Lees voor

Wetenschap in Kempenhaeghe

Behalve op zorg en onderwijs richt Kempenhaeghe zich op de ontwikkeling van kennis en expertise in epileptologie, slaapgeneeskunde en neurocognitie. ‘TriO’ is het orgaan dat onderzoek, ontwikkeling en opleiding voor de vijf Kempenhaeghecentra borgt. Multidisciplinaire, thematische onderzoeksgroepen buigen zich hier over strategisch gekozen inhoudelijke thema’s. Een voorbeeld van studies vindt u hier.

Het wetenschappelijk onderzoek in Kempenhaeghe ontstaat en wordt geïnspireerd in de praktijk van de gespecialiseerde zorgverlening en het gespecialiseerd onderwijs. Het aantal onderzoekprojecten waarin wij betrokken zijn en publicaties en promotiestudies, blijft groeien. Gezamenlijk ontwikkelen we nieuwe perspectieven die resulteren in de steeds verdere verbetering van de patiëntenzorg en verdieping van onze kennis van de aandoeningen. Zo investeren we in de kwaliteit van onze zorg, diagnostiek, behandeling en begeleiding, én verspreiden we onze kennis.

Lees voor

Samenwerken in netwerken

Via samenwerking en academisering realiseren en borgen wij de wetenschappelijke opbrengsten in onze vakgebieden. We werken nationaal en internationaal samen met universiteiten, andere academische centra, kennisinstituten en het bedrijfsleven. Meerdere aan Kempenhaeghe verbonden specialisten bekleden leerstoelen aan universiteiten in Nederland en België.

Samen met Maastricht UMC+ vormt Kempenhaeghe het Academisch Centrum voor Epileptologie, dat ook nauwe banden onderhoudt met UZ Gent. Met de Technische Universiteit Eindhoven zetten we in een sterke combinatie in op wetenschap en innovatie. Ook het Centrum voor Slaapgeneeskunde, het Centrum voor Neurologische Leer- en Ontwikkelingsstoornissen en het Centrum voor Epilepsiewoonzorg ontwikkelen en verankeren met deze partijen expertise.

Op het gebied van epilepsie zijn er verder banden met Radboudumc en UMC Utrecht. In slaaponderzoek werken we met Radboudumc en CIRO. Op het vlak van leerstoornissen zijn er contacten met Leiden UMC en Erasmus MC. Die zijn er ook tussen het Centrum voor Epilepsiewoonzorg en ErasmusMC. Bovendien participeren we – veelal samen met de genoemde academische ziekenhuizen – in diverse consortia in Nederland en in Europa.

Lees voor

Leerstoelen en onderzoekslijnen

De aan Kempenhaeghe verbonden hoogleraren zijn topspecialisten in hun vakgebied. Zij leggen verbindingen tussen Kempenhaeghe en universitaire centra en bevorderen dat Kempenhaeghe in juiste nationale en internationale onderzoeksnetwerken is vertegenwoordigd.

In afstemming met de directies van de Kempenhaeghe-centra zetten ze onderzoekslijnen uit en leiden en coördineren ze wetenschappelijke projecten. Ook doceren ze aan universiteiten en dragen ze als voorzitter of spreker op congressen in binnen- en buitenland bij aan expertise-overdracht. De professoren zijn ook actief in de directe patiëntenzorg wat bijdraagt aan borging van de link tussen wetenschap en de dagelijkse zorgpraktijk.

Lees voor

Wetenschappelijk onderzoekers

In Kempenhaeghe zijn veel medewerkers actief in wetenschappelijk onderzoek.

Een grote groep promovendi is voltijds verbonden aan universiteiten en werkt van daaruit aan onderzoeksprojecten waarin Kempenhaeghe is betrokken. Ook werken gepromoveerde senior-onderzoekers via dubbelaanstellingen aan zowel de Technische Universiteit Eindhoven als aan Kempenhaeghe, aan onderzoek op onze vakgebieden.

Daarnaast zijn er behandelaars van Kempenhaeghe die in deeltijd werken aan promotieonderzoek. Na afronding van hun promotietraject blijven behandelaars in Kempenhaeghe actief in wetenschappelijke projecten op hun (klinische) vakgebied. Ook dragen ze bij aan expertiseontwikkeling en -overdracht via onder meer publicaties en presentaties.

Lees voor

Publicaties *

  • Laatste 6 maanden, tweemaandelijkse update. Zoekt u een specifiek artikel? Dan verwijzen we u graag naar Pubmed.

Removal of electrocardiographic interference and artifacts from diaphragm electromyography.

Auteurs: Gro?ska G, Peri E, Long X, van Dijk JP, Mischi M.
Reeks: 2023 IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications (MeMeA), p 1-6. doi: 10.1109/MeMeA57477.2023.10171861
Datum: 10-07-2023
Bekijk publicatie

Resective Epilepsy Surgery, QUality of life and Economic evaluation (RESQUE): the change in quality of life after resective epilepsy surgery-protocol for a multicentre, prospective cohort study

Auteurs: Kellenaers JTF, Rijkers K, van Mastrigt GAPG, Schijns OEMG, Hoogland G, Dings J, van Kuijk S, Vlooswijk MCG, Wagner LGL, Idema S, van Straaten IECW, van der Salm SMA, Majoie MHJM
Reeks: BMJ Open. 2023 Jul 5;13(7):e064263. doi: 10.1136/bmjopen-2022-064263
Datum: 05-07-2023
Bekijk publicatie

ANK2 loss-of-function variants are associated with epilepsy, and lead to impaired axon initial segment plasticity and hyperactive network activity in hiPSC-derived neuronal networks

Auteurs: Teunissen MWA, Lewerissa E, van Hugte EJH, Wang S, Ockeloen CW, Koolen DA, Pfundt R, Marcelis CLM, Brilstra E, Howe JL, Scherer SW, Le Guillou X, Bilan F, Primiano M, Roohi J, Piton A, de Saint Martin A, Baer S, Seiffert S, Platzer K, Jamra RA, Syrbe S, Doering JH, Lakhani S, Nangia S, Gilissen C, Vermeulen RJ, Rouhl RPW, Brunner HG, Willemsen MH, Kasri NN
Reeks: Hum Mol Genet. 2023 Jul 4;32(14):2373-2385. doi: 10.1093/hmg/ddad081
Datum: 04-07-2023
Bekijk publicatie

Mapping Lesion-Related Epilepsy to a Human Brain Network

Auteurs: Schaper FLWVJ, Nordberg J, Cohen AL, Lin C, Hsu J, Horn A, Ferguson MA, Siddiqi SH, Drew W, Soussand L, Winkler AM, Sim� M, Bruna J, Rheims S, Guenot M, Bucci M, Nummenmaa L, Staals J, Colon AJ, Ackermans L, Bubrick EJ, Peters JM, Wu O, Rost NS, Grafman J, Blumenfeld H, Temel Y, Rouhl RPW, Joutsa J, Fox MD
Reeks: JAMA Neurol. 2023 Jul 3:e231988. doi: 10.1001/jamaneurol.2023.1988. Epub ahead of print
Datum: 03-07-2023
Bekijk publicatie

FlexEvent: going beyond Case. Centric Exploration and Analysis of Multivariate Event Sequences

Auteurs: van der Linden S, Wulterkens BM, van Gilst MM, Overeem S, van Pul C, Vilanova A, van den Elzen S
Reeks: Comput Graph Forum. 2023 Jun 27; 42(3) 161-172 doi: 10.1111/cgf.14820
Datum: 27-06-2023
Bekijk publicatie

An in silico and in vitro human neuronal network model reveals cellular mechanisms beyond NaV1.1 underlying Dravet syndrome

Auteurs: Doorn N, van Hugte EJH, Ciptasari U, Mordelt A, Meijer HGE, Schubert D, Frega M, Nadif Kasri N, van Putten MJAM
Reeks: Stem Cell Reports. 2023 Jun 23:S2213-6711(23)00232-1. doi: 10.1016/j.stemcr.2023.06.003. Epub ahead of print.
Datum: 23-06-2023
Bekijk publicatie

Psychological test usage in duchenne muscular dystrophy: An EU multi-centre study.

Auteurs: Weerkamp P, Chieffo D, Collin P, Moriconi F, Papageorgiou A, Vainieri I, Miranda R, Hankinson C, Vogel A, Poncet S, Moss C, Muntoni F, Mercuri E, Hendriksen J.
Reeks: European Journal of Paediatric Neurology 2023; (Jun 22). doi: https://doi.org/10.1016/j.ejpn.2023.06.007
Datum: 22-06-2023
Bekijk publicatie

Further validation of a new ADHD screening questionnaire measuring parents' explanations (time processing, cognition, and motivation) of inattention symptoms in their school-aged children

Auteurs: Keulers EHH, Resch C, Jonkman LM, Hurks PPM
Reeks: Child Neuropsychol. 2023 Jun 22:1-12. doi: 10.1080/09297049.2023.2226351. Epub ahead of print
Datum: 22-06-2023
Bekijk publicatie

Occipital hypometabolism is a risk factor for conversion to Parkinson's disease in isolated REM sleep behaviour disorder

Auteurs: Carli G, Meles SK, Janzen A, Sittig E, Kogan RV, Perani D, Oertel WH, Leenders KL; REMPET Working Group
Reeks: Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2023 Jun 13. doi: 10.1007/s00259-023-06289-y. Epub ahead of print
Datum: 13-06-2023
Bekijk publicatie

Automated sleep staging in people with intellectual disabilities using heart rate and respiration variability

Auteurs: van den Broek N, van Meulen F, Ross M, Cerny A, Anderer P, van Gilst M, Pillen S, Overeem S, Fonseca P
Reeks: J Intellect Disabil Res. 2023 Jun 8. doi: 10.1111/jir.13060. Epub ahead of print.
Datum: 08-06-2023
Bekijk publicatie

QUality of life and Economic evaluation after neuroSTimulation for Epilepsy (QUESTE) in adolescents and adults with drug-resistant epilepsy: protocol for a multicentre, prospective observational cohort study in The Netherlands

Auteurs: Smeets JJAS, Rijkers K, Ackermans L, Schijns O, van Mastrigt GAPG, Rouhl R, Wagner GL, van Kuijk S, Nelissen J, van Straaten IECW, Kho K, Snoeijen-Schouwenaars F, Meppelink AM, Klinkenberg S, Majoie HJM
Reeks: BMJ Open. 2023 Jun 6;13(6):e071575. doi: 10.1136/bmjopen-2023-071575
Datum: 06-06-2023
Bekijk publicatie

A computationally efficient algorithm for wearable sleep staging in clinical populations

Auteurs: Fonseca P, Ross M, Cerny A, Anderer P, van Meulen F, Janssen H, Pijpers A, Dujardin S, van Hirtum P, van Gilst M, Overeem S
Reeks: Sci Rep. 2023 Jun 6;13(1):9182. doi: 10.1038/s41598-023-36444-2.
Datum: 06-06-2023
Bekijk publicatie

Psychopharmaceutical treatment for neurobehavioral problems in Duchenne muscular dystrophy: A desciptive study using real-world data

Auteurs: Weerkamp PM, Geuens S, Collin P, Goemans N, Vermeulen RJ, De Waele L, Hendriksen JGM, Klinkenberg S
Reeks: Neuromuscular Disorders. 2023 Jun 1. doi: 10.1016/j.nmd.2023.05.011. Epub ahead of print
Datum: 01-06-2023
Bekijk publicatie

The Burden of Narcolepsy in Adults: A Population Sampling Study Using Personal Media

Auteurs: Quaedackers L, Van Gilst MM, Van Den Brandt I, Vilanova A, Lammers GJ, Markopoulos P, Overeem S
Reeks: Behav Sleep Med. 2023 May 29:1-11. doi: 10.1080/15402002.2023.2217971. Epub ahead of print
Datum: 29-05-2023
Bekijk publicatie

Neurophysiological signatures reflect differences in visual attention during absence seizures

Auteurs: Barone V, Piastra MC, van Dijk JP, Visser GH, Debeij-van Hall MHJA, van Putten MJAM
Reeks: Clin Neurophysiol. 2023 May 26;152:34-42. doi: 10.1016/j.clinph.2023.05.007. Epub ahead of print
Datum: 26-05-2023
Bekijk publicatie

Cerebrovascular glycocalyx damage and microcirculation impairment in patients with temporal lobe epilepsy

Auteurs: van Lanen RH, Haeren RH, Staals J, Dings JT, Schijns OE, Hoogland G, van Kuijk SM, Kapsokalyvas D, van Zandvoort MA, Vink H, Rijkers K
Reeks: J Cereb Blood Flow Metab. 2023 May 26:271678X231179413. doi: 10.1177/0271678X231179413. Epub ahead of print
Datum: 26-05-2023
Bekijk publicatie

Anti-GAD65 autoantibody levels measured by ELISA and alternative types of immunoassays in relation to neuropsychiatric diseases versus diabetes mellitus type 1

Auteurs: Zong S, Vinke AM, Du P, Hoffmann C, Man�-Damas M, Molenaar PC, Damoiseaux JGMC, Losen M, Rouhl RPW, Martinez-Martinez P
Reeks: Front Neurol. 2023 May 25;14:1111063. doi: 10.3389/fneur.2023.1111063
Datum: 25-05-2023
Bekijk publicatie

E/I balance in epilepsies and neurodevelopmental disorders: depolarizing GABA as a common mechanism

Auteurs: van Hugte EJH, Schubert D, Kasri NN
Reeks: Epilepsia. 2023 May 17. doi: 10.1111/epi.17651. Epub ahead of print
Datum: 17-05-2023
Bekijk publicatie

Multimodal nocturnal seizure detection in children with epilepsy: a prospective, multicenter, long-term, in-home trial

Auteurs: van Westrhenen A, Lazeron RHC, van Dijk JP, Leijten FSS, Thijs RD; Dutch TeleEpilepsy Consortium
Reeks: Epilepsia. 2023 May 17. doi: 10.1111/epi.17654. Epub ahead of print.
Datum: 17-05-2023
Bekijk publicatie

Narcolepsy risk loci outline role of T cell autoimmunity and infectious triggers in narcolepsy

Auteurs: Ollila HM, Sharon E, Lin L, Sinnott-Armstrong N, Ambati A, ....Overeem S [et al]
Reeks: Nat Commun. 2023 May 15;14(1):2709. doi: 10.1038/s41467-023-36120-z
Datum: 15-05-2023
Bekijk publicatie

Cognition, emotional state, and quality of life of survivors after cardiac arrest with rhythmic and periodic EEG patterns

Auteurs: van Gils PCW, Ruijter BJ, Bloo RJK, van Putten MJAM, Foudraine NA, van Hout MSE, Tromp SC, van Mook WNKA, Rouhl RPW, van Heugten CM, Hofmeijer J; TELSTAR investigators
Reeks: Resuscitation. 2023 May 12:109830. doi: 10.1016/j.resuscitation.2023.109830. Epub ahead of print.
Datum: 12-05-2023
Bekijk publicatie

Aleatoric uncertainty estimation of overnight sleep statistics through posterior sampling using conditional normalizing flows

Auteurs: van Gorp H, Van Gilst MM, Fonseca P, Overeem S, Van Sloun RJG
Reeks: ICASSP 2023 - 2023 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP); 4-10 June 2023. 1-5
Datum: 05-05-2023
Bekijk publicatie

Prevalence and risk factors of burden among caregivers of older emergency department patients

Auteurs: Zaalberg T, Barten DG, van Heugten CM, Klijnsma P, Knarren L, Hiemstra Y, Kurvers RAJ, Lekx AW, Mooijaart SP, Janssen-Heijnen M.
Reeks: Sci Rep. 2023 May 4;13(1):7250. doi: 10.1038/s41598-023-31750-1.
Datum: 04-05-2023
Bekijk publicatie

Advances in Image Processing for Epileptogenic Zone Detection with MRI

Auteurs: Uher D, Drenthen GS, Schijns OEMG, Colon AJ, Hofman PAM, van Lanen RHGJ, Hoeberigs CM, Jansen JFA, Backes WH
Reeks: Radiology. 2023 May 2:220927. doi: 10.1148/radiol.220927. Epub ahead of print.
Datum: 03-05-2023
Bekijk publicatie

Cognitive phenotype of childhood myotonic dystrophy type 1: A multicenter pooled analysis

Auteurs: Sweere DJJ, Moelands SVL, Klinkenberg S, Leenen L, Hendriksen JGM, Braakman HMH
Reeks: Muscle Nerve. 2023 May 2. doi: 10.1002/mus.27836. Epub ahead of print.
Datum: 02-05-2023
Bekijk publicatie

Myoclonus in comatose patients with electrographic status epilepticus after cardiac arrest: Corresponding EEG patterns, effects of treatment and outcomes

Auteurs: Nutma S, Ruijter BJ, Beishuizen A, Tromp SC, Scholten E, Horn J, van den Bergh WM, van Kranen-Mastenbroek VH, Thomeer EC, Moudrous W, Aries M, van Putten MJ, Hofmeijer J; TELSTAR Investigators
Reeks: Resuscitation. 2023 May;186:109745. doi: 10.1016/j.resuscitation.2023.109745. Epub 2023 Feb 22
Datum: 01-05-2023
Bekijk publicatie

Assessment of the clinical feasibility of detecting subtle blood-brain barrier leakage in cerebral small vessel disease using dynamic susceptibility contrast MRI

Auteurs: Elschot EP, Backes WH, de Jong JJA, Drenthen GS, Wong SM, Staals J, Postma AA, Rouhl RPW, van Oostenbrugge RJ, Jansen JFA
Reeks: Magn Reson Imaging. 2023 May 1;102:55-61. doi: 10.1016/j.mri.2023.04.004. Epub ahead of print.
Datum: 01-05-2023
Bekijk publicatie

267th ENMC International workshop: psychological interventions for improving quality of life in slowly progressive neuromuscular disorders

Auteurs: Pater R, Garmendia J, Gallais B, Graham C, Voet N, Hendriksen J, Klinkenberg S [et al]
Reeks: Neuromuscul Disord. 2023 Mar 28;33(7):562-569. doi: 10.1016/j.nmd.2023.03.012. Epub ahead of print
Datum: 28-03-2023
Bekijk publicatie

Deep Brain Stimulation of the Anterior Nucleus of the Thalamus in Drug Resistant Epilepsy in the MORE Multicenter Patient Registry

Auteurs: Peltola J, Colon AJ, Pimentel J, Coenen VA, Gil-Nagel A, Ferreira AG, Lehtim�ki K, Ryvlin P, Taylor RS, Ackermans L, Ardesch J, Bentes C, Bosak M, Burneo JG, Chamadoira C, Elger CE, Er?ss L, Fabo D, Faulkner H, Gawlowicz J, Gharabaghi A, Iacoangeli M, Janszky J, J�rvenp�� S, Kaufmann E, Kho KH, Kumlien E, Laufs H, Lettieri C, Linhares P, Noachtar S, Parrent A, Pataraia E, Patel NK, Peralta AR, R�cz A, Campos AR, Rego R, Ricciuti RA, Rona S, Rouhl RPW, Schulze-Bonhage A, Schuurman R, Sprengers M, Sufianov A, Temel Y, Theys T, Van Paesschen W, Van Roost D, Vaz R, Vonck K, Wagner L, Zwemmer J, Abouihia A, Brionne TC, Gielen F, Boon PAJM.
Reeks: Neurology. 2023 Mar 16:10.1212/WNL.0000000000206887. doi: 10.1212/WNL.0000000000206887. Epub ahead of print
Datum: 16-03-2023
Bekijk publicatie

School Problems and School Support for Children with Narcolepsy: Parent, Teacher, and Child Reports

Auteurs: Janssens K, Amesz P, Nuvelstijn Y, Donjacour C, Hendriks D, Peeters E, Quaedackers L, Vandenbussche N, Pillen S, Lammers GJ.
Reeks: Int J Environ Res Public Health. 2023; 20(6):5175. doi: 10.3390/ijerph20065175
Datum: 15-03-2023
Bekijk publicatie

Naschrift: Samenhang tussen de ziekte van Alzheimer en epilepsie?

Auteurs: Rouhl R
Reeks: Epilepsie. Periodiek voor professionals 2023 22(1) 18-9. doi: 10.54160/epilepsie.13854
Datum: 15-03-2023
Bekijk publicatie

Insulaire epilepsie: casuistiek en klinische semiologie

Auteurs: Wagner L, Colon A
Reeks: Epilepsie. Periodiek voor professionals 2023 22(1) 3-7. doi: 10.54160/epilepsie.13860
Datum: 15-03-2023
Bekijk publicatie

Diepe hersenstimulatie: liever minder!

Auteurs: Colon A
Reeks: Tijdschr Neurol Neurochir 2023 Thema Neurologie Actueel. Epilepsie special. 50-52
Datum: 10-03-2023
Bekijk publicatie

Chirurgie en neuromodulatie: what�s new?

Auteurs: Weckhuysen D
Reeks: Tijdschr Neurol Neurochir 2023 Thema Neurologie Actueel. Epilepsie special. 33-38
Datum: 10-03-2023
Bekijk publicatie

Comorbiditeiten bij epilepsie: Hoe hiermee om te gaan?

Auteurs: Rouhl R
Reeks: Tijdschr Neurol Neurochir 2023 Thema Neurologie Actueel. Epilepsie special. 5-10
Datum: 10-03-2023
Bekijk publicatie

A genome-wide association study in autoimmune neurological syndromes with anti-GAD65 autoantibodies

Auteurs: Strippel C, Herrera-Rivero M, Wendorff M, Tietz AK, Degenhardt F, Witten A, Schroeter C, Nelke C, Golombeck KS, Madlener M, R�ber T, Ernst L, Racz A, Baumgartner T, Widman G, Doppler K, Thaler F, Siebenbrodt K, Dik A, Kerin C, R�uber S, Gallus M, Kovac S, Grauer OM, Grimm A, Pr�ss H, Wickel J, Geis C, Lewerenz J, Goebels N, Ringelstein M, Menge T, Tackenberg B, Kellinghaus C, Bien CG, Kraft A, Zettl U, Ismail FS, Ayzenberg I, Urbanek C, S�hs KW, Tauber SC, Mues S, K�rtv�lyessy P, Markewitz R, Paliantonis A, Elger CE, Surges R, Sommer C, K�mpfel T, Gross CC, Lerche H, Wellmer J, Quesada CM, Then Bergh F, Wandinger KP, Becker AJ, Kunz WS, Meyer Zu H�rste G, Malter MP, Rosenow F, Wiendl H, Kuhlenb�umer G, Leypoldt F, Lieb W, Franke A, Meuth SG, Stoll M, Melzer N; German Network for Research on Autoimmune Encephalitis (GENERATE)
Reeks: Brain. 2023 Mar 1;146(3):977-990. doi: 10.1093/brain/awac119
Datum: 01-03-2023
Bekijk publicatie

A deep-learning approach to assess respiratory effort with a chest-worn accelerometer during sleep.

Auteurs: Schipper F, van Sloun RJG, Grassi A, Overeem S, Fonseca P.
Reeks: Biomed Signal Process Control. 2023 May;83: 104726. doi: 10.1016/j.bspc.2023.104726. Epub 2023 Feb 24.
Datum: 24-02-2023
Bekijk publicatie

Voorspellende dromen: het belang van goede herkenning en diagnostiek van REM-slaapgedragsstoornis

Auteurs: Dijk KD van, Heuvel OA van den, Overeem S, Werf YD van der, Pijpers A
Reeks: Tijdschr Neurol Neurochir 2023 124(1) 4�12
Datum: 22-02-2023
Bekijk publicatie

Seizure-related complication rate in a residential population with epilepsy and intellectual disability (ECOMRAID-trial)

Auteurs: Monte CPJA, Arends JBAM, Lazeron RHC, Tan IY, Boon PAJM
Reeks: Epilepsy Behav. 2023 Mar;140:108995. doi: 10.1016/j.yebeh.2022.108995. Epub 2023 Feb 21.
Datum: 21-02-2023
Bekijk publicatie

Psychometric properties of the Children's Time Awareness Questionnaire (CTAQ): A study on the validity of a Dutch 20-item questionnaire measuring time awareness in children.

Auteurs: Timmerman RBW, Resch C, Hurks PM, Wassenberg R, Hendriksen JGM
Reeks: Appl Neuropsychol Child. 2023 Feb 20:1-9. doi: 10.1080/21622965.2023.2177855. Epub ahead of print
Datum: 20-02-2023
Bekijk publicatie

Sleep structure in patients with COMISA compared to OSA and insomnia

Auteurs: Wulterkens BM, Hermans LWA, Fonseca P, Asin J, Duis N, Janssen HCJP, Overeem S, van Gilst MM.
Reeks: J Clin Sleep Med. 2023 Feb 6. doi: 10.5664/jcsm.10500. Epub ahead of print
Datum: 06-02-2023
Bekijk publicatie

Objective biomarkers of depression: A study of Granger causality and wavelet coherence in resting-state fMRI

Auteurs: Cîrstian R, Pilmeyer J, Bernas A, Jansen JFA, Breeuwer M, Aldenkamp AP, Zinger S
Reeks: J Neuroimaging. 2023 Jan 29. doi: 10.1111/jon.13085. Epub ahead of print
Datum: 23-01-2023
Bekijk publicatie

Spontaneous Epileptic Recordings from hiPSC-Derived Cortical Neurons Cultured with a Human Epileptic Brain Biopsy on a Multi Electrode Array

Auteurs: Hu MHY, Frimat JP, Rijkers K, Schijns OEMG, van den Maagdenberg AMJM, Dings JTA, Luttge R, Hoogland G
Reeks: Appl Sci (Basel). 2023; 13(3):1432. https://doi.org/10.3390/app13031432
Datum: 21-01-2023
Bekijk publicatie

Interpretation and further development of the hypnodensity representation of sleep structure.

Auteurs: Huijben IAM, Hermans LWA, Rossi AC, Overeem S, van Gilst MM, van Sloun RJG
Reeks: Physiol Meas. 2023 Jan 17;44(1). doi: 10.1088/1361-6579/aca641
Datum: 17-01-2023
Bekijk publicatie

Contactless camera-based sleep staging: the Healthbed study.

Auteurs: van Meulen FB, Grassi A, van den Heuvel L, Overeem S, van Gilst MM, van Dijk JP, Maass H, van Gastel MJH, Fonseca P.
Reeks: Bioengieering 2023; 10(1): 109. doi: 10.3390/bioengineering10010109
Datum: 12-01-2023
Bekijk publicatie

Biallelic variants in PIGN cause Fryns syndrome, multiple congenital anomalies-hypotonia-seizures syndrome, and neurologic phenotypes: A�genotype-phenotype correlation study

Auteurs: Loong L, Tardivo A, Knaus A, Hashim M, Pagnamenta AT, Alt K, B�hrer-Rabel H, Caro-Llopis A, Cole T, Distelmaier F, Edery P, Ferreira CR, Jezela-Stanek A, Kerr B, Kluger G, Krawitz PM, Kuhn M, Lemke JR, Lesca G, Lynch SA, Martinez F, Maxton C, Mierzewska H, Monfort S, Nicolai J, Orellana C, Pal DK, P?oski R, Quarrell OW, Rosello M, Rydzanicz M, Sabir A, ?migiel R, Stegmann APA, Stewart H, Stumpel C, Szczepanik E, Tzschach A, Wolfe L, Taylor JC, Murakami Y, Kinoshita T, Bayat A, Kini U
Reeks: Genet Med. 2023 Jan;25(1):37-48. doi: 10.1016/j.gim.2022.09.007. Epub 2022 Nov 2
Datum: 11-01-2023
Bekijk publicatie

Extraction of cardiac-related signals from a suprasternal pressure sensor during sleep.

Auteurs: Cerina L, Papini GB, Fonseca P, Overeem S, van Dijk JP, Vullings R.
Reeks: Physiol Meas. 2023 Jan 06. doi: 10.1088/1361-6579/acb12b. Online ahead of print
Datum: 06-01-2023
Bekijk publicatie

A Longitudinal Follow-Up Study of Intellectual Function in Duchenne Muscular Dystrophy over Age: Is It Really Stable?

Auteurs: Chieffo DPR, Moriconi F, Pane M, Lucibello S, Ferraroli E, Norcia G, Ricci M, Capasso A, Cicala G, Buchignani B, Coratti G, Cutrona C, Pelizzari M, Brogna C, Hendriksen JGM, Muntoni F, Mercuri E
Reeks: J Clin Med. 2023 Jan 4;12(2):403. doi: 10.3390/jcm12020403
Datum: 04-01-2023
Bekijk publicatie

Psychomotor Vigilance Performance in Participants with Excessive Daytime Sleepiness in Obstructive Sleep Apnea or Narcolepsy Compared with SAFTE-FAST Model Predictions

Auteurs: Devine JK, Schwartz L, Hursh S, Asin J, de Vries N, Vonk PE, Vermeeren A, Donjacour CEHM, Vinckenbosch F, Ramaekers JG, Janssen H, Wang G, Chen D, Carter LP, Overeem S, Lammers GJ
Reeks: Neurol Ther. 2022 Dec 10. doi: 10.1007/s40120-022-00425-w. Epub ahead of print.
Datum: 10-12-2022
Bekijk publicatie

Novel noninvasive identification of patient-specific epileptic networks in focal epilepsies: Linking single-photon emission computed tomography perfusion during seizures with resting-state magnetoencephalography dynamics

Auteurs: Krishnan B, Tousseyn S, Wang ZI, Murakami H, Wu G, Burgess R, Iasemidis L, Najm I, Alexopoulos AV
Reeks: Hum Brain Mapp. 2022 Dec 8. doi: 10.1002/hbm.26168. Epub ahead of print
Datum: 08-12-2022
Bekijk publicatie