Lees voor

Somnologen maken het verschil

Wat is er belangrijker dan een goede nachtrust? Als u of uw kind te maken heeft met een ernstige, complexe en/of zeldzame slaapstoornis kunt u terecht bij de specialisten van het Centrum voor Slaapgeneeskunde van Kempenhaeghe.

Onze specialisten kunnen helderheid verschaffen bij onduidelijkheid over de oorzaak van de slaapstoornis. Het Centrum voor Slaapgeneeskunde richt zich vooral op patiënten bij wie het niet of onvoldoende lukt om de slaapstoornis te duiden of onder controle te krijgen. En op patiënten die een specifieke behandeling nodig hebben. Ook staan onze somnologen voor u klaar bij een combinatie van aandoeningen of ziekten. Verder zijn patiënten die een speciale benadering vragen een doelgroep (zoals kinderen of mensen met een verstandelijke beperking).

Uw specialist of huisarts kan u doorverwijzen. U wordt dan gezien in Kempenhaeghe. Zodra een stabiele situatie is bereikt, wordt u meestal weer terugverwezen naar uw behandelaar in uw eigen regio.

Brochure

CSG 29
Lees voor

Perspectief

In het Centrum voor Slaapgeneeskunde van Kempenhaeghe werken de beste specialisten vanuit verschillende vakgebieden samen in een team: (kinder)neurologen, longartsen, kinderartsen, artsen voor mensen met een verstandelijke handicap (AVG's), gedragswetenschappers en verpleegkundig specialisten. Zij beschikken over uitgebreide kennis van hun eigen vakdiscipline en over specifieke expertise op het gebied van slaapgeneeskunde. Ze zijn gecertificeerd somnoloog, een op Europees niveau erkende kwalificatie in bekwaamheid in slaapgeneeskunde.

Gebruik makend van hoogwaardige eigen onderzoeksfaciliteiten en de nieuwste behandelmogelijkheden kunnen zij u op weg helpen om beter te slapen en uiteindelijk beter te functioneren. Bovendien zijn er extra faciliteiten voor slaaponderzoek bij en begeleiding van slaapstoornissen bij kinderen en mensen met een verstandelijke beperking.

Als grootste multidisciplinair slaapcentrum van Nederland strekt onze ‘in-huis’ expertise zich uit over de volle breedte van de slaapgeneeskunde, van neurologische slaapstoornissen en ademhalingsafhankelijke slaapstoornissen tot complexe insomnie en slaapritmestoornissen. Onze dienstverlening is gebaseerd op jarenlange ervaring en onderzoek; zij staat geheel tot uw beschikking. Want per slot van rekening staat u of uw kind bij ons centraal.

Lees voor

Diagnose verduidelijken

De aanpak van uw klachten begint met een precieze diagnose: wat is het probleem en wat is de oorzaak. Een deel van de patiënten die bij ons komen, heeft al een diagnose. Bij anderen is het nog niet gelukt om tot een diagnose te komen. Onze patiënten hebben gemeen dat hun slaapklachten niet onder controle zijn en een grote impact hebben op hun welbevinden.

Voorafgaand aan de eerste afspraak in Kempenhaeghe krijgen patiënten in het algemeen een slaapvragenlijst en/of een slaap/waakkalender. Met uw toestemming kijken wij ook naar resultaten van onderzoeken die u al heeft gehad. Zo nodig spreken we uw verwijzer. We nemen tijd om goed te luisteren naar uw verhaal. Omdat u tijdens uw slaap niet kunt waarnemen wat er gebeurt, is ook het verhaal van uw partner - of bij een kind het verhaal van de ouders - waardevol.

Samen bepalen we welk zorgprogramma het beste bij uw klachten past. Een zorgprogramma bestaat uit een of meerdere consulten en/of onderzoeken en zo nodig een vorm van behandeling. Hoe vaak en hoe lang u Kempenhaeghe bezoekt, hangt af van uw problematiek en situatie.

Wat is uw klacht?
Lees voor

Vormen van onderzoek

Om een diagnose te kunnen stellen of aan te scherpen, krijgen de meeste patiënten een vorm van slaaponderzoek. Daarvan bestaan verschillende vormen, op verschillende momenten en van verschillende duur. Uw arts legt u uit welk onderzoek of combinatie het beste bij uw situatie past.

Voor de meeste slaaponderzoeken is het nodig dat u een nacht in het opnamecentrum in Heeze of Oosterhout verblijft. Soms kan meetapparatuur worden aangebracht waarna u tijdens de registratie thuis kunt verblijven. Veel van onze patiënten hebben al elders een slaaponderzoek gehad. In Kempenhaeghe is de meting in het algemeen uitgebreider en wordt u geobserveerd. De slaapdiagnostiek wordt door deskundige laboranten uitgevoerd, die in het bezit zijn van de titel somnotechnoloog.

In geval van slapeloosheid is het niet altijd nodig om een vorm van slaaponderzoek te doen.

Lees voor

Behandeling en begeleiding personaliseren

Als de diagnose duidelijk is, bespreekt de arts deze met u en volgt een advies voor behandeling en/of begeleiding. De arts legt u uit waarom de voorgestelde aanpak bij uw situatie past.

Als dat nodig is, wordt de behandeling in Kempenhaeghe opgestart. Zo mogelijk zet de verwijzend arts de behandeling in gang. Wij informeren dan, met uw toestemming, de verwijzend arts en uw huisarts.

Lees voor

Kennismaken met de behandelaars?

Als u bent doorverwezen naar Kempenhaeghe, bekijken we op basis van uw hulpvraag wie van onze somnologen het beste bij uw slaapproblematiek past.

De kracht van Kempenhaeghe is dat we kennis vanuit meer medische specialismen kunnen inbrengen. Als dat ook in uw situatie nodig is, kunt u te maken krijgen met meer behandelaars: neurologen, longartsen, kinderartsen, kinderneurologen, AVG-artsen, psychiaters, psychologen, slaaptherapeuten en verpleegkundig specialisten. En als dat nodig is werken we samen met KNO-artsen of kaakchirurgen in andere ziekenhuizen. Eén van de somnologen is eindverantwoordelijk voor de zorg voor u. U verneemt altijd wie dat is.

CSG 21
Lees voor

Bezoek aan polikliniek of opnamecentrum

Voorafgaand aan uw eerste afspraak in het Centrum voor Slaapgeneeskunde sturen we u een vragenlijst en een zogenoemde slaap/waakkalender met instructie. Ter voorbereiding op het eerste consult in de polikliniek bestuderen we deze zodat we uw klachten en ervaringen zo optimaal mogelijk kunnen bespreken.

Veel van onze patiënten krijgen hierna een slaaponderzoek, maar dat is niet altijd nodig. Voor een slaaponderzoek wordt u een nacht opgenomen in Heeze of in Oosterhout. Na de diagnose doet de specialist een voorstel voor behandeling. Als de onderzoeken erop zitten en de behandeling of ondersteuning voldoen, verwijzen wij u terug naar uw verwijzend arts.

Lees voor

Kwaliteit en veiligheid

De meeste behandelaars van het Centrum voor Slaapgeneeskunde mogen de Europees erkende titel van somnoloog dragen. En de laboranten die de slaapregistraties afnemen en analyseren, zijn bijna allemaal opgeleid tot somnotechnoloog. Beide titels zijn gecertificeerd door de European Sleep Research Society, de belangrijkste vereniging voor slaapgeneeskunde in Europa.

Daarnaast zijn wij door de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) erkend als landelijk expertisecentrum op het gebied van zeldzame neurologische slaapstoornissen. Ook is Kempenhaeghe NIAZ-gecertificeerd. Dit betekent dat het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg heeft vastgesteld dat we voldoen aan het Internationaal accreditatieprogramma NIAZ Qualicor Europe.

Extern en intern worden onze patiënten bevraagd over hun ervaringen met de kwaliteit van onze zorg. De Apneuvereniging kende het Centrum voor Slaapgeneeskunde de kwalificatie ‘topinstelling’ toe en waardeerde dit met het maximale aantal van vijf sterren. Intern vragen we maandelijks aan patiënten om deel te nemen aan een patiënttevredenheidsonderzoek. Aan de hand van hun ervaringen en meningen zien we wat we goed doen en weten we op welke punten we verder kunnen verbeteren. Zo werken we continu aan de kwaliteit van onze zorg. Op Zorgkaart Nederland vindt u ook beoordelingen van patiënten over onze organisatie en de behandelaars.

CSG 36
Lees voor

Samenwerken in de patiëntenzorg

Slaapstoornissen vormen een relatief jong onderwerp binnen de geneeskunde. Behalve aan vergroting van kennis door wetenschappelijk onderzoek, hecht het Centrum voor Slaapgeneeskunde veel waarde aan samenwerking in de patiëntenzorg.

Kempenhaeghe zet zich hiervoor op verschillende manieren in.

Verder lezen