Lees voor

Bewoners profiteren direct van wetenschap

De wetenschappelijke activiteiten van het Centrum voor Epilepsiewoonzorg zijn in de afgelopen jaren in hoog tempo toegenomen en kwalitatief verbreed.

Resultaten van onderzoeksactiviteiten komen direct ten goede komen aan onze bewoners. Momenteel werken onderzoekers aan de volgende thema’s:

CEW 49
Lees voor

Genetisch onderzoek: Op zoek naar de oorzaak

In de behandeling van epilepsie in combinatie met een verstandelijke beperking neemt genetica een prominente rol in. Patiënten met een verstandelijke beperking kunnen zelf niet goed aangeven wat hen mankeert. Dat dwingt artsen tot een andere systematiek van onderzoek, diagnose, therapie en evaluatie.

Als zij weten welk syndroom de patiënt heeft, kunnen ze anticiperen op de verschijnselen die daarbij horen. Maar dat vereist wel dat je weet wat iemand mankeert. Van de meeste bewoners binnen het Centrum voor Epilepsiewoonzorg is de oorzaak voor hun epilepsie en verstandelijke beperking inmiddels bekend.

Verder lezen

Lees voor

Osteoporose: Veiligheid voorop

Neuroloog dr. Kim Beerhorst, nu werkzaam in het Zuyderland Medisch Centrum, promoveerde in 2015 op haar studie naar het vóórkomen en voorkómen van osteoporose bij mensen met epilepsie.

Mensen met epilepsie vallen vaker. Er is kans dat ze zich bezeren. Door osteoporose, die het gevolg is van het jarenlang slikken van anti-epileptica - is er daarbovenop meer kans op een botbreuk. Meer inzicht in lage botmineraaldichtheid en de behandeling ervan draagt direct bij aan de veiligheid van mensen met epilepsie.

Verder lezen

CEW 42
Lees voor

Relatie epilepsie, verstandelijke beperking en gedrag

Relatief veel mensen met zowel epilepsie als een verstandelijke beperking hebben last van stemmings- en gedragsproblemen. De relatie tussen deze verschijnselen houdt veel professionals bezig.

Een vraag die regelmatig wordt gesteld: is het nu epilepsie of gedrag wat we zien bij een patiënt? En hoe moeten we dat behandelen?

Verder lezen

Lees voor

Slaap: onderzoek naar verborgen probleem

Over slaapstoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking - en ook epilepsie – is nog weinig bekend. Gelukkig krijgt dit thema de laatste tijd steeds meer aandacht.

Dat is één van de redenen waarom het Centrum voor Slaapgeneeskunde van Kempenhaeghe een slaappoli voor mensen met een verstandelijke beperking heeft. Daarnaast loopt er een promotieonderzoek naar de slaap en alledaagse slaapproblemen van bewoners van het Centrum voor Epilepsiewoonzorg.

Verder lezen