Lees voor

Continu ontwikkelen van topexpertise in jong vakgebied somnologie

Het Centrum voor Slaapgeneeskunde zet zich in voor formele erkenning van somnologie als een discipline-overstijgend specialisme. Daarbovenop richt het centrum zich op vernieuwing en verbetering van slaapdiagnostiek die bijdraagt aan de juiste zorg op het juiste moment. Een belangrijk deel van wetenschappelijk onderzoek en innovatie van Kempenhaeghe is hierop gericht. Om patiënten met slaapstoornissen beter te kunnen diagnosticeren en behandelen zijn gemakkelijker toegankelijke, minder omslachtige en gebruiksvriendelijkere meetmethoden nodig.

Daarnaast lopen er onderzoeksprojecten die gericht zijn op verdieping en verbreding van kennis over complexe en, soms relatief,  zeldzame slaapstoornissen.

Binnenkort volgt hier nadere informatie over lopende wetenschaps- en innovatieprojecten van het Centrum voor Slaapgeneeskunde.