Lees voor

Maak kennis met Leerhuis Epilepsie

Leerhuis Epilepsie is een initiatief van Kempenhaeghe en SEIN om de zorg voor mensen met epilepsie in Nederland te verbeteren. Kempenhaeghe en SEIN beschikken als expertisecentra over een grote hoeveelheid kennis uit wetenschap en praktijk. Leerhuis Epilepsie deelt deze actuele kennis over epilepsie met andere zorginstellingen in de langdurig verstandelijk gehandicaptenzorg. Mbo- en hbo-opgeleiden kunnen bij ons terecht voor scholing over epilepsie op locatie. Onze scholing wordt gegeven door kundige trainers die werkzaam zijn bij Kempenhaeghe of SEIN en beschikken over veel (recente) praktijkervaring.

Lees ook het Artikel Zorgprofessionals echt bewust maken van de impact van epilepsie

Knipsel leerhuis epilepsie
Lees voor

Interactieve scholing

Leerhuis Epilepsie kent verschillende didactische werkvormen, zoals klassikaal leren, e-learning, of een combinatie daarvan. Al onze scholing heeft een interactief karakter; deelnemers gaan zelf aan de slag en worden uitgedaagd om eigen ervaringen te delen. Ons lesmateriaal wordt zorgvuldig ontwikkeld en getoetst door medisch specialisten en onderwijskundigen, in samenwerking met professionals in woonzorg.

Lees voor

Scholing opvragen of meer informatie

Vooraf aan de scholing nemen we contact op om uw wensen en behoeften te inventariseren. Op basis hiervan kunnen we onze scholing zo veel mogelijk op maat aanbieden. Er is op aanvraag een leerdoelenkaart beschikbaar van iedere scholing, waarop te lezen is welke leerdoelen medewerkers met onze scholingen kunnen bereiken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leerhuis Epilepsie via: E secretariaat@leerhuisepilepsie.nl of via telefoonnummer T (040) 227 96 17.

Leerhuis epilepsie vrouw voor groep shutterstock 388591441 73ed865254
Lees voor

Samenwerking met platform Vakbekwaaminzorg.nl

Leerhuis Epilepsie biedt haar e-learning ook aan op het nieuwe online platform VIZ: vakbekwaaminzorg.nl. Het doel van dit platform is het zorgprofessionals makkelijker maken e-learning te integreren in hun interne scholingsprogramma’s. U kunt op het platform ‘rondstruinen’ en zelf een pakket samenstellen dat aansluit bij de behoeftes van uw medewerkers. U kunt losse thema’s aanschaffen en deze zonder eigen online leeromgeving aanbieden aan medewerkers. Platform VIZ is een initiatief van Niveo, zij ontwikkelen e-learning voor professionals.

Lees voor

Artikelenreeks Autisme en Epilepsie

Vanuit Leerhuis Epilepsie scholen vier trainers van de expertisecentra Kempenhaeghe en SEIN begeleiders in de zorg. In de workshop ‘Beleef het onbegrijpelijke’ leren ze professionals in de verstandelijk gehandicaptenzorg wat het betekent als je een combinatie van een verstandelijke beperking, epilepsie en autisme hebt. De deelnemers ervaren aan den lijve hoe het voelt als je overvraagd wordt en niet weet hoe je iets moet doen. Of hoe het als cliënt is om opgeschrikt te worden door een epileptische aanval bij jezelf of een ander.

Serie artikelen

De vier trainers schreven daarnaast de onderstaande serie artikelen. Waarin ze aan de hand van verschillende thema’s beschrijven hoe complex het is om te leven met epilepsie, autisme en een verstandelijke beperking. En ook hoe je hier als professional het beste mee kunt omgaan. De thema’s die in de artikelen aan bod komen: prikkelverwerking, communicatie, spanning, flexibiliteit & verandering en zelfstandigheid.

  1. Als de wereld om je heen communiceert, maar jij dit even niet meekrijgt
  2. Onduidelijkheid als je juist duidelijkheid nodig hebt
  3. Het belang van het herkennen van onderprikkeling bij cliënten met autisme en epilepsie
  4. Epilepsie en autisme; dat geeft spanning
  5. Autisme en epilepsie: hoeveel zelfstandigheid is mogelijk?
  6. De complete reeks: ‘Beleef het onbegrijpelijke’ Artikelen over het complexe samenspel tussen epilepsie en autisme.
Lees voor

De verhalen achter Leerhuis Epilepsie

In een serie blogs vertellen trainers en betrokkenen van Leerhuis Epilepsie u meer over Leerhuis Epilepsie. Ze delen hun motivatie en vertellen wat volgens hen de meerwaarde is van ons scholingsaanbod.

Blog: ‘De meerwaarde van e-learning: op maat, op afstand en op zelf bepaalde momenten’

Blog trainer Patrick Agterberg: ‘Ik wil uitgaan van alles wat er wél kan met epilepsie’

Blog neuroloog prof. dr. Marian Majoie: ‘Omgaan met cliënten met epilepsie vraagt souplesse en creativiteit’

Blog trainer Inge Brands-Botteram: ‘Ik vind het geweldig om deelnemers praktische handvatten te geven waar ze echt iets mee kunnen’

Blog Marian Spel, praktijkadviseur Leren & Ontwikkelen bij zorgorganisatie Cordaan: ‘Leerhuis Epilepsie luistert echt naar wat wij op de werkvloer nodig hebben’

Blog coördinator Aukje van den Oord: ‘Je staat niet alleen als ‘expert’ voor de groep, maar ook als ‘trainer’’

Blog Renske Kaaij en Roelof Heessels, beide betrokken bij de start van Leerhuis Epilepsie: ‘We hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen: de zorg voor mensen met epilepsie verbeteren’

Blog vier trainers van de workshop ‘Beleef het onbegrijpelijke’: ‘Als wij hun wereld niet goed kunnen begrijpen, hoe kan het dan andersom?’