Slaap: onderzoek naar verborgen probleem
Inhoud van deze pagina
Lees voor

Praktische insteek

Het vermoeden is dat een slechte nachtrust direct zijn weerslag heeft op gedrag en functioneren van de bewoners overdag. Het onderzoek moet uitwijzen of dit klopt, en direct handvatten aanreiken om dit te verbeteren. Binnen de woongroepen is slaap al langer een aandachtspunt.

Het onderzoek bevindt zich nog in de ontwerpfase, maar nu al is duidelijk dat de insteek zo praktisch en klinisch mogelijk zal zijn. Naast inzicht in de prevalentie van slaapproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking, wil het team vooral bruikbare aanknopingspunten bieden voor het behandelen ervan. Zo gaat onderzocht worden hoe het slaapprobleem strookt met de ideeën die er zijn over slaaphygiëne. En of interventies leiden tot een betere nachtrust.