U zocht informatie over:
Lees voor

Leven werken en omgaan met uw aandoening

Een complexe vorm van epilepsie kan oorzaak of aanleiding zijn voor vragen en problematiek op het gebied van relaties, wonen, werken, opvoeden en leren.

Afhankelijk van uw vraag kunnen een gedragswetenschapper, maatschappelijk werker en/of verpleegkundig specialist u ondersteunen en op weg helpen in het omgaan met de aandoening en de gevolgen ervan voor het dagelijks leven.

Het kan gaan om het voeren van enkele gesprekken, een vorm van training of lotgenotencontact of zo nodig een ondersteuning/begeleiding op maat. Die kan bijvoorbeeld gericht zijn op uw zelfbeeld, op hoe uw zelf sturing geeft aan uw leven met de aandoening, of op uw mogelijkheden op het gebied van scholing en/of werk.

In dit kader werkt Kempenhaeghe voor jongvolwassenen ook samen met onderwijsexpertisecentrum De Berkenschutse waaraan een arbeidstrainingscentrum is verbonden, zie www.berkenschutse.nl.