Lees voor

Wetenschap in Kempenhaeghe

Behalve op zorg en onderwijs richt Kempenhaeghe zich op de ontwikkeling van kennis en expertise in epileptologie, slaapgeneeskunde en neurocognitie. ‘TriO’ is het orgaan dat onderzoek, ontwikkeling en opleiding voor de vijf Kempenhaeghecentra borgt. Multidisciplinaire, thematische onderzoeksgroepen buigen zich hier over strategisch gekozen inhoudelijke thema’s. Een voorbeeld van studies vindt u hier.

Het wetenschappelijk onderzoek in Kempenhaeghe ontstaat en wordt geïnspireerd in de praktijk van de gespecialiseerde zorgverlening en het gespecialiseerd onderwijs. Het aantal onderzoekprojecten waarin wij betrokken zijn en publicaties en promotiestudies, blijft groeien. Gezamenlijk ontwikkelen we nieuwe perspectieven die resulteren in de steeds verdere verbetering van de patiëntenzorg en verdieping van onze kennis van de aandoeningen. Zo investeren we in de kwaliteit van onze zorg, diagnostiek, behandeling en begeleiding, én verspreiden we onze kennis.


 

Lees voor

Samenwerken in netwerken

Via samenwerking en academisering realiseren en borgen wij de wetenschappelijke opbrengsten in onze vakgebieden. We werken nationaal en internationaal samen met universiteiten, andere academische centra, kennisinstituten en het bedrijfsleven. Meerdere aan Kempenhaeghe verbonden specialisten bekleden leerstoelen aan universiteiten in Nederland en België.

Samen met Maastricht UMC+ vormt Kempenhaeghe het Academisch Centrum voor Epileptologie, dat ook nauwe banden onderhoudt met UZ Gent. Met de Technische Universiteit Eindhoven zetten we in een sterke combinatie in op wetenschap en innovatie. Ook het Centrum voor Slaapgeneeskunde, het Centrum voor Neurologische Leer- en Ontwikkelingsstoornissen en het Centrum voor Epilepsiewoonzorg ontwikkelen en verankeren met deze partijen expertise. 

Op het gebied van epilepsie zijn er verder banden met Radboudumc en UMC Utrecht. In slaaponderzoek werken we met Radboudumc en CIRO. Op het vlak van leerstoornissen zijn er contacten met Leiden UMC en Erasmus MC. Die zijn er ook tussen het Centrum voor Epilepsiewoonzorg en ErasmusMC.  Bovendien participeren we – veelal samen met de genoemde academische ziekenhuizen – in diverse consortia in Nederland en in Europa.

Lees voor

Leerstoelen en onderzoekslijnen

De aan Kempenhaeghe verbonden hoogleraren zijn topspecialisten in hun vakgebied. Zij leggen verbindingen tussen Kempenhaeghe en universitaire centra en bevorderen dat Kempenhaeghe in juiste nationale en internationale onderzoeksnetwerken is vertegenwoordigd.

In afstemming met de directies van de Kempenhaeghe-centra zetten ze onderzoekslijnen uit en leiden en coördineren ze wetenschappelijke projecten. Ook doceren ze aan universiteiten en dragen ze als voorzitter of spreker op congressen in binnen- en buitenland bij aan expertise-overdracht. De professoren zijn ook actief in de directe patiëntenzorg wat bijdraagt aan borging van de link tussen wetenschap en de dagelijkse zorgpraktijk.
Lees voor

Wetenschappelijk onderzoekers

In Kempenhaeghe zijn veel medewerkers actief in wetenschappelijk onderzoek.

Een grote groep promovendi is voltijds verbonden aan universiteiten en werkt van daaruit aan onderzoeksprojecten waarin Kempenhaeghe is betrokken. Ook werken gepromoveerde senior-onderzoekers via dubbelaanstellingen aan zowel de Technische Universiteit Eindhoven als aan Kempenhaeghe, aan onderzoek op onze vakgebieden.

Daarnaast zijn er behandelaars van Kempenhaeghe die in deeltijd werken aan promotieonderzoek. Na afronding van hun promotietraject blijven behandelaars in Kempenhaeghe actief in wetenschappelijke projecten op hun (klinische) vakgebied. Ook dragen ze bij aan expertiseontwikkeling en -overdracht via onder meer publicaties en presentaties.

Lees voor

Publicaties*

  • Laatste 6 maanden, maandelijkse update. Zoekt u een specifiek artikel? Dan verwijzen we u graag naar Pubmed.

Resting-state functional MRI shows altered default-mode network functional connectivity in Duchenne muscular dystrophy patients

Auteurs Doorenweerd N, de Rover M, Marini-Bettolo C, Hollingsworth KG, Niks EH, Hendriksen JGM, Kan HE, Straub V.
Reeks Brain Imaging Behav. 2021 Jan 3. doi: 10.1007/s11682-020-00422-3. Epub ahead of print.
Datum 03-01-2021 Bekijk publicatie

Home-EEG assessment of possible compensatory mechanisms for sleep disruption in highly irregular shift workers - The ANCHOR study.

Auteurs Mentink LJ, Thomas J, Melis RJF, Olde Rikkert MGM, Overeem S, Claassen JAHR
Reeks PLoS One. 2020 Dec 31;15(12):e0237622. doi: 10.1371/journal.pone.0237622.
Datum 31-12-2020 Bekijk publicatie

7T Epilepsy Task Force Consensus Recommendations on the use of 7T in Clinical Practice

Auteurs Opheim G, van der Kolk A, Bloch KM, Colon AJ, Davis KA, Henry TR, Jansen JFA, Jones SE, Pan JW, Rössler K, Stein JM, Strandberg MC, Trattnig S, Van de Moortele PF, Isabel Vargas M, Wang I, Bartolomei F, Bernasconi N, Bernasconi A, Bernhardt B, Björkman-Bu
Reeks Neurology. 2020 Dec 22:10.1212/WNL.0000000000011413. doi: 10.1212/WNL.0000000000011413. Epub ahead of print.
Datum 22-12-2020 Bekijk publicatie

Augmenting interictal mapping with neurovascular coupling biomarkers by structured factorization of epileptic EEG and fMRI data

Auteurs Van Eyndhoven S, Dupont P, Tousseyn S, Vervliet N, Van Paesschen W, Van Huffel S, Hunyadi B
Reeks Neuroimage. 2020 Dec 22:117652. doi: 10.1016/j.neuroimage.2020.117652. Epub ahead of print
Datum 22-12-2020 Bekijk publicatie

Camera-based vital signs monitoring during sleep - A proof of concept study

Auteurs Vangastel M, Stuijk S, Overeem S, Van Dijk J, Van Gilst MM, De Haan G
Reeks IEEE J Biomed Health Inform. 2020 Dec 18;PP. doi: 10.1109/JBHI.2020.3045859. Epub ahead of print.
Datum 18-12-2020 Bekijk publicatie

Predictive value of functional MRI and EEG in epilepsy diagnosis after a first seizure.

Auteurs Drenthen GS, Jansen JFA, Gommer E, Gupta L, Hofman PAM, van Kranen-Mastenbroek VH, Hilkman DM, Vlooswijk MCG, Rouhl RPW, Backes WH.
Reeks Epilepsy Behav. 2020 Dec 10:107651. doi: 10.1016/j.yebeh.2020.107651. Epub ahead of print
Datum 10-12-2020 Bekijk publicatie

Two sides of a coin: differential response to COVID-19 distancing measures in children with narcolepsy

Auteurs Quaedackers L, Overeem S, Pillen S
Reeks J Clin Sleep Med. 2020 Dec 9. doi: 10.5664/jcsm.9040. Epub ahead of print.
Datum 09-12-2020 Bekijk publicatie

ZMILE, a multicomponent self-management intervention for adults with epilepsy: Rationale and description of the intervention.

Auteurs Chan HY, Leenen LA, Wijnen BF, van der Putten IM, Evers SM, Hjm Majoie M, van Heugten CM.
Reeks Clin Rehabil. 2020 Nov 23:269215520975327. doi: 10.1177/0269215520975327. Epub ahead of print.
Datum 23-11-2020 Bekijk publicatie

Novel neuronal surface autoantibodies in plasma of patients with depression and anxiety

Auteurs Zong S, Correia-Hoffmann C, Mané-Damas M, Kappelmann N, Molenaar PC, van Grootheest G, Penninx BWJH, Rouhl RPW, Losen M, Martinez-Martinez P
Reeks Transl Psychiatry. 2020 Nov 23;10(1):404. doi: 10.1038/s41398-020-01083-y
Datum 23-11-2020 Bekijk publicatie

Direct application of an ECG-based sleep staging algorithm on reflective photoplethysmography data decreases performance.

Auteurs van Gilst MM, Wulterkens BM, Fonseca P, Radha M, Ross M, Moreau A, Cerny A, Anderer P, Long X, van Dijk JP, Overeem S.
Reeks BMC Res Notes. 2020 Nov 10;13(1):513. doi: 10.1186/s13104-020-05355-0
Datum 10-11-2020 Bekijk publicatie

NEXMIF encephalopathy: an X-linked disorder with male and female phenotypic patterns

Auteurs Stamberger H, Hammer TB, Gardella E, Vlaskamp DRM, Bertelsen B, Mandelstam S, de Lange I, Zhang J, Myers CT, Fenger C, Afawi Z, Almanza Fuerte EP, Andrade DM, Balcik Y, Ben Zeev B, Bennett MF, Berkovic SF, Isidor B, Bouman A, Brilstra E, Busk ØL, Cairns A
Reeks Genet Med. 2020 Nov 4. doi: 10.1038/s41436-020-00988-9. Epub ahead of print
Datum 04-11-2020 Bekijk publicatie

Padsevonil randomized phase IIa trial in treatment-resistant focal epilepsy – a translational approach.

Auteurs Muglia P, Hannestad J, Brandt C, De Bruyn S, Germani M, Lacroix B, Majoie M, Otoul C, Sciberras D, Steinhoff BJ, Van Laere K, Van Paesschen W, Webster E, Kaminski RM, Werhahn KJ, Toledo M.
Reeks Brain Communication. 2020; Nov 2. doi: 10.1093/braincomms/fcaa183
Datum 02-11-2020 Bekijk publicatie

The Course of Cognitive Performance during Inpatient Treatment in Patients with Alcohol Use Disorder with No, Mild or Major Neurocognitive Disorders

Auteurs Bruijnen C, Walvoort SJW, Dijkstra BAG, de Jong CAJ, Kessels RPC
Reeks Alcohol Alcohol 2020. doi: 10.1093/alcalc/agaa100
Datum 22-10-2020 Bekijk publicatie

Obstructive sleep apnea in people with intellectual disabilities: adherence to and effect of CPAP

Auteurs van den Broek N, Broer L, Vandenbussche N, Tan I, Overeem S, Pillen S.
Reeks Sleep Breath. 2020 Oct 21. doi: 10.1007/s11325-020-02221-y. Epub ahead of print.
Datum 21-10-2020 Bekijk publicatie

A Bayesian method for inference of effective connectivity in brain networks for detecting the Mozart effect.

Auteurs van Esch RJC, Shi S, Bernas A, Zinger S, Aldenkamp AP, Van den Hof PMJ.
Reeks Comput Biol Med. 2020 Oct 15;127:104055. doi: 10.1016/j.compbiomed.2020.104055. Epub ahead of print
Datum 15-10-2020 Bekijk publicatie

Recommendations for the treatment of epilepsy in adult and pediatric patients in Belgium: 2020 update

Auteurs Boon P, Ferrao Santos S, Jansen AC, Lagae L, Legros B, Weckhuysen S.
Reeks Acta Neurol Belg. 2020 Oct 13. doi: 10.1007/s13760-020-01488-y. Epub ahead of print
Datum 13-10-2020 Bekijk publicatie

Model-Based Evaluation of Methods for Respiratory Sinus Arrhythmia Estimation

Auteurs MoralesTellez JF, Moeyersons J, Armanac P, Orini M, Faes L, Overeem S, Van Gilst M, Van Dijk J, Huffel SV, Bailon R, Varon C
Reeks IEEE Trans Biomed Eng. 2020 Oct 1;PP. doi: 10.1109/TBME.2020.3028204. Epub ahead of print
Datum 01-10-2020 Bekijk publicatie

The Neurocognitive and Behavioral Profiles of 3 Brothers With Becker Muscular Dystrophy

Auteurs Hellebrekers DM, Vles JS, Klinkenberg S, Hendriksen JG
Reeks Child Neurology Open 2020; 7: 1-5. doi: 10.1177/2329048X20957217 Epub ahead of print
Datum 25-09-2020 Bekijk publicatie

Development of a Rat Model for Glioma-Related Epilepsy

Auteurs Bouckaert C, Germonpré C, Verhoeven J, Chong SA, Jacquin L, Mairet-Coello G, André VM, Leclercq K, Vanhove C, De Vos F, Van den Broecke C, Goethals I, Descamps B, Donche S, Carrette E, Wadman W, Boon P, Vonck K, Raedt R
Reeks Int J Mol Sci. 2020 Sep 23;21(19):E6999. doi: 10.3390/ijms21196999.
Datum 23-09-2020 Bekijk publicatie

249th ENMC International Workshop: The role of brain dystrophin in muscular dystrophy: Implications for clinical care and translational research, Hoofddorp, The Netherlands, November 29th-December 1st 2019

Auteurs Hendriksen JGM, Thangarajh M, Kan HE, Muntoni F, ENMC 249th workshop study group
Reeks Neuromuscul Disord 2020; 30(9): 782-794. doi: 10.1016/j.nmd.2020.08.357.
Datum 20-09-2020 Bekijk publicatie

Assessing sleep-wake survival dynamics in relation to sleep quality in a placebo-controlled pharmacological intervention study with people with insomnia and healthy controls

Auteurs Hermans LWA, Regis M, Fonseca P, Overeem S, Leufkens TRM, Vermeeren A, van Gilst MM.
Reeks Psychopharmacology (Berl). 2020 Sep 17. doi: 10.1007/s00213-020-05660-3. Epub ahead of print.
Datum 17-09-2020 Bekijk publicatie

Psychometric properties of the Montreal Cognitive Assessment (MoCA) in healthy participants aged 18-70

Auteurs Bruijnen C, Dijkstra BAG, Walvoort SJW, Budy MJJ, Beurmanjer H, De Jong CAJ, Kessels RPC.
Reeks Int J Psychiatry Clin Pract 2020; 24(3): 293-300. doi: 10.1080/13651501.2020.1746348
Datum 17-09-2020 Bekijk publicatie

A Comprehensive View on MRI Techniques for Imaging Blood-Brain Barrier Integrity.

Auteurs Elschot EP, Backes WH, Postma AA, van Oostenbrugge RJ, Staals J, Rouhl RPW, Jansen JFA. A
Reeks Invest Radiol. 2020 Sep 15. doi: 10.1097/RLI.0000000000000723. Epub ahead of print.
Datum 15-09-2020 Bekijk publicatie

Four-Year Follow-up of [18 F]Fluorodeoxyglucose Positron Emission Tomography-Based Parkinson's Disease-Related Pattern Expression in 20 Patients With Isolated Rapid Eye Movement Sleep Behavior Disorder Shows Prodromal Progression.

Auteurs Kogan RV, Janzen A, Meles SK, Sittig E, Renken RJ, Gurvits V, Mayer G, Leenders KL, Oertel WH; REMPET Working Group (o.a. Overeem S, Pijpers A)
Reeks Mov Disord. 2020 Sep 10. doi: 10.1002/mds.28260. Epub ahead of print.
Datum 10-09-2020 Bekijk publicatie

New 2013 incidence peak in childhood narcolepsy: more than vaccination?

Auteurs Zhang Z, Gool J, Fronczek R, Dauvilliers Y, Bassetti CLA, Mayer G, Plazzi G, Pizza F, Santamaria J, Partinen M, Overeem S, Peraita-Adrados R, da Silva AM, Sonka K, Del Rio-Villegas R, Heinzer R, Wierzbicka A, Young P, Högl B, Manconi M, Feketeova E, Mathi
Reeks Sleep. 2020 Sep 10:zsaa172. doi: 10.1093/sleep/zsaa172. Epub ahead of print.
Datum 10-09-2020 Bekijk publicatie

Prevalence and incidence of vertebral fractures: a 7-year follow-up study in institutionalized adults with refractory epilepsy and intellectual disability

Auteurs Berkvens J, Majoie M, Mergler S, Beerhorst K, Verschuure P, Tan I, den Bergh JV.
Reeks Epilepsy Res. 2020 Sep 10;167:106461. doi: 10.1016/j.eplepsyres.2020.106461. Epub ahead of print.
Datum 10-09-2020 Bekijk publicatie

Localization of deep brain activity with scalp and subdural EEG

Auteurs Fahimi Hnazaee M, Wittevrongel B, Khachatryan E, Libert A, Carrette E, Dauwe I, Meurs A, Boon P, Van Roost D, Van Hulle MM
Reeks Neuroimage. 2020 Sep 6;223:117344. doi: 10.1016/j.neuroimage.2020.117344. Epub ahead of print
Datum 06-09-2020 Bekijk publicatie

High-gamma oscillations precede visual steady-state responses: A human electrocorticography study.

Auteurs Wittevrongel B, Khachatryan E, Carrette E, Boon P, Meurs A, Van Roost D, Van Hulle MM
Reeks Hum Brain Mapp. 2020 Sep 4. doi: 10.1002/hbm.25196. Epub ahead of print.
Datum 04-09-2020 Bekijk publicatie

Deep Brain Stimulation in Epilepsy: A Role for Modulation of the Mammillothalamic Tract in Seizure Control?

Auteurs Schaper FLWVJ, Plantinga BR, Colon AJ, Wagner GL, Boon P, Blom N, Gommer ED, Hoogland G, Ackermans L, Rouhl RPW, Temel Y.
Reeks Neurosurgery. 2020 Sep 1;87(3):602-610. doi: 10.1093/neuros/nyaa141
Datum 01-09-2020 Bekijk publicatie

European perspective of perampanel response in people with Intellectual Disability.

Auteurs Allard J, Henley W, Snoeijen-Schouwenaars F, van Ool J, Tan I, Schelhaas HJ, Majoie MHJM, Hudson S, McLean B, Shankar R.
Reeks Acta Neurol Scand. 2020 Sep;142(3):255-259. doi: 10.1111/ane.13261. Epub 2020 May 26
Datum 01-09-2020 Bekijk publicatie

Episodic future thinking together with observational learning benefits prospective memory in high-functioning Korsakoff's syndrome patients

Auteurs Lloyd B, Oudman E, Altgassen M, Walvoort SJW, Kessels RPC, Postma A
Reeks Br J Clin Psychol 2020; 59(3): 369-383. doi: 10.1111/bjc.12251.
Datum 01-09-2020 Bekijk publicatie

Comparative Review of the Algorithms for Removal of Electrocardiographic Interference from Trunk Electromyography

Auteurs Xu L, Peri E, Vullings R, Rabotti C, Van Dijk JP, Mischi M.
Reeks Sensors (Basel). 2020 Aug 29;20(17):E4890. doi: 10.3390/s20174890.
Datum 29-08-2020 Bekijk publicatie

Seizure outcome and use of antiepileptic drugs after epilepsy surgery according to histopathological diagnosis: a retrospective multicentre cohort study

Auteurs Lamberink HJ, Otte WM, Blümcke I, Braun KPJ, European Epilepsy Brain Bank writing group, study group (collaborators o.a. O. Schijns), European Reference Network EpiCARE
Reeks Lancet Neurol. 2020 Sep;19(9):748-757
Datum 27-08-2020 Bekijk publicatie

24-hour activity for children with cerebral palsy: a clinicalpractice guide

Auteurs Verschuren O, Hulst RY, Voorman J, Pillen S, Luitwieler N, Dudink J, Gorter JW
Reeks Dev Med Child Neurol. 2020 Aug 27. doi: 10.1111/dmcn.14654. Epub ahead of print.
Datum 27-08-2020 Bekijk publicatie

Effects of long-term sleep disruption on cognitive function and brain amyloid-β burden: a case-control study

Auteurs Thomas J, Ooms SJ, Mentink LJ, Booij J, Olde Rikkert MGM, Overeem S, Kessels RPC, Claassen J.
Reeks Alzheimers Res Ther. 2020 Aug 26;12(1):101. doi: 10.1186/s13195-020-00668-5.
Datum 26-08-2020 Bekijk publicatie

European Expert Opinion on ANT-DBS therapy for patients with drug-resistant epilepsy (a Delphi consensus).

Auteurs Kaufmann E, Bartolomei F, Boon P, Chabardes S, Colon AJ, Eross L, Fabó D, Gonçalves-Ferreira A, Imbach LL, Van Paesschen W, Peltola J, Rego R, Theys T, Voges B
Reeks Seizure. 2020 Aug 22;81:201-209. doi: 10.1016/j.seizure.2020.08.015. Epub ahead of print.
Datum 22-08-2020 Bekijk publicatie

Computationally-Efficient Algorithm for Real-Time Absence Seizure Detection in Wearable Electroencephalography

Auteurs Dan J, Vandendriessche B, Van Paesschen W, Weckhuysen D, Bertrand A
Reeks Int J Neural Syst. 2020 Aug 18:2050035. doi: 10.1142/S0129065720500355. Epub ahead of print
Datum 18-08-2020 Bekijk publicatie

Wearable monitoring of sleep-disordered breathing: estimation of the apnea-hypopnea index using wrist-worn reflective photoplethysmography

Auteurs Papini GB, Fonseca P, van Gilst MM, Bergmans JWM, Vullings R, Overeem S.
Reeks Sci Rep. 2020;10(1):13512. Published 2020 Aug 11. doi:10.1038/s41598-020-69935-7
Datum 11-08-2020 Bekijk publicatie

Mortality of all causes and sudden unexplained death in epilepsy (SUDEP) in a cohort of 235 persons living with epilepsy in Rwanda using WHO Verbal Autopsy Questionnaire

Auteurs Sebera F, Uwacu BH, Nsanzabaganwa W, Umwiringirwa J, Dedeken P, Teuwen DE, Boon PAJM
Reeks Epilepsy Behav Rep. 2020 Jul 30;14:100383. doi: 10.1016/j.ebr.2020.100383
Datum 30-07-2020 Bekijk publicatie

Sleep Health Practices and Sleep Knowledge among Healthcare Professionals in Dutch Paediatric Rehabilitation.

Auteurs Hulst RY, Pillen S, Voorman JM, Rave N, Visser-Meily JMA, Verschuren O
Reeks Child Care Health Dev. 2020 Jul 24. doi: 10.1111/cch.12799. Epub ahead of print
Datum 24-07-2020 Bekijk publicatie

The importance of specialized sleep investigations in children with a suprasellar tumor.

Auteurs van Schaik J, Pillen S, van Litsenburg RRL, Vandenbussche NLE, de Bont JM, Schouten-van Meeteren AYN, van Santen HM.
Reeks Pituitary. 2020 Jul 20. doi: 10.1007/s11102-020-01065-9. Epub ahead of print.
Datum 20-07-2020 Bekijk publicatie

Freezing of gait detection in Parkinson’s disease via multimodal analysis of EEG and accelerometer signals.

Auteurs Wang Y, Beuving F, Nonnekes J, Cohen MX, Long X, Aarts RM, van Wezel R
Reeks 42nd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine & Biology Society (EMBC): IEEE, p 847-850
Datum 20-07-2020 Bekijk publicatie

Unidentified Neuronal Surface IgG Autoantibodies in a Case of Hashimoto's Encephalopathy

Auteurs Mane-Damas M, NeuronalVinke A, Hoffmann C, Zong S, Losen M, Molenaar PC, Damoiseaux J, Koudijs S, Rouhl RPW, Martinez-Martinez P.
Reeks Front Immunol. 2020 Jul 7;11:1358. doi: 10.3389/fimmu.2020.01358
Datum 07-07-2020 Bekijk publicatie

Neurocognitive and behavioural profile in Panayiotopoulos syndrome

Auteurs Fonseca Wald ELA, Debeij-Van Hall MHJA, De Jong E, Aldenkamp AP, Vermeulen RJ, Vles JSH, Klinkenberg S, Hendriksen JGM.
Reeks Dev Med Child Neurol. 2020 Aug;62(8):985-992. doi: 10.1111/dmcn.14417. Epub 2019 Dec 3.
Datum 01-07-2020 Bekijk publicatie

Shedding light on human cerebral lipofuscin: An explorative study on identification and quantification.

Auteurs Hakvoort K, Otto L, Haeren R, Hoogland G, Schijns O, Vink H, Klein D, van Zandvoort M, Rijkers K.
Reeks J Comp Neurol. 2020 Jun 27. doi: 10.1002/cne.24971. [Epub ahead of print]
Datum 27-06-2020 Bekijk publicatie

Early Infantile Epileptic Encephalopathy Due to Biallelic Pathogenic Variants in PIGQ: Report of 7 New Subjects and Review of the Literature

Auteurs Johnstone DL, Nguyen TTM, Zambonin J, Kernohan KD, St-Denis A, Baratang NV, Hartley T, Geraghty MT, Richer J, Majewski J, Bareke E, Guerin A, Pendziwiat M, Pena LDM, Braakman HMH, Grip KW, Edmondson AC, He M, Spillmann RC, Eklund EA, Bayat A, Network UD;
Reeks J Inherit Metab Dis. 2020 Jun 26. doi: 10.1002/jimd.12278. Epub ahead of print
Datum 26-06-2020 Bekijk publicatie

Sensitivity of magnetoencephalography as a diagnostic tool for epilepsy: a prospective study.

Auteurs Koster I, Ossenblok P, Brekelmans GJ, van der Linden I, Hillebrand A, Wijnen BF, Colon AJ
Reeks Epileptic Disord. 2020;22(3):264-272. doi:10.1684/epd.2020.1160
Datum 15-06-2020 Bekijk publicatie

Shift-work-related sleep disruption and the risk of decline in cognitive function: The CRUISE Study.

Auteurs Thomas J, Overeem S, Dresler M, Kessels RPC, Claassen JAHR.
Reeks J Sleep Res. 2020 Jun 8:e13068. doi: 10.1111/jsr.13068. [Epub ahead of print]
Datum 08-06-2020 Bekijk publicatie

Effect of treatment on cognitive and attention problems in children with narcolepsy type 1.

Auteurs Janssens KAM, Quaedackers L, Lammers GJ, Amesz P, van Mierlo P, Aarts L, Peeters E, Hendriks D, Vandenbussche N, Overeem S, Pillen S.
Reeks Sleep. 2020 Jun 6. pii: zsaa114. doi: 10.1093/sleep/zsaa114. [Epub ahead of print]
Datum 06-06-2020 Bekijk publicatie

Accelerated Cognitive Ageing in epilepsy: exploring the effective connectivity between resting-state networks and its relation to cognitive decline

Auteurs Bernas A, Breuer LEM, Lamerichs R, de Louw AJA, Aldenkamp AP, Zinger S
Reeks Heliyon 2020 6(6) e03951
Datum 05-06-2020 Bekijk publicatie

Variability in the analysis of a single neuroimaging dataset by many teams.

Auteurs Botvinik-Nezer R, Holzmeister F, Camerer CF, Dreber A, Huber J, Johannesson M, Kirchler M, Iwanir R, Mumford JA,... Heunis S [et al]
Reeks Nature. 2020 Jun;582(7810):84-88. doi: 10.1038/s41586-020-2314-9. Epub 2020 May 20.
Datum 01-06-2020 Bekijk publicatie

Volumetric and Functional Activity Lateralization in Healthy Subjects and Patients with Focal Epilepsy: Initial Findings in a 7T MRI Study

Auteurs Canjels LPW, Backes WH, van Veenendaal TM, Vlooswijk MCG, Hofman PAM, Aldenkamp AP, Rouhl RPW, Jansen JFA.
Reeks J Neuroimaging. 2020 May 30. doi: 10.1111/jon.12739. [Epub ahead of print]
Datum 30-05-2020 Bekijk publicatie

Respiratory Activity Extracted From Wrist-Worn Reflective Photoplethysmography in a Sleep-Disordered Population

Auteurs Papini GB, Fonseca P, van Gilst MM, Bergmans JWM, Vullings R, Overeem S
Reeks Physiol Meas. 2020 May 19. doi: 10.1088/1361-6579/ab9481. Epub ahead of print.
Datum 19-05-2020 Bekijk publicatie

Automated video-based detection of nocturnal motor seizures in children.

Auteurs van Westrhenen A, Petkov G, Kalitzin SN, Lazeron RHC, Thijs RD.
Reeks Epilepsia. 2020 May 7. doi: 10.1111/epi.16504. [Epub ahead of print]
Datum 07-05-2020 Bekijk publicatie

Prescription Drugs Used in Insomnia

Auteurs Dujardin S, Pijpers A, Pevernagie D
Reeks Sleep Med Clin. 2020 Jun;15(2):133-145. doi: 10.1016/j.jsmc.2020.02.002.
Datum 05-05-2020 Bekijk publicatie

The relationship between executive dysfunction and neuropsychiatric symptoms in patients with Korsakoff's syndrome

Auteurs Moerman-van den Brink WG, van Aken L, Verschuur EML, Walvoort SJW, Rensen YCM, Egger JIM, Kessels RPC
Reeks Clin Neuropsychol 2020; 34(4): 740-754. doi: 10.1080/13854046.2020.1738554
Datum 01-05-2020 Bekijk publicatie

The effects of strategy training on spatial memory in diencephalic amnesia: a randomized controlled study

Auteurs Kessels RPC, Murk S, Walvoort SJW, Hampstead BM.
Reeks Cogn Process 2020; 21(2): 315-319. doi: 10.1007/s10339-020-00961-z
Datum 01-05-2020 Bekijk publicatie