U zocht informatie over:
Lees voor

Epilepsie bij volwassenen

Als u epilepsie heeft en het lukt niet om de aanvallen onder controle te krijgen, kan verwijzing naar een gespecialiseerd epilepsieziekenhuis zoals Kempenhaeghe u mogelijk wel verder helpen. Onder leiding van een neuroloog worden zo nodig meer professionals ingeschakeld om de epilepsie en de gevolgen ervan voor uw functioneren nader te onderzoeken.

Om de diagnose verder te verhelderen, beschikt Kempenhaeghe over expertise, tijd en extra faciliteiten voor uitgebreide diagnostiek. Om de onderzoeken te kunnen verrichten, kan een (korte) opname nodig zijn.

De neuroloog informeert u over de bevindingen en het behandeladvies. Mogelijk stelt de arts een ander medicijn tegen epilepsie voor of een combinatie van zulke medicijnen. Ook is het mogelijk dat de neuroloog adviseert om de kansen van epilepsiechirurgie, neuromodulatie of ketogeen dieet te onderzoeken. Zo’n traject kan een langere periode in beslag nemen.

Als het lukt om een passende behandeling in gang te zetten, verwijst de neuroloog u terug naar de verwijzer. Deze wordt dan geïnformeerd over de diagnose en de behandeling. Mocht in de toekomst opnieuw contact met Kempenhaeghe nodig zijn, dan is dat vanzelfsprekend mogelijk.