Nieuws
Lees voor

Coronabeleid Kempenhaeghe

Attentie: Kempenhaeghe volgt inzake de omgang met het coronavirus de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent dat onderstaande informatie onderhevig is aan veranderingen als gevolg van de actualiteit en de richtlijnen van RIVM.

Lees voor

Juni - september 2020

Poliklinieken en opnameafdelingen Kempenhaeghe

Vanzelfsprekend hanteert Kempenhaeghe strikt de maatregelen die in Nederland in het kader van de coronacrisis gelden. Binnen de mogelijkheden van geldend coronabeleid zetten we ons maximaal in om de zorg voor patiënten in onze centra voort te zetten. Het gaat hierbij om ons Academisch Centrum voor Epileptologie, ons Centrum voor Slaapgeneeskunde en ons Centrum voor Neurologische Leer- en Ontwikkelingsstoornissen.

Sinds half mei 2020 vinden er weer poliklinische afspraken, onderzoeken en opnames plaats in de locaties van Kempenhaeghe. Inmiddels benutten we weer zo goed als al onze capaciteit en is de zorg die in de periode maart-mei moest worden uitgesteld weer ingepland of al geboden. Een deel van onze dienstverlening blijft vooralsnog plaatsvinden via een video- of teleconsult.

Centrum voor Epilepsiewoonzorg
Op de woonafdelingen van Kempenhaeghe wordt de zorg voor onze cliënten verleend volgens het geldende ‘corona-beleid’ van Kempenhaeghe. Hoewel de beperkende maatregelen nog steeds veel impact hebben op het leven van onze cliënten, zien we de doorgevoerde versoepeling in bijvoorbeeld de bezoek- en verlofregeling als belangrijke lichtpuntjes. Op www.kempenhaeghe-epilepsiewoonzorg.nl vindt u hierover meer informatie.

De Berkenschutse
De Berkenschutse - de aan Kempenhaeghe gelieerde school voor Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs – volgt het landelijke onderwijsbeleid in het kader van de coronacrisis. Dit betekent dat sinds begin juni alle leerlingen weer les krijgen op school. Vanzelfsprekend gebeurt dit met inachtneming van de algemeen geldende hygiëne- en afstandsregels. 

Landelijke informatie RIVM
Heeft u vragen over corona? Kijk dan op https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden of bel 800-1351.

Speciaal corona-infopunt
Heeft u vragen over het coronabeleid van Kempenhaeghe? Dan kunt u zich richten tot ons corona-infopunt. Dat kan dagelijks via mail corona-info@kempenhaeghe.nl.

Heeft u specifieke vragen over het coronavirus in verband met uw eigen ziektebeeld of dat van uw kind/familielid, dan kunt u zich wenden tot uw behandelaar. Het corona-infopunt is ook op onderstaande momenten telefonisch bereikbaar via 06-835 222 80:

Dinsdagen van 14.00 tot 15.00 uur
Vrijdagen van 14.00 tot 15.00 uur

Lees voor

Veelgestelde vragen over corona

In onderstaand overzicht vindt u antwoord op veel gestelde vragen over hoe Kempenhaeghe omgaat met corona.

Lees voor

1. Is Kempenhaeghe open?

Antwoord:

Sinds half mei 2020 is Kempenhaeghe weer open voor consulten, onderzoek en opnames op locatie. Maar voor wie dat kan, blijven we voorlopig nog kiezen voor inzet van een video- of  teleconsult. Veel patiënten blijken dit overigens prettig te vinden, ook met het oog op reistijd.

Zorg die in de periode maart-mei moest worden uitgesteld is inmiddels weer opnieuw ingepland dan wel al geleverd. Patiënten zijn hiervoor door ons opgeroepen.

Lees voor

2. Ik heb binnenkort een afspraak. Kan deze doorgaan?

Antwoord:

Voor wie dan kan, is een video- of teleconsult ingepland. Ook afspraken voor een consult, onderzoek of opname op locatie vinden sinds half mei weer plaats.   

Heeft u een oproep ontvangen? Houdt u dan rekening met de geldende voorzorgsmaatregelen. U vindt deze bij vraag 3 en 4.

Lees voor

3. Waarmee moet ik rekening houden als ik naar Kempenhaeghe kom voor een afspraak?

Antwoord:

Het weer persoonlijk begroeten van patiënten gaat gepaard met aangepaste werkwijzen om de veiligheid van u, uw eventuele begeleider én die van onze medewerkers te beschermen.

In onze gebouwen zijn maatregelen genomen zoals plexiglazen schermen en uitgestippelde looproutes. Ook gebruiken we persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondkapjes, beschermbrillen en/of handschoenen in situaties waarin dat nodig is.

Het is belangrijk dat u als patiënt of begeleider van een patiënt GEEN ziekteverschijnselen heeft die op een coronabesmetting (kunnen) wijzen. Kom dus NIET naar Kempenhaeghe als u of één van uw huisgenoten een of meer klachten heeft zoals:

 • verkoudheid
 • niezen
 • hoesten
 • keelpijn
 • benauwdheid
 • koorts (vanaf 38 graden)
 • diarree
 • verminderd reuk- en/of smaakvermogen

Neem in dat geval contact met ons op. Wij verzetten dan uw afspraak of plannen een video- of teleconsult. Als u toch naar Kempenhaeghe komt met genoemde klachten, kunnen we u helaas niet ontvangen.

Houdt u bij uw bezoek aan Kempenhaeghe bovendien rekening met het volgende:

 • Meldt u zich altijd bij de receptie van Kempenhaeghe, ook als u in een ander gebouw op het terrein moet zijn. Wij stellen u op het moment van aankomst enkele vragen over uw gezondheidssituatie.
 • Wij ontvangen u met een glimlach, maar wij schudden geen handen.
 • Kom bij voorkeur alleen of - als dat niet haalbaar is - met maximaal één begeleider (in het geval van een kind, één ouder).
 • Kom niet te vroeg naar binnen, maar pas vlak voor het afspraaktijdstip.
 • Volg de aangegeven route vanaf uw aankomst op Kempenhaeghe.
 • Was en/of desinfecteer uw handen direct na binnenkomst en raak uw gezicht en mobiele telefoon hierna niet meer aan.
 • Respecteer de 1,5 meter afstand tot andere mensen in wachtruimtes, loopruimtes en behandelkamers.
 • Eet- en drinkvoorzieningen zijn beperkt tijdens uw poliklinisch bezoek. Neem desgewenst zelf iets mee.
 • Er zijn beperkte speelmogelijkheden voor kinderen. Neem zelf een speeltje of boekje mee voor uw kind.
 • Verlaat Kempenhaeghe direct na uw afspraak en blijf niet op het terrein om bijvoorbeeld te wandelen, de kinderboerderij te bezoeken of te spelen.

Lees hierover ook het informatieblad over bezoek aan Kempenhaeghe.

Lees voor

4. Ik word binnenkort opgenomen in Kempenhaeghe. Waarmee moet ik rekening houden?

Antwoord:

Het weer persoonlijk begroeten van patiënten gaat gepaard met aangepaste werkwijzen om de veiligheid van u, uw eventuele begeleider én die van onze medewerkers te beschermen.

In onze gebouwen zijn maatregelen genomen zoals plexiglazen schermen en uitgestippelde looproutes. Ook gebruiken we persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondkapjes, beschermbrillen en/of handschoenen in situaties waarin dat nodig is.

Het is belangrijk u als patiënt of begeleider van een patiënt GEEN ziekteverschijnselen heeft die op een coronabesmetting (kunnen) wijzen. Kom dus NIET naar Kempenhaeghe als u of één van uw huisgenoten kort voor of op de dag van de opname, een of meer klachten heeft zoals:

 • verkoudheid
 • niezen
 • hoesten
 • keelpijn
 • benauwdheid
 • koorts (vanaf 38 graden)
 • diarree
 • verminderd reuk- en/of smaak-vermogen

Neem in dat geval contact met ons op. Wij verplaatsen dan uw opname. Als u met genoemde klachten naar Kempenhaeghe komt, kunnen wij u helaas niet ontvangen. 

Als bij een spoedopname een patiënt de  hierboven genoemde klachten heeft, dan vindt hierover overleg plaats met de (dienstdoende) artsen.

In geval van opnames geldt bovendien het volgende:

Kempenhaeghe hanteert tijdens de opname ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus de inmiddels bekende voorzorgsmaatregelen:  

 • Was regelmatig uw handen met stromend water en zeep
 • Hoest of nies in de elleboog - gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze weg na gebruik
 • Schud geen handen
 • Houd afstand tot anderen (circa 2 meter)
 • Was bij binnenkomst op een afdeling telkens eerst uw handen
 • Respecteer de strikte regel van geen bezoek. Alleen bij kinderen en bij mensen met een verstandelijke beperking staan we zo nodig bezoek toe van één ouder of begeleider.
 • Blijf op de eigen kamer (dit geldt voor zowel de patiënt als voor de eventuele begeleider/bezoeker).
Lees voor

5. Wordt er binnen Kempenhaeghe getest op corona?

Antwoord:

Kempenhaeghe voert zelf geen testen uit op coronabesmetting. Als is er sprake is van een vermoeden op een besmetting starten de procedures zoals RIVM en GGD hiervoor hanteren.

Lees voor

6. Ik heb contact gehad met een medewerker die luchtwegklachten leek te hebben. Moet ik me zorgen maken?

Antwoord:

Voor medewerkers geldt dat als zij klachten hebben die mogelijk kunnen wijzen op een coronabesmetting, zij niet naar het werk mogen komen. Zo houden we potentieel zieke medewerkers zo veel als mogelijk weg van patiënten.

Sinds begin juni is er bovendien voor iedereen in Nederland meer testcapaciteit beschikbaar, waardoor er meer en sneller duidelijkheid zal zijn over de vraag of iemand wel of niet is besmet met het coronavirus.

Lees voor

7. Mag ik op bezoek komen bij een opgenomen patient?

Antwoord:

Om verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te beperken, is het belangrijk dat er zo min mogelijk mensen tegelijk in één ruimte zijn. In Kempenhaeghe geldt de regel van geen bezoek voor opgenomen patiënten. Alleen bij kinderen en bij mensen met een verstandelijke beperking staan we bezoek toe van één ouder of begeleider Verder gelden de voorzorgsmaatregelen als bij vraag 3 en 4 genoemd.

Lees voor

8. Heeft u vragen over epilepsie en corona?

Antwoord:

Het Epilepsiefonds heeft samen met enkele neurologen, waaronder prof. dr. Marian Majoie neuroloog in Kempenhaeghe, antwoorden geformuleerd op veel voorkomende vragen rondom epilepsie en het coronavirus. De actuele vragen en antwoorden zijn te vinden op de website van het Epilepsiefonds.

https://www.epilepsie.nl/nieuws/detail/coronavirus-en-epilepsie/145

Lees voor

9. Heeft u vragen over slaapapneu en het coronavirus?

Antwoord:

Apneupatiënten die een masker gebruiken attenderen we op extra informatie inzake het gebruik van het masker: Lees meer

Lees voor

10. Heeft u vragen over narcolepsie en het coronavirus?

Antwoord:

De Nederlandse Vereniging voor Narcolepsie heeft patiënten-informatie opgesteld over narcolepsie en het coronavirus. Zie voor actuele informatie Allesovernarcolepsie. Deze informatie is samengesteld door artsen en onderzoekers van het Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe, de afdeling neurologie van het Leids Universitair Medisch Centrum en Slaap-Waakcentrum SEIN.