Eerste hulp bij epilepsie-aanvallenAdviezen bij slaapproblemen
Lees voor

Slaapcentrum

Kempenhaeghe is een gespecialiseerd slaapcentrum voor volwassen en kinderen met complexere slaapproblemen of slaapstoornissen. Wanneer een huisarts of specialist geen antwoord heeft op de slaapproblemen van een patiënt kan deze naar slaapexpertisecentrum Kempenhaeghe worden doorverwezen. Verwijzing naar ons slaapcentrum is van toepassing wanneer:

  • De oorzaak van de slaapproblemen niet duidelijk is.
  • Slaapproblemen niet onder controle te krijgen zijn.
  • Een combinatie van meerdere typen medisch specialismen nodig is om de problemen in kaart te brengen.
  • De patiënt slaapproblemen heeft die voortkomen uit een combinatie met andere problemen zoals ontwikkelingsstoornissen, leerstoornissen, gedragsproblemen, arbeidsproblemen - of medische/psychiatrische aandoeningen.
  • Een specifieke benadering nodig is omdat de patiënt bijvoorbeeld een verstandelijke beperking heeft
  • Een specifieke benadering nodig is omdat het gaat om een kind.
  • Een second opinion wenselijk is