Lees voor

Leerhuis Epilepsie

In kennisoverdracht en onderzoek opereren Kempenhaeghe en SEIN vaak samen. Het Leerhuis Epilepsie is één van gezamenlijke activiteiten van Kempenhaeghe en SEIN. Het Leerhuis Epilepsie heeft primair tot doel kennis te delen met externe professionals in de langdurige zorg (Wlz) teneinde de kwaliteit van zorg voor en leven van (hun) cliënten met epilepsie te verbeteren.

Het Leerhuis Epilepsie biedt een vast aanbod en maatwerk in (bij- en na)scholing op het gebied van epilepsiezorg- en begeleiding. Doelgroep zijn professionals die werkzaam zijn in de verstandelijk gehandicaptensector.

Lees voor

Behoefte aan scholing over epilepsie?

Ons belangrijkste doel is de zorg voor mensen met epilepsie in Nederland te verbeteren. Is uw organisatie of team op zoek naar meer kennis over epilepsie? Het Leerhuis Epilepsie verzorgt scholing op mbo- en hbo-niveau.

Ons streven is professionals te ondersteunen in hun  handelingsbekwaamheid in de zorg voor mensen met epilepsie. Het Leerhuis Epilepsie is ontstaan uit de samenwerking tussen Kempenhaeghe en SEIN, dé expertisecentra in Nederland voor epilepsie.

Beide expertisecentra beschikken over een grote hoeveelheid kennis uit wetenschap en praktijk. Het Leerhuis Epilepsie deelt deze kennis en laatste inzichten over epilepsie met zorginstellingen in de verstandelijk gehandicaptensector.

Lees voor

Kwalitatief hoogwaardig scholingsaanbod

Het Leerhuis Epilepsie kent verschillende didactische werkvormen. Van klassikaal leren tot  e-learning of combinaties daarvan. We bieden graag een maatwerkoplossing bij specifieke vragen in uw instelling. Daarnaast hebben we een vast aanbod van training en cursussen.

Al ons lesmateriaal wordt zorgvuldig ontwikkeld in samenwerking met onze professionals in epilepsiewoonzorg en getoetst door onze eigen neurologen en andere medisch specialisten. De op de praktijk gerichte scholing wordt gegeven door bevoegde trainers ruime ervaring in de zorg voor cliënten met complexe epilepsie.

Lees voor

Contact

Heeft uw organisatie een scholingsvraag over epilepsie en wilt u de expertise van Kempenhaeghe en SEIN hierbij inzetten? Neemt u contact met ons op. Wij overleggen graag met u hoe we gezamenlijk inhoud kunnen geven aan uw behoefte.

U kunt hiervoor terecht bij het Leerhuis Epilepsie via E. secretariaat@leerhuisepilepsie.nl of T. 040 22 79 617.