Eerste hulp bij epilepsie-aanvallenAdviezen bij slaapproblemen
Lees voor

Kempenhaeghe organiseert innovatiesessie in samenwerking met TUe

Lees meer...

     

  

Vandaag en morgen organiseert Kempenhaeghe al voor de 17e keer haar jaarlijkse  internationaal wetenschappelijk congres op het gebied van epileptologie en slaapgeneeskunde. Dit jaar wordt aan het congresprogramma voor het eerst een innovatiesessie toegevoegd die samen met de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is voorbereid.

Vier ‘Kempenhaeghe-TU/e wetenschappers’ presenteren op 26 maart in de sessie ‘Meet the talents’ hun onderzoeken. Gemeenschappelijk kenmerk hiervan is de zoektocht naar nieuwe en verbeterde technologische oplossingen die het leven van patiënten met een chronische ziekte kunnen ondersteunen. Doel van deze sessie is om partijen in de regio die betrokken zijn bij hoogwaardige technologische innovaties - zoals de coöperaties Slimmer Leven 2020 en DSP Valley - kennis te laten maken met de mogelijkheden van het samenwerkingsverband tussen Kempenhaeghe en de TU/e. Verder biedt de sessie ook deze partijen een podium. In korte pitches kunnen zij laten zien welke innovatieve ideeën of al ontwikkelde producten zij bieden om de diagnostiek en behandeling voor patiënten met een chronische aandoening te verbeteren.

 

 

Uit de korte pitches van bedrijven komen innovatieve producten voor patiënten naar voren zoals: interactieve games voor mensen met cognitieproblemen, draagbare meters om epilepsieaanvallen te meten, een lamp om voor mensen met slaapproblemen een beter dag- en nachtritme te ontwikkelen.

Vier mooie voorbeelden van Kempenhaeghe-TUe projecten

- Ontwikkeling van slaapmeting in de thuissituatie
Dr. Sebastiaan Overeem is research coördinator van het Centrum voor Slaapgenees-kunde van Kempenhaeghe. Hij gaat in op de nieuwste ontwikkelingen die gaan bijdragen bij aan de mogelijkheden om slaap in de thuissituatie te meten. Dit zou een belangrijke doorbraak zijn omdat meting van de slaap wordt beïnvloed door de omgeving en slaapproblemen variëren over de tijd. Bij een slaapmeting in een kliniek worden soms belangrijke aspecten of symptomen net niet waargenomen. Meting in de thuissituatie optimaliseert de diagnostiek waardoor de behandeling verder te personaliseren is. Kennis rondom slaapstoornissen kan beter in kaart worden gebracht. 

 - Gebruik van computergame voor meting van aandacht, geheugen bij kinderen

Promovenda en psycholoog drs. Janneke Peijenborgh laat zien wat eye-tracking is en hoe dit wordt gebruikt in onderzoek met kinderen met neurologische leerstoornissen zoals ADHD. Met behulp van een computergame worden kinderen uitgedaagd om taken uit te voeren waarbij neurocognitieve functies als aandacht, geheugen en plannings-vaardigheden worden getest. Met behulp van de niet-invasieve methode eye-tracking worden de bewegingen van de ogen in kaart gebracht wat informatie geeft over bijvoorbeeld hoe lang een kind de aandacht op een taak kan richten. Deze methode helpt in de diagnostiek van kinderen met neurologische leerstoornissen.

- Taalbeperkingen van kinderen met epilepsie in beeld met MRI

Dr. ir. René Besseling, gepromoveerd bij Kempenhaeghe in 2014 en nu assistent lector bij de TU/e zal ingaan op de resultaten uit zijn onderzoek naar welke mechanismen in de hersenen een rol spelen bij de taalbeperkingen die kinderen met epilepsie hebben. Hiervoor heeft hij gebruik gemaakt van verschillende MRI-technieken. Met deze opgedane kennis kan een gerichtere behandeling gevonden worden voor deze kinderen.

- Werking van hersenstimulatie bij epilepsie
Promovenda ir. Debby Klooster richt zich op neurostimulatie, het elektrisch stimuleren van de hersenen met als doel de functie en werking van het zenuwstelsel te beïnvloeden om zo epilepsie te behandelen. In het onderzoek wordt gekeken naar wat er precies gebeurt in de hersenen tijdens de verschillende stimulatietechnieken van neurostimulatie en er wordt geprobeerd te ontdekken waarom de ene patiënt wel baat heeft bij deze behandeling en de andere patiënt niet. Dit alles uiteraard weer met als doel om de behandeling te verbeteren.

 17e editie Internationaal klinisch symposium Update@kempenhaeghe.nl

Het jaarlijkse Kempenhaeghe congres beleeft dit jaar alweer de 17e editie. Ruim 500 medisch specialisten en onderzoekers uit de Benelux bezoeken op vrijdag 27 maart Kempenhaeghe.  Gerenommeerde internationale sprekers spreken over de laatste ontwikkelingen op de vakgebieden epileptologie, slaapgeneeskunde en neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen.

Slaapproblemen bij kinderen in Medisch Contact

Lees meer...

Wat ouders kunnen doen om hun kind beter te laten slapen?

Ouders kunnen er radeloos van worden: een kind dat slecht slaapt. Maar als eenmaal duidelijk is wat de oorzaak is, dan zijn er veel mogelijkheden om er iets aan te doen. Lees meer over slaapproblemen bij kinderen in het vakblad Medisch Contact van 12 maart jl. Slaapdeskundigen dr. Sigrid Pillen en Els van der Horst van het Centrum voor Slaapgeneeskunde werkten mee aan het artikel over slapen en niet-slapen.

http://medischcontact.artsennet.nl/archief-6/Tijdschriftartikel/148854/Slapen-nodig-maar-soms-lastig.htm

 

Zicht op slaap en bewegen in de slaap belangrijk bij Parkinson

Lees meer...

Voor iedereen is slaap belangrijk, maar dit wordt nog duidelijker bij mensen met een chronische aandoening, zoals de ziekte van Parkinson. In haar proefschrift bestudeerde Maartje Louter*) nachtelijke slaapproblemen bij Parkinson, waarbij ze met name keek naar het bewegen in de slaap. Meer dan een derde van de Parkinsonpatiënten gaf aan dat slaapproblemen een aspect van hun ziekte is wat ze met hun behandelaar willen bespreken. In het proefschrift worden concrete handvatten geboden voor behandelaars om slaapstoornissen op te sporen, te behandelen en om in te schatten wanneer verwijzing naar een slaapcentrum goed zou zijn. Veel patiënten met Parkinson geven aan dat ze moeite hebben met omdraaien in bed. In dit promotieonderzoek werd aangetoond dat problemen met omdraaien in bed leiden tot een verslechtering van zowel de subjectieve als objectieve slaapkwaliteit. Daarbij is niet zozeer het aantal draaien verminderd, maar blijkt vooral dat het patroon van de beweging veranderd is bij Parkinson.

Het promotieonderzoek werd uitgevoerd in samenwerking tussen het Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe en de afdeling neurologie van het Radboud UMC. 

 *) Maartje Louter, neuroloog i.o., verdedigde op 13 februari 2015  haar proefschrift ‘Sleep in Parkinson’s disease, a focus on nocturnal movements’ aan Radboud UMC

Promotoren: prof. dr. B.R. Bloem (Radboud UMC), prof. dr. D.A.P. Pevernagie (Kempenhaeghe)Copromoteren: dr. S. Overeem (Kempenhaeghe), prof. dr. J.B.A.M. Arends (Kempenhaeghe)

Nightwatch: nieuw systeem vergroot veiligheid bij nachtelijke epilepsieaanvallen

Lees meer...

 Maandag 9 februari 2015: Internationale Epilepsiedag


Nightwatch: nieuw systeem vergroot veiligheid bij nachtelijke epilepsieaanvallen

“Uit eigen ervaring weet ik dat je bang bent dat je aanvallen mist”*   
                     

In Nederland hebben ruim 100.000 mensen epilepsie en ondanks medicatie en behandeling houdt circa een derde hiervan aanvallen. Sommige van deze mensen hebben ook ‘s nachts aanvallen die niet altijd worden opgemerkt. Er bestaan nog geen optimale signaleringsmiddelen voor nachtelijke aanvallen. Verbetering daarvan zou de veiligheid van epilepsiepatiënten aanzienlijk vergroten. Met ‘Nightwatch’ komt er voor het eerst een handzaam systeem aan, dat betrouwbare waarschuwingen geeft bij (nachtelijke) tonisch-clonische¹ epilepsieaanvallen. De ontwikkelaars** verwachten dat ‘Nightwatch’, een doorbraak kan betekenen in de zorg voor vooral (jonge) kinderen en mensen met een verstandelijke beperking en epilepsie.


Betrouwbare alarmen

Vooral de betrouwbaarheid van ‘Nightwatch’ is een belangrijke stap voorwaarts. Er zijn wel waarschuwingssystemen voor nachtelijke epilepsieaanvallen, maar die geven te veel ‘valse alarmen’. ‘Nightwatch’ minimaliseert ‘valse alarmen’ en waarschuwt ouders of verzorgers die dan de benodigde zorg kunnen verlenen aan de patiënt. ‘Nightwatch’ meet zowel de hartslag als versnellingen van de arm om tot betrouwbare signalering te komen.

Het nieuwe waarschuwingssysteem is nu zo ver ontwikkeld dat het in een klinische setting, in Kempenhaeghe, Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) en Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) Hersencentrum, wordt getest.

  

 Het waarschuwingssysteem heeft de vorm van een ‘armband’.

Veiligheid in thuissituatie

Het doel is het waarschuwingssysteem geschikt te maken voor gebruik in de thuissituatie. Dat zou van grote betekenis zijn voor ouders of verzorgers van kinderen en volwassenen met epilepsie. Zij staan vaak onder psychische druk vanwege hun angst voor het niet opmerken van nachtelijke aanvallen van hun kind of familielid. Het komt veel voor dat ouders zich genoodzaakt voelen om hun kind in hun slaapkamer of zelfs in hun bed te laten slapen.

*Leo Holthausen, vader van een dochter met epilepsie: “Vanuit mijn technische achtergrond heb ik zelf ooit voor onze thuissituatie een ‘gevoelige babyfoon’ geknutseld omdat onze dochter verschillende aanvallen heeft, waaronder bijna geruisloze. Uit eigen ervaring weet ik dat je bang bent dat je aanvallen mist. Onze dochter heeft dan bijvoorbeeld acute zorg nodig. Een betrouwbaar systeem zal veel ouders en zorgverleners ‘rust’ geven.”

Optimale signalering van nachtelijke tonisch-clonische epilepsieaanvallen draagt niet alleen bij aan een verbeterde veiligheid. Hoe meer inzicht er is in de frequentie en de aard van de aanvallen, hoe beter een behandeling kan worden ingezet.

**) 

 De ontwikkeling van de ‘Nightwatch’ is een resultante van een consortium van samenwerkende partijen die respectievelijk hebben bijgedragen aan de inzet van professionals,  technologische ontwikkeling, financiering en betrokkenheid van de patiënten: Kempenhaeghe/Technische Universiteit Eindhoven, SEIN, UMC Utrecht Hersencentrum, Hobo Heeze BV, Pontes Medical, Epilepsiefonds, LivAssured en enkele patiëntenbelangenorganisaties (Epilepsie Vereniging Nederland (EVN), stichting Dravetsyndroom, stichting ZIE i.o). 

De ontwikkelaars hopen het systeem na de testfase in de klinieken binnen een jaar op de markt te kunnen brengen.

¹) Tonisch-clonische epilepsieaanvallen zijn ernstige aanvallen en soms levensbedreigend.

 

De Vrije Ruimte; omgekeerde integratie

Lees meer...

Op donderdag 12 februari stond er een mooi artikel over De Vrije Ruimte in Sterksel in het Eindhovens Dagblad. Het concept 'omgekeerde integratie' van Kempenhaeghe wordt in het artikel toegelicht en nieuwe bewoners van De Vrije Ruimte vertellen hun verhaal. Lees hier het volledige artikel!

Meer inzicht in leerproblemen bij kinderen met epilepsie

Lees meer...

Kinderneuroloog dr. Hilde Braakman (per 1 april verbonden aan het Academisch Centrum voor Epileptologie Kempenhaeghe/Maastricht UMC+) en fysicus dr. Maarten Vaessen, die beiden onderzoek deden in Kempenhaeghe, ontvingen een belangrijke prijs van het Epilepsiefonds voor hun veelbelovende proefschriften over epilepsie.  Kempenhaeghe feliciteert beide onderzoekers en (co)promotoren prof. dr. Bert Aldenkamp, prof. dr. Hans Vles, prof. dr. ir. Walter Backes en dr. Paul Hofman met dit mooie resultaat.

Het Epilepsiefonds bericht hier als volgt over.

De Harry Meinardi proefschriftprijs 2015 gaat dit jaar ex aequo naar dr. Hilde Braakman en dr. Maarten Vaessen. De intensieve samenwerking tussen deze twee promovendi zorgde volgens de jury die de proefschriften heeft beoordeeld voor een ‘gouden combinatie’ en heeft belangrijke inzichten opgeleverd over het ontstaan van cognitieve stoornissen bij kinderen met epilepsie. De prijs wordt beschikbaar gesteld door het Epilepsiefonds en is uitgereikt tijdens een symposium voor epilepsieprofessionals op 11 maart.   

Neuroloog Braakman deed met behulp van geavanceerde MRI-technieken onderzoek naar kinderen met epileptische aanvallen die ontstaan in de voorste hersenkwab (frontaalkwab). Deze kinderen hebben vaak leerstoornissen, zoals problemen met rekenen, met het geheugen en aandacht. Hierdoor kunnen ze niet goed meekomen op school. Fysicus Vaessen heeft vanuit een technische invalshoek de MRI-beelden van de hersenen van zowel volwassenen als kinderen met epilepsie bestudeerd, waarmee intelligentienetwerken in de hersenen zijn blootgelegd. Braakman en Vaessen deden hun promotieonderzoek in het Academisch Centrum voor Epileptologie Kempenhaeghe/Maastricht UMC+.

De Harry Meinardi proefschriftprijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt voor het meest baanbrekende of veelbelovende proefschrift over epilepsie. Aan deze prijs is een oorkonde en een geldbedrag van € 2.500,– verbonden. Prof. dr. Fernando Lopes da Silva is lid van de commissie die alle ingezonden proefschriften heeft beoordeeld. Lopes da Silva licht de keuze voor Braakman en Vaessen toe: “Beide promotieonderzoeken kunnen leiden tot belangrijke klinische toepassingen. Deze onderzoeken hebben al gezorgd voor de ontwikkeling van nieuwe methoden die cognitieve problemen van patiënten sneller in kaart brengt. Dit is zeer waardevol, want een vroege en adequate behandeling kan leiden tot een betere cognitieve uitkomst op de lange termijn.”

 

Meet the talents: innovatiesessie bedrijven tijdens congres Update@kempenhaeghe.nl

Lees meer...

Meet the talents! Een innovatiesessie voor bedrijven en andere geïnteresseerden als nieuw element van het jaarlijkse wetenschappelijke congres Update@Kempenhaeghe.nl op 26-27 maart. Ontmoet onze talenten en andere bedrijven die zich bezighouden met innovaties op het gebied van epilepsie, slaap en neurocognitie.

Meer informatie

 

Gezonde vrijwilligers gezocht voor slaaponderzoek!

Lees meer...

Wilt u met uw kind meewerken aan een belangrijk onderzoek voor de slaapziekte narcolepsie? Fijn als u tijd voor wilt maken voor het invullen van enkele vragenlijsten! We zoeken namelijk een grote groep ‘gezonde’ kinderen van 7 – 16 jaar ter vergelijking. Meer informatie of meedoen? Mail dan naar narcolepsie@kempenhaeghe.nl.

Film over stereo-EEG

Lees meer...

Het Academisch Centrum voor Epileptologie Kempenhaeghe/Maastricht UMC+ ontwikkelden een film over stereo-EEG. Een stereo-EEG is een heel specifieke onderzoeksmethode die wordt gebruikt om te kunnen bepalen of epilepsiechirurgie kan helpen. Voor dit onderzoek worden in de hersenen electroden ingebracht.

 

Interviews slaapdeskundigen Kempenhaeghe op website Katja’s Bodyscan

Lees meer...

 

Wat doet slaaptekort met mijn lichaam? In het programma van Katja’s Bodyscan op donderdag 12 maart om 21.30 uur NPO1 wordt aandacht besteed aan slaap. Vanuit hun expertise werkten somnologen van het Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe mee aan dit programma. De uiteindelijke beelden van deze opnames zijn niet zichtbaar in het programma Katja’s Bodyscan zelf, maar zijn wel opgenomen op de site van het programma.

Belangstelling? Kijk dan naar de interviews met dr. Ingrid Verbeek en dr. Sebastiaan Overeem op onze website onder video's of op de site van de NCRV: http://katjasbodyscan.ncrv.nl/pagina/slaap.

Eén op de tien mensen heeft een langdurig slaapprobleem

Katja praat met slaaptherapeut en somnoloog dr. Ingrid Verbeek van het Centrum voor Slaapgeneeskunde over slaapproblemen. Het gaat bij slaap vooral om de kwaliteit van slaap, en niet de kwantiteit. Slaaptherapeut Ingrid geeft ook nog een goede alternatief voor schaapjes tellen.

Slapen met een stoornis

In het Centrum voor Slaapgeneeskunde spreekt Katja met slaaponderzoeker en somnoloog dr. Sebastiaan Overeem over slaapstoornissen. Een slaapstoornis is heftiger dan een slaapprobleem. Een stoornis dat vaak voorkomt is slaapapneu. Maar je kunt bijvoorbeeld ook narcolepsie hebben, dan val je zomaar in slaap als je dat helemaal niet wilt.

 

Film ‘Vallend’ over de impact van epilepsie op het leven van Joyce

Lees meer...

Kempenhaeghe heeft meegewerkt aan de bijzondere film ‘Vallend’. Regisseur Jef Monté kreeg op 29-jarige leeftijd epilepsie. Omdat de ziekte meer impact heeft dan alleen ‘vervelende’ aanvallen, heeft hij de film ‘Vallend’ gemaakt over Joyce, die hij leerde kennen in de epilepsiekliniek. De film gaat over het leven van Joyce met epilepsie. Op 22 februari is de film te zien op het DOCFeed festival Eindhoven. Op zondag 17 mei wordt de film uitgezonden op NPO3.
Europese kwalificaties slaapdeskundigen Centrum voor Slaapgeneeskunde

Lees meer...

Centrum voor Slaapgeneeskunde telt nu 7 somnologen en 4 somnotechnologen

Negen slaapdeskundigen behaalden de prestigieuze en op Europees niveau (ESRS*) erkende titel van ‘somnoloog’ en ‘somnotechnoloog’. Kempenhaeghe telt hiermee zeven somnologen en vier somnotechnologen en behoort daarmee nationaal en internationaal tot de absolute top op het gebied van slaapgeneeskunde. Kempenhaeghe zet hiermee grote stappen in de ontwikkeling van slaapgeneeskunde als medisch aandachtsgebied. Dat is belangrijk want, zoals prof. dr. Dirk Pevernagie, medisch hoofd van het Centrum voor Slaapgeneeskunde, stelt: “Momenteel kampt 1 op de 10 Nederlanders met slaapproblemen en dat lijkt alleen maar toe te nemen. Slechte slaap wordt weliswaar gevoed door social media en toenemende noodzaak van continue bereikbaarheid, maar niet alles kan alleen maar aan deze invloeden worden opgehangen: er zijn tal van slaapstoornissen die een primair organische oorzaak hebben.”

Slaapgeneeskunde vraagt om een brede kijk op verschillende mechanismen, zowel medisch als psychosociaal, die de slaap nadelig beïnvloeden. Een multidisciplinaire en geïntegreerde aanpak is van belang om ernstigere problemen met de gezondheid en verminderde levenskwaliteit te voorkomen. De behaalde op Europees niveau erkende kwalificaties tonen aan dat het Centrum voor Slaapgeneeskunde van Kempenhaeghe het volledige domein van slaapgeneeskunde optimaal beheerst.”

Slaapdeskundigen Kempenhaeghe met titel somnoloog:
-      dr. Hennie Janssen, longarts
-      drs. Geert Peeters, GZ-psycholoog
-      dr. Sebastiaan Overeem, arts-onderzoeker
-      prof. dr. D. Pevernagie, longarts en medisch hoofd
-      Pieter Jan Simons, neuroloog
-      Nele Vandenbussche, eerste kinderarts die titel somnoloog behaald
-      dr. Ingrid Verbeek, slaaptherapeut 

KNF-laboranten Kempenhaeghe met titel somnotechnoloog*):
-      Bertram Hoondert
-      Erik Jansen
-      Joke Peeters
-      Margret Verspaandonk

*) Dit jaar werd de titel somnotechnoloog voor het eerst toegekend.

*)ESRS

De European Sleep Research Society (ESRS), de belangrijkste wetenschappelijke vereniging voor slaapgeneeskunde in Europa, formuleerde reeds eerder richtlijnen voor de accreditatie van slaapcentra. De certificering tot somnoloog en somnotechnoloog past in de Europese plannen om de slaapgeneeskunde verder te professionaliseren. Het examen is bedoeld voor ervaren slaapgeneeskundigen die hun sporen binnen het vakgebied hebben verdiend.

Epilepsiewoonzorg Kempenhaeghe scoort een 8!

Bewoners en hun ouders/vertegenwoordigers zijn meer dan tevreden over de geboden zorg en dienstverlening
Lees meer...

Bewoners en hun ouders/vertegenwoordigers zijn meer dan tevreden over de geboden zorg en dienstverlening van het Centrum voor Epilepsiewoonzorg van Kempenhaeghe. Dit blijkt wederom uit onderzoek naar kwaliteitservaringen dat Kempenhaeghe iedere drie jaar uitvoert. Bewoners geven ruim een negen voor de algehele tevredenheid en ouders/vertegenwoordigers geven een 8,2. Nieuw ten opzichte van voorheen, is dat medewerkers ook een stem hebben in het onderzoek. Zij geven een 7,9 voor de door hun teams geleverde zorg. Kempenhaeghe komt met de behaalde resultaten als beste naar voren, in vergelijking met zeven andere zorginstellingen. Hoofd behandeling dr. Francis Tan: “We zijn trots op het resultaat! Dit onderzoek geeft ons handvatten om de kwaliteit van zorg en dienstverlening in de toekomst verder te verbeteren.”

Afbeelding

Hoe nu verder?
Kempenhaeghe gaat aan de slag met de gemelde verbeterpunten. Deze worden vertaald in concrete verbeteracties. Dit gebeurt aan de hand van kwaliteitsverbeterkaarten die iedere afdeling ontvangt. Waar mogelijk wordt bij het opstarten van de verbeteracties weer de inbreng van bewoners en hun achterban gezocht. Initiatieven die naar aanleiding van het onderzoek in 2011 zijn opgestart zijn onder meer: nieuwe beweegvormen, nieuwsbrieven om ouders/vertegenwoordigers te informeren en uitbreiding van vrijwilligers binnen het netwerk van bewoners.

Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2.0 (2013)
Het onderzoek volgt uit het ‘Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2.0 (2013) van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Met dit kwaliteitskader meten zorginstellingen de kwaliteit van zorg aan de hand van drie ‘pijlers’; organisatieniveau, bewonersniveau en diens ervaringen en de relatie met de professional. Het kwaliteitskader moet een impuls geven aan de verbetering van kwaliteit van zorg. Hieraan ten grondslag liggen de eigen regie en kwaliteit van leven. Zorginstellingen worden door zorgkantoren beoordeeld op hun scores. Het onderzoek in Kempenhaeghe is uitgevoerd volgens de ‘Quality Qube methode’ uitgevoerd door bureau BTC van dr. Buntinx. 

Kijk hier voor uitgebreide informatie.

St. Anna Ziekenhuis en Kempenhaeghe starten AVG-poli in Geldrop

Lees meer...

Per 1 januari 2015 starten het St. Anna Ziekenhuis en expertisecentrum Kempenhaeghe een gezamenlijke AVG-poli in het ziekenhuis in Geldrop. AVG staat voor Arts Verstandelijk Gehandicapten. AVG-arts Francesca Snoeijen-Schouwenaars die verbonden is aan Kempenhaeghe, zal eens per twee weken op woensdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur spreekuur houden in het St. Anna Ziekenhuis. De beide organisaties willen op deze manier specialistische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking toegankelijker maken.

Door de huidige hervorming van de langdurige zorg, zullen mensen met een verstandelijke beperking vaker en langer zelfstandig, bij familie of in kleinschalige woonvoorzieningen wonen in plaats van in een instelling. Naar verwachting zullen zij hierdoor meer en vaker aanspraak maken op huisartsenzorg.

Laagdrempelige specialistische zorg

Franscesca Snoeijen-Schouwenaars geeft aan: “Met de AVG-poli willen we deze groep mensen en hun familie de mogelijkheid geven gebruik te maken van laagdrempelige specialistische zorg. De huisarts blijft uiteraard hoofdbehandelaar maar kan bij complexe zorgvragen een beroep op ons doen.” Edwin de Rijck, hoofd van de PAAZ-afdeling (Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis) in het St. Anna Ziekenhuis is blij met de intensivering van de samenwerking tussen Kempenhaeghe en het Anna: “Op deze wijze creëren we lokaal een duidelijk aanspreekpunt voor de coördinatie van zorg rond deze toch complexere doelgroep.”

Nederland telt ongeveer 110.000 mensen met een verstandelijke beperking. Zo’n 28% van deze groep woont momenteel in een instelling, 72% is aangewezen op huisartsenzorg. Een gemiddelde huisartsenpraktijk heeft zo’n 12 mensen met een verstandelijke beperking in zijn bestand. Diverse factoren kunnen de behandeling van deze groep mensen complexer maken. Soms is sprake van moeilijke communicatie, comorbiditeit (twee of meer stoornissen of aandoeningen tegelijk) of van handicapgerelateerde problematiek. Mensen met bijvoorbeeld ernstige meervoudige beperkingen, een specifiek syndroom of ernstige gedrags- of psychiatrische problematiek, zijn vaak al op een AVG aangewezen. In totaal zijn er in Nederland circa 40 AVG-poliklinieken. Gedragsproblematiek is de meest voorkomende reden om de AVG in te schakelen.

Doorverwijzen

Huisartsen kunnen verstandelijk gehandicapte patiënten via Zorgdomein doorverwijzen naar de AVG-poli in Geldrop voor bijvoorbeeld consultatie, medebehandeling, periodieke screening of voor ondersteuning van de familie. Ook kinderartsen kunnen kwetsbare patiënten, die de volwassen leeftijd bereiken, doorverwijzen naar de AVG-poli. 

Consultatie binnen het ziekenhuis

Wanneer een verstandelijk gehandicapte patiënt in het  St. Anna Ziekenhuis is opgenomen, kan een beroep gedaan worden op de AVG-arts voor advies over behandeling en begeleiding.

Kempenhaeghe draagt bij aan item over EVN en epilepsie

Lees meer...

Kempenhaeghe heeft bijgedragen aan een kort item voor het RTL4 programma 'Mijn Leven, Mijn Gezondheid', over de Epilepsie Vereniging Nederland en epilepsie.
Kijk voor meer informatie op http://bit.ly/1A9tO0x

Wilt u meedenken over een epilepsieregister?

Lees meer...

Wilt u meedenken over de inhoud van een nog op te zetten register voor epilepsiepatiënten? Wij nodigen u van harte uit om mee te praten: u kunt zich aanmelden voor één van de groepsgesprekken die in maart plaatsvinden in Houten.

Wat is een epilepsieregister?
In het epilepsieregister kunnen (familieleden van) mensen met epilepsie op een eenvoudige manier gegevens invoeren via een tablet of pc. U kunt uw ervaringen kwijt over aanvallen (hoe vaak ze plaatsvinden en wanneer) en eventuele bijwerkingen van medicijnen. U kunt ook aangeven hoe u zich voelt (kwaliteit van leven). Patiënten kunnen via het register ook algemene informatie over epilepsie opzoeken, toegang krijgen tot de diagnose en gegevens van de behandeling. U beheert uw eigen gegevens en u kunt aangeven welke zorgverlener toegang heeft tot welke persoonlijke en/of medische gegevens.

Voor wie?
- Ouders van een kind met epilepsie (0-15 jaar)
- Adolescenten met epilepsie (15-20 jaar)
- Volwassenen met epilepsie (>20 jaar)
- Familieleden van mensen met epilepsie

Wanneer en waar?
Alle bijeenkomsten vinden plaats op het kantoor van het Epilepsiefonds in Houten (reiskosten worden vergoed). De groepsgesprekken worden uitgevoerd door medewerkers van de Universiteit van Maastricht.
- 3 maart: een bijeenkomst voor volwassenen, een bijeenkomst voor familieleden van mensen met epilepsie.
- 5 maart: een bijeenkomst voor ouders van kinderen met epilepsie, een bijeenkomst voor adolescenten.

Meer informatie en aanmelden
U kunt zich aanmelden voor één van de focusgroepen via de
website van de Universiteit van Maastricht.  U kunt ook kijken op de website van het Epilepsiefonds http://bit.ly/1El51pM

Wie voeren dit project uit?
Dit project is een initiatief van het Maastricht Universitair Medisch Centrum + (MUMC+) en  Kempenhaeghe in overleg met de Epilepsie Vereniging Nederland, het Epilepsiefonds en enkele andere partners.

Nieuwe website Epilepsiefonds

Lees meer...

Het Epilepsiefonds heeft op 9 februari tijdens de Wereld Epilepsiedag hun nieuwe website www.epilepsie.nl gelanceerd. Op deze website is veel informatie te vinden over epilepsie en activiteiten van het Epilepsiefonds. Daarnaast staan verhalen van mensen centraal op de website. Mensen met epilepsie, of personen uit hun directe omgeving, vertellen over hun ervaring met de aandoening in het dagelijks leven. Via deze verhalen wordt de bezoeker van de website naar inhoudelijke informatie over epilepsie geleid.

Werkbezoek TUe-studenten aan Kempenhaeghe

Lees meer...

  

Ruim 20 studenten brachten onder leiding van dr. ir. Pierre Cluitmans van de Technische Universiteit Eindhoven een bezoek aan Kempenhaeghe in het kader van een werkbezoek voor de vakken ‘Neurophysiology and Clinical Science’ en ‘Neuromonitoring’. Diverse onderzoekers van Kempenhaeghe gaven presentaties over het gebruik van technische toepassingen voor de diagnostiek en behandeling van onze patiënten (zoals bijvoorbeeld monitoring van patiënten). Een klein groepje studenten bezocht ook onze EEG-afdeling.

Samenwerking Kempenhaeghe en Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)
Met de TU/e heeft Kempenhaeghe begin 2011 een structurele samenwerkingsovereenkomst gesloten op het gebied van innovatie en wetenschappelijk onderzoek. De samenwerking biedt vele kansen die voor patiënten met epilepsie, slaapstoornissen of neurocognitieve problemen van grote betekenis zullen zijn. Medische technologie wordt steeds belangrijker in deze vakgebieden. Behalve op onderzoek, richt de samenwerking zich ook op onderwijs. Zo zijn er gezamenlijke promotietrajecten en komen er technologietrainingen voor de medische staf en projecten voor studenten.  

Naast de grote vlucht in strategische samenwerking binnen gemeenschappelijke projecten zijn er verschillende kruisbenoemingen van professionals. Prof. dr. Johan Arends, neuroloog Kempenhaeghe en prof. dr. Bert Aldenkamp, gedragswetenschapper, geven beiden invulling aan hoogleraarschappen aan de TU/e. De sector Onderzoek & Ontwikkeling van Kempenhaeghe heeft bovendien een bijzondere taak in het verder uitrollen van de structurele samenwerking met de TU/e. Daarbij zijn ook het samen met het Maastricht UMC+ opgerichte Academisch Centrum voor Epileptologie en het Universitair Ziekenhuis in Gent nadrukkelijk betrokken. Dr. ir. P.J.M. Cluitmans, universitair hoofddocent van de faculteit EE van de TU/e is als deeltijd senior-onderzoeker in Kempenhaeghe benoemd.

 

Provinieuws: eerste bewoners verhuizen en nieuwe buren nemen intrekt

Lees meer...

Nieuw Provinieuws: de eerste bewoners verhuizen en binnenkort nemen ook nieuwe buren hun intrek.

Lees hier het actuele Provinieuws

Kempenhaeghe benoemt drs. Nico Geurts als bestuurder

Lees meer...

De raad van toezicht van Stichting Kempenhaeghe heeft drs. Nico Geurts benoemd tot lid van de raad van bestuur. De huidige voorzitter van de raad van bestuur ir. Ike Bomer, gaat 1 december a.s. met pensioen. Nico Geurts treedt komend najaar in dienst en zal successievelijk de inhoudelijke portefeuilles van Ike Bomer overnemen. Dr. Marlène Chatrou, die sinds maart 2012 als bestuurder is verbonden aan Kempenhaeghe, wordt per 1 december a.s. voorzitter van de raad van bestuur.

Nico Geurts werkt nu als bestuurder van de stichting JeugdGezondheidsZorg Zuid Holland West. Hij bekleedde hiervoor diverse directie- en bestuursfuncties in de (geestelijke, forensische en somatische) gezondheidszorg.