Hoe verloopt een bezoek aan de polikliniek?
Lees voor

Een afspraak bij de polikliniek

Bij het eerste bezoek aan de polikliniek moet u een aantal dingen meenemen. Dat zijn: uw verzekeringspas, een legitimatiebewijs, een actueel medicatie-overzicht en zo mogelijk een rapport van recent bloedonderzoek. Het kan handig zijn om van tevoren een lijstje te maken met punten die u met de arts of verpleegkundig specialist wilt bespreken. En neem iemand die u vertrouwt mee, want twee horen meer dan één. Aarzel niet om extra uitleg te vragen als u iets niet begrijpt of vraag om schriftelijk voorlichtingsmateriaal, zodat u informatie nog eens kunt nalezen.

Lees voor

Tijdens het bezoek

In de polikliniek meldt u zich bij de balie. Voor een eerste gesprek met de neuroloog (of de verpleegkundig specialist) wordt ruim tijd ingepland, zodat u uitgebreid over uw klachten en ervaringen kunt vertellen. Ook in vervolggesprekken nemen we tijd voor u.

Mogelijk verneemt u dat één of meerdere onderzoeken nodig zijn om uw probleem en de oorzaak zo goed mogelijk te kunnen vaststellen. Natuurlijk bespreken we welke diagnostische onderzoekmethoden voor u het meest geschikt zijn en wat er gebeurt tijdens die onderzoeken.

Lees voor

Na het bezoek

Na het eerste bezoek worden de eventuele onderzoeken ingepland. U bezoekt daarvoor op een ander moment de onderzoeksafdeling(en). De analyse van de onderzoeksresultaten kost enkele weken. Voor de bespreking hiervan krijgt u een uitnodiging.

Lees voor

Terugverwijzen

Als de onderzoeken, de behandeling en/of ondersteuning erop zitten, neemt uw reguliere arts en/of hulpverlener de zorg weer over. In overleg met u begeleiden we deze ‘terugverwijzing' zorgvuldig.