Nieuws
Lees voor

Coronabeleid Kempenhaeghe

Attentie: Kempenhaeghe volgt in de omgang met het coronavirus de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent dat onderstaande informatie onderhevig is aan veranderingen als gevolg van de actualiteit en de richtlijnen van RIVM.

Lees voor

29 juni 2021

Poliklinieken en opnameafdelingen Kempenhaeghe

Kempenhaeghe volgt de maatregelen die in Nederland in het kader van de corona-situatie gelden. Gelukkig kunnen we in navolging van het landelijke beleid de coronamaatregelen versoepelen. We zetten ons maximaal in om de zorg in onze centra veilig te verlenen. Een deel van onze dienstverlening vindt plaats via een video- of teleconsult.

Bij poliklinische afspraken, onderzoeken en opnames blijven we waar mogelijk 1.5 meter afstand hanteren. In situaties waarin dat nog nodig is, gebruiken we beschermingsmiddelen.

Centrum voor Epilepsiewoonzorg
Op de woonafdelingen van Kempenhaeghe verlenen we zorg volgens het coronabeleid van de VG-sector. Ook daar hebben we een aantal maatregelen kunnen loslaten, zie hiervoor www.kempenhaeghe-epilepsiewoonzorg.nl.

De Berkenschutse
De Berkenschutse - de aan Kempenhaeghe gelieerde school voor Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs – volgt het landelijke onderwijsbeleid in het kader van de coronacrisis, zie www.berkenschutse.nl.

Lees voor

Veelgestelde vragen over corona

In onderstaand overzicht vindt u antwoord op veel gestelde vragen over hoe Kempenhaeghe omgaat met corona.

Lees voor

1. Is Kempenhaeghe open?

Antwoord:

Kempenhaeghe is open voor consulten, onderzoek en opnames op locatie. Voor wie dat kan, blijven we voorlopig kiezen voor een video- of teleconsult. Veel patiënten blijken dit overigens prettig te vinden, ook met het oog op reistijd.

Lees voor

2. Waarmee moet ik rekening houden als ik naar Kempenhaeghe kom voor een afspraak of een opname?

Antwoord:

 • Bij het begroeten van patiënten blijven wij 1.5 meter afstand aanhouden. Ook blijven maatregelen zoals plexiglazen schermen en uitgestippelde looproutes van toepassing. We gebruiken mondkapjes en eventueel andere persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen in situaties waarin we 1.5 meter afstand niet kunnen waarborgen. Zo beschermen we uw veiligheid én die van onze medewerkers

 • In principe hoeft u geen mondkapje meer te dragen bij uw bezoek aan Kempenhaeghe. Echter er kunnen situaties zijn, waarin een medewerker van Kempenhaeghe u toch een mondkapje aanreikt.

 • Verder blijft het belangrijk dat u als patiënt of begeleider van een patiënt GEEN ziekteverschijnselen heeft die op een coronabesmetting (kunnen) wijzen.

Dus kom NIET naar Kempenhaeghe als:

1) U of één van uw huisgenoten last heeft van verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (vanaf 38 graden), diarree, verminderd reuk- en/of smaakvermogen

2) U of uw begeleider recent een zogenoemd ‘rood of oranje’ gebied in het buitenland bezocht (bijvoorbeeld voor vakantie).

Neem contact met ons op als 1) of 2) voor u van toepassing is. Doe dat ook als u in een ‘rood of oranje’ gebied in het buitenland woont. Wij verzetten dan uw afspraak of verplaatsen uw opname. Als dat zinvol is, plannen we een video- of teleconsult. Bij een spoedopname vindt overleg plaats met de (dienstdoende) artsen.

Verder geldt bij uw bezoek aan Kempenhaeghe:

 • Kom voor controlebezoeken liefst alleen naar de polikliniek. Dit geldt niet voor:
  • De patiënt is jonger dan 18 jaar en/of heeft een beperking:
   1 begeleider is welkom.
  • De patiënt is jonger dan 18 jaar en krijgt een uitslag van een onderzoek:
   2 begeleiders zijn welkom.
  • De patiënt komt voor een eerste consult of uitslaggesprek na onderzoek:
   1 begeleider is welkom.
 • Volg de aangegeven route vanaf uw aankomst op Kempenhaeghe.
 • Kom niet te vroeg binnen, maar pas vlak voor het afspraaktijdstip.
 • Wij ontvangen u met een glimlach, maar schudden geen handen.
 • Was en/of desinfecteer uw handen na binnenkomst.
 • Respecteer altijd 1.5 meter afstand tot andere mensen in wachtruimtes, loopruimtes en behandelkamers.
 • Verlaat Kempenhaeghe direct na uw afspraak.

Houdt u bij uw opname in Kempenhaeghe rekening met het volgende:

 • Wij ontvangen u met een glimlach, maar schudden geen handen.
 • Was en/of desinfecteer regelmatig uw handen.
 • Respecteer altijd 1.5 meter afstand tot andere mensen.
 • Respecteer de bezoekregeling, zie vraag 3.
 • Blijf bij voorkeur op de eigen kamer (dit geldt voor zowel de patiënt als voor de eventuele begeleider/bezoeker).
Lees voor

3. Mag ik op bezoek komen bij een opgenomen patiënt?

Antwoord:

Gelukkig kunnen opgenomen patiënten weer gemakkelijker en meer bezoek ontvangen.

Algemene bezoekregeling
1) In Heeze en Oosterhout bij opnames langer dan 24 uur: maximaal 2 ( het liefste vaste) bezoekers met eventueel maximaal 1 kind jonger dan 13 jaar. Het bezoek vindt plaats op de eigen slaapkamer.

Voor kinderen:

 • Maandag, woensdag, vrijdag van 18.00 - 20.00 uur.
 • Woensdag van 14.00 - 16.00 uur.
 • Zaterdag, zondag van 14.00 - 16.00 uur of van 18.00 - 20.00 uur.

Voor volwassenen:

 • Maandag, woensdag, vrijdag van 19.00 - 21.00 uur.
 • Zaterdag, zondag van 14.00 - 16.00 uur of van 19.00 - 21.00 uur.
2) In Heeze op de Epilepsie Monitoringsafdeling (= opnameafdeling 2, intracraniële registratie en pré-chirurgische aanvalsregistratie):
 • Dinsdag en donderdag van 18.00-20.00
 • Woensdag van 14.00 - 16.00
 • Zaterdag en zondag van 14.00 - 17.00 uur.

LET OP: Tijdens de opname bespreekt de verpleegkundige de bezoekregeling met de opgenomen patiënt en/of zijn haar begeleider. Hebt u een vraag over bezoek, bespreek dit dan met de verpleging.

- Bent u recent in een zogenoemd ‘rood of oranje’ gebied in het buitenland geweest? Neemt u dan eerst 10 dagen thuisquarantaine in acht voordat u uw kind of familielid begeleidt of bezoekt in Kempenhaeghe.

Lees voor

4. Zijn medewerkers van Kempenhaeghe gevaccineerd?

Antwoord:

Kempenhaeghe ziet vaccinatie als een middel in de aanpak van de coronacrisis. Ook zorgverleners van Kempenhaeghe zijn als een van de eerste groepen in Nederland in de gelegenheid gesteld voor vaccinatie. Wij geven echter geen nadere informatie de keus daarin van individuele medewerkers.

Lees voor

5. Heeft u vragen over epilepsie en corona?

Antwoord:

Het Epilepsiefonds heeft samen met enkele neurologen, waaronder prof. dr. Marian Majoie neuroloog in Kempenhaeghe, antwoorden geformuleerd op veel voorkomende vragen rondom epilepsie en het coronavirus. De actuele vragen en antwoorden zijn te vinden op de website van het Epilepsiefonds, https://www.epilepsie.nl/nieuws/detail/coronavirus-en-epilepsie/145

Lees voor

6. Heeft u vragen over slaapapneu en het coronavirus?

Antwoord:

Apneupatiënten die een masker gebruiken attenderen we op extra informatie inzake het gebruik van het masker: Lees meer

Lees voor

7. Heeft u vragen over narcolepsie en het coronavirus?

Antwoord:

De Nederlandse Vereniging voor Narcolepsie heeft patiënten-informatie opgesteld over narcolepsie en het coronavirus, zie Allesovernarcolepsie. Deze informatie is samengesteld door artsen en onderzoekers van het Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe, de afdeling neurologie van het Leids Universitair Medisch Centrum en Slaap-Waakcentrum SEIN.