Nieuws
Lees voor

Kempenhaeghe volgt richtlijnen RIVM inzake coronavirus

Attentie: onderstaande informatie over corona is continu onderhevig aan verandering op basis van actualiteit en richtlijnen van RIVM.

Lees voor

Informatie update 13 mei 2020

Situatie poliklinieken en opnameafdelingen van Kempenhaeghe

Vanzelfsprekend hanteert Kempenhaeghe strikt de maatregelen die in Nederland in het kader van de coronacrisis gelden. Binnen de mogelijkheden van geldend coronabeleid zet Kempenhaeghe zich maximaal in om de zorg voor patiënten in onze centra voort te zetten. Het gaat hierbij om ons Academisch Centrum voor Epileptologie, ons Centrum voor Slaapgeneeskunde en ons Centrum voor Neurologische Leer- en Ontwikkelingsstoornissen.

In de periode van 19 maart tot en met 15 mei zijn alle afspraken met patiënten die niet mogelijk waren via een video- of teleconsult, komen te vervallen. Patiënten zijn hierover uiteraard persoonlijk bericht.

Vanaf 18 mei 2020 start Kempenhaeghe stapsgewijs poliklinische afspraken, onderzoeken en opnames in de kliniek weer op. Wij nemen zelf contact op met patiënten voor wie een consult, onderzoek of opname opnieuw ingepland zal worden. Patiënten hoeven hiervoor niet het initiatief te nemen.

Voor onderzoeken en opnames in verband met acute zorg, zijn en blijven onze (poli)klinieken in Heeze open.

Situatie Centrum voor Epilepsiewoonzorg
Op de woonafdelingen van Kempenhaeghe wordt de zorg voor onze cliënten verleend volgens het geldende ‘corona-beleid’ van Kempenhaeghe. Behalve inachtneming van strikte hygiëne-instructies, betekent dit onder meer dat onze cliënten zo veel mogelijk verblijven op hun eigen kamer. Voor dagbestedings- en vrijetijdsactiviteiten bezoeken zij geen locaties meer buiten hun eigen woonafdeling. Activiteitenbegeleiders verzorgen waar mogelijk (individuele) activiteiten op de woonafdelingen.

Voor het bezoeken van onze cliënten hanteren we een zeer terughoudend beleid. De beleidslijn ‘Geen bezoek’ is per 6 mei 2020 iets versoepeld op basis van de richtlijn van VGN van 30 april jl. Dit betekent dat familie of naasten een cliënt maximaal 1 x per week kunnen bezoeken met maximaal twee mensen uit één huishouden. Rondom dit bezoek gelden strikte regels die persoonlijk zijn gecommuniceerd met familie en naasten. De bezoeken vinden buiten de woning plaats of bij slecht weer in de Schouwburgzaal in ‘t Scureken in Heeze of De Zaligheid in locatie De Broeders in Kloostervelden (Sterksel). De afspraken en planning voor bezoek lopen via de woonbegeleiding. Het is voor ouders of andere naasten van onze cliënten NIET mogelijk om hun uw kind of familielid op te halen voor thuisbezoek.

Cliënten van onze woonafdelingen bij wie sprake is van besmetting met het coronavirus worden opgenomen in de corona-cohortafdeling in onze kliniek in Heeze. Daar worden zij in isolatie en met gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen verpleegd door medewerkers van onze kliniek. Tot op dit moment zijn enkele cliënten hier opgenomen (geweest). We houden de naasten van cliënten nauwgezet op de hoogte over de gezondheid hun familielid. En we zetten ons maximaal in om verdere uitbraak van het coronavirus in Kempenhaeghe zo beperkt als mogelijk te houden.

Op www.kempenhaeghe-epilepsiewoonzorg.nl vindt u meer informatie.

Situatie De Berkenschutse
De Berkenschutse - de aan Kempenhaeghe gelieerde school voor Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs – volgt het landelijke onderwijsbeleid in het kader van de coronacrisis. Sinds 16 maart verzorgen docenten ‘onderwijs op afstand’. De aanpak hiervan verschilt per schoolafdeling. Leerlingen en hun ouders zijn en worden via hun docenten hierover geïnformeerd. Bijzondere aandacht gaat uit naar leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs en naar leerlingen die deelnemen aan het eindexamen.

Conform het landelijke beleid is de basisschool van De Berkenschutse per 11 mei 2020 weer open. Voor het speciaal onderwijs geldt dat alle leerlingen tot en met 12 jaar weer naar school gaan. Om de lessen voor leerkrachten én leerlingen veilig te laten verlopen, zijn diverse voorzorgsmaatregelen getroffen. Leerlingen van het Voortgezet Speciaal Onderwijs van De Berkenschutse blijven nog tot minstens 1 juni 2020 digitaal les krijgen. 

Landelijke informatie RIVM
Heeft u vragen over corona? Kijk dan op de website van het RIVM voor de meest actuele informatie: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden. U kunt ook bellen naar het landelijke informatienummer: 0800-1351. Verder is het belangrijk maximaal alert te zijn en te blijven op alle in Nederland geldende voorzorgsmaatregelen.  

Speciaal corona-infopunt
Heeft u vragen over het coronabeleid van Kempenhaeghe? Dan kunt u zich richten tot ons corona-infopunt. Dat kan dagelijks via mail corona-info@kempenhaeghe.nl.

Heeft u specifieke vragen over het coronavirus in verband met uw eigen ziektebeeld of dat van uw kind/familielid, dan kunt u zich wenden tot uw behandelaar. Het corona-infopunt is ook op onderstaande momenten telefonisch bereikbaar via 06-835 222 80:

Dinsdagen van 14.00 tot 15.00 uur
Vrijdagen van 14.00 tot 15.00 uur

Lees voor

Veelgestelde vragen over corona

In onderstaand overzicht vindt u antwoord op veelgestelde vragen over hoe Kempenhaeghe omgaat met corona.

Lees voor

1. Is Kempenhaeghe open?

Antwoord:

Per 18 mei 2020 opent Kempenhaeghe weer stapsgewijs haar (poli)klinieken voor consulten, onderzoek en opnames. Dit betekent niet dat alle patiënten vanaf dat moment weer naar Kempenhaeghe kunnen komen. Voor wie dat kan, blijven we kiezen voor  inzet van een video- of  teleconsult.

Onze artsen hebben alle patiënten beoordeeld van wie een consult, onderzoek of opname door de coronacrisis is uitgesteld. Dit heeft geleid tot een overzicht op basis waarvan we patiënten gaan oproepen. Wij nemen dus contact op met de desbetreffende patiënten. U hoeft hiervoor niet zelf het initiatief te nemen.

Verslechtert uw situatie in afwachting van uw oproep, dan kunt u altijd telefonisch contact met ons opnemen. Een arts zal dan uw situatie beoordelen. 

Voor onderzoeken en opnames in verband met zeer urgente zorg, zijn en blijven onze (poli)klinieken in Heeze open.

Lees voor

2. Ik heb binnenkort een afspraak. Kan deze doorgaan?

Antwoord:

Waar dat kan vinden afspraken doorgang in de vorm van een video- of teleconsult.

Mogelijk heeft u na19 maart 2020 bericht gehad over het verplaatsen of annuleren van uw afspraak voor een consult, onderzoek of opname. Vanaf 18 mei 2020 herstarten we stapsgewijs onze zorg in de poliklinieken en onderzoeks- en opnameafdelingen.

Onze artsen hebben vastgesteld  in welke volgorde we patiënten oproepen. Zodra u aan de beurt bent, nemen wij contact met u op. U hoeft hiervoor niet zelf het initiatief te nemen.

Verslechtert uw situatie in afwachting van uw oproep, dan kunt u altijd telefonisch contact met ons opnemen. Een arts zal dan uw situatie beoordelen. 

Voor onderzoeken en opnames in verband met zeer urgente zorg, zijn en blijven onze (poli)klinieken in Heeze open.

Heeft u een oproep ontvangen? Houdt u dan rekening met de geldende voorzorgsmaatregelen. U vindt deze bij vraag 3 en 4.

Lees voor

3. Waarmee moet ik rekening houden als ik naar Kempenhaeghe kom voor een afspraak?

Antwoord:

Het weer persoonlijk begroeten van patiënten gaat gepaard met aangepaste werkwijzen om de veiligheid van u, uw eventuele begeleider én die van onze medewerkers te beschermen.

In onze gebouwen zijn maatregelen genomen zoals plexiglazen schermen en uitgestippelde looproutes. Ook gebruiken we persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondkapjes, beschermbrillen en/of handschoenen in situaties waarin dat nodig is.

Het is belangrijk dat u als patiënt of begeleider van een patiënt GEEN ziekteverschijnselen heeft die op een coronabesmetting (kunnen) wijzen. Kom dus NIET naar Kempenhaeghe als u of één van uw huisgenoten een of meer klachten heeft zoals:

 • verkoudheid
 • niezen
 • hoesten
 • keelpijn
 • benauwdheid
 • koorts (vanaf 38 graden)
 • diarree
 • verminderd reuk- en/of smaakvermogen

Neem in dat geval contact met ons op. Wij verzetten dan uw afspraak of plannen een video- of teleconsult. Als u toch naar Kempenhaeghe komt met genoemde klachten, kunnen we u helaas niet ontvangen.

Houdt u bij uw bezoek aan Kempenhaeghe bovendien rekening met het volgende:

 • Wij ontvangen u met een glimlach, maar wij schudden geen handen.
 • Kom bij voorkeur alleen of - als dat niet haalbaar is - met maximaal één begeleider (in het geval van een kind, één ouder).
 • Kom niet te vroeg naar binnen, maar pas vlak voor het afspraaktijdstip.
 • Volg de aangegeven route vanaf uw aankomst op Kempenhaeghe.
 • Was en/of desinfecteer uw handen direct na binnenkomst en raak uw gezicht en mobiele telefoon hierna niet meer aan.
 • Respecteer de 1,5 meter afstand tot andere mensen in wachtruimtes, loopruimtes en behandelkamers.
 • Eet- en drinkvoorzieningen zijn beperkt tijdens uw poliklinisch bezoek. Neem desgewenst zelf iets mee.
 • Er zijn beperkte speelmogelijkheden voor kinderen. Neem zelf een speeltje of boekje mee voor uw kind.
 • Verlaat Kempenhaeghe direct na uw afspraak en blijf niet op het terrein om bijvoorbeeld te wandelen, de kinderboerderij te bezoeken of te spelen.

Deze informatie staat ook in een apart info-blad.

Lees voor

4. Ik word binnenkort opgenomen in Kempenhaeghe. Waarmee moet ik rekening houden?

Antwoord:

Het weer persoonlijk begroeten van patiënten gaat gepaard met aangepaste werkwijzen om de veiligheid van u, uw eventuele begeleider én die van onze medewerkers te beschermen.

In onze gebouwen zijn maatregelen genomen zoals plexiglazen schermen en uitgestippelde looproutes. Ook gebruiken we persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondkapjes, beschermbrillen en/of handschoenen in situaties waarin dat nodig is.

Het is belangrijk u als patiënt of begeleider van een patiënt GEEN ziekteverschijnselen heeft die op een coronabesmetting (kunnen) wijzen. Kom dus NIET naar Kempenhaeghe als u of één van uw huisgenoten kort voor of op de dag van de opname, een of meer klachten heeft zoals:

 • verkoudheid
 • niezen
 • hoesten
 • keelpijn
 • benauwdheid
 • koorts (vanaf 38 graden)
 • diarree
 • verminderd reuk- en/of smaak-vermogen

Neem in dat geval contact met ons op. Wij verplaatsen dan uw opname. Als u met genoemde klachten naar Kempenhaeghe komt, kunnen wij u helaas niet ontvangen. 

Als bij een spoedopname een patiënt de  hierboven genoemde klachten heeft, dan vindt hierover overleg plaats met de (dienstdoende) artsen.

In geval van opnames geldt bovendien het volgende:

Kempenhaeghe hanteert tijdens de opname ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus de inmiddels bekende voorzorgsmaatregelen:  

 • Was regelmatig uw handen met stromend water en zeep
 • Hoest of nies in de elleboog - gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze weg na gebruik
 • Schud geen handen
 • Houd afstand tot anderen (circa 2 meter) \
 • Was bij binnenkomst op een afdeling telkens eerst uw handen
 • Houd aan de strikte regel van geen bezoek. Alleen bij kinderen en bij mensen met een verstandelijke beperking staan we zo nodig bezoek toe van één ouder of begeleider.
 • Blijf op de eigen kamer (dit geldt voor zowel de patiënt als voor de eventuele begeleider/bezoeker)

 

Lees voor

5. Wordt er binnen Kempenhaeghe getest op corona?

Antwoord:

Kempenhaeghe voert zelf geen testen uit op coronabesmetting. Als is er sprake is van een vermoeden op een besmetting starten de procedures zoals RIVM en GGD hiervoor voorschrijven.

Lees voor

6. Ik heb contact gehad met een medewerker die luchtwegklachten leek te hebben. Moet ik me zorgen maken?

Antwoord:

Voor medewerkers geldt dat als zij klachten hebben die mogelijk kunnen wijzen op een coronabesmetting, zij niet naar het werk mogen komen. Zo houden we potentieel zieke medewerkers zo veel als mogelijk weg van patiënten.

Voor zorgpersoneel is sinds begin april 2020 in Nederland meer testcapaciteit ter beschikking gekomen. Voor het inzetten en afnemen van testen gelden criteria van RIVM en GGD.

Lees voor

7. Mag ik op bezoek komen bij een opgenomen patient?

Antwoord:

Vanaf 18 mei 2020 vinden behalve spoedopnames weer stapsgewijs reguliere opnames plaats in Kempenhaeghe.

Om verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te beperken, is het belangrijk dat er zo min mogelijk mensen tegelijk in één ruimte zijn. In Kempenhaeghe geldt  de strikte regel van geen bezoek voor opgenomen patiënten. Alleen bij kinderen en bij mensen met een verstandelijke beperking staan we zo nodig bezoek toe van één ouder of begeleider Verder gelden de voorzorgsmaatregelen als bij vraag 3 en 4 genoemd.

Lees voor

8. Ik heb geen gezondheidsklachten maar ik ben wel in contact geweest met een persoon die besmet is met het coronavirus.

Mag ik dan naar Kempenhaeghe komen?

Antwoord:

Nee, u mag dan NIET naar Kempenhaeghe komen.

Lees voor

9. Wat kan ik zelf doen om besmetting te voorkomen?

Antwoord:

U kunt zelf bijdragen aan het vermijden van een besmetting door ALLE voorzorgsmaatregelen die het RIVM aanreikt strikt op te volgen. Kijk hiervoor op de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden. U kunt ook bellen naar het landelijke informatienummer: 0800-1351.

Lees voor

10. Heeft u vragen over epilepsie en corona?

Antwoord:

Het Epilepsiefonds heeft samen met enkele neurologen, waaronder prof. dr. Marian Majoie neuroloog in Kempenhaeghe, antwoorden geformuleerd op veel voorkomende vragen rondom epilepsie en het coronavirus.

De actuele vragen en antwoorden zijn te vinden op de website van het Epilepsiefonds.

https://www.epilepsie.nl/nieuws/detail/coronavirus-en-epilepsie/145

 

Lees voor

11. Heeft u vragen over slaapapneu en het coronavirus?

Antwoord:

Apneupatiënten die een masker gebruiken attenderen we op extra informatie inzake het gebruik van het masker: Lees meer

 

Lees voor

12. Heeft u vragen over narcolepsie en het coronavirus?

Antwoord:

De Nederlandse Vereniging voor Narcolepsie heeft patiënten-informatie opgesteld over narcolepsie en het coronavirus. Zie voor actuele informatie Allesovernarcolepsie. Deze informatie is samengesteld door artsen en onderzoekers van het Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe, de afdeling neurologie van het Leids Universitair Medisch Centrum en Slaap-Waakcentrum SEIN.