Lees voor

Continu ontwikkelen van topexpertise in jong vakgebied somnologie

Vraag én aanbod op het gebied van slaapstoornissen is in de afgelopen decennia enorm gegroeid. Een toename die zó groot is, dat het een uitdaging is om kwalitatieve zorg te blijven bieden die doelmatig is en betaalbaar blijft. In deze omstandigheid is het zorgaanbod op het gebied van slaapproblematiek verdeeld over diverse orgaanspecialismen.  Terwijl, zeker bij complexe slaapstoornissen, een holistische, integrale aanpak nodig is om de kwaliteit van zorg waarop de patiënt recht heeft, te kunnen bieden.

In dit licht zet het Centrum voor Slaapgeneeskunde zich in voor formele erkenning van somnologie als een discipline-overstijgend specialisme. Daarbovenop richt het centrum zich op vernieuwing en verbetering van slaapdiagnostiek die bijdraagt aan de juiste zorg op het juiste moment. Een belangrijk deel van wetenschappelijk onderzoek en innovatie van Kempenhaeghe is hierop gericht. Om patiënten met slaapstoornissen beter te kunnen diagnosticeren en behandelen zijn gemakkelijker toegankelijke, minder omslachtige en gebruiksvriendelijkere meetmethoden nodig.

Daarnaast lopen er onderzoeksprojecten die gericht zijn op verdieping en verbreding van expertise over complexe en vaak ook zeldzame slaapstoornissen. Er zijn ruim tachtig slaapstoornissen gedefinieerd maar nog steeds komen onderzoekers onbekende ziektebeelden van de slaap tegen.

Binnenkort volgt hier nadere informatie over lopende wetenschaps- en innovatieprojecten van het Centrum voor Slaapgeneeskunde.