Patiëntgegevens
Verwijzer
Reden van verwijzing / vraagstelling
Medische voorgeschiedenis:
Differentiaal diagnose/werkdiagnose:

Bij nee: Indien u huisarts bent en wilt verwijzen gelden de volgende afspraken: alleen patiënten die reeds gezien zijn door de neuroloog/kinderarts in het ziekenhuis (2e lijn) kunnen naar ons verwezen worden. Zonder deze gegevens kunnen wij de verwijzing niet in behandeling nemen.

Zoja, waar? Wat waren de bevindingen?

NB:
* Indien u huisarts bent en wilt verwijzen gelden de volgende afspraken: alleen patiënten die reeds gezien zijn door de neuroloog/kinderarts in het ziekenhuis (2e lijn) kunnen naar ons verwezen worden. Zonder deze gegevens kunnen wij de verwijzing niet in behandeling nemen.

** Wilt u bijlagen, zoals bijvoorbeeld reeds verrichte diagnostiek en eventuele correspondentie van de medisch specialist in het ziekenhuis (2e lijn), separaat aan ons opsturen per post (onder vermelding van de patiëntgegevens) naar:

Adres Heeze:
Kempenhaeghe
t.a.v. poliklinieksecretariaat Academisch Centrum voor Epileptologie
Postbus 61
5590 AB HEEZE

Adres Breda:
Kempenhaeghe
t.a.v. poliklinieksecretariaat Academisch Centrum voor Epileptologie
Postbus 3451
4800 DL BREDA