Lees voor

Gespecialiseerde zorg voor kinderen en jongeren

Als bij een kind de aanvallen niet overgaan of er is sprake van (een kans op) een leer- of ontwikkelingsachterstand, dan kan doorverwijzing naar een epilepsiecentrum zinvol zijn. Daar zijn speciale onderzoeksprogramma’s voor jonge kinderen, kinderen die naar school gaan, pubers en adolescenten en ook voor kinderen met een stagnatie in de ontwikkeling.

Op de kinderwebsite www.kempy.nl toont mascotte Kempy wat er in Kempenhaeghe gebeurt. Zo worden bijvoorbeeld verschillende onderzoeken kort toegelicht en laat Kempy zien hoe de kinderafdeling eruitziet.

Omdat epilepsie zowel voor de kinderen zelf als voor de ouders grote veranderingen met zich mee kan brengen, besteden de artsen en epilepsieverpleegkundigen veel tijd en aandacht aan informatieverstrekking. Hoe ga je om met aanvallen? Met medicijngebruik? Wat mag een kind wel of niet (alleen)? Allemaal vragen waarbij een goede uitleg belangrijk is. U kunt voor meer informatie bovendien Epilepsie bij kinderen lezen, een uitgave van het Epilepsiefonds.

Lees voor

Gespecialiseerde zorg voor ouderen

Bij ouderen met epilepsie kunnen aanvallen moeilijk te herkennen zijn. Er wordt vaak gedacht dat iemand verward is en dat dit door de leeftijd komt. Doordat veel ouderen soms meerdere aandoeningen hebben, kan het lastig zijn om een epileptische aanval te herkennen.

Ouderen met epilepsie worden, net als andere mensen met epilepsie, vaak behandelend met anti-epileptica. Bij ouderen is het extra belangrijk om op de bijwerking van die medicijnen te letten omdat bij hen lever en nieren soms minder goed functioneren. De verschillende medicijnen kunnen invloed op elkaar hebben. In een gespecialiseerd centrum zoals Kempenhaeghe is er extra kennis over epilepsie bij ouderen. U kunt voor meer informatie ook Epilepsie op latere leeftijd lezen, een uitgave van het Epilepsiefonds.

Lees voor

Gespecialiseerde zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Een verstandelijke beperking wordt vaak veroorzaakt door een afwijking of stoornis in de hersenen. Deze vergroten de kans op epilepsie. Hoe ernstiger de verstandelijke beperking, hoe vaker epilepsie voorkomt.

Bij mensen met een verstandelijke beperking komen focale aanvallen met verminderde gewaarwording en tonisch-clonische aanvallen het meest voor. Bij focale aanvallen met verminderde gewaarwording is niet altijd duidelijk dat het om epilepsie gaat. De verschijnselen lijken soms veel op het gedrag dat deze mensen hebben. Vooral bij mensen met een ernstige verstandelijke beperking zijn de aanvallen vaak moeilijk te herkennen.

Ook zijn de aanvallen van mensen met een verstandelijke beperking vaak moeilijk onder controle te krijgen. Vaak gebruiken zij al andere medicijnen en zijn er ook nog eens meerdere anti-epileptica nodig. Vanwege hun verstandelijke beperking kan het lastig zijn om de bijwerkingen te achterhalen. In een gespecialiseerd centrum zoals Kempenhaeghe is er veel extra kennis over de combinatie van verstandelijke beperking en epilepsie. U kunt bovendien Verstandelijke beperking en epilepsie lezen, een uitgave van het Epilepsiefonds.

Lees voor

Praten over epilepsie met (ouders van) lotgenoten

Epilepsie Vereniging Nederland is er voor mensen met epilepsie of ouders van kinderen met epilepsie. Ook hier vindt u informatie over epilepsie en kunt u in contact komen met (ouders van) lotgenoten.