Alle kennis.
Alle aandacht.

Lees voor

Bij Kempenhaeghe weten we dat een ziekte, aandoening of stoornis een grote impact kan hebben. Op het leven van de patiënt, maar ook op zijn omgeving. Onze professionals nemen daarom echt de tijd voor patiënten, leerlingen, cliënten en hun omgeving. Zodat iedereen kans maakt op het vinden van een nieuw perspectief.

We gaan tot het uiterste voor een oplossing waarmee iemand verder kan. Met alle kennis en alle aandacht. Al onze professionals brengen elk hun eigen deskundigheid in en zoeken samen naar de beste aanpak. Hierin nemen ze vanuit hun expertises graag het voortouw. Voor de beste zorg van vandaag delen we onze kennis met verwijzers en specialisten in binnen- en buitenland. En voor de beste zorg van morgen werken we samen met andere toonaangevende partijen aan wetenschappelijk onderzoek. Zo maakt Kempenhaeghe het verschil.

Lees voor

Academisch Centrum voor
Epileptologie

Kempenhaeghe & Maastricht UMC+

Kinderen en volwassenen met complexe epilepsie krijgen de best mogelijke zorg in het Academisch Centrum voor Epileptologie van Kempenhaeghe. Een scherpere diagnose, andere medicatie, de nieuwste behandelmethodes en hulp bij zo ‘gewoon mogelijk’ leven met epilepsie.

Wij zoeken naar een andere invalshoek in de aanpak van uw chronische aandoening en hebben daarvoor alle specialismen in huis. Ook helpen wij bij het zo goed mogelijk omgaan met uw aandoening. Mensen die last hebben van psychogene niet-epileptische aanvallen (PNEA) kunnen eveneens bij ons terecht. Als expertisecentrum werken wij nauw samen met verwijzers van patiënten.

Lees voor

Centrum voor
Slaapgeneeskunde

Kempenhaeghe

Wie te maken heeft met ernstige en complexe slaapstoornissen, kan terecht bij de specialisten van het Centrum voor Slaapgeneeskunde van Kempenhaeghe. Top-somnologen en somnotechnologen werken voortdurend samen voor het stellen van de juiste diagnose. Zij passen uiteenlopende onderzoeksmethoden en behandelvormen toe om ervoor te zorgen dat kinderen en volwassenen van een zo optimaal mogelijke nachtrust kunnen genieten. 

Onze expertise strekt zich uit over de volle breedte van de slaapgeneeskunde, van neurologische slaapstoornissen en slaapafhankelijke ademhalingsstoornissen tot insomnie en slaapstoornissen bij kinderen en mensen met een verstandelijke beperking. Onze dienstverlening is gebaseerd op jarenlange ervaring en onderzoek; zij staat geheel tot uw beschikking.

Lees voor

Centrum voor Neurologische Leer-
en ontwikkelingsstoornissen

Kempenhaeghe

Kinderen met leer- en ontwikkelingsstoornissen, vermoedelijk veroorzaakt door een neurologisch probleem, zijn bij het Centrum voor Neurologische Leer- en Ontwikkelingsstoornissen van Kempenhaeghe op de goede plek. Onder leiding van een kinderneuroloog buigen multidisciplinaire teams zich over de capaciteiten en ontwikkelmogelijkheden van de kinderen.

De noodzakelijke expertise van de kinderneurologie, klinische neuropsychologie en neurodidactiek wordt bij elkaar gebracht, zo nodig aangevuld met die van andere disciplines. Voor een nòg beter inzicht in wat een kind wél kan, kunnen we ook altijd een beroep doen op onze collega’s vanuit de epileptologie en slaapgeneeskunde.

Lees voor

Centrum voor
Epilepsiewoonzorg

Kempenhaeghe

Respect voor de eigen keuze en vrijheid van bewoners staan centraal in het Centrum voor Epilepsiewoonzorg van Kempenhaeghe. Hier vinden mensen met chronische epilepsie en bijkomende beperkingen een veilig en warm thuis met oog voor de impact van de epilepsie. Daarbij richten we ons op mogelijkheden en kansen; we gaan niet uit van beperkingen.

De woonvormen variëren van afdelingen waar zeer intensieve zorg in een zeer beschermde omgeving wordt geboden tot afdelingen waar de zorg meer is gericht op begeleiding. Er zijn afdelingen voor kinderen en voor volwassenen, allemaal met een huiselijke sfeer en activiteiten op maat. De zorg omvat verblijf, behandeling, begeleiding, verzorging, verpleging, dagbesteding en welzijn van bewoners. We werken samen met collega’s vanuit de epileptologie en slaapgeneeskunde.

Lees voor

Centrum voor Onderwijsexpertise

De Berkenschutse

Een fijne schooltijd, dat gun je toch iedereen? De Berkenschutse is een onderwijsexpertisecentrum voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Wij bieden onderwijs, vorming en begeleiding aan leerlingen met epilepsie of autisme en aan langdurig zieke, zeer moeilijk lerende en meervoudig gehandicapte leerlingen.

Daarnaast bereiden we leerlingen voor op hun leven na De Berkenschutse. Door een totaalpakket aan te bieden, afgestemd op ieders specifieke omstandigheden, capaciteiten, talenten en interesses. Voor de één betekent dit wonen in een woongroep, voor de ander de eerste stap naar werk of begeleiding naar een vervolgstudie.

Lees voor

Werken bij Kempenhaeghe

Als expertisecentrum zien we mensen met indringende vraagstellingen. We zoeken via hoogwaardige vormen van diagnostisch onderzoek en persoonlijke aandacht naar antwoorden op die vragen. 

Inzet van alle kennis en alle aandacht vraagt om bijzondere medewerkers: professionals die een stapje extra zetten voor patiënten, in hun interesse voor hun vak. Bezielde, leergierige mensen die hun kennis graag met anderen delen. Gedreven mensen die de beste willen zijn in hun vakgebied, zich (verder) willen specialiseren, openstaan voor nieuwe ontwikkelingen en daaraan ook zelf inhoud kunnen geven. Wie deze eigenschappen in zich heeft, krijgt bij ons ruim baan.

1

Nieuws

Image alt
maandag 15 maart 2021

Corona nieuws

Lees verder
Image alt
vrijdag 23 april 2021

Onderzoek naar NightWatch-epilepsiealarmsysteem

Lees verder
Image alt
donderdag 15 april 2021

Slaap trackers: de gevaren van het obsessief monitoren van je slaap

Lees verder
Image alt
Zondag 21 maart 2021

Kennisoverdracht over risico-afweging bij epilepsie

Lees verder
Image alt
woensdag 17 maart 2021

Europese erkenning CGT-I scholing

Lees verder
Image alt
donderdag 11 maart 2021

Obstructief slaapapneu syndroom

Lees verder
Image alt
maandag 18 januari 2021

Videobellen met de dokter

Lees verder
Image alt
vrijdag 18 december 2020

Aanpak op maat belangrijk bij jongeren met narcolepsie

Lees verder
Image alt
Zondag 29 november 2020

Bijzondere behandelmethode bij epilepsie op SBS-6

Lees verder
Image alt
maandag 05 oktober 2020

Kempenhaeghe en SEIN tekenen overeenkomst met biobank LUMC voor verder onderzoek naar narcolepsie

Lees verder
Image alt
maandag 05 oktober 2020

Cursus zelfmanagement epilepsie

Lees verder
Image alt
maandag 05 oktober 2020

Epilepsiekatern in vakblad De Neuroloog met deskundigen Kempenhaeghe

Lees verder
Image alt
woensdag 07 oktober 2020

Juiste zorg voor patiënten met obstructief slaapapneusyndroom

Lees verder
Image alt
woensdag 19 augustus 2020

Deelname aan omvangrijk Europees onderzoek naar nieuwe sensortechnologie

Lees verder
Image alt
dindag 18 augustus 2020

Kempenhaeghe en SEIN werken samen aan wetenschap en opleiden

Lees verder
Image alt
maandag 22 juni 2020

Samenwerking Kempenhaeghe binnen Eindhoven Med Tech Innovation Center

Lees verder
Image alt
donderdag 07 november 2019

Patiënten ApneuVereniging geven Kempenhaeghe hoogste waardering

Lees verder
Image alt
donderdag 28 maart 2019

Waarom kun jij je niet herinneren wanneer je in slaap bent gevallen?

Lees verder
Bekijk alle nieuwsberichten