Som is meer dan de delen
Lees voor

Som is meer dan de delen

In Kempenhaeghe dragen we via wetenschappelijk onderzoek, evidence based werken en innovatie bij aan expertiseontwikkeling. Onze hoogleraren, behandelaars en onderzoekers dragen deze kennis over via congressen opleidingen. Daarbovenop spannen we ons in om partijen die ook actief zijn op het gebied van epilepsie, slaapstoornissen en neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen met elkaar te verbinden.

Zo leren we van elkaar en verrijken we het vakgebied. Want samen kunnen we de patiëntenzorg verder verbeteren dan alleen. We werken op zeer uitlopende manieren aan deze manier van ‘verbinden’. Voorbeelden zijn de oprichting van het Leerhuis Epilepsie samen met SEIN, het zetten van de eerste stappen samen met SEIN en neurologen van tweedelijnsziekenhuizen in het Nederlands Epilepsie Netwerk (NEN), zitting nemen in of oprichting van beroepsverenigingen en vooral ook via de speciale leerstoel ‘Epilepsie, in het bijzonder opleiding’.

KH FHP1244 768 X 534
Lees voor

'Epilepsie, in het bijzonder de opleiding'

Neuroloog prof. dr. Marian Majoie bekleedt sinds juni 2016 de leerstoel 'Epilepsie, in het bijzonder de opleiding' aan de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences van de Universiteit Maastricht. De leerstoel combineert expertiseoverdracht met gezondheidszorg en met wetenschappelijk onderzoek.

Zorg voor epilepsiepatiënten begint al tijdens de opleiding van zorgprofessionals. Vanuit de leerstoel wordt op wetenschappelijk verantwoorde wijze gewerkt aan internationale standaarden voor het curriculum epilepsie in opleidingen van (toekomstige) zorgprofessionals en internationale zorgstandaarden voor diagnostiek en behandeling van epilepsie.

Verder lezen

Lees voor

Leerhuis Epilepsie

In kennisoverdracht en onderzoek opereren Kempenhaeghe en SEIN vaak samen. Het Leerhuis Epilepsie is één van gezamenlijke activiteiten. Het Leerhuis Epilepsie heeft primair tot doel kennis te delen met externe professionals in de langdurige zorg (Wlz) teneinde de kwaliteit van zorg voor en leven van (hun) cliënten met epilepsie te verbeteren.

Het Leerhuis Epilepsie biedt een vast aanbod en maatwerk aan in (bij- en na)scholing op het gebied van epilepsiezorg- en begeleiding. Dit kan in de vorm van een klassikaal aanbod, E-learning of training op maat. Doelgroep zijn professionals op mbo- en hbo-niveau die werkzaam zijn in de verstandelijk gehandicaptensector.

Ilonka Wildenberg is RVE-directeur Langeverblijf van SEIN Midden- en West Nederland. Zij zegt hierover: “Kempenhaeghe en SEIN zijn de twee landelijke epilepsiecentra voor mensen met complexe vormen van epilepsie. Samen bundelen wij onze kennis en expertise in het Leerhuis Epilepsie. Het doel is om de kwaliteit van leven van mensen met epilepsie te verhogen. Dit doet het Leerhuis Epilepsie door de eigen expertise te koppelen aan vragende zorgaanbieders om zo gezamenlijk zorginnovatie en passend lesaanbod tot stand te brengen. Daarmee komen we tot een curriculum dat voldoet aan de laatste inzichten.”

KH Logo vereniging Kind Slaap 761 x 529 pixel
Lees voor

Vereniging 'Kind en slaap'

Somnoloog/kinderneuroloog dr. Sigrid Pillen is voorzitter van de in 2015 opgerichte multidisciplinaire Werkgroep Kind en Slaap. Hierin werken professionals vanuit meer ziekenhuizen samen om de zorg voor kinderen met slaapstoornissen te bevorderen.

Een slaapprobleem kan grote invloed hebben op de ontwikkeling en het gedrag van kinderen. Ook op ouders ervaren de invloed ervan. Relaties, werk en opvoeding lijden eronder terwijl ze in hun omgeving op onbegrip stuiten. Hulpverleners schatten de impact van slaapproblemen niet altijd op waarde of zijn handelingsverlegen. Ze zien het als een tijdelijk probleem of zijn onvoldoende bekend met de behandelmogelijkheden.

Daarom werkt de Werkgroep Kind en Slaap aan onder andere protocollen en richtlijnen, (na)scholing, casuïstiekbesprekingen en bijdragen aan wetenschappelijke ontwikkelingen. De werkgroep wordt gevormd door een breed scala van professionals die te maken hebben met kinderen: medisch specialisten, physician assistents, psychologen, orthopedagogen, pedagogische medewerkers en verpleegkundig specialisten.

KH Websitebeeld NEDERLANDS EPILEPSIE NETWERK 761 x 529 pixel
Lees voor

Nederlands Epilepsie Netwerk

De juiste zorg op de juiste plek op het juist moment: dat is het doel van het Nederlands Epilepsie Netwerk (NEN). Initiatiefnemer neuroloog Anton de Louw beoogt kennisuitwisseling tussen epileptologen van de gespecialiseerde epilepsiecentra en medisch specialisten van perifere ziekenhuizen te vergemakkelijken onder meer door persoonlijk en laagdrempelig onderling overleg.

Het netwerk dat stap-voor-stap wordt gebouwd gaat uit van tweerichtingsverkeer. Aan de ene kant kennisoverdracht vanuit Kempenhaegher en SEIN naar de tweede lijn. En aan de andere kant vooral afstemming: over de behoeften aan expertise van die tweede lijn en ook het delen van zorginitiatieven en verbeteringen die daar al lopen. Zo wordt inhoud aan het netwerk toegevoegd.

Inmiddels zijn neurologen van de volgende ziekenhuizen aangesloten bij het netwerk: Spaarne gasthuis, Deventer Ziekenhuis, Slingeland Ziekenhuis, Haaglanden Medisch Centrum, Medisch Centrum Leeuwarden, Laurentius Ziekenhuis, Maasstadziekenhuis, ADRZ, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Rivas Ziekenhuis, Sint Jans Gasthuis, Zuijderland, Maxima Medisch Centrum, Tergooi Ziekenhuizen en Westfries Gasthuis.