Lees voor

Wat biedt gespecialiseerde epilepsiewoonzorg?

Kinderen of volwassenen met meervoudige handicaps en epilepsie kunnen thuis niet altijd de 24 uur-uurs ontvangen die zij nodig hebben. Soms volstaat ook de reguliere gehandicaptenzorg niet, vanwege de complexe epilepsie. Het Centrum voor Epilepsiewoonzorg is geoutilleerd voor zulke cliënten.

Gespecialiseerde epilepsiewoonzorg laat ruimte voor de impact van de epilepsie. Die ruimte vertaalt zich in zorgverleners met extra kennis over epilepsie als aandoening, maar vooral ook over ‘leven met epilepsie’. Zij zijn bekend met de wisselwerking tussen epilepsie en bijvoorbeeld gedrag, stemming en slaap en zij kennen de bijwerkingen van anti-epileptische medicatie. En zij zijn in staat om de dagelijkse zorg steeds aan te passen aan de epilepsieaanvallen van een cliënt. Zij maken doorlopend risicoafwegingen waarbij ze verantwoord uitgaan van de mogelijkheden van cliënten. En dan blijkt de epilepsie minder beperkend dan te voren gedacht.

Behalve op de persoonlijke expertise van de medewerkers, boogt het Centrum voor Epilepsiewoonzorg op extra outillage en (technische) faciliteiten, bijvoorbeeld op het gebied van nachtelijke bewaking. Vanzelfsprekend is de expertise van de Kempenhaeghecentra voor epileptologie en slaapgeneeskunde altijd nabij. Daardoor kunnen we medische behandeling, innovatie en wetenschap direct vertalen in de zorg.

CEW 84
Lees voor

Zwaardere zorgprofielen

In het Centrum voor Epilepsiewoonzorg vinden zo'n 300 kinderen en volwassenen een warm vervangend thuis. Bijna allemaal hebben ze een hoge zorgzwaarte-indicatie (vanaf 5 VG), bij allen is epilepsie aan de orde.

Kempenhaeghe biedt afdelingen waar zeer intensieve zorg in een zeer beschermde omgeving wordt geboden. Maar ook afdelingen waar de zorg meer is gericht op begeleiding. De zorg omvat verblijf, behandeling, begeleiding, verzorging, verpleging, dagbesteding en ondersteuning bij vrijetijdsbesteding.

Veel kandidaat-cliënten voor het Centrum voor Epilepsiewoonzorg zijn in verband met hun complexe epilepsie al onder behandeling bij het Academisch Centrum voor Epileptologie van Kempenhaeghe.

Lees voor

Onze experts

Lees voor

Consulentschap en leerhuis

Behalve epilepsiewoonzorg biedt Centrum voor Epilepsiewoonzorg extramurale dienstverlening aan. Die krijgt niet alleen invulling door onze neurologen te betrekken bij casussen van cliënten in instellingen elders in het land, maar ook kunnen zij hun expertise delen over bijvoorbeeld epilepsiebewaking in de nachtelijke uren.

Verder verzorgt Kempenhaeghe via het Leerhuis Epilepsie – samen met epilepsie-instelling SEIN – trainingen, ook op maat, voor zorgverleners. Bijvoorbeeld over risico-afweging of over het registreren van epilepsieaanvallen.

Tot slot zijn er - op aanvraag - mogelijkheden om cliënten van andere instellingen via op hen aangepaste psycho-educatie beter te leren omgaan met hun epilepsie en daarin waar mogelijk zelfregie op te bouwen.

Zo zetten wij onze kennis van en ervaring met woonzorg, dagbesteding en ondersteuning van mensen met epilepsie en andere handicaps breder in.