Lees voor

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek?

Om meer kennis op te doen en nieuwe en betere diagnostiek- en behandelmethoden te ontwikkelen doen de specialisten van Kempenhaeghe wetenschappelijk onderzoek. Voor sommige onderzoeken is medewerking van patiënten nodig.

Soms gebruiken we onderzoeksgegevens voor statistieken of verdere analyse. Wanneer alleen gegevens uit uw patiëntendossier worden gebruikt, gebeurt dit uiteraard anoniem en zijn de gegevens niet herleidbaar tot uw persoon. Als u hiertegen bezwaar heeft, dan kunt u dit kenbaar maken.

Uw behandelend arts kan u ook vragen deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek naar, bijvoorbeeld nieuwe behandelvormen. U krijgt dan uiteraard – overeenkomstig zeer precieze regelgeving hierover - eerst uitgebreide informatie over het onderzoek. Uw deelname wordt op prijs gesteld, maar u bent niet verplicht om mee te doen. In dit geval is deelname niet anoniem, maar uw gegevens worden zo verwerkt, dat zij niet tot u als persoon herleidbaar zijn.

Het spreekt voor zich dat Kempenhaeghe zich houdt aan wetgeving op het gebied van privacy.