Hoe verloopt een opname?
Lees voor

Voor de opname

In de oproep die u ontvangt staat vermeld wanneer, hoe laat en waar u (of uw kind of familielid) wordt verwacht.

Wat kunt u zelf doen aan voorbereiding? Meldt zelf tijdig bij uw verzekering dat de opname staat gepland. Breng uw werkgever of uitkerende instantie op de hoogte van de opname in het Centrum voor Slaapgeneeskunde. Uw medische gegevens ontvangt Kempenhaeghe via de verwijzend arts.

Als u naar Kempenhaeghe komt, neem dan de uitnodigingsbrief, een geldig identiteitsbewijs en verzekeringspasje mee. Ook moet u zorgen voor medicatie voor twee dagen (in de originele verpakking) die u op dat moment gebruikt en een actueel medicatieoverzicht (verkrijgbaar bij uw apotheek). Als dat van toepassing is, neemt u ook uw schriftelijke behandelrestrictie– of reanimatieverklaring met naam, handtekening en datum mee.

Neemt gemakkelijk zittende (nacht)kleding met een voorsluiting zoals een blouse of een vest mee. Dit in verband het aanbrengen van de sensoren voor onderzoek. Denkt u verder aan toiletartikelen en eventuele speciale hulpmiddelen (rolstoel, rollator, wandelstok etc.). Ook kunt een (puzzel)boek, tijdschrift, teken-spelmateriaal, knuffels, MP3 speler, iPad of laptop meenemen. U kunt in Kempenhaeghe gebruik maken van draadloos internet via Wifi.

Lees voor

Tijdens de opname

Een gastvrouw/afdelingsassistente of een laborant van de afdeling Klinische Neurofysiologie ontvangt u in het opnamecentrum en maakt u wegwijs. U heeft een eigen slaapkamer met eigen sanitaire voorzieningen. Als u verpleegkundige of medische begeleiding nodig heeft, bepreekt u dit voorafgaand aan de opname met uw behandelend arts.

Lees voor

Na de opname

Brengt u uw werkgever of uitkerende instantie weer op de hoogte wanneer u de opnameafdeling verlaat. Na de diagnose doet de specialist een voorstel voor behandeling.

In principe neemt de verwijzend arts de behandeling op zich. Bij uitzondering start Kempenhaeghe de behandeling en begeleiding op.