Neuro-imaging: beeld vormen van hersennetwerken
Lees voor

Onderzoek naar cognitieve achteruitgang

De ‘Ca’ in Neu3Ca staat voor Cognitive aging. Meer dan de helft van de patiënten met epilepsie krijgt te maken met cognitieve beperkingen en een versnelde achteruitgang van het cognitief functioneren. Dat fenomeen willen de onderzoekers verklaren. Mogelijk leidt dat ook tot meer inzicht in cognitieve veroudering in algemene zin.

Met behulp van MRI-, EEG- en ook MEG-onderzoeken van de hersenen en met geavanceerde simulaties van breinnetwerken proberen de onderzoekers de veranderingen in de hersenen in kaart te brengen. Aan de hand hiervan worden neuromodulatieprotocollen voor behandeling ontwikkeld.

Lees voor

Toepassing van real-time fMRI feedback

Neuromodulatie biedt mogelijk perspectieven om in te grijpen op de versnelde cognitieve achteruitgang. De gedachte is om vanuit functional MRI (fMRI) de patiënt te helpen om gebieden van het brein te stimuleren door het in de MRI aanbieden van een specfieke stimulans.

De grootste uitdaging is dat nog niet zoveel bekend is over de werking van magnetische pulsen op het brein. Zo zijn goede resultaten van bijvoorbeeld Nervus Vagus Stimulatie bij een therapieresistente epilepsie bekend, en worden ook effecten bereikt met transcraniële magnetische stimulatie. Maar we weten nog niet precies hoe deze technieken werken. Als begrip daarvan wordt bereikt, kunnen behandelmethoden verder worden verbeterd.