Hoe verloopt een opname?
Lees voor

Voor de opname

In de oproep die u ontvangt staat vermeld wanneer, hoe laat en waar u (of uw kind of familielid) wordt verwacht. Een goede voorbereiding is het halve werk, dus meldt zelf tijdig bij uw verzekering dat de opname staat gepland. Breng ook uw eventuele werkgever of uitkerende instantie op de hoogte van de opname. Uw medische gegevens worden naar Kempenhaeghe doorgestuurd via de verwijzend arts.

Als u naar Kempenhaeghe komt, neem dan de uitnodigingsbrief, geldig identiteitsbewijs en verzekeringspasje mee. Ook moet u zorgen voor medicatie voor twee dagen (in de originele verpakking) die u op dat moment gebruikt en een actueel medicatieoverzicht (verkrijgbaar bij uw apotheek). Als dat van toepassing is, neemt u ook uw schriftelijke behandelrestrictie– of reanimatieverklaring met naam, handtekening en datum mee.

In Kempenhaeghe hoeft u overdag niet in bed te liggen. Neem daarom gewone kleding en nachtkleding mee. Beide met een voorsluiting zoals een bloes of een vest. Dit in verband het aanbrengen van elektroden voor onderzoek. Verder heeft u toiletartikelen nodig en als u dat fijn vindt eventueel een eigen dekbed, overtrek en sloop. Denk ook aan uw speciale hulpmiddelen (helm, rolstoel, rollator, wandelstok etc.), een (puzzel)boek, tijdschrift, teken-spelmateriaal, knuffels en MP3 speler, iPad, laptop of lesboeken van school.

Lees voor

Tijdens de opname

Een opname in Kempenhaeghe verschilt sterk van een verblijf in een regulier ziekenhuis. Als patiënt ‘ligt u niet in een ziekenhuis’ maar verblijft u meestal in soort van woonomgeving waar het ‘gewone leven’ zo veel mogelijk doorgaat. Elke patiënt heeft een vaste verpleegkundige die eindverantwoordelijk voor de verpleegkundige zorg. Deze verpleegkundige, uw aanspreekpunt, maakt deel uit van het behandelteam.

Kinderen die langere tijd zijn opgenomen gaan naar school. Volwassenen kunnen deelnemen aan creatieve dagbesteding. Zij bepalen in overleg met hun begeleiders zelf hun dagprogramma. Voor meervoudig complex gehandicapte mensen zijn er speciale voorzieningen en waar mogelijk dagactiviteiten. De maaltijd wordt op de afdeling of in het restaurant van het opnamecentrum geserveerd. U kunt in Kempenhaeghe gebruik maken van draadloos internet via Wifi.

Vrije tijd kunt u doorbrengen op uw eigen kamer - meestal met eigen sanitaire voorzieningen - of in de huiskamer op de afdeling. Als uw situatie dat toelaat, kunt u ook een bezoek brengen aan faciliteiten als lunchrestaurant ’t Scureken, de manege, de kinderboerderij of de speeltuin.

Bezoektijden verschillen per opnameafdeling. De verpleegkundige van de afdeling weet hier meer over. Patiënten mogen het weekend en vakanties thuis doorbrengen als onderzoek en behandeling dit toestaan.

Lees voor

Na de opname

Brengt u uw eventuele werkgever of uitkerende instantie weer op de hoogte wanneer u de opnameafdeling verlaat. Mogelijk moet u na uw opname nog vaker naar Kempenhaeghe voor controle, nader onderzoek of bijstelling van uw behandeling.

Lees voor

Terugverwijzen

Zitten de onderzoeken, de behandeling en/of ondersteuning erop, dan neemt de reguliere arts en/of hulpverlener de zorg weer over. In overleg met u begeleiden we deze terugverwijzing met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.