Mensen met epilepsie
Lees voor

Epilepsie en leeftijd

Ieder jaar krijgen ongeveer 6.000 mensen in ons land de diagnose epilepsie. Alhoewel het op elke leeftijd kan voorkomen en ontstaan, begint het meestal op jonge leeftijd (voor of rond het 20e levensjaar). In Nederland hebben ongeveer 20.000 kinderen epilepsie. Sommige vormen van epilepsie komen alleen op de kinderleeftijd voor en gaan weer over bij het ouder worden.

Bij mensen tussen de 20 en 60 jaar doen zich relatief weinig nieuwe gevallen van epilepsie voor. Na het 60e jaar is er weer een grotere kans om epilepsie te krijgen. Deze kans stijgt met het toenemen van de jaren en is het grootst vanaf het 75e jaar. Een kwart van alle mensen met epilepsie in Nederland is 55 jaar of ouder. Een veelvoorkomende oorzaak van epilepsie op latere leeftijd is een hersenbloeding of -infarct.

Lees voor

Hersenaandoening en epilepsie

Mensen met een hersenaandoening hebben een relatief grotere kans op epilepsie. Veel vormen van epilepsie worden veroorzaakt door een hersenafwijking, een hersenziekte of een hersenbeschadiging. Dan verdwijnen de aanvallen zelden spontaan. Een hersenbeschadiging kan zijn ontstaan voor of tijdens de geboorte. Of door een ongeval, infectie, hersenbloeding of herseninfarct. Van de mensen met een verstandelijke beperking heeft circa een derde ook epilepsie.