Eerste hulp bij epilepsie-aanvallenAdviezen bij slaapproblemen
Lees voor

Ernst nachtelijke epileptische aanval detecteren via hartslagpatronen

Lees meer...

Onderzoek draagt bij aan ontwikkeling Nightwatch, nachtelijke aanvalsdetector

Er zijn geen alarmsystemen beschikbaar waarvan is aangetoond dat ze betrouwbaar epileptische aanvallen detecteren. Verschillende studies onderzoeken de betrouwbaarheid van algo­ritmen, maar geen enkel algoritme kan verschillende typen aanvallen goed herkennen. Judith van Andel onderzocht voor haar promotie of het mogelijk is de ernst van een nachtelijke epileptische aanval via de analyse van hartslagpatronen te detecteren. Een meerwaarde van een betrouwbaar systeem is dat het naasten kan helpen bij het omgaan met en voorkomen van aanvallen en de zorg voor mensen met epilepsie kan verbeteren.

In haar proefschrift toonde Van Andel aan dat we aan hartslagpatronen kunnen zien of een aanval direct aandacht nodig heeft, of minder ernstig is en vanzelf weer over gaat. Bij aanvallen die direct aandacht nodig hebben zag zij een hogere hart­slag die langer hoog blijft. Met deze kennis is een beter functionerend detectiealgoritme te ontwikkelen, zodat mantelzorgers niet onnodig gewekt worden voor kleine aanval­len.

Thuis monitoren
Voor dit proefschrift zijn data verzameld bij patiënten met epilepsie die met video en een hersenfilmpje (EEG) minimaal één nacht lang gemonitord werden in het ziekenhuis. Bij deze patiënten is hartslag, beweging, video en geluid gemeten. Met deze data zijn verschillende algoritmen voor automatische aanvalsdetectie ontwikkeld en getest. De algoritmen slaagden er vrij goed in om aanvallen te detecteren (71-87% van de aanval­len werden gedetecteerd). Er werd echter wel nog te vaak een vals alarm gemeten.

Voor de laatste doorontwikkeling van een bruikbare nachtelijke aanvalsdetector is veel data nodig die representatief zijn voor de thuissituatie. Het onderzoek van Van Andel draagt bij aan de ontwikkeling van de zogeheten Nightwatch, het eerste handzame systeem dat betrouwbare waarschuwingen geeft bij (nachtelijke) tonisch-clonische *) epilepsieaanvallen. Dit systeem wordt momenteel getest in het Academisch Centrum voor Epileptologie Kempenhaeghe/Maastricht UMC+, SEIN en Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) Hersencentrum. De ontwikkeling van Nightwatch wordt breed gedragen door patiëntenbelangenverenigingen. De ontwikkelaars** verwachten dat ‘Nightwatch’, een doorbraak kan betekenen in de zorg voor vooral (jonge) kinderen en mensen met een verstandelijke beperking en epilepsie.

Voor het onderzoek van Van Andel is een studie opgezet waarbij een half jaar lang bij mensen thuis gemeten wordt met een nieuw sen­sorsysteem waar onder andere de optische hartslagsensor in verwerkt is. Met deze data is doorontwikkeling en personalisatie van algoritmen mogelijk. Uiteindelijk leidt dit tot een aanvalsdetec­tiesysteem dat optimaal betrouwbaar is, zowel voor het welzijn van patiënten als voor mantelzorgers.

Judith van Andel promoveerde 23 november aan de Universiteit Utrecht op haar proefschrift ‘Towards a multimodal system for nocturnal seizure detection’. Promotor(es): prof. dr. C.B. Roes en prof. dr. J. Arends en co-promotor: dr. F.S.S. Leijten

*) Tonisch-clonische epilepsieaanvallen zijn ernstige aanvallen en soms levensbedreigend.

**)

De ontwikkeling van de ‘Nightwatch’ is een resultante van een consortium van samenwerkende partijen die respectievelijk hebben bijgedragen aan de inzet van professionals, technologische ontwikkeling, financiering en betrokkenheid van de patiënten: Kempenhaeghe/Technische Universiteit Eindhoven, SEIN, UMC Utrecht Hersencentrum, Hobo Heeze BV, Pontes Medical, Epilepsiefonds, LivAssured en enkele patiëntenbelangenorganisaties (Epilepsie Vereniging Nederland (EVN), stichting Dravetsyndroom, stichting ZIE i.o).

De ontwikkelaars hopen het systeem na de testfase in de klinieken binnen een jaar op de markt te kunnen brengen.

Minister erkent slaapcentrum Kempenhaeghe; topkliniek voor zeldzame neurologische slaapstoornissen

Lees meer...


Deel expertteam zeldzame neurologische slaapstoornissen

Het ministerie van VWS heeft erkenningen voor zeldzame aandoeningen toegewezen aan topklinische ziekenhuizen en categorale instellingen in Nederland. Het Centrum voor Slaapgeneeskunde van Kempenhaeghe ontving erkenning als expertisecentrum op het gebied van zeldzame neurologische slaapstoornissen (narcolepsie en Kleine-Levin syndroom). Deze zeldzame slaapstoornissen maken deel uit van een breed palet van slaap gerelateerde aandoeningen die behoren tot het zorgpakket van Kempenhaeghe.

Door het aanwijzen van expertisecentra weten patiënten en professionals beter waar specifieke kennis en kunde in Nederland te vinden is. Op verzoek van minister Edith Schippers bracht de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) een advies uit over de ontwikkeling van een landelijk netwerk van expertisecentra voor zeldzame aandoeningen. Het doel van het netwerk is het bundelen en ontwikkelen van kennis en deskundigheid van zeldzame aandoeningen, het ontwikkelen van protocollen en richtlijnen, het coördineren van onderzoek en het zorgen voor een adequate verwijzing van patiënten binnen en buiten Nederland. De erkenning geldt voor een periode van vijf jaar. Deze erkenning onderstreept dat het Centrum voor Slaapgeneeskunde behoort bij de topklinische ziekenhuizen en categorale instellingen voor zeldzame aandoeningen in Nederland.

Expertise
Medisch hoofd en somnoloog prof. dr. Dirk Pevernagie is trots op de erkenning: “Het is een bevestiging van onze visie hoe we ons als expertisecentrum willen neerzetten en een erkenning van het werk dat we doen. Het is belangrijk dat er multidisciplinair aandacht is voor deze ernstige neurologische slaapstoornissen die vaak op kinderleeftijd al beginnen. Het duurt vaak nog (te) lang voordat een diagnose wordt gesteld. Sebastiaan Overeem, somnoloog en coördinator onderzoek: “Om dit te verbeteren hebben we naast aandacht voor de patiënt en zijn omgeving ook volop aandacht voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. We werken hiervoor onder meer samen met de TU/e maar ook in Europees verband.”

Narcolepsievereniging
Patiëntenverenigingen in zeldzame slaapaandoeningen reageren verheugd op de erkenning. Zo onderstreept de voorzitter Nederlandse Vereniging voor Narcolepsie, Joke Storm, het belang van de erkenning en kennisbundeling voor de patiënten: “De uitstekende multidisciplinaire aanpak van het Centrum voor Slaapgeneeskunde houdt niet op bij alleen diagnose en behandeling, maar ook in maatschappelijke zin is er oog voor de patiënt. De actieve ondersteuning wordt door narcolepsiepatiënten en de vereniging erg gewaardeerd.”

Kleine-Levin Syndroom
Het Kleine-Levin Syndroom (KLS) is zeer zeldzaam. In Nederland lijden hier enkele tientallen jongeren aan. Deze jongeren slapen in periodes van soms weken meer dan 20 uur per dag. Wanneer ze wel wakker zijn, zijn ze vaak verward en is hun waarneming van de omgeving verstoord. Overeem: “Begeleiding in het omgaan met de klachten en een multidisciplinaire aanpak is van enorm belang voor de patiënt en zijn omgeving. De trigger voor een nieuwe ‘KLS-episode’ is vaak niet duidelijk en juist deze onvoorspelbaarheid maakt het extra zwaar voor een jongere met KLS en de rest van het gezin.” In de tussenliggende perioden, dus de perioden zonder een grote slaapbehoefte, functioneren jongeren met KLS doorgaans normaal. Het syndroom komt vaak voor bij jonge mensen. Veel van de jongeren maken gelukkig een goede kans om uiteindelijk over de ziekte ‘heen te groeien’. Wereldwijd zijn er zo'n 1.000 patiënten met dezelfde symptomen.

N.B.
De minister heeft behalve aan topreferente ziekenhuizen en categorale ook erkenningen voor zeldzame aandoeningen toegewezen aan academische ziekenhuizen in Nederland. Het Academisch Centrum voor Epileptologie, een samenwerking van Kempenhaeghe en Maastricht UMC+, is door het ministerie van VWS aangewezen als expertisecentrum voor onder meer Rolandische epilepsie, zie daarvoor aparte berichtgeving, ook vanuit het Maastricht UMC+.

 

 

Minister erkent samenwerking tussen Kempenhaeghe en Maastricht UMC+ als expert Rolandische epilepsie

Lees meer...

Het Academisch Centrum voor Epileptologie, een samenwerking van Kempenhaeghe en Maastricht UMC+, is door het ministerie van VWS aangewezen als expertisecentrum voor onder meer Rolandische epilepsie. Op verzoek van minister Edith Schippers heeft de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) een advies uitgebracht over de ontwikkeling van een landelijk netwerk van expertisecentra voor zeldzame aandoeningen. Het doel van het netwerk is het bundelen en ontwikkelen van kennis en deskundigheid van zeldzame aandoeningen, het ontwikkelen van protocollen en richtlijnen, het coördineren van onderzoek en het zorgen voor een adequate verwijzing van patiënten binnen en buiten Nederland.

Rolandische epilepsie
Eén van de erkenningen heeft betrekking op Rolandische epilepsie. Dit is een veel voorkomende vorm van epilepsie op kinderleeftijd maar komt toch zo weinig voor in de totale bevolking dat het geldt als zeldzame aandoening. Rolandische epilepsie wordt ook wel ‘goedaardige epilepsie’ genoemd omdat alle kinderen aanvalsvrij worden in de adolescentie. Maar wat opvalt, is dat een deel van deze kinderen moeite heeft op school. Kinderneuroloog Sylvia Klinkenberg van het Maastricht UMC+ stelt dan ook dat deze epilepsievorm mogelijk helemaal niet zo goedaardig is. “De effecten kunnen veel groter zijn dan eerder in de literatuur werd aangenomen. Er kan bij een deel van de kinderen een verstoring van cognitieve ontwikkeling optreden. Wat precies de gevolgen zijn en wat de beste manier is om te behandelen is niet bekend. Veel reden dus voor goed onderzoek.”

Academisch Centrum voor Epileptologie
In het Academisch Centrum voor Epileptologie worden kinderen met Rolandische epilepsie multidisciplinair in kaart gebracht en gevolgd in de tijd. Neurologen Sylvia Klinkenberg en Mariëtte Debeij-van Hall zijn hiervan de programmaleiders. Mariëtte Debeij-van Hall benadrukt het belang van het expertisecentrum: “Door het bundelen van expertise in het Academisch Centrum voor Epileptologie zullen de inzichten in de aandoening en de kwaliteit van begeleiding verbeteren. Door lange termijn follow-up zullen we duidelijker krijgen of behandeling noodzakelijk is en wat dan de beste behandeling is. Ik gun elk kind met Rolandische epilepsie deze expertise en hoop dat niet uitsluitend naar de aanvallen gekeken wordt.”

Zie ook berichtgeving van het MUMC+http://www.mumc.nl/actueel/nieuws/minister-erkent-expertisecentra-voor-zeldzame-aandoeningen-1

N.B
De minister heeft behalve aan academische centra ook erkenningen voor zeldzame aandoeningen toegewezen aan topklinische ziekenhuizen en categorale instellingen in Nederland. In dat kader is het Centrum voor Slaapgeneeskunde van Kempenhaeghe erkend als expertisecentrum op het gebied van zeldzame neurologische slaapstoornissen (narcolepsie en Kleine-Levin syndroom), zie daarvoor aparte berichtgeving.

Goede diagnose en behandeling van osteoporose draagt bij aan veiligheid epilepsiepatiŽnten

Lees meer...

Goede diagnose en behandeling van osteoporose draagt bij aan veiligheid epilepsiepatiënten. Dit blijkt uit een onderzoek van neuroloog Kim Beerhorst bij 200 cliënten van het Centrum voor Epilepsiewoonzorg Kempenhaeghe. Epilepsiepatiënten hebben een verhoogd valrisico. Tegelijkertijd is er bij langdurig gebruik van (vaak meerdere) anti-epileptica een hoger risico op botontkalking en daarmee op botbreuken. Een goede diagnose en behandeling van osteopenie – het voorstadium van osteoporose – en osteoporose draagt wezenlijk bij aan de veiligheid van epilepsiepatiënten. Het aanbieden van screening op osteoporose bij deze vaak kwetsbare patiëntengroep dient overwogen te worden.

Epilepsie is één van de meest voorkomende chronische neurologische aandoeningen. In Nederland hebben ongeveer 120.000 mensen epilepsie. Epilepsie komt vaker voor bij mensen met een verstandelijke beperking. In de meeste gevallen wordt epilepsie - vaak langdurig - behandeld met anti-epileptica. Helaas kunnen anti-epileptica ook bijwerkingen hebben. De kans dat osteoporose kan ontstaan, is aanwezig.

‘Hopen dat kans op nieuwe botbreuken lager wordt’
Beerhorst deed onderzoek naar de onderliggende oorzaak en behandelmethoden van fracturen bij bewoners met epilepsie en een verstandelijke beperking van het Centrum voor Epilepsie Woonzorg van Kempenhaeghe. Zo’n 200 bewoners werkten mee aan het onderzoek en ondergingen diagnostische onderzoeken om vast te stellen of en in welke mate hun botdichtheid verlaagd was. Van 54 bewoners was al bekend dat zij botontkalking hadden. Echter 80% van de bewoners bleek een verlaagde botmineraaldichtheid te hebben: 32% had osteoporose en 48% leed aan osteopenie. Die hoge score was verrassend. Slechts 20% van de patiënten had een normale botdichtheid. Tijdige screening dient volgens Beerhorst overwogen te worden en kan plaatsvinden met een DXA-scan en met bloedonderzoek. Indien er sprake is van osteoporose, kan verdere behandeling en follow-up het beste geschieden door de internist/endocrinoloog. Bij de onderzochte groep bewoners is verdere behandeling ingezet. Bewoners en hun familieleden/wettelijk vertegenwoordigers zijn blij dat ze hebben meegedaan. Het levert persoonlijke gezondheidswinst op. Beerhorst: “We hopen dat hiermee de kans op nieuwe botbreuken lager wordt.”

Meer screening in toekomst
Het onderzoek van Beerhorst heeft bijgedragen aan meer kennis en aandacht voor botontkalking. Momenteel verricht zij onderzoek bij poliklinische patiënten met epilepsie. Een voorlopige conclusie wijst ook bij deze doelgroep op een verhoogde kans op osteoporose. Beerhorst: ‘Hopelijk kan in de toekomst screening beschikbaar komen voor alle epilepsiepatiënten die langdurig anti-epileptica gebruiken, want bij hen bestaat een reëel risico op botontkalking’.

*) Kim Beerhorst verdedigt op 13 november 2015 haar proefschrift ‘ Bone disease in chronic epilepsy: fit for a fracture’ aan de Universiteit Maastricht. Promotoren: prof. dr. A.P. Aldenkamp, prof. dr. R. van Oostenbrugge en co-promotoren: dr. P. Verschuure

Update@kempenhaeghe.nl 10 en 11 maart 2016

Lees meer...

 

De 18e editie Update@kempenhaeghe.nl vindt plaats op 10 en 11 maart 2016. Tijdens dit jaarlijkse internationaal klinisch symposium - waaraan ruim 500 medisch specialisten en onderzoekers deelnemen - worden de laatste ontwikkelingen gepresenteerd op de vakgebieden van epileptologie, slaapgeneeskunde en neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen.

Binnenkort vindt u hier een uitgebreider programma. Inschrijven kan via deze website onder congressen en symposia.

dr. Pijpers in EAN Subspecialty Scientific Panel Sleep-wake disorders

Lees meer...

Neuroloog en somnoloog dr. Angelique Pijpers in Europees panel over slaapstoornissen dat klinisch onderzoek op coördineert, ‘EAN Subspecialty Scientific Panel Sleep-wake disorders’.

Binnen de EAN zijn neurologen in Europees verband verenigd om goede neurologische zorg te waarborgen en inhoudelijke ondersteuning te bieden aan (wetenschappelijk) onderzoek, medische zorg, onderwijs en congressen. Het panel waarin slaaparts A. Pijpers vanuit het Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe gaat deelnemen, houdt zich bezig met slaap-waak stoornissen.

Voor meer informatie zie ook website EAN (European Academy of Neurology).

 

 

Geslaagde multidisciplinaire middag over Dravet in Kempenhaeghe

Lees meer...

    

Waardevolle informatie en interactie
Afgelopen zaterdag organiseerde de Dravet Stichting in Kempenhaeghe een middag voor ouders van kinderen met het syndroom van Dravet, een ernstige vorm van epilepsie. Professionals van Kempenhaeghe en een onderzoeker van SEIN gaven uitleg over de laatste inzichten rondom deze aandoening. Daarnaast was er vooral aandacht voor de specifieke problemen die ouders tegenkomen en welke rol de arts, verpleegkundig specialist, logopediste, fysiotherapeut en orthopedagoog kunnen hebben.

'Mijn hart gaat uit naar deze ouders'
Verpleegkundig specialist Joke Creemers deed vanuit haar opleiding 'Master of Advanced Nursing Practice' onderzoek naar de problemen die ouders ervaren bij de zorg voor hun kind met Dravet. Joke: "Mijn hart gaat uit naar deze ouders. Hun nood is vaak hoog, maar men weet vaak niet goed wat professionals aan hulp kunnen bieden. Uit het onderzoek blijkt ook dat de drempel om hulp te vragen vaak groot is. Tijdens de Dravetmiddag hebben we uitleg kunnen geven over wat we ook ouders aan kunnen reiken. Als professionals moeten we ons ervan bewust zijn dat we op de juiste momenten aan ouders de vraag stellen: 'Ouders hoe gaat het met ú?'"

Samen met de inbreng van de ouders was het voor iedereen een waardevolle middag!

   

 

Helft van de epilepsiepatiŽntjes die ketogeen dieet volgen heeft 50 procent minder aanvallen

Lees meer...

Dit blijkt uit het proefschrift ”Health Technology Assessment*) in Epilepsy; economic evaluations and preference studies” van Reina de Kinderen**). Zij promoveert op 22 mei aan de Universiteit van Maastricht. De Kinderen onderzocht onder meer de kwaliteit van leven van epilepsiepatiënten en de kosteneffectiviteit van het ketogeen dieet; een behandelmethode voor kinderen met epilepsie bij wie medicijnen niet (voldoende) helpen. Zij verrichtte haar onderzoek in het Academisch Centrum voor Epileptologie Kempenhaeghe/Maastricht UMC+ en aan de Universiteit van Maastricht. Om ouders en kinderen te ondersteunen bij het volgen van het dieet is een speciale website www.ketogeenmenu.nl ontwikkeld, waarop speciale en smakelijke gerechten zijn opgenomen van het vetrijke dieet. Na vier maanden daalde bij de helft van de kinderen die het dieet volgden de aanvalsfrequentie met meer dan 50%. In de controlegroep behaalde slechts 18,2% dit resultaat.

Stijgende zorgkosten maken een goede afweging tussen kosten, klinische effecten en kwaliteit van leven steeds noodzakelijker. Uit het onderzoek van De Kinderen lijkt dat het ketogeen dieet een kosteneffectieve behandelmethode is, maar nog meer onderzoek is nodig.

*) Health Technology Assessment (HTA) is een onderzoeksveld dat beleidsmakers

informeert in beslissingen door de medische, economische, sociale en ethische implicaties van (medische) interventies te onderzoeken.

**) Reina J.A. de Kinderen, MSc, verdedigt op 22 mei 2015 haar proefschrift ‘Health Technology Assessment in Epilepsy; economic evaluations and preference studies’ aan de Universiteit Maastricht. Promotoren: prof. dr. mr. S.M.A.A. Evers, prof. dr. A.P. Aldenkamp en co-promotoren: dr. H.J.M. Majoie, dr. D. Postulart

St. Anna Ziekenhuis en Kempenhaeghe starten AVG-poli in Geldrop

Lees meer...

Begin dit jaar zijn het St. Anna Ziekenhuis en expertisecentrum Kempenhaeghe een gezamenlijke AVG-poli in het ziekenhuis in Geldrop gestart. AVG staat voor Arts Verstandelijk Gehandicapten. AVG-arts Francesca Snoeijen-Schouwenaars die verbonden is aan Kempenhaeghe, zal eens per twee weken op woensdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur spreekuur houden in het St. Anna Ziekenhuis. De beide organisaties willen op deze manier specialistische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking toegankelijker maken.

Door de huidige hervorming van de langdurige zorg, zullen mensen met een verstandelijke beperking vaker en langer zelfstandig, bij familie of in kleinschalige woonvoorzieningen wonen in plaats van in een instelling. Naar verwachting zullen zij hierdoor meer en vaker aanspraak maken op huisartsenzorg.

Laagdrempelige specialistische zorg

Franscesca Snoeijen-Schouwenaars geeft aan: “Met de AVG-poli willen we deze groep mensen en hun familie de mogelijkheid geven gebruik te maken van laagdrempelige specialistische zorg. De huisarts blijft uiteraard hoofdbehandelaar maar kan bij complexe zorgvragen een beroep op ons doen.” Edwin de Rijck, hoofd van de PAAZ-afdeling (Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis) in het St. Anna Ziekenhuis is blij met de intensivering van de samenwerking tussen Kempenhaeghe en het Anna: “Op deze wijze creëren we lokaal een duidelijk aanspreekpunt voor de coördinatie van zorg rond deze toch complexere doelgroep.”

Nederland telt ongeveer 110.000 mensen met een verstandelijke beperking. Zo’n 28% van deze groep woont momenteel in een instelling, 72% is aangewezen op huisartsenzorg. Een gemiddelde huisartsenpraktijk heeft zo’n 12 mensen met een verstandelijke beperking in zijn bestand. Diverse factoren kunnen de behandeling van deze groep mensen complexer maken. Soms is sprake van moeilijke communicatie, comorbiditeit (twee of meer stoornissen of aandoeningen tegelijk) of van handicapgerelateerde problematiek. Mensen met bijvoorbeeld ernstige meervoudige beperkingen, een specifiek syndroom of ernstige gedrags- of psychiatrische problematiek, zijn vaak al op een AVG aangewezen. In totaal zijn er in Nederland circa 40 AVG-poliklinieken. Gedragsproblematiek is de meest voorkomende reden om de AVG in te schakelen.

Doorverwijzen

Huisartsen kunnen verstandelijk gehandicapte patiënten via Zorgdomein doorverwijzen naar de AVG-poli in Geldrop voor bijvoorbeeld consultatie, medebehandeling, periodieke screening of voor ondersteuning van de familie. Ook kinderartsen kunnen kwetsbare patiënten, die de volwassen leeftijd bereiken, doorverwijzen naar de AVG-poli. 

Consultatie binnen het ziekenhuis

Wanneer een verstandelijk gehandicapte patiënt in het  St. Anna Ziekenhuis is opgenomen, kan een beroep gedaan worden op de AVG-arts voor advies over behandeling en begeleiding.

Opnieuw Europese kwalificaties slaapdeskundigen Centrum voor Slaapgeneeskunde

Lees meer...

Kempenhaeghe behoort tot absolute top op gebied van slaapgeneeskunde: 11 somnologen en 4 somnotechnologen

Negen slaapdeskundigen behaalden eerder al de prestigieuze en op Europees niveau (ESRS*) erkende titel van ‘somnoloog’ en ‘somnotechnoloog’ en afgelopen periode behaalden opnieuw vier specialisten deze titel  tijdens het derde internationale congres van de European Respiratory Society (ERS) en de European Sleep Research Society (ESRS) in Barcelona. Kempenhaeghe telt hiermee elf somnologen en vier somnotechnologen en behoort daarmee nationaal en internationaal tot de absolute top op het gebied van slaapgeneeskunde. Door kwalificaties van de gevarieerde groep medisch specialisten (longarts, neuroloog, kinderneuroloog, kinderarts en arts-wetenschappelijk onderzoeker) alsook GZ-psychologen, medisch bioloog en kinderpsycholoog naast de somnotechnologen-KNF laboranten, is er sprake van een uitgebouwd multidisciplinair karakter van de hulpverlening vanuit het Centrum voor Slaapgeneeskunde.

Kempenhaeghe zet hiermee grote stappen in de ontwikkeling van slaapgeneeskunde als medisch aandachtsgebied. Dat is belangrijk want, zoals prof. dr. Dirk Pevernagie, medisch hoofd van het Centrum voor Slaapgeneeskunde, stelt: “Momenteel kampt 1 op de 10 Nederlanders met slaapproblemen en dat lijkt alleen maar toe te nemen. Slechte slaap wordt weliswaar gevoed door social media en toenemende noodzaak van continue bereikbaarheid, maar niet alles kan alleen maar aan deze invloeden worden opgehangen: er zijn tal van slaapstoornissen die een primair organische oorzaak hebben.”

Slaapgeneeskunde vraagt om een brede kijk op verschillende mechanismen, zowel medisch als psychosociaal, die de slaap nadelig beïnvloeden. Een multidisciplinaire en geïntegreerde aanpak is van belang om ernstigere problemen met de gezondheid en verminderde levenskwaliteit te voorkomen. De behaalde op Europees niveau erkende kwalificaties tonen aan dat het Centrum voor Slaapgeneeskunde van Kempenhaeghe het volledige domein van slaapgeneeskunde optimaal beheerst.”

 

Nieuwe somnologen                                              Somnologen en somnotechnologen

Slaapdeskundigen Kempenhaeghe met titel somnoloog:
-      dr. Hennie Janssen, longarts
-      drs. Geert Peeters, GZ-psycholoog
-      dr. Sebastiaan Overeem, arts-onderzoeker
-      prof. dr. D. Pevernagie, longarts en medisch hoofd
-      Pieter Jan Simons, neuroloog
-      Nele Vandenbussche, kinderarts
-      dr. Ingrid Verbeek, slaaptherapeut 

Nieuw geslaagde somnologen:
- dr. Sigrid Pillen, kinderneuroloog
- dr. Angelique Pijpers, neuroloog
- dr. L. Venekamp, neuroloog
- Marsha Hamers, GZ-psycholoog

KNF-laboranten Kempenhaeghe met titel somnotechnoloog*):
-      Bertram Hoondert
-      Erik Jansen
-      Joke Peeters
-      Margret Verspaandonk

*)ESRS

De European Sleep Research Society (ESRS), de belangrijkste wetenschappelijke vereniging voor slaapgeneeskunde in Europa, formuleerde reeds eerder richtlijnen voor de accreditatie van slaapcentra. De certificering tot somnoloog en somnotechnoloog past in de Europese plannen om de slaapgeneeskunde verder te professionaliseren. Het examen is bedoeld voor ervaren slaapgeneeskundigen die hun sporen binnen het vakgebied hebben verdiend.

Nieuw instrument vergroot zelfstandigheid bij jongeren met epilepsie

Lees meer...

Het Academisch Centrum voor Epileptologie van Kempenhaeghe en de Hogeschool Rotterdam werken aan de Epilepsie Groei-wijzer

Voor jongeren met epilepsie kan de aandoening een grote impact hebben op het dagelijks leven. Sommige van deze jongeren kunnen niet zelfstandig douchen, fietsen of uitgaan. Er zijn nog onvoldoende interventies beschikbaar om de transitie naar zelfstandigheid voor deze jongeren te bevorderen. De ‘Epilepsie Groei-wijzer’ wordt een planningsinstrument dat sociale participatie en zelfstandigheid, transitievoorbereiding en een gezonde ontwikkeling bij jongeren stimuleert. Het instrument bestaat uit een lijst met activiteiten en vaardigheden die jongeren en hun ouders helpen ontdekken hoe de jongeren zelfstandig kunnen worden. Kenniscentrum Zorginnovatie (Hogeschool Rotterdam) en het Academisch Centrum voor Epileptologie (Kempenhaeghe en Maastricht Universitair Medisch Centrum+) verwachten dat het gebruik tot meer zelfstandigheid van jongeren met epilepsie en een betere deelname in de maatschappij kan leiden.

Op dit moment wordt de ‘Groei-wijzer’ al gebruikt door jongeren met een lichamelijke beperking en hun ouders. Vanwege positieve reacties op de Groei-wijzer is besloten om deze verder te ontwikkelen voor jongeren met epilepsie. In dit project wordt nauw samengewerkt met professionele epilepsie-experts, maar ook met jongeren en ouders van Epilepsie Vereniging Nederland (EVN). Samen werken zij aan de Epilepsie Groei-wijzer die voor alle jongeren met epilepsie bruikbaar is. Er worden twee versies gemaakt, namelijk een versie voor jongeren zonder en een versie voor jongeren met een verstandelijke beperking. Voor deze laatste groep is het bereiken van volledige zelfstandigheid immers niet (volledig) haalbaar.

Onmisbare hulp bij zelfstandigheid
Anton de Louw, neuroloog bij het Academisch Centrum voor Epileptologie, is betrokken bij de ontwikkeling: ‘’We verwachten dat gebruik van het instrument tot meer zelfstandigheid van jongeren met epilepsie en een betere deelname in de maatschappij kan leiden. Het geeft ouders inzicht in de behoeften van hun kind om zelfstandig te worden. Bovendien worden zorgverleners zich meer bewust van de zaken waar de jongeren tegenaan lopen.’’ Projectleider AnneLoes van Staa, lector bij Kenniscentrum Zorginnovatie, ziet het als een groot voordeel dat het gesprek tussen ouders, jongeren en zorgverleners over het dagelijks omgaan met epilepsie wordt gevoerd.

Het ontwikkelen, testen, implementeren en evalueren van de Epilepsie Groei-wijzer wordt uitgevoerd door Kenniscentrum Zorginnovatie en het Academisch Centrum voor Epileptologie. Zo komt er inzicht in de meerwaarde van deze tool voor de dagelijkse praktijk van de epilepsiezorg. In 2017 zullen beide versies van het nieuwe instrument breed worden verspreid in de Nederlandse epilepsiezorg. Fonds Nuts Ohra en het Epilepsiefonds maken de ontwikkeling en brede verspreiding van de Epilepsie Groei-wijzer mogelijk. 

Lotgenoten en experts delen kennis zeldzame slaapziekte in Kempenhaeghe

Lees meer...

Voor het eerst deelden jongeren in Nederland met hun ouders en slaapexperts in het Centrum voor Slaapgeneeskunde in Kempenhaeghe kennis over het Kleine Levin Syndroom (KLS). Jongeren die leiden aan deze zeldzame slaapziekte slapen in periodes van soms weken meer dan 20 uur per dag. Wanneer ze wel wakker zijn, zijn ze vaak verward en is de waarneming van hun omgeving vaak gestoord. Ook ontremd seksueel gedrag en heel veel of juist heel weinig eten kan voorkomen. De trigger voor een nieuwe ‘KLS episode’ is vaak niet duidelijk en juist deze onvoorspelbaarheid maakt het extra zwaar voor een jongere met KLS en de rest van het gezin. In de tussenliggende perioden, dus de perioden zonder een grote slaapbehoefte, functioneren jongeren met KLS doorgaans normaal.

Elf jongeren en hun ouders kwamen onlangs bij Kempenhaeghe in Heeze bijeen om samen met slaapdeskundigen de nieuwste inzichten te delen. Mede-initiator, GZ-psycholoog Laury Quadackers, arts-somnoloog Sebastiaan Overeem en kinderarts/ somnoloog Nele Vandenbussche van het Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe zijn met hun collegae enthousiast over de bijeenkomst, die in de toekomst wat hen betreft zeker een vervolg krijgt: “Kennisoverdracht tussen artsen en patiënten is erg belangrijk omdat de medische kennis rond het syndroom nog beperkt is. Begeleiding in het omgaan met de klachten en een multidisciplinaire aanpak is van enorm belang voor de patiënt en zijn omgeving.”

Expertisecentrum Kempenhaeghe en KLS
Het Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe houdt zich als derdelijns slaapcentrum onder andere bezig met zeldzame slaapaandoeningen. Kempenhaeghe beschikt over uitgebreide kennis van slaapstoornissen die zich vanaf de kindertijd voordoen en over kennis van neurologische slaapstoornissen zoals narcolepsie. In Nederland leiden enkele tientallen jongeren aan KLS. Het syndroom komt vaak voor bij jonge mensen. Veel van de jongeren maken gelukkig een goede kans om uiteindelijk over de ziekte ‘heen te groeien’. Wereldwijd zijn er zo'n 1.000 patiënten met dezelfde symptomen.

 

Nightwatch: nieuw systeem vergroot veiligheid bij nachtelijke epilepsie

Lees meer...

"Uit eigen ervaring weet ik dat je bang bent dat je aanvallen mist”*                     

In Nederland hebben ruim 100.000 mensen epilepsie en ondanks medicatie en behandeling houdt circa een derde hiervan aanvallen. Sommige van deze mensen hebben ook ‘s nachts aanvallen die niet altijd worden opgemerkt. Er bestaan nog geen optimale signaleringsmiddelen voor nachtelijke aanvallen. Verbetering daarvan zou de veiligheid van epilepsiepatiënten aanzienlijk vergroten. Met ‘Nightwatch’ komt er voor het eerst een handzaam systeem aan, dat betrouwbare waarschuwingen geeft bij (nachtelijke) tonisch-clonische¹ epilepsieaanvallen. De ontwikkelaars verwachten dat ‘Nightwatch’ een doorbraak kan betekenen in de zorg voor vooral (jonge) kinderen en mensen met een verstandelijke beperking en epilepsie.

Epilepsie Monitor Nigthwatch in Brabant Dagblad
De ontwikkelingen van de Nightwatch zijn eerder gepubliceerd in het Brabants Dagblad.
Lees hier het 
artikel

Betrouwbare alarmen
Vooral de betrouwbaarheid van ‘Nightwatch’ is een belangrijke stap voorwaarts. Er zijn wel waarschuwingssystemen voor nachtelijke epilepsieaanvallen, maar die geven te veel ‘valse alarmen’. ‘Nightwatch’ minimaliseert ‘valse alarmen’ en waarschuwt ouders of verzorgers die dan de benodigde zorg kunnen verlenen aan de patiënt. Het nieuwe waarschuwingssysteem is nu zo ver ontwikkeld dat het in een klinische setting, in Kempenhaeghe, SEIN en UMC Utrecht Hersencentrum, wordt getest.

Veiligheid in thuissituatie
Het doel is het waarschuwingssysteem, dat de vorm heeft van een ‘armband’, geschikt te maken voor gebruik in de thuissituatie. Dat zou van grote betekenis zijn voor ouders of verzorgers van kinderen en volwassenen met epilepsie. Zij staan vaak onder psychische druk vanwege hun angst voor het niet opmerken van nachtelijke aanvallen van hun kind of familielid. Het komt veel voor dat ouders zich genoodzaakt voelen om hun kind in hun slaapkamer of zelfs in hun bed te laten slapen.

 *Leo Holthausen, vader van een dochter met epilepsie: “Vanuit mijn technische achtergrond heb ik zelf ooit voor onze thuissituatie een ‘gevoelige babyfoon geknutseld’ omdat onze dochter verschillende aanvallen heeft, waaronder bijna geruisloze. Uit eigen ervaring weet ik dat je bang bent dat je aanvallen mist. Onze dochter heeft dan bijvoorbeeld acute zorg nodig. Een betrouwbaar systeem zal veel ouders en zorgverleners ‘rust’ geven.”

Optimale signalering van nachtelijke tonisch-clonische epilepsieaanvallen draagt niet alleen bij aan een verbeterde veiligheid. Hoe meer inzicht er is in de frequentie en de aard van de aanvallen, hoe beter een behandeling kan worden ingezet.

De ontwikkelaars hopen het systeem na de testfase in de klinieken in 2016 op de markt te kunnen brengen.

¹) Tonisch-clonische epilepsieaanvallen zijn de ernstigste en soms levensbedreigende aanvallen.

²) De ontwikkeling van de ‘Nightwatch’ is een resultante van een consortium van samenwerkende partijen:  Kempenhaeghe/TU Eindhoven, SEIN, UMC Utrecht Hersencentrum, Hobo Heeze BV, Pontes, Epilepsiefonds, LivAssured en enkele cliëntvertegenwoordigers (EVN, stichting Dravetsyndroom, stichting ZIE i.o).  

ZIE voor ouders van kinderen met epilepsie

Lees meer...

Ieder jaar krijgen zo’n 3.000 ouders te horen dat hun kind epilepsie heeft. Daarvan 'geneest' zo’n 70 procent. De resterende 30 procent, dat zijn dus ongeveer 1.000 kinderen per jaar, hebben gedurende langere tijd en vaak voor altijd, te maken met een ernstige hersenaandoening. Stichting ZIE wil dat het leven van kinderen en ouders met deze diagnose wat gemakkelijker verloopt.

Bijzonder aan ZIE is dat het geheel op vrijwilligers steunt. Het bestuur en de betrokken ouders eromheen, doen alle werkzaamheden op vrijwillige basis en vanuit hun persoonlijke ervaring. Daar draait het bij ZIE dan ook specifiek om: elkaar helpen vanuit ervaring en (h)erkenning. We werken daarbij samen met andere organisaties en professionals binnen en buiten het epilepsieveld. We willen voor kinderen uit onze doelgroep een zo optimaal mogelijke behandeling en kwaliteit van leven bereiken en voor de gezinnen eromheen goede steun en begeleiding.

Vanaf vandaag is Stichting ZIE online te vinden via de website www.stichtingzie.nl. Met grote dank ook aan Erik Oude Nijhuis, eigenaar van Blik Vormgeving, kunnen we een prachtige website presenteren. De Facebookpagina van de stichting is al langer actief.

De komende tijd gaat stichting ZIE aan de slag met een telefonische hulpdienst van en voor ouders. Stichting ZIE is op 21 november 2015 aanwezig bij een dance event, georganiseerd door stichting Battle4kids ten behoeve van verder onderzoek naar kinderepilepsie en specifiek het CWSWsyndroom. Bij die gelegenheid zal stichting ZIE een brochure over CSWSsyndroom uitbrengen.

Meer informatie over de stichtingzie: www.stichtingzie.nl en www.facebook.nl/stgZIE.

Stichting ZIE staat voor ‘Zorg Intensief en Epilepsie’ en is er voor alle gezinnen met een kind met een epilepsiesyndroom of met moeilijk instelbare epilepsie en bijkomende problematiek zoals een (dreigende) ontwikkelingsachterstand, moeilijk verstaanbaar gedrag, lichamelijke of psychische beperkingen.

Wetenschappers over minimaal invasieve behandeling van epilepsie

Lees meer...

Geslaagd symposium over minimaal invasieve behandeling van epilepsie
Ongeveer twee derde van de mensen met epilepsie kunnen goed worden behandeld met anti-epileptica. Voor degenen die hierop niet goed reageren, is mogelijk epilepsiechirurgie een optie. Voorafgaand aan de operatie moet heel precies in beeld worden gebracht welk gebiedje in de hersenen de epileptische aanvallen veroorzaakt en of dit verwijderd kan worden.

Select gezelschap wetenschappers
Tijdens het onlangs in Kempenhaeghe gehouden symposium 'Minimally invasive epilepsy treatment: what are the options?' werden door befaamde internationale sprekers verschillende technieken gepresenteerd die daarbij kunnen helpen. Ook kwamen technieken aan bod voor mensen die niet in aanmerking komen voor een operatie, zoals deep brain stimulation (diepe hersenstimulatie) of stimulatie op de schedel om vast te stellen hoe prikkelbaar de hersenen zijn.

Initiatiefnemer medisch fysicus Pauly Ossenblok: “Dit symposium bleek een unieke gelegenheid om samen met tal van deskundigen in het veld de voor- en nadelen van deze nieuwe behandelopties te bespreken.”