Lees voor

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek?

Om meer kennis op te doen en nieuwe en betere diagnostiek- en behandelmethoden te ontwikkelen doen de specialisten van Kempenhaeghe wetenschappelijk onderzoek. Voor sommige onderzoeken is medewerking van patiënten nodig.

Soms gebruiken we onderzoeksgegevens voor statistieken of verdere analyse. Wanneer alleen gegevens uit uw patiëntendossier worden gebruikt, gebeurt dit uiteraard anoniem en zijn de gegevens niet herleidbaar tot uw persoon. Als u hiertegen bezwaar heeft, dan kunt u dit kenbaar maken.

Uw behandelend arts kan u ook vragen deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek naar, bijvoorbeeld nieuwe behandelvormen. U krijgt dan uiteraard – overeenkomstig zeer precieze regelgeving hierover - eerst uitgebreide informatie over het onderzoek. Uw deelname wordt op prijs gesteld, maar u bent niet verplicht om mee te doen. In dit geval is deelname niet anoniem, maar uw gegevens worden zo verwerkt, dat zij niet tot u als persoon herleidbaar zijn.

Het spreekt voor zich dat Kempenhaeghe zich houdt aan wetgeving op het gebied van privacy.

Lees voor

Lopende onderzoeken

  • SOMNIA database

Onder de titel ‘SOMNIA’ lopen meerdere onderzoeken. Voor een correcte slaapregistratie is een polysomnografie (PSG) tot op dit moment de enige echt betrouwbare methode om een diagnose te stellen. Maar zo’n polysomnografie is bewerkelijk en niet comfortabel voor de patiënt. In de SOMNIA-onderzoeken worden met behulp van verzamelde gegevens de werking van nieuwe onderzoeksmethodieken bestudeerd. Deze nieuwe methodieken zijn er op gericht om slaaponderzoek ook in de thuissituatie mogelijk te maken. Om de werking van de technieken te kunnen bepalen, worden meetresultaten uit onderzoeken met patiënten vergeleken.

U bent niet verplicht om hiervoor uw gegevens ter beschikking te stellen, maar als u hiertoe bereid bent stellen wij dat zeer op prijs. In dat geval worden uw gegevens zodanig verwerkt dat ze niet tot u als persoon herleidbaar zijn. Het spreekt voor zich dat Kempenhaeghe zich houdt aan wetgeving op het gebied van privacy. Lees hier meer over het privacybeleid rondom de actuele SOMNIA-onderzoeken.