U zocht informatie over:
Lees voor

Privacyverklaring

Uw privacy als bezoeker van deze website

Kempenhaeghe gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens die tijdens uw bezoek aan de website van Kempenhaeghe worden geregistreerd. De statistieken van deze website zijn ingesteld volgens de regels van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Kempenhaeghe gebruikt Google Analytics enkel om gegevens over het gebruik van deze website bij te houden. Meer informatie vindt u op de pagina 'cookies'.

Verstrekte persoonsgegevens, bijvoorbeeld door het invullen van een contact- of verwijsformulier worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Ze worden niet aan derden ter beschikking gesteld en ze worden niet gebruikt voor commerciele doeleinden. Kempenhaeghe behandelt gegevens die binnenkomen volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de geldende Europese privacywetgeving.

Uw privacy als patient van Kempenhaeghe

Als u patient bent in Kempenhaeghe leggen wij uw persoonlijke en medische gegevens vast in uw persoonlijke elektronisch patientendossier. Het privacyreglement beschermt patiëntgegevens. Kempenhaeghe behandelt overeenkomstig de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO, 1 april 1995) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, mei 2018).

In deze wetten zijn de rechten en plichten vastgelegd van zowel de patiënt als de hulpverlener, is de privacybescherming van de patiënt geregeld en wordt gemeld dat de hulpverlener vertrouwelijk met uw gegevens moet omgaan, is het recht op informatie vastgelegd, is geregeld dat u alleen behandeld mag worden als u daarvoor toestemming heeft gegeven en staat informatie over de vertegenwoordiging van patiënten die niet zelf kunnen beslissen over hun behandeling.

Lees hier de privacyverklaring. Meer informatie vindt u ook onder 'Praktische informatie' bij de informatie over elk zorgcentrum van Kempenhaeghe.

Functionaris gegevensbescherming

Kempenhaeghe beschikt over een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de privacyverklaring zelf, dan kunt u contact opnemen via FG@kempenhaeghe.nl
of Postbus 61 5590 AB Heeze