Eerste hulp bij epilepsie-aanvallenAdviezen bij slaapproblemen
Lees voor

Epilepsie

Een epilepsieaanval is het gevolg van een soort ‘kortsluiting’ in de hersenen. Tijdens een epileptische aanval valt de controle over bepaalde lichaamsfuncties tijdelijk weg. Epilepsie komt voor bij kinderen en bij volwassenen. Epilepsie kan aangeboren zijn of de epilepsie kan later optreden. Bij mensen met een verstandelijke beperking komt epilepsie relatief vaker voor. 

Epilepsieaanvallen

Epileptische aanvallen verschillen in vorm, hevigheid, duur en frequentie; afhankelijk van de plek in de hersenen waar de epilepsieaanval zich voordoet. Soms zijn de epileptische aanvallen zo subtiel dat ze nauwelijks worden opgemerkt. Aanvallen van epilepsie worden verdeeld in:

  • partiële aanvallen, waarbij er een stoornis is in één deel van de hersenen.
  • gegeneraliseerde aanvallen, waarbij de stoornis zich gelijktijdig in beide hersenhelften voordoet; er is dan altijd een verlies van bewustzijn. 

Epilepsiezorg van een epilepsie-instelling

Verwijzing naar de gespecialiseerde epilepsiezorg van het Academisch Centrum voor Epileptologie Kempenhaeghe & Maastricht UMC+ is aan de orde bij een vorm van complexe epilepsie: