Nieuws
Lees voor

Coronabeleid Kempenhaeghe

Attentie: Kempenhaeghe volgt inzake de omgang met het coronavirus de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent dat onderstaande informatie onderhevig is aan veranderingen als gevolg van de actualiteit en de richtlijnen van RIVM.

Lees voor

9 februari 2021

Poliklinieken en opnameafdelingen Kempenhaeghe

Kempenhaeghe volgt de maatregelen die in Nederland in het kader van de coronacrisis gelden. We zetten ons maximaal in om binnen de coronamaatregelen de zorg in ons Academisch Centrum voor Epileptologie, ons Centrum voor Slaapgeneeskunde en ons Centrum voor Neurologische Leer- en Ontwikkelingsstoornissen voort te zetten en u veilig te ontvangen. Een deel van onze dienstverlening vindt plaats via een video- of teleconsult.

Voordat we u persoonlijk op locatie begroeten, passen we een (telefonische) ‘corona-triage’ toe. Dit betekent dat we u eerst bellen om enkele vragen te stellen over uw gezondheid. Dit herhalen we op locatie. Bij poliklinische afspraken, onderzoeken en opnames hanteren we waar mogelijk anderhalve meter afstand. In situaties waarin dat nodig is, gebruiken we beschermingsmiddelen. U en uw eventuele begeleider dienen een mondkapje te dragen bij uw consult of bezoek aan Kempenhaeghe.
De gestarte vaccinatiestrategie in de zorg verandert voorlopig niets in de richtlijnen voor gebruik van beschermingsmiddelen. Die blijven nog lange tijd noodzakelijk.

Centrum voor Epilepsiewoonzorg
Op de woonafdelingen van Kempenhaeghe verlenen we zorg volgens het coronabeleid van de VG-sector. Hoewel dit beleid grote impact blijft hebben op het leven van onze cliënten, zetten we ons in om de dagen van onze cliënten zo aangenaam mogelijk te maken. Op www.kempenhaeghe-epilepsiewoonzorg.nl vindt u meer informatie.

De Berkenschutse
De Berkenschutse - de aan Kempenhaeghe gelieerde school voor Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs – volgt het landelijke onderwijsbeleid in het kader van de coronacrisis. Op www.berkenschutse.nl vindt u meer informatie.

Landelijke informatie RIVM
Heeft u vragen over corona? Kijk dan op https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden of bel 800-1351.

Speciaal corona-infopunt Kempenhaeghe

Heeft u vragen over het coronabeleid van Kempenhaeghe? Dan kunt u zich richten tot ons corona-infopunt. Dat kan dagelijks via mail corona-info@kempenhaeghe.nl.

Hebt u specifieke vragen over het coronavirus in verband met uw eigen ziektebeeld of dat van uw kind/familielid, dan kunt u zich wenden tot uw behandelaar. Het corona-infopunt is ook op onderstaande momenten telefonisch bereikbaar via 06-835 222 80:

Dinsdagen van 14.00 tot 15.00 uur
Vrijdagen van 14.00 tot 15.00 uur

Lees voor

Veelgestelde vragen over corona

In onderstaand overzicht vindt u antwoord op veel gestelde vragen over hoe Kempenhaeghe omgaat met corona.

Lees voor

1. Is Kempenhaeghe open?

Antwoord:

Kempenhaeghe is open voor consulten, onderzoek en opnames op locatie. Voor wie dat kan, blijven we voorlopig kiezen voor een video- of teleconsult. Veel patiënten blijken dit overigens prettig te vinden, ook met het oog op reistijd.

Lees voor

2. Waarmee moet ik rekening houden als ik naar Kempenhaeghe kom voor een afspraak of een opname?

Antwoord:

Het persoonlijk begroeten van patiënten gaat gepaard met aangepaste werkwijzen waaronder het houden van 1,5 meter afstand waar dat kan. In onze gebouwen zijn maatregelen genomen zoals plexiglas schermen en uitgestippelde looproutes. Ook gebruiken we naast mondkapjes, andere persoonlijke beschermingsmiddelen zoals bijvoorbeeld handschoenen of beschermingsjassen in situaties waarin dat nodig is. Dit doen we om de veiligheid van u, uw eventuele begeleider én die van onze medewerkers te beschermen.

Mondkapjes
ALLE patiënten en bezoekers vanaf 13 jaar dienen een niet-medisch mondkapje te dragen bij een consult of bezoek aan Kempenhaeghe. Wie onverhoopt om medische redenen geen mondkapje kan dragen, dient dit voorafgaand aan het consult of bezoek aan Kempenhaeghe te melden bij het secretariaat van de behandelend arts. Er wordt dan contact met u gezocht om dit nader te bespreken. Die nadere bespreking kan tot de conclusie leiden dat wij u niet ontvangen in onze gebouwen.

Verder is het zeer belangrijk dat u als patiënt of begeleider van een patiënt GEEN ziekteverschijnselen heeft die op een coronabesmetting (kunnen) wijzen.

Kom NIET naar Kempenhaeghe als:

1) U of één van uw huisgenoten een of meer klachten heeft zoals:

 • verkoudheid
 • niezen
 • hoesten
 • keelpijn
 • benauwdheid
 • koorts (vanaf 38 graden)
 • diarree
 • verminderd reuk- en/of smaakvermogen

2) U of uw begeleider recent in een zogenoemd ‘rood of oranje’ gebied in het buitenland bent geweest (bijvoorbeeld voor vakantie). U dient dan bij terugkomst in Nederland eerst 10 dagen thuisquarantaine te hanteren voordat u naar Kempenhaeghe mag komen.

Neemt contact met ons op als 1) of 2) voor u van toepassing is. Doe dat ook als u in een ‘rood of oranje’ gebied in het buitenland woont. Wij verzetten dan uw afspraak of verplaatsen uw opname. Als dat zinvol is, plannen we een video- of teleconsult. Bij een spoedopname vindt overleg plaats met de (dienstdoende) artsen.

Houdt u bij uw bezoek aan Kempenhaeghe rekening met het volgende:

 • Draag een niet-medisch mondkapje bij het betreden van onze gebouwen.
 • Kom voor controlebezoeken alleen naar de polikliniek. Hierbij gelden drie uitzonderingen:
  • De patiënt is jonger dan 18 jaar en/of heeft een beperking:
   1 begeleider is welkom.
  • De patiënt is jonger dan 18 jaar en krijgt een uitslag van een onderzoek:
   2 begeleiders zijn welkom.
  • De patiënt komt voor een eerste consult of uitslaggesprek na onderzoek:
   1 begeleider is welkom.
 • Volg de aangegeven route vanaf uw aankomst op Kempenhaeghe.
 • Kom niet te vroeg naar binnen, maar pas vlak voor het afspraaktijdstip.
 • Wij stellen u bij aankomst enkele vragen over uw gezondheidssituatie.
 • Wij ontvangen u met een glimlach, maar wij schudden geen handen.
 • Was en/of desinfecteer uw handen na binnenkomst en raak uw gezicht en mobiele telefoon hierna niet meer aan.
 • Respecteer altijd 1,5 meter afstand tot andere mensen in wachtruimtes, loopruimtes en behandelkamers.
 • Eet- en drinkvoorzieningen zijn beperkt beschikbaar. Neem eventueel zelf iets mee.
 • Er zijn beperkte speelmogelijkheden voor kinderen. Neem zelf een speeltje of boekje mee.
 • Verlaat Kempenhaeghe direct na uw afspraak.

Houdt u bij uw opname in Kempenhaeghe rekening met het volgende:

 • Draag een niet-medisch mondkapje bij het betreden van onze gebouwen
 • Wij ontvangen u met een glimlach, maar wij schudden geen handen.
 • Desinfecteer of was regelmatig – en telkens als u een afdeling binnenkomt - uw handen
 • Respecteer altijd 1,5 meter afstand tot andere mensen.
 • Hoest of nies in de elleboog - gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze weg na gebruik
 • Respecteer de regel van geen bezoek. Alleen bij kinderen en bij mensen met een verstandelijke beperking staan we zo nodig bezoek toe van één ouder of begeleider. Ook bezoek dient een niet-medisch mondkapje te dragen.
 • Blijf op de eigen kamer (dit geldt voor zowel de patiënt als voor de eventuele begeleider/bezoeker).

Meer informatie is te vinden in de flyer 'Bezoek aan de poliklinieken in Kempenhaeghe'.
Lees ook onze informatie over 'Bezoek aan opgenomen patienten in Kempenhaeghe' en 'Coronaveilig bezoek aan opgenomen kinderen in Kempenhaeghe'.

Lees voor

3. Mag ik op bezoek komen bij een opgenomen patient?

Antwoord:

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, is het belangrijk dat er zo min mogelijk mensen tegelijk in één ruimte zijn. In Kempenhaeghe gelden onderstaande regels van bezoek voor opgenomen patiënten. Bezoekers dienen een niet-medisch mondkapje te dragen.

Bent u recent in een zogenoemd ‘rood of oranje’ gebied in het buitenland geweest? Neemt u dan eerst 10 dagen thuisquarantaine in acht voordat u uw kind of familielid begeleidt of bezoekt in Kempenhaeghe. Verder gelden de voorzorgsmaatregelen als bij vraag 2 genoemd en gaan we ervan uit dat u de geldende avondklok respecteert.

Bezoekregeling
1) In Heeze bij langdurige opnames (langer dan een week): maximaal 1 bezoeker met eventueel maximaal 1 kind jonger dan 13 jaar

 • Bij kinderen: op woensdag- of vrijdagavond van 18.00 tot 20.00 uur en op zaterdag en zondag van 14.00- 16.00 of van 18.00-20.00 uur.
 • Bij volwassenen: op woensdag- en vrijdagavond van 18.00-20.00 uur en op zaterdag en zondag van 14.00-16.00 of van 18.00-20.00 uur.

2) In Heeze op de Epilepsie Monitoringsafdeling (opnameafdeling 2, intracraniële registratie en pre-chirurgische aanvalsregistratie): maximaal 1 bezoeker met eventueel maximaal 1 kind jonger dan 13 jaar

 • Woensdag van 14.00 – 16.00 uur of van 18.00 – 20.00 uur
 • Zaterdag en zondag van 14.00 – 17.00 uur.

3) In Oosterhout is een eenmalig bezoek toegestaan bij een opname voor meerdere dagen:

 • Eén bezoeker van 18.00-20.00 uur.

LET OP: Tijdens de opname bespreekt de verpleegkundige de details van de bezoekregeling met de opgenomen patiënt en/of zijn haar begeleider. Hebt u een vraag over bezoek, bespreek dit dan met de verpleging.

Lees ook onze flyer 'Bezoek aan opgenomen patienten in Kempenhaeghe' en informatie over 'Coronaveilig bezoek aan opgenomen kinderen in Kempenhaeghe

Lees voor

4. Zijn medewerkers van Kempenhaeghe gevaccineerd?

Antwoord:

Kempenhaeghe ziet vaccinatie als een belangrijke weg naar het beëindigen van de coronacrisis. Zorgverleners van Kempenhaeghe vallen onder de eerste groepen in Nederland die worden gevaccineerd. Wij hopen dan ook binnen afzienbare tijd aan de beurt te zijn. Vanuit de overheid is er echter nog geen indicatie bekend van de termijn waarop dit gebeurt. Overigens is vaccinatie altijd een vrije keus, ook voor zorgverleners. Wij geven geen informatie over vaccinatie of de keus daarin van individuele medewerkers.

In dit kader is het ook goed om te weten dat beleid en richtlijnen inzake persoonlijke beschermingsmiddelen, hygiëne en afstand houden voorlopig blijven gelden. Vaccinatie van individuen heeft daarop geen invloed. Uiteindelijk bepaalt de vaccinatiegraad die in Nederland bereikt gaat worden wat het effect van de vaccins gaat zijn op de ‘besmettelijkheid’ en wanneer we voorzorgsmaatregelen veilig kunnen ‘los laten’. Kempenhaeghe volgt hierin het beleid van de overheid.

Lees voor

5. Ik heb contact gehad met een medewerker die luchtwegklachten leek te hebben. Moet ik me zorgen maken?

Antwoord:

Voor medewerkers geldt dat als zij bij klachten die kunnen wijzen op een coronabesmetting, niet naar het werk mogen komen. Zo houden we potentieel zieke medewerkers weg van patiënten. Medewerkers die in afwachting zijn van een coronatest of –uitslag blijven thuis.

Lees voor

6. Heeft u vragen over epilepsie en corona?

Antwoord:

Het Epilepsiefonds heeft samen met enkele neurologen, waaronder prof. dr. Marian Majoie neuroloog in Kempenhaeghe, antwoorden geformuleerd op veel voorkomende vragen rondom epilepsie en het coronavirus. De actuele vragen en antwoorden zijn te vinden op de website van het Epilepsiefonds, https://www.epilepsie.nl/nieuws/detail/coronavirus-en-epilepsie/145

Lees voor

7. Heeft u vragen over slaapapneu en het coronavirus?

Antwoord:

Apneupatiënten die een masker gebruiken attenderen we op extra informatie inzake het gebruik van het masker: Lees meer

Lees voor

8. Heeft u vragen over narcolepsie en het coronavirus?

De Nederlandse Vereniging voor Narcolepsie heeft patiënten-informatie opgesteld over narcolepsie en het coronavirus, zie Allesovernarcolepsie. Deze informatie is samengesteld door artsen en onderzoekers van het Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe, de afdeling neurologie van het Leids Universitair Medisch Centrum en Slaap-Waakcentrum SEIN.