Lees voor

Maak kennis met Leerhuis Epilepsie

Leerhuis Epilepsie is een initiatief van Kempenhaeghe en SEIN om de zorg voor mensen met epilepsie in Nederland te verbeteren. Kempenhaeghe en SEIN beschikken als expertisecentra over een grote hoeveelheid kennis uit wetenschap en praktijk. Leerhuis Epilepsie deelt deze actuele kennis over epilepsie met andere zorginstellingen in de langdurig verstandelijk gehandicaptenzorg. Mbo- en hbo-opgeleiden kunnen bij ons terecht voor scholing over epilepsie op locatie. Onze scholing wordt gegeven door kundige trainers die werkzaam zijn bij Kempenhaeghe of SEIN en beschikken over veel (recente) praktijkervaring.

Lees voor

Interactieve scholing

Leerhuis Epilepsie kent verschillende didactische werkvormen, zoals klassikaal leren, e-learning, of een combinatie daarvan. Al onze scholing heeft een interactief karakter; deelnemers gaan zelf aan de slag en worden uitgedaagd om eigen ervaringen te delen. Ons lesmateriaal wordt zorgvuldig ontwikkeld en getoetst door medisch specialisten en onderwijskundigen, in samenwerking met professionals in woonzorg.

Lees voor

Scholing opvragen of meer informatie

Vooraf aan de scholing nemen we contact op om uw wensen en behoeften te inventariseren. Op basis hiervan kunnen we onze scholing zo veel mogelijk op maat aanbieden. Er is op aanvraag een leerdoelenkaart beschikbaar van iedere scholing, waarop te lezen is welke leerdoelen medewerkers met onze scholingen kunnen bereiken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leerhuis Epilepsie via: E secretariaat@leerhuisepilepsie.nlof via telefoonnummer T (040) 227 96 17.