Eerste hulp bij epilepsie-aanvallenAdviezen bij slaapproblemen
Lees voor

Vrijwilligers gezocht voor slaaponderzoek!

Lees meer...
Wilt u met uw kind meewerken aan een belangrijk onderzoek voor de slaapziekte narcolepsie? Fijn als u hier tijd voor wilt maken! We zoeken namelijk een grote groep ‘gezonde’ kinderen ter vergelijking.

Ssssssssssssssssssst! Ze slaapt!

Narcolepsie is een zeldzame ‘slaapziekte’ die vaak ontstaat in de kinderleeftijd en die blijft bestaan wanneer een kind volwassen wordt. Het belangrijkste kenmerk van narcolepsie is plotseling in slaap vallen, zomaar tijdens een activiteit. Vaak zijn er nog meer symptomen, bijvoorbeeld kataplexie. Dit betekent dat een heftige emotie ervoor kan zorgen dat de spieren, of bepaalde spieren in het lijf, verslappen. Iemand kan dan bijvoorbeeld op de grond vallen; zonder dat het bewustzijn wordt verloren. Een soort van ‘de slappe lach krijgen’.

Hoewel ouders en artsen de indruk hebben dat ook het gedrag en het psychologisch functioneren bij deze kinderen ‘anders is dan anders’, is hier tot nu toe nog maar weinig onderzoek naar gedaan. In dit onderzoek willen we het gedrag en psychologisch functioneren van kinderen met narcolepsie vergelijken met dat van gezonde kinderen.

Voor dit onderzoek zijn we daarom op zoek naar gezonde kinderen van 7-16 jaar. Het onderzoek bestaat uit het invullen van vragenlijsten (zowel door de ouders als door het kind zelf) die betrekking hebben op gedrag, sociaal gedrag, emotionele ontwikkeling en variatie in persoonlijkheidstrekken van het kind. De vragenlijsten worden in totaal drie keer thuis gestuurd, verspreid over een periode van twee jaar. Per keer is de tijdsinvestering voor het kind ongeveer een 50 minuten en voor de ouder ongeveer 110 minuten.

Zijn u en uw kind geïnteresseerd in deelname, neem dan contact op voor meer informatie:

Mw. drs. L. Quaedackers, GZ-psycholoog
narcolepsie@kempenhaeghe.nl
Kempenhaeghe, Centrum voor slaapgeneeskunde
Sterkselseweg 65, 5591 VE Heeze
www.kempenhaeghe.nl

Wilt u meedenken over een epilepsieregister?

Lees meer...

Wilt u meedenken over de inhoud van een nog op te zetten register voor epilepsiepatiënten? Wij nodigen u van harte uit om mee te praten: u kunt zich aanmelden voor één van de groepsgesprekken die in maart plaatsvinden in Houten.

Wat is een epilepsieregister?
In het epilepsieregister kunnen (familieleden van) mensen met epilepsie op een eenvoudige manier gegevens invoeren via een tablet of pc. U kunt uw ervaringen kwijt over aanvallen (hoe vaak ze plaatsvinden en wanneer) en eventuele bijwerkingen van medicijnen. U kunt ook aangeven hoe u zich voelt (kwaliteit van leven). Patiënten kunnen via het register ook algemene informatie over epilepsie opzoeken, toegang krijgen tot de diagnose en gegevens van de behandeling. U beheert uw eigen gegevens en u kunt aangeven welke zorgverlener toegang heeft tot welke persoonlijke en/of medische gegevens.

Voor wie?
- Ouders van een kind met epilepsie (0-15 jaar)
- Adolescenten met epilepsie (15-20 jaar)
- Volwassenen met epilepsie (>20 jaar)
- Familieleden van mensen met epilepsie

Wanneer en waar?
Alle bijeenkomsten vinden plaats op het kantoor van het Epilepsiefonds in Houten (reiskosten worden vergoed). De groepsgesprekken worden uitgevoerd door medewerkers van de Universiteit van Maastricht.
- 3 maart: een bijeenkomst voor volwassenen, een bijeenkomst voor familieleden van mensen met epilepsie.
- 5 maart: een bijeenkomst voor ouders van kinderen met epilepsie, een bijeenkomst voor adolescenten.

Meer informatie en aanmelden
U kunt zich aanmelden voor één van de focusgroepen via de
website van de Universiteit van Maastricht.  U kunt ook kijken op de website van het Epilepsiefonds http://bit.ly/1El51pM

Wie voeren dit project uit?
Dit project is een initiatief van het Maastricht Universitair Medisch Centrum + (MUMC+) en  Kempenhaeghe in overleg met de Epilepsie Vereniging Nederland, het Epilepsiefonds en enkele andere partners.

Film over stereo-EEG

Lees meer...

Het Academisch Centrum voor Epileptologie Kempenhaeghe/Maastricht UMC+ ontwikkelden een film over stereo-EEG. Een stereo-EEG is een heel specifieke onderzoeksmethode die wordt gebruikt om te kunnen bepalen of epilepsiechirurgie kan helpen. Voor dit onderzoek worden in de hersenen electroden ingebracht.

 

Werkbezoek TUe-studenten aan Kempenhaeghe

Lees meer...

  

Ruim 20 studenten brachten onder leiding van dr. ir. Pierre Cluitmans van de Technische Universiteit Eindhoven een bezoek aan Kempenhaeghe in het kader van een werkbezoek voor de vakken ‘Neurophysiology and Clinical Science’ en ‘Neuromonitoring’. Diverse onderzoekers van Kempenhaeghe gaven presentaties over het gebruik van technische toepassingen voor de diagnostiek en behandeling van onze patiënten (zoals bijvoorbeeld monitoring van patiënten). Een klein groepje studenten bezocht ook onze EEG-afdeling.

Samenwerking Kempenhaeghe en Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)
Met de TU/e heeft Kempenhaeghe begin 2011 een structurele samenwerkingsovereenkomst gesloten op het gebied van innovatie en wetenschappelijk onderzoek. De samenwerking biedt vele kansen die voor patiënten met epilepsie, slaapstoornissen of neurocognitieve problemen van grote betekenis zullen zijn. Medische technologie wordt steeds belangrijker in deze vakgebieden. Behalve op onderzoek, richt de samenwerking zich ook op onderwijs. Zo zijn er gezamenlijke promotietrajecten en komen er technologietrainingen voor de medische staf en projecten voor studenten.  

Naast de grote vlucht in strategische samenwerking binnen gemeenschappelijke projecten zijn er verschillende kruisbenoemingen van professionals. Prof. dr. Johan Arends, neuroloog Kempenhaeghe en prof. dr. Bert Aldenkamp, gedragswetenschapper, geven beiden invulling aan hoogleraarschappen aan de TU/e. De sector Onderzoek & Ontwikkeling van Kempenhaeghe heeft bovendien een bijzondere taak in het verder uitrollen van de structurele samenwerking met de TU/e. Daarbij zijn ook het samen met het Maastricht UMC+ opgerichte Academisch Centrum voor Epileptologie en het Universitair Ziekenhuis in Gent nadrukkelijk betrokken. Dr. ir. P.J.M. Cluitmans, universitair hoofddocent van de faculteit EE van de TU/e is als deeltijd senior-onderzoeker in Kempenhaeghe benoemd.

 

Provinieuws: eerste bewoners verhuizen en nieuwe buren nemen intrekt

Lees meer...

Nieuw Provinieuws: de eerste bewoners verhuizen en binnenkort nemen ook nieuwe buren hun intrek.

Lees hier het actuele Provinieuws

Kempenhaeghe slaat kwaliteitsslag met Europese reikwijdte op het gebied van slaapgeneeskunde

Lees meer...

Centrum voor Slaapgeneeskunde telt nu 7 somnologen en 4 somnotechnologen

Negen slaapdeskundigen behaalden de prestigieuze en op Europees niveau (ESRS*) erkende titel van ‘somnoloog’ en ‘somnotechnoloog’. Kempenhaeghe telt hiermee zeven somnologen en vier somnotechnologen en behoort daarmee nationaal en internationaal tot de absolute top op het gebied van slaapgeneeskunde. Kempenhaeghe zet hiermee grote stappen in de ontwikkeling van slaapgeneeskunde als medisch aandachtsgebied. Dat is belangrijk want, zoals prof. dr. Dirk Pevernagie, medisch hoofd van het Centrum voor Slaapgeneeskunde, stelt: “Momenteel kampt 1 op de 10 Nederlanders met slaapproblemen en dat lijkt alleen maar toe te nemen. Slechte slaap wordt weliswaar gevoed door social media en toenemende noodzaak van continue bereikbaarheid, maar niet alles kan alleen maar aan deze invloeden worden opgehangen: er zijn tal van slaapstoornissen die een primair organische oorzaak hebben.”

Slaapgeneeskunde vraagt om een brede kijk op verschillende mechanismen, zowel medisch als psychosociaal, die de slaap nadelig beïnvloeden. Een multidisciplinaire en geïntegreerde aanpak is van belang om ernstigere problemen met de gezondheid en verminderde levenskwaliteit te voorkomen. De behaalde op Europees niveau erkende kwalificaties tonen aan dat het Centrum voor Slaapgeneeskunde van Kempenhaeghe het volledige domein van slaapgeneeskunde optimaal beheerst.”

Slaapdeskundigen Kempenhaeghe met titel somnoloog:
-      dr. Hennie Janssen, longarts
-      drs. Geert Peeters, GZ-psycholoog
-      dr. Sebastiaan Overeem, arts-onderzoeker
-      prof. dr. D. Pevernagie, longarts en medisch hoofd
-      Pieter Jan Simons, neuroloog
-      Nele Vandenbussche, eerste kinderarts die titel somnoloog behaald
-      dr. Ingrid Verbeek, slaaptherapeut 

KNF-laboranten Kempenhaeghe met titel somnotechnoloog*):
-      Bertram Hoondert
-      Erik Jansen
-      Joke Peeters
-      Margret Verspaandonk

*) Dit jaar werd de titel somnotechnoloog voor het eerst toegekend.

*)ESRS

De European Sleep Research Society (ESRS), de belangrijkste wetenschappelijke vereniging voor slaapgeneeskunde in Europa, formuleerde reeds eerder richtlijnen voor de accreditatie van slaapcentra. De certificering tot somnoloog en somnotechnoloog past in de Europese plannen om de slaapgeneeskunde verder te professionaliseren. Het examen is bedoeld voor ervaren slaapgeneeskundigen die hun sporen binnen het vakgebied hebben verdiend.

Pilot realtime patiŽnttevredenheidsonderzoek van start

Kempenhaeghe wil graag dat patiŽnten tevreden zijn over de geboden zorg.
Lees meer...

Kempenhaeghe wil graag dat patiënten tevreden zijn over de geboden zorg. De mening van patiënten telt. Daarom start Kempenhaeghe een pilot realtime patiënttevredenheidsonderzoek binnen het Academisch Centrum voor Epileptologie en het Centrum voor Slaapgeneeskunde op de locaties Heeze en Oosterhout.

Patiënten worden tijdens hun bezoek aan de polikliniek uitgenodigd om mee te werken aan het onderzoek. Het onderzoek bestaat uit een korte digitale vragenlijst over de geboden zorg. De vragenlijst kan worden ingevuld op één van de drie onderzoekszuilen in de wachtruimten. Daarnaast circuleren er gedurende de pilot drie tablets; in de buitenpoliklinieken, op de Gedragswetenschappelijke Dienst en bij Maatschappelijk Werk. 

Realtimeonderzoek
Realtimeonderzoek biedt voortdurend inzicht in de wijze waarop patiënten onze zorg ervaren. Het biedt de mogelijkheid om doorlopend te monitoren wat patiënten vinden of opmerken en daarmee in de praktijk ook iets te doen. Gedurende de pilot worden verschillende aspecten van zorg gemeten. De vragen zijn afgeleid van de standaardvragenlijst poliklinische ziekenhuiszorg. De nieuwe aanpak vervangt het periodieke Consumer Quality (CQ) onderzoek van Prismant. De pilot duurt tot maart 2015.
 

St. Anna Ziekenhuis en Kempenhaeghe starten AVG-poli in Geldrop

Lees meer...

Per 1 januari 2015 starten het St. Anna Ziekenhuis en expertisecentrum Kempenhaeghe een gezamenlijke AVG-poli in het ziekenhuis in Geldrop. AVG staat voor Arts Verstandelijk Gehandicapten. AVG-arts Francesca Snoeijen-Schouwenaars die verbonden is aan Kempenhaeghe, zal eens per twee weken op woensdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur spreekuur houden in het St. Anna Ziekenhuis. De beide organisaties willen op deze manier specialistische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking toegankelijker maken.

Door de huidige hervorming van de langdurige zorg, zullen mensen met een verstandelijke beperking vaker en langer zelfstandig, bij familie of in kleinschalige woonvoorzieningen wonen in plaats van in een instelling. Naar verwachting zullen zij hierdoor meer en vaker aanspraak maken op huisartsenzorg.

Laagdrempelige specialistische zorg

Franscesca Snoeijen-Schouwenaars geeft aan: “Met de AVG-poli willen we deze groep mensen en hun familie de mogelijkheid geven gebruik te maken van laagdrempelige specialistische zorg. De huisarts blijft uiteraard hoofdbehandelaar maar kan bij complexe zorgvragen een beroep op ons doen.” Edwin de Rijck, hoofd van de PAAZ-afdeling (Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis) in het St. Anna Ziekenhuis is blij met de intensivering van de samenwerking tussen Kempenhaeghe en het Anna: “Op deze wijze creëren we lokaal een duidelijk aanspreekpunt voor de coördinatie van zorg rond deze toch complexere doelgroep.”

Nederland telt ongeveer 110.000 mensen met een verstandelijke beperking. Zo’n 28% van deze groep woont momenteel in een instelling, 72% is aangewezen op huisartsenzorg. Een gemiddelde huisartsenpraktijk heeft zo’n 12 mensen met een verstandelijke beperking in zijn bestand. Diverse factoren kunnen de behandeling van deze groep mensen complexer maken. Soms is sprake van moeilijke communicatie, comorbiditeit (twee of meer stoornissen of aandoeningen tegelijk) of van handicapgerelateerde problematiek. Mensen met bijvoorbeeld ernstige meervoudige beperkingen, een specifiek syndroom of ernstige gedrags- of psychiatrische problematiek, zijn vaak al op een AVG aangewezen. In totaal zijn er in Nederland circa 40 AVG-poliklinieken. Gedragsproblematiek is de meest voorkomende reden om de AVG in te schakelen.

Doorverwijzen

Huisartsen kunnen verstandelijk gehandicapte patiënten via Zorgdomein doorverwijzen naar de AVG-poli in Geldrop voor bijvoorbeeld consultatie, medebehandeling, periodieke screening of voor ondersteuning van de familie. Ook kinderartsen kunnen kwetsbare patiënten, die de volwassen leeftijd bereiken, doorverwijzen naar de AVG-poli. 

Consultatie binnen het ziekenhuis

Wanneer een verstandelijk gehandicapte patiënt in het  St. Anna Ziekenhuis is opgenomen, kan een beroep gedaan worden op de AVG-arts voor advies over behandeling en begeleiding.

Wijziging raad van bestuur Kempenhaeghe

Lees meer...

Dr. Marlène Chatrou nieuwe bestuursvoorzitter, drs. Nico Geurts lid raad van bestuur

                   

Per 1 december 2014 wijzigt de samenstelling van de raad van bestuur van Kempenhaeghe, gespecialiseerd expertisecentrum voor epilepsie, slaapstoornissen en neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen. Dr. Marlène Chatrou neemt dan de voorzittershamer over van ir. Ike Bomer die met pensioen gaat. Marlène Chatrou is al sinds maart 2012 als bestuurder aan Kempenhaeghe verbonden. Drs. Nico Geurts is per 1 oktober benoemd als lid van de raad van bestuur. Hij neemt grotendeels de portefeuilles van Ike Bomer over. Nico Geurts bekleedde hiervoor diverse directie- en bestuursfuncties in de geestelijke, forensische en somatische gezondheidszorg.

Epilepsiewoonzorg Kempenhaeghe scoort een 8!

Bewoners en hun ouders/vertegenwoordigers zijn meer dan tevreden over de geboden zorg en dienstverlening
Lees meer...

Bewoners en hun ouders/vertegenwoordigers zijn meer dan tevreden over de geboden zorg en dienstverlening van het Centrum voor Epilepsiewoonzorg van Kempenhaeghe. Dit blijkt wederom uit onderzoek naar kwaliteitservaringen dat Kempenhaeghe iedere drie jaar uitvoert. Bewoners geven ruim een negen voor de algehele tevredenheid en ouders/vertegenwoordigers geven een 8,2. Nieuw ten opzichte van voorheen, is dat medewerkers ook een stem hebben in het onderzoek. Zij geven een 7,9 voor de door hun teams geleverde zorg. Kempenhaeghe komt met de behaalde resultaten als beste naar voren, in vergelijking met zeven andere zorginstellingen. Hoofd behandeling dr. Francis Tan: “We zijn trots op het resultaat! Dit onderzoek geeft ons handvatten om de kwaliteit van zorg en dienstverlening in de toekomst verder te verbeteren.”

Afbeelding

Hoe nu verder?
Kempenhaeghe gaat aan de slag met de gemelde verbeterpunten. Deze worden vertaald in concrete verbeteracties. Dit gebeurt aan de hand van kwaliteitsverbeterkaarten die iedere afdeling ontvangt. Waar mogelijk wordt bij het opstarten van de verbeteracties weer de inbreng van bewoners en hun achterban gezocht. Initiatieven die naar aanleiding van het onderzoek in 2011 zijn opgestart zijn onder meer: nieuwe beweegvormen, nieuwsbrieven om ouders/vertegenwoordigers te informeren en uitbreiding van vrijwilligers binnen het netwerk van bewoners.

Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2.0 (2013)
Het onderzoek volgt uit het ‘Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2.0 (2013) van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Met dit kwaliteitskader meten zorginstellingen de kwaliteit van zorg aan de hand van drie ‘pijlers’; organisatieniveau, bewonersniveau en diens ervaringen en de relatie met de professional. Het kwaliteitskader moet een impuls geven aan de verbetering van kwaliteit van zorg. Hieraan ten grondslag liggen de eigen regie en kwaliteit van leven. Zorginstellingen worden door zorgkantoren beoordeeld op hun scores. Het onderzoek in Kempenhaeghe is uitgevoerd volgens de ‘Quality Qube methode’ uitgevoerd door bureau BTC van dr. Buntinx. 

Kijk hier voor uitgebreide informatie.

Cruyffcourt van De Berkenschutse geopend

Op 10 oktober 2014 is het Cruyffcourt van De Berkenschutse
Lees meer...

Op 10 oktober 2014 is het Cruyffcourt van De Berkenschutse, centrum voor onderwijsexpertise, officieel geopend door Erwin Koeman, ambassadeur van het Epilepsiefonds. Met de Cruyff Courts van Johan Cruyff Foundation wordt de functie van het aloude oude trapveldje weer terug gebracht in het straatbeeld. Het biedt kinderen een goede, veilige plek om te sporten en gelegenheid om buiten te spelen. Het is een ontmoetingsplek, een plek waar thema’s als respect voor elkaar, gezondheid, integratie, ontwikkeling en samen spelen centraal staan. Het Cruyff Court op De Berkenschutse draagt de naam van Erwin Koeman.

http://www.cruyff-foundation.org/

 

 

Kempenhaeghe benoemt drs. Nico Geurts als bestuurder

Lees meer...

De raad van toezicht van Stichting Kempenhaeghe heeft drs. Nico Geurts benoemd tot lid van de raad van bestuur. De huidige voorzitter van de raad van bestuur ir. Ike Bomer, gaat 1 december a.s. met pensioen. Nico Geurts treedt komend najaar in dienst en zal successievelijk de inhoudelijke portefeuilles van Ike Bomer overnemen. Dr. Marlène Chatrou, die sinds maart 2012 als bestuurder is verbonden aan Kempenhaeghe, wordt per 1 december a.s. voorzitter van de raad van bestuur.

Nico Geurts werkt nu als bestuurder van de stichting JeugdGezondheidsZorg Zuid Holland West. Hij bekleedde hiervoor diverse directie- en bestuursfuncties in de (geestelijke, forensische en somatische) gezondheidszorg.