Lees voor

Ontwikkelen van een nieuw expertisegebied

Dat er een link kan zijn tussen een neurologische ziekte of aandoening en leerprestaties en gedrag is nog relatief onbekend.

Met het doel het leerpotentieel van een kind maximaal te stimuleren en te benutten zet het Centrum voor Neurologische Leer- en ontwikkelingsstoornissen zich in voor wetenschappelijk onderzoek en innovatie op dit gebied.

KH 96
Lees voor

Brein en spieren: Wat is de samenhang?

Met inzicht dat bij bepaalde spierziekten ook de hersenen betrokken kunnen zijn, ligt een geheel nieuw onderzoeksveld open.

Kinderen met zo’n spierziekte hebben een grotere kans op zorgvragen op het vlak van leren en gedrag. Tijdige en optimale ondersteuning van hun leervaardigheden is daarom belangrijk. De vraag hóe cognitieve mogelijkheden van het brein van deze kinderen gestimuleerd kunnen worden – en de betekenis van beweging hierbij - is een belangrijk nieuw onderzoeksterrein voor Kempenhaeghe.

Lees voor

Vroegtijdig signaleren: Op zoek naar geschikte onderzoeksvorm

Een daarmee samenhangend onderzoeksgebied is de vraag hóe leer- en gedragsproblemen vroegtijdig te signaleren en te diagnosticeren. Er is namelijk een gebrek aan betrouwbare meetinstrumenten voor jonge kinderen.

Eerder onderzoek van een promovendus leerde dat cognitie slechts een deel van de problematiek verklaart. De vraag is of tijdsperceptie en motivatie vroege voorspellers kunnen zijn van leer- en gedragsproblematiek. Het Centrum voor Neurologische Leer- en ontwikkelingsstoornissen heeft een vragenlijst gericht op tijdsbegrip ontwikkeld: de Children’s Time Awareness Questionnaire. Deze blijkt een valide en betrouwbare aanvulling te zijn binnen het neuropsychologisch onderzoek van kinderen. Daarnaast richt het centrum zich op de mogelijkheden van eyetracking in de diagnostiek.