Lees voor

Kennis delen om samen te groeien

In Kempenhaeghe is waardevolle kennis en ervaring aanwezig over epilepsie, slaapstoornissen en neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen. Via wetenschappelijk onderzoek, innovatie en ook op basis van dagelijkse praktijkervaringen breiden we onze expertise voortdurend uit. Steeds vinden nieuwe ontwikkelingen plaats die onze blik op de aandoeningen van onze patiënten verbreden en verdiepen.

We zien het als vanzelfsprekend onze expertise te delen met professionals en ook met patiënten. Door met elkaar van gedachten te wisselen, inzichten te delen en kennis over te dragen groeien we samen verder in onze continue zoektocht naar verdere verbetering van diagnostiek en behandeling van onze patiënten. Dat is belangrijk voor de nog steeds grote groep van mensen met moeilijk behandelbare aandoeningen. Hen perspectief blijven bieden is onze opgave.

Ook uit oogpunt van maatschappelijke kosten van de zorg is het belangrijk om kennis uit te dragen en verbindingen aan te gaan. Daarom presenteren onze hoogleraren, behandelaars en onderzoekers op congressen en bekleedt een aantal van hen functies in opleidingen voor toekomstige zorgprofessionals en organiseren we met regelmaat symposia en verzorgen we scholingstrajecten.

Lees voor

Symposia

In de afgelopen jaren organiseerde Kempenhaeghe symposia op de eigen locatie. Een van de vaste terugkerende events is Update@Kempenhaeghe. Onze professionals delen daar hun kennis en vaak zijn ook vertegenwoordigers van onze samenwerkingspartners en andere deskundigen en wetenschappers uit binnen- en buitenland bij ons als spreker te gast.

Ook ondersteunen we regelmatig - in de huidige tijd online - events van beroepsverenigingen. De meeste van onze symposia worden geaccrediteerd door beroepsverenigingen.

 

Lees voor

Scholing en training

Een aantal van onze artsen en andere behandelaars zijn als docent betrokken bij opleidingen door en voor derden. Daarnaast verzorgt Kempenhaeghe ook zelf scholingen en trainingen voor professionals buiten Kempenhaeghe.

Uiteraard heeft die scholing betrekking op onze vakgebieden epilepsie, slaapgeneeskunde of neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen. Een deel van het aanbod wordt samen met epilepsiecentrum SEIN aangereikt via het Leerhuis Epilepsie of vanuit andere netwerken. Andere scholingen vinden in Kempenhaeghe plaats of elders in verband met maatwerk. Ook wordt e-learning ingezet. Informatie over op dit moment actuele scholingen vindt u hier:

 

Lees voor

Leerhuis Epilepsie

In kennisoverdracht en onderzoek opereren Kempenhaeghe en SEIN vaak samen. Het Leerhuis Epilepsie is één van gezamenlijke activiteiten van Kempenhaeghe en SEIN. Het Leerhuis Epilepsie heeft primair tot doel kennis te delen met externe professionals in de langdurige zorg (Wlz) teneinde de kwaliteit van zorg voor en leven van (hun) cliënten met epilepsie te verbeteren.

Het Leerhuis Epilepsie biedt een vast aanbod en maatwerk aan in (bij- en na)scholing op het gebied van epilepsiezorg- en begeleiding. Doelgroep zijn professionals op mbo- en hbo-niveau die werkzaam zijn in de verstandelijk gehandicaptensector.

Verder lezen