Lees voor

Wat is epilepsie?

Epilepsie* is een aandoening van de hersenen waarbij zich aanvallen (insulten) kunnen voordoen. Dit komt door een plotselinge, afwijkende activiteit van een groep hersencellen (neuronen), en een soort 'kortsluiting'. Aan de buitenkant wordt dit zichtbaar in de vorm van een aanval.

Als dit vaker gebeurt, kan er sprake zijn van epilepsie. Als epilepsie is gediagnosticeerd – er zijn verschillende vormen – dan kan medicatie in de meeste gevallen helpen om de symptomen onder controle te houden.

Lees verder

Ace 10
Lees voor

Mensen met epilepsie

In Nederland hebben naar schatting ongeveer 120.000 mensen een actieve vorm van epilepsie. Een groot gedeelte (circa 70 procent) van deze mensen reageert goed op medicatie en heeft geen of bijna geen aanvallen meer. Epilepsie komt zowel voor bij kinderen als bij volwassenen, en bij mannen komt het 15% vaker voor dan bij vrouwen.

Sommige mensen worden geboren met epilepsie; bij anderen treedt het pas later op. Mensen met epilepsie hebben meestal een normale intelligentie. Wel komt bij mensen met een verstandelijke beperking epilepsie in verhouding vaker voor.

Lees verder

Ace 39
Lees voor

Gespecialiseerde zorg bij complexe vormen van epilepsie

Bij ongeveer een kwart van de epilepsiepatiënten in Nederland is de aandoening zo gecompliceerd dat (extra) onderzoek en/of behandeling in een gespecialiseerd epilepsiecentrum als het Academisch Centrum voor Epileptologie Kempenhaeghe/Maastricht UMC+ nodig is.

Bij een ingewikkelde vorm van epilepsie is vaak de kennis van meerdere deskundigen nodig om een goede diagnose (probleem en oorzaak) en behandeling vast te stellen. Een epilepsiecentrum heeft deze specialisten ‘in huis’. Ook zijn er in een epilepsiecentrum specifieke onderzoeksmethoden beschikbaar. Bovendien zijn de neurologen en andere deskundigen bekend met geavanceerde behandelvormen. Soms kunnen die bovendien alleen via het inschakelen van de gespecialiseerde epilepsiezorg worden ingezet. Ook hebben de epilepsiespecialisten extra kennis en ervaring met het begeleiden van kinderen en volwassenen met epilepsie.

Verder lezen

Lees voor

Onderzoek en samenwerking: samen staan we sterk

We weten al heel veel over epilepsie, toch is er heel veel dat we niet weten. Daarom wordt er in Nederland vanuit de epilepsiecentra en de (academische) ziekenhuizen veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar deze aandoening.

De onderwerpen waarop Kempenhaeghe zich richt ontstaan vanuit de praktijk van de gespecialiseerde zorgverlening en het gespecialiseerd onderwijs. In samenwerkingen tussen academische centra, kennisinstituten en het bedrijfsleven in binnen- en buitenland worden doorlopend nieuwe perspectieven ontwikkeld die resulteren in de steeds verdere verbetering van de patiëntenzorg en verdieping van de kennis over epilepsie.

Ook Kempenhaeghe investeert op deze manier in de kwaliteit van de zorg, diagnostiek, behandeling en begeleiding, én het verspreiden van kennis over epilepsie. Juíst voor die nog altijd grote groep mensen bij wie de epilepsie nog steeds moeilijk behandelbaar is.