Osteoporose: Veiligheid voorop
Inhoud van deze pagina
Lees voor

Meten is weten

Met een zogenoemde DXA-meting is in 2009 bij ruim 200 bewoners van het Centrum voor Epilepsiewoonzorg de botmineraaldichtheid bepaald. Deze grootscheepse meting leerde dat de botmineraaldichtheid bij een grote meerderheid van de onderzochte bewoners te laag was. Bij bijna de helft van hen bleek sprake te zijn van osteopenie (voorstadium van osteoporose), bij ruim een derde werd osteoporose geconstateerd.

De richtlijn voor diagnostiek en behandeling van epilepsie van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NvN) beveelt mede naar aanleiding hiervan screening op osteoporose aan bij patiënten met epilepsie vanaf de leeftijd van 50 jaar bij gebruik van bepaalde anti-epileptica. De studie laat zien dat de leeftijdsgrens van 50 jaar te hoog is en ook jongere patiënten een risico lopen.

Lees voor

Medicatie en therapie

In Kempenhaeghe worden naar aanleiding van het onderzoek inmiddels veel bewoners behandeld met medicatie (bisfosfonaten), vitamine D en calcium. Ook is bewegingstherapie ingezet.