Nieuws
Lees voor

Regieverpleegkundigen in FLOOR-magazine over werken binnen de woonzorg voor mensen met epilepsie

De redactie van het magazine voor zorgprofessionals FLOOR liep een dag mee met Leanne en Chantal, beiden regieverpleegkundigen binnen het Centrum voor Epilepsiewoonzorg van Kempenhaeghe. Met enthousiasme vertellen zij over hun dagelijkse werk en de unieke uitdagingen die ze tegenkomen. Geen enkele dag is hetzelfde en ze zijn altijd voorbereid om adequaat te handelen bij een epileptische aanval dankzij duidelijke protocollen. Wat echter centraal staat in hun werk is de focus op de individuele wensen van de bewoners; het geven van persoonlijke aandacht en zorg op maat. In het artikel volgen we als voorbeeld het verhaal van Moreno, de transitie van kindzorg naar volwassen woonzorg. Lees hier het artikel voor een prachtig inkijkje in het toegewijde werk van onze zorgprofessionals.

Knipsel 3
Lees voor

Transitie van kindzorg naar volwassen woonzorg

Een bijzonder onderdeel van het artikel gaat over de transitie van kindzorg naar volwassen woonzorg, met het verhaal van Moreno, bewoner van kinderwoonpaviljoen Vinckert die begeleidt wordt op weg is naar volwassenheid. Leanne vertelt met trots over het proces dat zij heeft mogen volgen vanaf binnenkomst van Moreno op de kindzorg van Kempenhaeghe, over het proces van persoonlijke groei en ontwikkeling. Moreno gaat binnenkort verhuizen naar de volwassenzorg in de inclusieve woonwijk Kloostervelden. Vol vertrouwen draagt Leanne de zorg nu over aan Chantal en de collega’s. Om deze overgang soepel te laten verlopen, heeft Moreno al een jaar lang meegedraaid in de dagbesteding, wat een belangrijke stap is naar een succesvolle integratie. Chantal benadrukt hoe belangrijk het is om te denken in mogelijkheden en de wensen en behoeften van de bewoners. En om samen met de dagbesteding een zo optimaal mogelijke dag voor de bewoners creëren.

Lees voor

Verscheidenheid aan epilepsiewoonzorg

Het Centrum voor Epilepsiewoonzorg van Kempenhaeghe biedt een verscheidenheid aan woon- en dagbestedingsvormen voor kinderen en voor volwassenen. De meesten van hen hebben een complexe vorm van epilepsie en een verstandelijke beperking. De zorg omvat verblijf, behandeling, begeleiding, verzorging, verpleging, dagbesteding en welzijn. Bij Kempenhaeghe vinden cliënten een veilig en warm thuis waarin respect voor de eigen keuze van de cliënt vanzelfsprekend is en er altijd oog is voor de impact van epilepsie. De expertise van de Kempenhaeghecentra voor epileptologie en slaapgeneeskunde is altijd dichtbij.