Internationaal symposium
Lees voor

Data Update@kempenhaeghe.nl 2020

 

Noteert u alvast de datum van de 22ste editie van het internationale wetenschappelijk symposium van Kempenhaeghe. Update@kempenhaeghe vindt plaats van 16 t/m 20 maart 2020.

Binnenkort vindt u hier meer informatie over het programma en wijze van aanmelding.

Lees voor

Terugblik 21ste editie Update@kempenhaeghe.nl

 

De 21e editie van het symposium Update@kempenhaeghe.nl  voor medici, gedragswetenschappers, verpleegkundig specialisten, onderzoekers in combinatie met bedrijfsleven vond plaats op 12, 13 en 14 juni 2019. In hoofdsessies, parallelsessies en in innovatie-workshops kwamen de nieuwste inzichten op het gebied van epilepsie, slaapstoornissen en neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen aan bod.

In drie dagen tijd boeide een 50-tal sprekers uit binnen- en buitenland de in totaal ruim 550 deelnemers. Op de symposiumwebsite kunt u de verschillende programmonderdelen nog bekijken https://www.kempenhaeghe-events.nl/

Lees voor

Kempenhaeghe onderzoeksaward

 

Drs. J. (Jolanda) van Omme, onderzoeker en maatschappelijk werker bij Kempenhaeghe, had de eer om in juni 2019 de tweede Kempenhaeghe award in ontvangst te mogen nemen. Haar onderzoek – dat zij op het symposium presenteerde in de vorm van een poster – richt zich op onderzoek naar de psychosociale problemen die kunnen spelen bij ouderen met epilepsie. Het is een literatuuronderzoek waarin onderzocht is wat er al bekend is rondom dit onderwerp.

Het blijkt dat er nog relatief weinig onderzoek gedaan is, maar dat epilepsie bij ouderen zeker psychosociale problemen kan geven. Daarbij kan gedacht worden aan een combinatie van verschillende problemen die op elkaar inspelen. Namelijk intrapersoonlijke aspecten, zoals emoties, cognitieve problemen en coping, het onderhouden van sociale contacten, het behouden van werk/ activiteiten buiten de deur, financiële gevolgen, de thuissituatie (zoals risico’s, veiligheid, hulpbehoefte) en problemen op het gebied van zelfmanagement.

De impact op psychosociaal vlak wordt onder andere bepaald door de leeftijd, het moment van ontstaan van de epilepsie en comorbiditeit.

Er komen steeds meer ouderen in onze maatschappij en de incidentie van epilepsie bij ouderen stijgt. Daarom is het van groot belang dat er nog meer onderzoek wordt gedaan op dit vlak om de psychosociale zorg en hulpverlening aan ouderen met epilepsie te kunnen verbeteren.

Jolanda: “Het mogen ontvangen van de Kempenhaeghe Award in mijn ogen een erkenning voor het belang van onderzoek vanuit psychosociaal perspectief en vanuit mijn vakgebied social work. Hartelijk dank daarvoor.”