zsaa014. [Epub ahead of print]
Datum 04-02-2020 Bekijk publicatie

Indirect frontocingulate structural connectivity predicts clinical response to accelerated rTMS in major depressive disorder

Auteurs Klooster DC, Vos IN, Caeyenberghs K, Leemans A, David S, Besseling RM,
Reeks J Psychiatry Neurosci. 2020 Jan 28;45(2):190088. doi: 10.1503/jpn.190088. [Epub ahead of print]
Datum 28-01-2020 Bekijk publicatie

Evaluating the Effectiveness and Cost-Effectiveness of Seizure Dogs in Persons With Medically Refractory Epilepsy in the Netherlands: Study Protocol for a Stepped Wedge Randomized Controlled Trial (EPISODE).

Auteurs Wester V, de Groot S, Kanters T, Wagner L, Ardesch J, Corro Ramos I, Enders-Slegers MJ, de Ruiter M, le Cessie S, Los J, Papageorgiou G, van Exel J, Versteegh M
Reeks Frontiers in Neurology. 2020 Jan 22. doi: 10.3389/fneur.2020.00003 [Epub ahead of print]
Datum 22-01-2020 Bekijk publicatie

Breath analysis in detecting epilepsy.

Auteurs Aldenkamp AP, Baeken C.
Reeks J Breath Res. 2020 Jan 23. doi: 10.1088/1752-7163/ab6f14. [Epub ahead of print]
Datum 23-01-2020 Bekijk publicatie

Lying Awake at Night: Cardiac Autonomic Activity in Relation to Sleep Onset and Maintenance.

Auteurs Nano M, Fonseca P, Overeem S, Vullings R, Aarts RM.
Reeks Front Neurosci. 2020 Jan 15;13:1405. doi: 10.3389/fnins.2019.01405. eCollection 2019.
Datum 15-01-2020 Bekijk publicatie

Therapeutic Drug Monitoring of Antiepileptic Drugs in Women with Epilepsy Before, During, and After Pregnancy.

Auteurs Arfman IJ, Wammes-van der Heijden EA, Ter Horst PGJ, Lambrechts DA, Wegner I, Touw DJ.
Reeks Clin Pharmacokinet. 2020 Jan 8. doi: 10.1007/s40262-019-00845-2. [Epub ahead of print]
Datum 08-01-2020 Bekijk publicatie

A Mobile App for Longterm Monitoring of Narcolepsy Symptoms: Design, Development, and Evaluation.

Auteurs Quaedackers L, De Wit J, Pillen S, Van Gilst M, Batalas N, Lammers GJ, Markopoulos P, Overeem S.
Reeks JMIR Mhealth Uhealth. 2020 Jan 7;8(1):e14939. doi: 10.2196/14939.
Datum 07-01-2020 Bekijk publicatie

Longitudinal follow-up of verbal span and processing speed in Duchenne muscular dystrophy

Auteurs Hellebrekers DM, Doorenweerd N, Sweere DJ, van Kuijk SM, Aartsma-Rus AM, Klinkenberg S, Vles JSH,Hendriksen JG
Reeks Eur J Paediatr Neurol. 2020 Jan 7. doi: 10.1016/j.ejpn.2020.01.002 [Epub ahead of print]
Datum 07-01-2020 Bekijk publicatie

Trends in pediatric epilepsy surgery in Europe between 2008 and 2015: Country-, center-, and age-specific variation.

Auteurs Barba C, Cross JH, Braun K, Cossu M, Klotz KA, De Masi S, Perez Jiménez MA, Gaily E, Specchio N, Cabral P, Toulouse J, Dimova P, Battaglia D, Freri E, Consales A, Cesaroni E, Tarta-Arsene O, Gil-Nagel A, Mindruta I, Di Gennaro G, Giulioni M, Tisdall MM, E
Reeks Epilepsia. 2019 Dec 26. doi: 10.1111/epi.16414. [Epub ahead of print]
Datum 26-12-2019 Bekijk publicatie

Correction to: Towards a Better Understanding of Cognitive Deficits in Absence Epilepsy: a Systematic Review and Meta-Analysis.

Auteurs Fonseca Wald ELA, Hendriksen JGM, Drenthen GS, Kuijk SMJV, Aldenkamp AP, Vles JSH, Vermeulen RJ, Debeij van Hall MHJA, Klinkenberg S.
Reeks Neuropsychol Rev. 2019 Dec 20. doi: 10.1007/s11065-019-09425-4. [Epub ahead of print]
Datum 20-12-2019 Bekijk publicatie

Grey Matter Adolf Meyer: the neuroanatomist and neuropsychiatrist behind Meyer's loop and its significance in neurosurgery.

Auteurs Schijns OEMG, Koehler PJ.
Reeks Brain. 2019 Dec 20. pii: awz401. doi: 10.1093/brain/awz401. [Epub ahead of print] No abstract available.
Datum 20-12-2019 Bekijk publicatie

The European Academy for Cognitive Behavioural Therapy for Insomnia: An initiative of the European Insomnia Network to promote implementation and dissemination of treatment.

Auteurs Baglioni C, Altena E, Bjorvatn B, Blom K, Bothelius K, Devoto A, Espie CA, Frase L, Gavriloff D, Tuuliki H, Hoflehner A, Högl B, Holzinger B, Järnefelt H, Jernelöv S, Johann AF, Lombardo C, Nissen C, Palagini L, Peeters G, Perlis ML, Posner D, Schlarb A,
Reeks J Sleep Res. 2019 Dec 19:e12967. doi: 10.1111/jsr.12967. [Epub ahead of print]
Datum 19-12-2019 Bekijk publicatie

Personality functioning in adults with refractory epilepsy and community adults: Implications for health-related quality of life

Auteurs Rassart J, Luyckx K, Verdyck L, Mijnster T, Mark RE.
Reeks Epilepsy Research 2019; (Dec 9): 106251. doi: 10.1016/j.eplepsyres.2019.106251
Datum 09-12-2019 Bekijk publicatie

Mobility Characteristics of Children with Spastic Paraplegia Due to a Mutation in the KIF1A Gene.

Auteurs Van Beusichem AE, Nicolai J, Verhoeven J, Speth L, Coenen M, Willemsen MA, Kamsteeg EJ, Stumpel C, Vermeulen RJ
Reeks Neuropediatrics. 2019 Dec 5. doi: 10.1055/s-0039-3400988. [Epub ahead of print]
Datum 05-12-2019 Bekijk publicatie

Neurocognitive and behavioural profile in Panayiotopoulos syndrome

Auteurs Fonseca Wald ELA, Debeij-Van Hall MHJA, De Jong E, Aldenkamp AP, Vermeulen RJ, Vles JSH, Klinkenberg S, Hendriksen JGM.
Reeks Dev Med Child Neurol. 2019 (Dec 3) doi: 10.1111/dmcn.14417 [Epub ehead of print]
Datum 03-12-2019 Bekijk publicatie

Pre- and postoperative verbal memory and executive functioning in frontal versus temporal lobe epilepsy

Auteurs Bremm FJ, Hendriks MPH, Bien CG, Grewe P.
Reeks Epilepsy Behav. 2019 Oct 31;101(Pt A):106538. doi: 10.1016/j.yebeh.2019.106538. [Epub ahead of print]
Datum 01-12-2019 Bekijk publicatie

Towards a Better Understanding of Cognitive Deficits in Absence Epilepsy: a Systematic Review and Meta-Analysis

Auteurs Fonseca Wald ELA, Hendriksen JGM, Drenthen GS, Kuijk S, Aldenkamp AP, Vles JSH, Vermeulen RJ, Debeij-van Hall M, Klinkenberg S.
Reeks Neuropsychol Rev. 2019 Nov 27. doi: 10.1007/s11065-019-09419-2. [Epub ahead of print]
Datum 27-11-2019 Bekijk publicatie

Estimation of the apnea-hypopnea index in a heterogeneous sleep-disordered population using optimised cardiovascular features

Auteurs Papini GB, Fonseca P, van Gilst MM, van Dijk JP, Pevernagie DAA, Bergmans JWM, Vullings R, Overeem S.
Reeks Sci Rep 2019; 9(1): 17448-17448. doi: 10.1038/s41598-019-53403-y.
Datum 26-11-2019 Bekijk publicatie

Short-term discontinuation of vagal nerve stimulation alters (18)F-FDG blood pool activity: an exploratory interventional study in epilepsy patients

Auteurs Boswijk E, Franssen R, Vijgen GHEJ, Wierts R, van der Pol JAJ, Mingels AMA, Cornips EMJ, Majoie MHJM, van Marken Lichtenbelt WD, Mottaghy FM, Wildberger JE, Bucerius J
Reeks EJNMMI research 2019; 9(1): 101. doi: 10.1186/s13550-019-0567-9.
Datum 26-11-2019 Bekijk publicatie

Protocol of the SOMNIA project: an observational study to create a neurophysiological database for advanced clinical sleep monitoring

Auteurs van Gilst MM, van Dijk JP, Krijn R, Hoondert B, Fonseca P, van Sloun RJG, Arsenali B, Vandenbussche N, Pillen S, Maass H, van den Heuvel L, Haakma R, Leufkens TR, Lauwerijssen C, Bergmans JWM, Pevernagie D, Overeem S.
Reeks BMJ Open. 2019 Nov 25;9(11):e030996. doi: 10.1136/bmjopen-2019-030996.
Datum 25-11-2019 Bekijk publicatie

Long-Term Occupational Sleep Loss and Post-Retirement Cognitive Decline or Dementia.

Auteurs Thomas J, Overeem S, Claassen JAHR.
Reeks Dement Geriatr Cogn Disord. 2019;48(1-2):105-112. doi: 10.1159/000504020. Epub 2019 Nov 14.
Datum 14-11-2019 Bekijk publicatie

Response: The difficulty of diagnosing nonconvulsive status epilepticus in clinical practice

Auteurs Goselink RJM, van Dillen JJ, Zwarts M, van Alfen N
Reeks Epilepsia. 2019 Nov;60(11):2337-2338. doi: 10.1111/epi.16365. Epub 2019 Oct 8.
Datum 01-11-2019 Bekijk publicatie

The yield of long-term electrocardiographic recordings in refractory focal epilepsy.

Auteurs van der Lende M, Arends JB, Lamberts RJ, Tan HL, de Lange FJ, Sander JW, Aerts AJ, Swart HP, Thijs RD
Reeks Epilepsia. 2019 Nov;60(11):2215-2223. doi: 10.1111/epi.16373. Epub 2019 Oct 21
Datum 21-10-2019 Bekijk publicatie

Management of insomnia in sleep disordered breathing

Auteurs Janssen H, Venekamp LN, Peeters GAM, Pijpers A, Pevernagie DAA
Reeks Eur Respir Rev. 2019 Oct 9;28(153). pii: 190080. doi: 10.1183/16000617.0080-2019. Print 2019 Sep 30. Review.
Datum 09-10-2019 Bekijk publicatie

Relationships between DMD mutations and neurodevelopment in dystrophinopathy.

Auteurs Thangarajh M, Hendriksen J, McDermott MP, Martens W, Hart KA, Griggs RC
Reeks Neurology. 2019 Oct 8. 93(17): e1597-e1604. doi: 10.1212/wnl.0000000000008363. [Epub ahead of print]
Datum 08-10-2019 Bekijk publicatie