Lees voor

Indicatie regelen voor het Centrum voor Epilepsiewoonzorg

Als uw patiënt of cliënt vanwege verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen in combinatie met ernstige epilepsie niet meer thuis of in een reguliere zorginstelling kan wonen, is het Centrum voor Epilepsiewoonzorg van Kempenhaeghe wellicht een goed alternatief.

Voor kinderen en volwassenen bieden we een veilig en warm thuis met oog voor de impact van de epilepsie.

CEW 72
Lees voor

CIZ-indicatie nodig voor epilepsiewoonzorg

Onze gespecialiseerde woonzorg valt onder de verstandelijk gehandicaptenzorg en wordt dus gefinancierd via de Wet langdurige zorg. Dat betekent dat een indicatie nodig is van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Kempenhaeghe levert alle ZZP's in de categorie verstandelijk gehandicaptenzorg. De meeste van onze bewoners hebben een indicatie uit de zwaardere categorieën. Medewerkers van de Balie Advies & Informatie van de afdeling Maatschappelijk Werk van Kempenhaeghe kunnen de mantelzorgers van uw cliënt ondersteunen bij het aanvragen van de indicatie bij het CIZ.

Lees voor

Collegiaal overleg

Wilt u met een AVG-arts van het Centrum voor Epilepsiewoonzorg overleggen?

U kunt dan contact opnemen via telefoonnummer van het Gezondheidscentrum Centrum voor Epilepsiewoonzorg T. (040) 227 94 10 (doorkiesnummer 4).

Lees voor

Afstemming over best passende woonzorg

Na toekenning van de indicatie kan de mantelzorger van de cliënt contact opnemen met het zorgservicebureau. We bespreken graag welke van onze woon- en/of dagbestedingsvormen het beste passen bij de cliënt.

Vanzelfsprekend betrekken we hierbij ook graag u als hulpverlener die de cliënt goed kent. Ook al nemen wij de zorg voor uw cliënt over, wij beschouwen u, als verwijzer, als een belangrijke partner, met wie wij graag ervaringen uitwisselen en bevindingen delen.
We betrekken persoonlijke wensen en ook de gegevens over de epilepsie, over de ernst van de aanvallen, over de behandeling en de prognose hiervan, over bijkomende verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperkingen en over stoornissen in gedrag of stemming van de kandidaat-bewoner. Mogelijk komt uw cliënt op een wachtlijst. Plaatsing is afhankelijk van de doorloop op de groepen én van de mate van urgentie.