Lees voor

Hoe kan uw kind terecht?

Wanneer uw kind als gevolg van een neurologische stoornis stagneert op school of in zijn ontwikkeling, kan de medisch specialist uit een algemeen of academisch ziekenhuis uw kind doorverwijzen naar het Centrum voor Neurologische Leer- en Ontwikkelingsstoornissen van Kempenhaeghe.

U krijgt een verwijzing wanneer uw kind al in de tweede lijn gezien is en u of de specialist aldaar inschakeling van de specialistische en unieke expertise van het Centrum voor Neurologische Leer- en Ontwikkelingsstoornissen op het gebied van hersenen, leren en ontwikkeling van toegevoegde waarde acht voor het toekomstperspectief van uw kind.

Voor een verwijzing naar Kempenhaeghe is een verwijsbrief nodig van de huisarts of medisch specialist. Tevens is een verwijsbrief nodig als uw kind onder behandeling is(geweest) maar langer dan twee jaar geen consult heeft gehad.

U of uw arts stuurt de verwijsbrief naar onze hoofdlocatie in Heeze. Zodra de verwijzing bij ons binnen is, plannen we een afspraak in en ontvangt u een uitnodiging, mogelijk samen met een vragenlijst. Afhankelijk van de vraag, vindt de afspraak plaats op onze locatie in Heeze of in Breda.

CNL 36 17
Lees voor

Wanneer kan uw kind terecht?

U wilt natuurlijk dat uw kind zo snel mogelijk geholpen wordt. Daar zullen wij alles aan doen. Normaal gesproken krijgt u circa acht weken nadat wij uw verwijsbrief hebben ontvangen een uitnodiging. De datum en tijd waarop u wordt verwacht staan in de brief.

Alhoewel we dit natuurlijk proberen te voorkomen, kan het gebeuren dat de periode tot de eerste afspraak wat langer duurt. Maandelijks publiceert Kempenhaeghe een overzicht van de actuele gemiddelde wachttijden.

Wachttijden

Vindt u dat uw kind te lang moet wachten op de zorg? Dan kan uw zorgverzekeraar u misschien helpen.
Meer informatie daarover vindt u hier.

Lees voor

Wordt de zorg vergoed?

Het college voor de zorgverzekeringen heeft de activiteiten van het Centrum voor Neurologische Leer- en Ontwikkelingsstoornissen aangemerkt als medisch-specialistische zorg, behorende tot het basispakket voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar. Desondanks raden wij u aan om altijd, voorafgaand aan de behandeling, bij uw zorgverzekeraar na te vragen of deze de behandeling vergoedt.

Afhankelijk van de voorwaarden van uw zorgverzekeraar moet u mogelijk (een gedeelte van) de behandeling zelf betalen. Vraagt u, als u deze informatie telefonisch opvraagt, altijd om een schriftelijke bevestiging. Houdt u ook rekening met uw ‘eigen risico’ dat u heeft afgesproken. Verder is het mogelijk dat u zelf een deel van de kosten moet voorschieten waarna verrekening met uw zorgverzekeraar op een later tijdstip plaatsvindt.

Verder lezen

CNL 38 3
Lees voor

Hoe verloopt een bezoek aan de polikliniek?

De kinderneuroloog en de klinisch neuropsycholoog slaan de handen ineen om te komen tot een goede diagnose van de leer- en ontwikkelingsproblematiek van uw kind.

Bij het eerste consult in de polikliniek zijn zij beiden aanwezig. Zo horen zij samen van u over de problematiek van uw kind. Ook spreken zij uw kind en meestal wordt al, niet-belastend kinderneurologisch onderzoek gedaan.

Verder lezen

Lees voor

Hoe borgt Kempenhaeghe privacy van u en uw kind?

Wij leggen persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam en adres) en medische gegevens (over de aandoening) van onze patiënten vast in een persoonlijk elektronisch patiëntendossier.

Natuurlijk beveiligen we deze gegevens en gaan er zeer vertrouwelijk mee om, zoals omschreven in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO, 1 april 1995) en in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg, mei 2018). In het privacyreglement en in een informatieblad vindt u uitgebreide informatie hierover.

Privacyreglement

Informatieblad over privacy

Verder lezen