Lees voor

Kennis delen om samen te groeien

In Kempenhaeghe is waardevolle kennis en ervaring aanwezig over epilepsie, slaapstoornissen en neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen. Via wetenschappelijk onderzoek, innovatie en ook op basis van dagelijkse praktijkervaringen breiden we onze expertise voortdurend uit. Steeds vinden nieuwe ontwikkelingen plaats die onze blik op de aandoeningen van onze patiënten verbreden en verdiepen.

We zien het als vanzelfsprekend onze expertise te delen met professionals en ook met patiënten. Door met elkaar van gedachten te wisselen, inzichten te delen en kennis over te dragen groeien we samen verder in onze continue zoektocht naar verdere verbetering van diagnostiek en behandeling van onze patiënten. Dat is belangrijk voor de nog steeds grote groep van mensen met moeilijk behandelbare aandoeningen. Hen perspectief blijven bieden is onze opgave.

Ook uit oogpunt van maatschappelijke kosten van de zorg is het belangrijk om kennis uit te dragen en verbindingen aan te gaan. Daarom presenteren onze hoogleraren, behandelaars en onderzoekers op congressen en bekleedt een aantal van hen functies in opleidingen voor toekomstige zorgprofessionals en organiseren we met regelmaat symposia en verzorgen we scholingstrajecten.

Lees voor

Scholing en training

De juiste zorg op de juiste plek. Het is de missie van Kempenhaeghe om patiënten zo goed en vroegtijdig mogelijk te helpen, op de plek waar het kan. Daarom deelt het expertisecentrum graag haar kennis en expertise met andere zorgprofessionals.

Een voorbeeld hiervan is het initiatief Leerslapen, een online platform voor zorgprofessionals met handvatten voor de behandeling van patiënten met chronische slapeloosheid (insomnie). Via Leerslapen helpen we zorgprofessionals met meer kennis over slaapproblemen, zodat men beter in staat is om een diagnose te stellen en zelf een niet-medicamenteuze behandeling in te zetten. Hierdoor is men beter toegerust, zal het aantal verwijzingen potentieel kunnen afnemen en kan patiënten eerder het beste perspectief worden geboden.

Daarnaast zijn een aantal van onze artsen en andere behandelaars als docent betrokken bij opleidingen door en voor derden. Tevens verzorgt Kempenhaeghe ook zelf scholingen en trainingen voor professionals buiten Kempenhaeghe. Een deel van het aanbod wordt samen met epilepsiecentrum SEIN aangereikt via het Leerhuis Epilepsie of vanuit andere netwerken.

Leerslapen

Leerslapen biedt zorgprofessionals handvatten voor de behandeling van patiënten met chronische slapeloosheid (insomnie).
Het platform Leerslapen biedt:

  • CGT-i scholing: praktische (online of op locatie) scholingen om insomnie beter te leren herkennen en cognitieve gedragstherapie voor insomnie (CGT-i) toe te passen. Begeleide casuïstiek bespreking voor het bespreken van de eigen casuïstiek onder begeleiding van een ervaren somnoloog/slaaptherapeut van Kempenhaeghe www.leerslapen.nl/cgt-nascholing
  • i-Sleep: online Cognitieve Gedragstherapie Insomnie (CGT-i) voor patiënten met slapeloosheid. De patiënt krijgt hierbij ondersteuning van een professional zoals de POH-GGZ, een psycholoog of huisarts. www.leerslapen.nl/i-sleep
  • Ondersteunende materialen: hulpkaarten, ontspanningsoefeningen, slaapdagboek en andere middelen om de behandeling met de patiënt te vergemakkelijken.www.leerslapen.nl/ondersteunend-materiaal

Meer weten over Leerslapen en de handvatten die we bieden aan zorgprofessionals: kijk op www.leerslapen.nl

Tweedaagse basiscursus Polysomnografie, 3 en 4 juni 2024

Op 3 en 4 juni 2024 organiseert het Centrum voor Slaapgeneeskunde van Kempenhaeghe een tweedaagse basiscursus Polysomnografie. Tijdens deze cursus wordt het beoordelen van een polysomnografisch onderzoek theoretisch uitgelegd met daarna uitgebreide mogelijkheid tot scoren in duo’s onder supervisie met persoonlijke begeleiding. De internationale scoringsstandaard van de AASM (laatste versie) wordt gevolgd.

Een kennismaking met de registratie-praktijk verloopt via een les over het aanbrengen van de elektroden en sensoren op de patiënt. Ook is er een bezoek gepland aan de afdeling zodat de praktijk van het slaaponderzoek verder wordt verduidelijkt. Voor meer informatie over de basiscursus en het programma, klik hier.

Meer informatie en opgeven via nascholingenslaap@kempenhaeghe.nl

 

Lees voor

Symposia

In de afgelopen jaren organiseerde Kempenhaeghe symposia op de eigen locatie. Zo is een van de vaste terugkerende events het klinisch wetenschappelijk symposium Update@Kempenhaeghe. Onze professionals delen daar hun kennis en vaak zijn ook vertegenwoordigers van onze samenwerkingspartners en andere deskundigen en wetenschappers uit binnen- en buitenland bij ons als spreker te gast.

We ondersteunen regelmatig - ook online - events van beroepsverenigingen. De meeste van onze symposia worden geaccrediteerd door beroepsverenigingen.

 

Lees voor

Leerhuis Epilepsie

In kennisoverdracht en onderzoek opereren Kempenhaeghe en SEIN vaak samen. Het Leerhuis Epilepsie is één van gezamenlijke activiteiten van Kempenhaeghe en SEIN. Het Leerhuis Epilepsie heeft primair tot doel kennis te delen met externe professionals in de langdurige zorg (Wlz) teneinde de kwaliteit van zorg voor en leven van (hun) cliënten met epilepsie te verbeteren.

Het Leerhuis Epilepsie biedt een vast aanbod en maatwerk aan in (bij- en na)scholing op het gebied van epilepsiezorg- en begeleiding. Doelgroep zijn professionals op mbo- en hbo-niveau die werkzaam zijn in de verstandelijk gehandicaptensector.

Verder lezen

Lees voor

Algemene epilepsievoorlichting

Naast het lesaanbod dat Leerhuis Epilepsie verzorgt voor zorgprofessionals bij VG-instellingen voor mbo- en hbo-professionals is er algemene epilepsievoorlichting. Deze voorlichting in de vorm van een interactieve lezing is gericht op groepen als EHBO-verenigingen, Lotusverenigingen, reisorganisaties voor mensen met een beperking en beroepsopleidingen. Deelnemers hebben na de lezing een goed beeld van wat epilepsie inhoudt.

Wat leert u?

Tijdens de lezing komen de verschillende verschijningsvormen, oorzaken, behandelingen, triggers van epilepsie en hoe te handelen bij een aanval (eerste hulp bij aanvallen) aan bod. Een kort interactief programma met ondersteunende beelden dat handvatten biedt wanneer je in aanraking komt met epilepsie. De voorlichting duurt ongeveer 2 uur en wordt verzorgd door medewerkers van Kempenhaeghe met ruime ervaring in de epilepsiezorg.

Interesse?

Bent u een VG-instelling en wilt u voorlichting en scholing? Neem dan contact op met het Leerhuis Epilepsie via E. secretariaat@leerhuisepilepsie.nl.

Bent u een vereniging zoals bijvoorbeeld EHBO of Lotus of school? Neem dan contact op met de epilepsievoorlichter via E. epilepsievoorlichter@kempenhaeghe.nl

Vermeld hierbij alstublieft uw contactpersoon, contactgegevens zoals uw telefoonnummer, de naam van de organisatie en de locatie waar de voorlichting gewenst is. Onze voorlichters nemen dan contact met u op.