Lees voor

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek?

Om meer kennis op te doen en nieuwe en betere leer- of begeleidingsmethoden te ontwikkelen doen professionals van De Berkenschutse wetenschappelijk onderzoek. Ook gebeurt het dat medewerkers van De Berkenschutse betrokken zijn bij wetenschappelijk onderzoek dat in Kempenhaeghe loopt. Voor sommige onderzoeken is medewerking van patiënten of leerlingen nodig.

Soms gebruiken we onderzoeksgegevens voor statistieken of verdere analyse. Wanneer alleen gegevens uit dossiers worden gebruikt, gebeurt dit uiteraard anoniem en zijn de gegevens niet herleidbaar tot een patiënt of leerling. Als u als ouder hiertegen bezwaar heeft, dan kunt u dit kenbaar maken.

Onderzoekers kunnen u ook vragen deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek naar bijvoorbeeld nieuwe leer- of begeleidingsvormen. U krijgt dan uiteraard – overeenkomstig zeer precieze regelgeving hierover - eerst uitgebreide informatie over het onderzoek. Deelname wordt op prijs gesteld, maar u of uw kind zijn niet verplicht om mee te doen. In dit geval is deelname niet anoniem, maar worden gegevens zo verwerkt, dat zij niet tot op de persoon herleidbaar zijn.

Het spreekt voor zich dat Kempenhaeghe en De Berkenschutse zich houden aan wetgeving op het gebied van privacy.