Lees voor

Wat zijn neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen?

Kinderen en jongeren met een neurologische aandoening kunnen te maken krijgen met zorgvragen op het gebied van leren en ontwikkeling. Ze hebben dan bijvoorbeeld veel moeite met lezen of er zijn problemen met concentratie en geheugen. Dat er een link kan zijn tussen een neurologische ziekte of aandoening en leerprestaties en gedrag is nog relatief onbekend.

Niet alleen direct betrokkenen zoals ouders en familie zijn zich hiervan nog onvoldoende bewust. Ook zorgverleners en onderwijskundigen hebben behoe­fte aan informatie en advies Het is belangrijk de sterke en zwakke kanten in (de ontwikkeling van) het leren en gedrag van een kind met een neurologische aandoening tijdig in kaart te brengen. Dan is het mogelijk om voortijdig in te spelen op latere cognitieve en/of gedragsproblemen. Dat voorkomt dat leerprestaties of de ontwikkeling achter blijven bij de feitelijke mogelijkheden van een kind.

CNL 4
Lees voor

Uniek specialisme voor kinderen met een neurologische aandoening

Als het vermoeden bestaat dat de leer- of ontwikkelingsstoornis van een kind samenhangt met zijn neurologische aandoening, of als dat al is aangetoond, biedt het Centrum voor Neurologische Leer- en Ontwikkelingsstoornissen van Kempenhaeghe meer inzicht in deze problematiek. Het centrum is enig in zijn soort en biedt zeer specialistische expertise op het gebied van hersenen, leren en ontwikkeling.

De disciplines kinderneurologie, klinische neuropsychologie en neurodidactiek zijn in het centrum bij elkaar gebracht. De optie om het aan Kempenhaeghe gelieerde onderwijsexpertisecentrum De Berkenschutse te betrekken biedt extra invalshoeken en vergemakkelijkt afstemming met de school van het kind, of dit nu een reguliere school is of een school voor speciaal onderwijs. Zo krijgt een kind optimaal perspectief op verbetering van welbevinden en leerprestaties op school omdat het centrum focust op wat een kind wél kan.

CNL 3
Lees voor

Uiteenlopende aandoeningen

In het Centrum voor Neurologische Leer- en ontwikkelingsstoornissen zijn kinderen gezien met zeer van elkaar verschillende neurologische aandoeningen.

Onder meer zijn dat: afwijkingen of infecties van het zenuwstelsel, traumatisch hersenletsel, neurologische aandoeningen als gevolg van complicaties rondom geboorte of erfelijkheid en spierziekten en neurofibromatose type 1. Voor deze laatste zijn specifieke zorgprogramma’s opgezet.

Verder lezen

Lees voor

Onderzoek en samenwerking: samen staan we sterk

Over de samenhang tussen een neurologische ziekte of aandoening en leerprestaties en gedrag is nog relatief weinig bekend. Daarom richt het Centrum voor Neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen zich naast patiëntenzorg ook op kennisoverdracht aan professionals in zorg en in onderwijs.

Het centrum werkt zeer intensief samen met universitaire centra, in het bijzonder met de kinderneurologen van het Maastricht UMC+ en met de academische ziekenhuizen in Leiden, Nijmegen, en Rotterdam waar kinderen onder behandeling zijn voor hun, ernstige en vaak complexe, neurologische ziekte.