Lees voor

Academisch Netwerk Slaapgeneeskunde

In het Academisch Netwerk Slaapgeneeskunde brengen we onze kennis samen met die van Maastricht UMC+ en CIRO, expertisecentrum voor chronisch orgaanfalen, ten behoeve van patiënten met ademhalingsafhankelijke slaapstoornissen

Lees voor

Wisselwerking slaap en andere aandoeningen

Veel ziekten hebben invloed op de kwaliteit van de slaap. Over de wisselwerking tussen slaapstoornissen en andere aandoening heeft het Centrum voor Slaapgeneeskunde extra kennis in huis. In het bijzonder op het gebied van de ziekte van Parkinson en slaapproblematiek werken we al jarenlang samen met het Radboudumc, zowel in wetenschap als in de directe patiëntenzorg.

Lees voor

Kennisoverdracht aan huisartsen en psychologen

Om de grote stroom aan patiënten met chronische slapeloosheid het hoofd te kunnen bieden, neemt Kempenhaeghe momenteel het voortouw in de ontwikkeling en organisatie van een oplossing voor deze ernstige situatie. We werken hieraan in samenspraak verenigingen en verbanden van zorgverleners in de zogenoemde ‘eerste lijn’ zoals huisartsen en psychologen.

Lees voor

Samenwerking met patiëntenverenigingen

We hechten zeer aan onze banden met de Apneuvereniging en ook met andere verenigingen op het gebied van slaapstoornissen zoals de Vereniging voor Narcolepsie en de patiëntenvereniging voor Kleine Levin en de Stichting Restless Legs. Specialisten van Kempenhaeghe hebben bij meerdere verenigingen zitting in de medische adviesraad. We dragen ook graag bij aan (gezamenlijke) patiëntendagen en voorlichtingsbijeenkomsten.