Lees voor

Hoe kunt u terecht?

Bij een ingewikkelde vorm van epilepsie is vaak de kennis van meerdere deskundigen nodig om het precieze probleem, de oorzaak en de behandeling vast te stellen. Het Academisch Centrum voor Epileptologie heeft alle specialisten hiervoor ‘in huis’. U kunt bij ons terecht na een verwijzing van een medisch specialist. Soms kan uw huisarts u verwijzen.

U krijgt een verwijzing wanneer er onduidelijkheid blijft bestaan over de oorzaak van de aanvallen, het niet lukt om de aanvallen onder controle te krijgen of als onderzoek gewenst is naar de kansen van specialistische behandelmethoden. Ook is de combinatie van epilepsie met andere problemen zoals een ontwikkelingsstoornis, verstandelijk handicap, leer-, gedrags- of arbeidsprobleem een reden voor verwijzing. Of er is behoefte aan een second opinion.

Voor een verwijzing naar Kempenhaeghe is een verwijsbrief nodig van de huisarts of medisch specialist. Tevens is een verwijsbrief nodig als u onder behandeling bent (geweest) maar langer dan twee jaar geen consult heeft gehad.

U of uw arts stuurt de verwijsbrief naar Kempenhaeghe. Zodra de verwijzing bij ons binnen is, bekijken we wie van onze artsen het beste bij uw vraag past. Vervolgens ontvangt u een uitnodiging – soms samen met een vragenlijst - voor een bezoek aan een van onze poliklinieken. Zo mogelijk is dit de polikliniek die het dichtst bij uw woonplaats ligt.

ACE 12
Lees voor

Wanneer kunt u terecht?

U wilt natuurlijk zo snel mogelijk geholpen worden. Daar zullen wij alles aan doen. Normaal gesproken ontvangt u binnen een aantal dagen nadat wij uw verwijsbrief hebben ontvangen bericht. Voor het plannen van een afspraak bellen we u doorgaans.

Alhoewel we dit natuurlijk proberen te voorkomen, kan het gebeuren dat u vanwege grote toeloop van patiënten niet direct een afspraak kunt maken. Maandelijks publiceert Kempenhaeghe een overzicht van de actuele gemiddelde wachttijden.

Wachttijden

Vindt u dat u te lang moet wachten op de zorg die u nodig heeft? Dan kan uw zorgverzekeraar u misschien helpen. Meer informatie daarover vindt u hier.

Lees voor

Wordt de zorg van Kempenhaeghe vergoed?

In principe zit alle zorg die Kempenhaeghe biedt in de basisverzekering van de zorgverzekeraars met wie wij afspraken hebben gemaakt. Toch raden wij u aan om altijd, voorafgaand aan de behandeling, bij uw zorgverzekeraar na te vragen of deze de behandeling vergoedt.

Afhankelijk van de voorwaarden van uw zorgverzekeraar moet u mogelijk (een gedeelte van) de behandeling zelf betalen. Vraagt u, als u deze informatie telefonisch opvraagt, altijd om een schriftelijke bevestiging. Houdt u ook rekening met uw ‘eigen risico’ dat u heeft afgesproken. Verder is het mogelijk dat u zelf een deel van de kosten moet voorschieten waarna verrekening met uw zorgverzekeraar op een later tijdstip plaatsvindt.

Verder lezen

ACE 33
Lees voor

Hoe verloopt een bezoek aan de polikliniek?

In het Academisch Centrum voor Epileptologie slaan de beste specialisten van verschillende disciplines de handen ineen om als team meer helderheid te verschaffen over uw aandoening of die van uw kind.

Wanneer u voor een afspraak naar Kempenhaeghe gaat, zal dat in eerste instantie om een bezoek aan de polikliniek gaan.

Verder lezen

ACE 44
Lees voor

Hoe verloopt een opname?

Een opname kan om verschillende redenen nodig zijn. Soms kan een onderzoek niet poliklinisch plaatsvinden omdat het langer dan een dag duurt. Of is observatie nodig of kost het tijd om een behandeling op te starten.

Kempenhaeghe heeft opnameafdelingen voor kinderen en voor volwassenen. Ook verblijven er mensen met een verstandelijke beperking. De opnametijd, die afhangt van wat onderzocht moet worden en van de behandeling, kan variëren van enkele dagen tot meerdere weken. Voorafgaand aan de opname wordt met u besproken op welke afdeling u wordt verwacht en wanneer welke onderzoeken gepland staan.

Om de kwaliteit en continuïteit van zorg te kunnen waarborgen vinden de langdurige opnames voor volwassenen en kinderen plaats in het Academisch Centrum voor Epileptologie op onze hoofdlocatie in Heeze. Dit betreffen opnames die langer dan vijf dagen duren. Spoedopnames vinden plaats op de locatie Heeze. Poliklinische zorg en korte opnames voor volwassenen (van één tot vijf dagen), waaronder EEG-diagnostiek en kortdurende crisisinterventie-opnames kunnen plaatsvinden tussen maandag en vrijdag in Breda.

Verder lezen

ACE 45
Lees voor

Hoe kunt u uw kind voorbereiden?

Door thuis regelmatig met uw kind te praten over het bezoek aan Kempenhaeghe draagt u bij aan een goede voorbereiding. Houdt de uitleg zo eenvoudig mogelijk. Pak samen met uw kind de spullen in voor een opname. De kindersite www.kempy.nl helpt kinderen bij de voorbereiding op het verblijf en de onderzoeken. Verder is de website www.kindenziekenhuis.nl informatief.

Tijdens een kortdurende opname en ook bij de meeste onderzoeken mag één ouder/verzorger aanwezig zijn. U kunt op de kamer van het kind overnachten. Zo kunt u (een deel van) de dagelijkse verzorging van uw kind op u nemen. U kent uw kind het best en bent vertrouwd met zijn of haar reacties en gedrag en daar willen we onze zorg zo goed mogelijk op afstemmen.

Lees voor

Hoe borgt Kempenhaeghe uw privacy?

Als u patiënt in Kempenhaeghe bent, leggen wij uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam en adres) en medische gegevens (over uw aandoening) vast in uw persoonlijke elektronisch patiëntendossier. Met deze gegevens kunnen we u zo goed mogelijk van dienst zijn.

Natuurlijk beveiligen we deze gegevens en gaan er zeer vertrouwelijk mee om, zoals omschreven in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO, 1 april 1995) en in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg, mei 2018). In het privacyreglement en in een informatieblad vindt u uitgebreide informatie hierover.

Privacyreglement

Informatieblad over privacy

Verder lezen