Lees voor

Schrijf in voor Update@kempenhaeghe.nl

De voorbereidingen voor de 21e editie van het internationaal klinisch symposium van Kempenhaeghe zijn in volle gang. Dit jaar vindt het symposium voor medici, gedragswetenschappers, verpleegkundig specialisten en onderzoekers plaats op 12, 13 en 14 juni 2019.

Klik hier voor meer informatie en inschrijving.
Van harte welkom! 

 

Lees voor

Posterpresentatie

Met het doel wetenschappelijk onderzoek naar epilepsie, slaapstoornissen en neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen te stimuleren, nodigt het wetenschappelijke comité van de symposiumorganisatie jonge onderzoekers jaarlijks uit om hun onderzoeksprojecten toe te lichten.

Ook in 2019 worden onderzoekers in de gelegenheid gesteld hun project te presenteren. Op de speciale symposiumwebsite vindt u hierover meer informatie.   

Lees voor

Kempenhaeghe onderzoeksaward

Marie-Gabrielle Goosens, onderzoeker aan de Universiteit Gent, had de eer om in maart 2018 de eerste Kempenhaeghe award in ontvangst te mogen nemen. Haar onderzoek - dat zij op het symposium presenteerde in de vorm van een poster - richt zich op chemogenetica als behandelmethode voor epilepsie.

 

Het innovatieve karakter van het onderzoek, de relevantie en bredere toepasbaarheid voor vervolgonderzoek en het gericht zijn op nieuwe diagnostische en therapeutische technieken zijn criteria waarop inschrijvers worden getoetst.

Marie- Gabrielle Goosens onderzoekt of het inspuiten van een bepaalde stof in nauwkeurig bepaalde delen van de hersenen - waardoor specifieke celgroepen in de hersenen kunnen worden aangestuurd door een chemische stof – epilepsieaanvallen kan onderdrukken.  De methode en techniek die Goosens gebruikt, wordt op dit moment nog met dieren onderzocht. Bij muizen bleek het goed te werken, bij ratten minder. In de komende periode wordt bezien hoe ook bij ratten meer succes kan worden geboekt. Als die proeven succesvol gaan zijn, kan dit een stap voorwaarts zijn in het onderzoek naar nieuwe behandelingen voor epilepsie.

Lees voor

Terugblik 20ste editie Update@kempenhaeghe.nl

 

De 20e editie van het symposium Update@kempenhaeghe.nl  vond plaats op 21, 22 en 23 maart 2018. Het thema was 'Clinical Practice and Guidelines'.

In hoofdsessies, parallelsessies en in innovatie-workshops kwamen de nieuwste inzichten op het gebied van epilepsie, slaapstoornissen en neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen aan bod. In drie dagen tijd boeide een 50-tal sprekers uit binnen- en buitenland de in totaal circa 700 deelnemers.

Wilt u terugkijken op de main sessie epilepsie of op het totale programma?  Samenvatting main sessie epilepsieProgramma maart 2018