Lees voor

Wetenschap in Kempenhaeghe

Behalve op zorg en onderwijs richt Kempenhaeghe zich op de ontwikkeling van kennis en expertise in epileptologie, slaapgeneeskunde en neurocognitie. ‘TriO’ is het orgaan dat onderzoek, ontwikkeling en opleiding voor de vijf Kempenhaeghecentra borgt. Multidisciplinaire, thematische onderzoeksgroepen buigen zich hier over strategisch gekozen inhoudelijke thema’s. Een voorbeeld van studies vindt u hier.

Het wetenschappelijk onderzoek in Kempenhaeghe ontstaat en wordt geïnspireerd in de praktijk van de gespecialiseerde zorgverlening en het gespecialiseerd onderwijs. Het aantal onderzoekprojecten waarin wij betrokken zijn en publicaties en promotiestudies, blijft groeien. Gezamenlijk ontwikkelen we nieuwe perspectieven die resulteren in de steeds verdere verbetering van de patiëntenzorg en verdieping van onze kennis van de aandoeningen. Zo investeren we in de kwaliteit van onze zorg, diagnostiek, behandeling en begeleiding, én verspreiden we onze kennis.

Lees voor

Samenwerken in netwerken

Via samenwerking en academisering realiseren en borgen wij de wetenschappelijke opbrengsten in onze vakgebieden. We werken nationaal en internationaal samen met universiteiten, andere academische centra, kennisinstituten en het bedrijfsleven. Meerdere aan Kempenhaeghe verbonden specialisten bekleden leerstoelen aan universiteiten in Nederland en België.

Samen met Maastricht UMC+ vormt Kempenhaeghe het Academisch Centrum voor Epileptologie, dat ook nauwe banden onderhoudt met UZ Gent. Met de Technische Universiteit Eindhoven zetten we in een sterke combinatie in op wetenschap en innovatie. Ook het Centrum voor Slaapgeneeskunde, het Centrum voor Neurologische Leer- en Ontwikkelingsstoornissen en het Centrum voor Epilepsiewoonzorg ontwikkelen en verankeren met deze partijen expertise.

Op het gebied van epilepsie zijn er verder banden met Radboudumc en UMC Utrecht. In slaaponderzoek werken we met Radboudumc en CIRO. Op het vlak van leerstoornissen zijn er contacten met Leiden UMC en Erasmus MC. Die zijn er ook tussen het Centrum voor Epilepsiewoonzorg en ErasmusMC. Bovendien participeren we – veelal samen met de genoemde academische ziekenhuizen – in diverse consortia in Nederland en in Europa.

Lees voor

Leerstoelen en onderzoekslijnen

De aan Kempenhaeghe verbonden hoogleraren zijn topspecialisten in hun vakgebied. Zij leggen verbindingen tussen Kempenhaeghe en universitaire centra en bevorderen dat Kempenhaeghe in juiste nationale en internationale onderzoeksnetwerken is vertegenwoordigd.

In afstemming met de directies van de Kempenhaeghe-centra zetten ze onderzoekslijnen uit en leiden en coördineren ze wetenschappelijke projecten. Ook doceren ze aan universiteiten en dragen ze als voorzitter of spreker op congressen in binnen- en buitenland bij aan expertise-overdracht. De professoren zijn ook actief in de directe patiëntenzorg wat bijdraagt aan borging van de link tussen wetenschap en de dagelijkse zorgpraktijk.

Lees voor

Wetenschappelijk onderzoekers

In Kempenhaeghe zijn veel medewerkers actief in wetenschappelijk onderzoek.

Een grote groep promovendi is voltijds verbonden aan universiteiten en werkt van daaruit aan onderzoeksprojecten waarin Kempenhaeghe is betrokken. Ook werken gepromoveerde senior-onderzoekers via dubbelaanstellingen aan zowel de Technische Universiteit Eindhoven als aan Kempenhaeghe, aan onderzoek op onze vakgebieden.

Daarnaast zijn er behandelaars van Kempenhaeghe die in deeltijd werken aan promotieonderzoek. Na afronding van hun promotietraject blijven behandelaars in Kempenhaeghe actief in wetenschappelijke projecten op hun (klinische) vakgebied. Ook dragen ze bij aan expertiseontwikkeling en -overdracht via onder meer publicaties en presentaties.

Lees voor

Publicaties *

  • Laatste 6 maanden, tweemaandelijkse update. Zoekt u een specifiek artikel? Dan verwijzen we u graag naar Pubmed.

Use of the experience sampling method in adolescents with Duchenne muscular dystrophy: a feasibility study

Auteurs: Lionarons JM, Delespaul PAEG, Hellebrekers DMJ, Broen MPG, Klinkenberg S, Faber CG, Hendriksen JGM, Vles JSH
Reeks: Eur Child Adolesc Psychiatry. 2023 Nov 1. doi: 10.1007/s00787-023-02317-2. Epub ahead of print
Datum: 01-11-2023
Bekijk publicatie

Successful epilepsy surgery in two cases with multiple sclerosis

Auteurs: van Klink N, Tousseyn S, Schijns O, van Eijsden P, Vos P, Hilkman D, Killestein J, Leijten F
Reeks: Epileptic Disord. 2023 Oct 4. doi: 10.1002/epd2.20166. Epub ahead of print.
Datum: 04-10-2023
Bekijk publicatie

Risk factors for behavioral and psychotic dysregulation at the epilepsy monitoring unit in patients with intracranial electrodes

Auteurs: Evers MEA, Nelissen J, Vlooswijk MCG, van Kranen-Mastenbroek VHBM, Leentjens AFG, Rouhl RPW; AWEC-study group
Reeks: Epilepsy Behav. 2023 Sep 28;148:109448. doi: 10.1016/j.yebeh.2023.109448. Epub ahead of print
Datum: 28-09-2023
Bekijk publicatie

Maternal cardiorespiratory coupling: differences between pregnant and non-pregnant women are further amplified by sleep stage stratification

Auteurs: Bester M, Perciballi G, Fonseca P, van Gilst MM, Mischi M, van Laar JO, Vullings R, Joshi R
Reeks: J Appl Physiol (1985). 2023 Sep 28. doi: 10.1152/japplphysiol.00296.2023. Epub ahead of print.
Datum: 28-09-2023
Bekijk publicatie

Skin temperature as a predictor of on-the-road driving performance in people with central disorders of hypersomnolence

Auteurs: Vael VEC, Bijlenga D, Schinkelshoek MS, van der Sluiszen NNJJM, Remmerswaal A, Overeem S, Ramaekers JG, Vermeeren A, Lammers GJ, Fronczek R
Reeks: J Sleep Res. 2023 Sep 18:e14045. doi: 10.1111/jsr.14045. Epub ahead of print.
Datum: 18-09-2023
Bekijk publicatie

Towards hippocampal navigation for brain-computer interfaces

Auteurs: Saal J, Ottenhoff MC, Kubben PL, Colon AJ, Goulis S, van Dijk JP, Krusienski DJ, Herff C
Reeks: Sci Rep. 2023 Aug 28;13(1):14021. doi: 10.1038/s41598-023-40282-7
Datum: 28-08-2023
Bekijk publicatie

Autonomic arousal detection and cardio-respiratory sleep staging improve the accuracy of home sleep apnea tests

Auteurs: Ross M, Fonseca P, Overeem S, Vasko R, Cerny A, Shaw E, Anderer P
Reeks: Front Physiol. 2023 Aug 24;14:1254679. doi: 10.3389/fphys.2023.1254679
Datum: 24-08-2023
Bekijk publicatie

Exploring the experiences of self-determination of individuals with mild intellectual disabilities and epilepsy

Auteurs: Haenen A, Frielink N, van Ool J, Tan FIY, Embregts PJCM
Reeks: J Appl Res Intellect Disabil. 2023 Aug 24. doi: 10.1111/jar.13151. Epub ahead of print
Datum: 24-08-2023
Bekijk publicatie

A sleep stage estimation algorithm based on cardiorespiratory signals derived from a suprasternal pressure sensor

Auteurs: Cerina L, Overeem S, Papini GB, van Dijk JP, Vullings R, van Meulen F, Ross M, Cerny A, Anderer P, Fonseca P
Reeks: J Sleep Res. 2023 Aug 12:e14015. doi: 10.1111/jsr.14015. Epub ahead of print
Datum: 12-08-2023
Bekijk publicatie

Modeling the Impact of Inter-Rater Disagreement on Sleep Statistics using Deep Generative Learning

Auteurs: van Gorp H, van Gilst MM, Fonseca P, Overeem S, van Sloun RJG
Reeks: IEEE J Biomed Health Inform. 2023 Aug 10;PP. doi: 10.1109/JBHI.2023.3304010. Epub ahead of print
Datum: 10-08-2023
Bekijk publicatie

Economic evaluations of non-pharmacological treatments for drug-resistant epilepsy: A systematic review

Auteurs: Chan H, Janssen LMM, Wijnen BFM, Hiligsmann M, Majoie MHJM, Evers SMAA
Reeks: Epilepsia. 2023 Aug 7. doi: 10.1111/epi.17742. Epub ahead of print
Datum: 07-08-2023
Bekijk publicatie

The Development of a Short Form of the Indonesian Version of the Wechsler Adult Intelligence Scale�Fourth Edition

Auteurs: Suwartono C, Hendriks MP, Hidajat LL, Halim MS, Kessels RP
Reeks: J Intell 2023 11(8) 154. doi: 10.3390/jintelligence11080154
Datum: 04-08-2023
Bekijk publicatie

Gastrointestinal and eating problems in SCN1A-related seizure disorders

Auteurs: Minderhoud CA, Postma A, Jansen FE, Verhoeven JS, Schrijver JJ, Goudswaard J, Andreae G, Otte WM, Braun KPJ, Brilstra EH
Reeks: Epilepsy Behav. 2023 Jul 29;146:109361. doi: 10.1016/j.yebeh.2023.109361. Epub ahead of print
Datum: 29-07-2023
Bekijk publicatie

Epilepsy is an important feature of KBG syndrome associated with poorer developmental outcome

Auteurs: Buijsse N, Jansen FE, Ockeloen CW, van Kempen MJA, Zeidler S, Willemsen MH, Scarano E, Monticone S, Zonneveld-Huijssoon E, Low KJ, Bayat A, Sisodiya SM, Samanta D, Lesca G, de Jong D, Giltay JC, Verbeek NE, Kleefstra T, Brilstra EH, Vlaskamp DRM
Reeks: Epilepsia Open. 2023 Jul 27. doi: 10.1002/epi4.12799. Epub ahead of print
Datum: 27-07-2023
Bekijk publicatie

SCN1A-deficient excitatory neuronal networks display mutation-specific phenotypes

Auteurs: van Hugte EJH, Lewerissa EI, Wu KM, Scheefhals N, Parodi G, van Voorst TW, Puvogel S, Kogo N, Keller JM, Frega M, Schubert D, Schelhaas HJ, Verhoeven J, Majoie M, van Bokhoven H, Nadif Kasri N
Reeks: Brain. 2023 Jul 19:awad245. doi: 10.1093/brain/awad245. Epub ahead of print
Datum: 19-07-2023
Bekijk publicatie

Speckle Vibrometry for Instantaneous Heart Rate Monitoring

Auteurs: Que S, van Meulen F, Verkruijsse W, van Gastel M, Overeem S, Zinger S, Stuijk S
Reeks: Sensors (Basel). 2023 Jul 11;23(14):6312. doi: 10.3390/s23146312
Datum: 11-07-2023
Bekijk publicatie

Removal of electrocardiographic interference and artifacts from diaphragm electromyography.

Auteurs: Gro?ska G, Peri E, Long X, van Dijk JP, Mischi M.
Reeks: 2023 IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications (MeMeA), p 1-6. doi: 10.1109/MeMeA57477.2023.10171861
Datum: 10-07-2023
Bekijk publicatie

Resective Epilepsy Surgery, QUality of life and Economic evaluation (RESQUE): the change in quality of life after resective epilepsy surgery-protocol for a multicentre, prospective cohort study

Auteurs: Kellenaers JTF, Rijkers K, van Mastrigt GAPG, Schijns OEMG, Hoogland G, Dings J, van Kuijk S, Vlooswijk MCG, Wagner LGL, Idema S, van Straaten IECW, van der Salm SMA, Majoie MHJM
Reeks: BMJ Open. 2023 Jul 5;13(7):e064263. doi: 10.1136/bmjopen-2022-064263
Datum: 05-07-2023
Bekijk publicatie

ANK2 loss-of-function variants are associated with epilepsy, and lead to impaired axon initial segment plasticity and hyperactive network activity in hiPSC-derived neuronal networks

Auteurs: Teunissen MWA, Lewerissa E, van Hugte EJH, Wang S, Ockeloen CW, Koolen DA, Pfundt R, Marcelis CLM, Brilstra E, Howe JL, Scherer SW, Le Guillou X, Bilan F, Primiano M, Roohi J, Piton A, de Saint Martin A, Baer S, Seiffert S, Platzer K, Jamra RA, Syrbe S, Doering JH, Lakhani S, Nangia S, Gilissen C, Vermeulen RJ, Rouhl RPW, Brunner HG, Willemsen MH, Kasri NN
Reeks: Hum Mol Genet. 2023 Jul 4;32(14):2373-2385. doi: 10.1093/hmg/ddad081
Datum: 04-07-2023
Bekijk publicatie

Mapping Lesion-Related Epilepsy to a Human Brain Network

Auteurs: Schaper FLWVJ, Nordberg J, Cohen AL, Lin C, Hsu J, Horn A, Ferguson MA, Siddiqi SH, Drew W, Soussand L, Winkler AM, Sim� M, Bruna J, Rheims S, Guenot M, Bucci M, Nummenmaa L, Staals J, Colon AJ, Ackermans L, Bubrick EJ, Peters JM, Wu O, Rost NS, Grafman J, Blumenfeld H, Temel Y, Rouhl RPW, Joutsa J, Fox MD
Reeks: JAMA Neurol. 2023 Jul 3:e231988. doi: 10.1001/jamaneurol.2023.1988. Epub ahead of print
Datum: 03-07-2023
Bekijk publicatie

FlexEvent: going beyond Case. Centric Exploration and Analysis of Multivariate Event Sequences

Auteurs: van der Linden S, Wulterkens BM, van Gilst MM, Overeem S, van Pul C, Vilanova A, van den Elzen S
Reeks: Comput Graph Forum. 2023 Jun 27; 42(3) 161-172 doi: 10.1111/cgf.14820
Datum: 27-06-2023
Bekijk publicatie

An in silico and in vitro human neuronal network model reveals cellular mechanisms beyond NaV1.1 underlying Dravet syndrome

Auteurs: Doorn N, van Hugte EJH, Ciptasari U, Mordelt A, Meijer HGE, Schubert D, Frega M, Nadif Kasri N, van Putten MJAM
Reeks: Stem Cell Reports. 2023 Jun 23:S2213-6711(23)00232-1. doi: 10.1016/j.stemcr.2023.06.003. Epub ahead of print.
Datum: 23-06-2023
Bekijk publicatie

The Use of Respiratory Effort Improves an ECG-Based Deep Learning Algorithm to Assess Sleep-Disordered Breathing

Auteurs: Xie J, Fonseca P, van Dijk JP, Long X, Overeem S
Reeks: Diagnostics (Basel). 2023 Jun 23;13(13):2146. doi: 10.3390/diagnostics13132146
Datum: 23-06-2023
Bekijk publicatie

Psychological test usage in duchenne muscular dystrophy: An EU multi-centre study.

Auteurs: Weerkamp P, Chieffo D, Collin P, Moriconi F, Papageorgiou A, Vainieri I, Miranda R, Hankinson C, Vogel A, Poncet S, Moss C, Muntoni F, Mercuri E, Hendriksen J.
Reeks: European Journal of Paediatric Neurology 2023; (Jun 22). doi: https://doi.org/10.1016/j.ejpn.2023.06.007
Datum: 22-06-2023
Bekijk publicatie

Further validation of a new ADHD screening questionnaire measuring parents' explanations (time processing, cognition, and motivation) of inattention symptoms in their school-aged children

Auteurs: Keulers EHH, Resch C, Jonkman LM, Hurks PPM
Reeks: Child Neuropsychol. 2023 Jun 22:1-12. doi: 10.1080/09297049.2023.2226351. Epub ahead of print
Datum: 22-06-2023
Bekijk publicatie

Occipital hypometabolism is a risk factor for conversion to Parkinson's disease in isolated REM sleep behaviour disorder

Auteurs: Carli G, Meles SK, Janzen A, Sittig E, Kogan RV, Perani D, Oertel WH, Leenders KL; REMPET Working Group
Reeks: Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2023 Jun 13. doi: 10.1007/s00259-023-06289-y. Epub ahead of print
Datum: 13-06-2023
Bekijk publicatie

Automated sleep staging in people with intellectual disabilities using heart rate and respiration variability

Auteurs: van den Broek N, van Meulen F, Ross M, Cerny A, Anderer P, van Gilst M, Pillen S, Overeem S, Fonseca P
Reeks: J Intellect Disabil Res. 2023 Jun 8. doi: 10.1111/jir.13060. Epub ahead of print.
Datum: 08-06-2023
Bekijk publicatie

QUality of life and Economic evaluation after neuroSTimulation for Epilepsy (QUESTE) in adolescents and adults with drug-resistant epilepsy: protocol for a multicentre, prospective observational cohort study in The Netherlands

Auteurs: Smeets JJAS, Rijkers K, Ackermans L, Schijns O, van Mastrigt GAPG, Rouhl R, Wagner GL, van Kuijk S, Nelissen J, van Straaten IECW, Kho K, Snoeijen-Schouwenaars F, Meppelink AM, Klinkenberg S, Majoie HJM
Reeks: BMJ Open. 2023 Jun 6;13(6):e071575. doi: 10.1136/bmjopen-2023-071575
Datum: 06-06-2023
Bekijk publicatie

A computationally efficient algorithm for wearable sleep staging in clinical populations

Auteurs: Fonseca P, Ross M, Cerny A, Anderer P, van Meulen F, Janssen H, Pijpers A, Dujardin S, van Hirtum P, van Gilst M, Overeem S
Reeks: Sci Rep. 2023 Jun 6;13(1):9182. doi: 10.1038/s41598-023-36444-2.
Datum: 06-06-2023
Bekijk publicatie

Psychopharmaceutical treatment for neurobehavioral problems in Duchenne muscular dystrophy: A desciptive study using real-world data

Auteurs: Weerkamp PM, Geuens S, Collin P, Goemans N, Vermeulen RJ, De Waele L, Hendriksen JGM, Klinkenberg S
Reeks: Neuromuscular Disorders. 2023 Jun 1. doi: 10.1016/j.nmd.2023.05.011. Epub ahead of print
Datum: 01-06-2023
Bekijk publicatie

The Burden of Narcolepsy in Adults: A Population Sampling Study Using Personal Media

Auteurs: Quaedackers L, Van Gilst MM, Van Den Brandt I, Vilanova A, Lammers GJ, Markopoulos P, Overeem S
Reeks: Behav Sleep Med. 2023 May 29:1-11. doi: 10.1080/15402002.2023.2217971. Epub ahead of print
Datum: 29-05-2023
Bekijk publicatie

Neurophysiological signatures reflect differences in visual attention during absence seizures

Auteurs: Barone V, Piastra MC, van Dijk JP, Visser GH, Debeij-van Hall MHJA, van Putten MJAM
Reeks: Clin Neurophysiol. 2023 May 26;152:34-42. doi: 10.1016/j.clinph.2023.05.007. Epub ahead of print
Datum: 26-05-2023
Bekijk publicatie

Cerebrovascular glycocalyx damage and microcirculation impairment in patients with temporal lobe epilepsy

Auteurs: van Lanen RH, Haeren RH, Staals J, Dings JT, Schijns OE, Hoogland G, van Kuijk SM, Kapsokalyvas D, van Zandvoort MA, Vink H, Rijkers K
Reeks: J Cereb Blood Flow Metab. 2023 May 26:271678X231179413. doi: 10.1177/0271678X231179413. Epub ahead of print
Datum: 26-05-2023
Bekijk publicatie

Anti-GAD65 autoantibody levels measured by ELISA and alternative types of immunoassays in relation to neuropsychiatric diseases versus diabetes mellitus type 1

Auteurs: Zong S, Vinke AM, Du P, Hoffmann C, Man�-Damas M, Molenaar PC, Damoiseaux JGMC, Losen M, Rouhl RPW, Martinez-Martinez P
Reeks: Front Neurol. 2023 May 25;14:1111063. doi: 10.3389/fneur.2023.1111063
Datum: 25-05-2023
Bekijk publicatie

E/I balance in epilepsies and neurodevelopmental disorders: depolarizing GABA as a common mechanism

Auteurs: van Hugte EJH, Schubert D, Kasri NN
Reeks: Epilepsia. 2023 May 17. doi: 10.1111/epi.17651. Epub ahead of print
Datum: 17-05-2023
Bekijk publicatie

Multimodal nocturnal seizure detection in children with epilepsy: a prospective, multicenter, long-term, in-home trial

Auteurs: van Westrhenen A, Lazeron RHC, van Dijk JP, Leijten FSS, Thijs RD; Dutch TeleEpilepsy Consortium
Reeks: Epilepsia. 2023 May 17. doi: 10.1111/epi.17654. Epub ahead of print.
Datum: 17-05-2023
Bekijk publicatie

Narcolepsy risk loci outline role of T cell autoimmunity and infectious triggers in narcolepsy

Auteurs: Ollila HM, Sharon E, Lin L, Sinnott-Armstrong N, Ambati A, ....Overeem S [et al]
Reeks: Nat Commun. 2023 May 15;14(1):2709. doi: 10.1038/s41467-023-36120-z
Datum: 15-05-2023
Bekijk publicatie

Cognition, emotional state, and quality of life of survivors after cardiac arrest with rhythmic and periodic EEG patterns

Auteurs: van Gils PCW, Ruijter BJ, Bloo RJK, van Putten MJAM, Foudraine NA, van Hout MSE, Tromp SC, van Mook WNKA, Rouhl RPW, van Heugten CM, Hofmeijer J; TELSTAR investigators
Reeks: Resuscitation. 2023 May 12:109830. doi: 10.1016/j.resuscitation.2023.109830. Epub ahead of print.
Datum: 12-05-2023
Bekijk publicatie

Aleatoric uncertainty estimation of overnight sleep statistics through posterior sampling using conditional normalizing flows

Auteurs: van Gorp H, Van Gilst MM, Fonseca P, Overeem S, Van Sloun RJG
Reeks: ICASSP 2023 - 2023 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP); 4-10 June 2023. 1-5
Datum: 05-05-2023
Bekijk publicatie

Prevalence and risk factors of burden among caregivers of older emergency department patients

Auteurs: Zaalberg T, Barten DG, van Heugten CM, Klijnsma P, Knarren L, Hiemstra Y, Kurvers RAJ, Lekx AW, Mooijaart SP, Janssen-Heijnen M.
Reeks: Sci Rep. 2023 May 4;13(1):7250. doi: 10.1038/s41598-023-31750-1.
Datum: 04-05-2023
Bekijk publicatie

Advances in Image Processing for Epileptogenic Zone Detection with MRI

Auteurs: Uher D, Drenthen GS, Schijns OEMG, Colon AJ, Hofman PAM, van Lanen RHGJ, Hoeberigs CM, Jansen JFA, Backes WH
Reeks: Radiology. 2023 May 2:220927. doi: 10.1148/radiol.220927. Epub ahead of print.
Datum: 03-05-2023
Bekijk publicatie

Cognitive phenotype of childhood myotonic dystrophy type 1: A multicenter pooled analysis

Auteurs: Sweere DJJ, Moelands SVL, Klinkenberg S, Leenen L, Hendriksen JGM, Braakman HMH
Reeks: Muscle Nerve. 2023 May 2. doi: 10.1002/mus.27836. Epub ahead of print.
Datum: 02-05-2023
Bekijk publicatie

Myoclonus in comatose patients with electrographic status epilepticus after cardiac arrest: Corresponding EEG patterns, effects of treatment and outcomes

Auteurs: Nutma S, Ruijter BJ, Beishuizen A, Tromp SC, Scholten E, Horn J, van den Bergh WM, van Kranen-Mastenbroek VH, Thomeer EC, Moudrous W, Aries M, van Putten MJ, Hofmeijer J; TELSTAR Investigators
Reeks: Resuscitation. 2023 May;186:109745. doi: 10.1016/j.resuscitation.2023.109745. Epub 2023 Feb 22
Datum: 01-05-2023
Bekijk publicatie

Assessment of the clinical feasibility of detecting subtle blood-brain barrier leakage in cerebral small vessel disease using dynamic susceptibility contrast MRI

Auteurs: Elschot EP, Backes WH, de Jong JJA, Drenthen GS, Wong SM, Staals J, Postma AA, Rouhl RPW, van Oostenbrugge RJ, Jansen JFA
Reeks: Magn Reson Imaging. 2023 May 1;102:55-61. doi: 10.1016/j.mri.2023.04.004. Epub ahead of print.
Datum: 01-05-2023
Bekijk publicatie

267th ENMC International workshop: psychological interventions for improving quality of life in slowly progressive neuromuscular disorders

Auteurs: Pater R, Garmendia J, Gallais B, Graham C, Voet N, Hendriksen J, Klinkenberg S [et al]
Reeks: Neuromuscul Disord. 2023 Mar 28;33(7):562-569. doi: 10.1016/j.nmd.2023.03.012. Epub ahead of print
Datum: 28-03-2023
Bekijk publicatie

Deep Brain Stimulation of the Anterior Nucleus of the Thalamus in Drug Resistant Epilepsy in the MORE Multicenter Patient Registry

Auteurs: Peltola J, Colon AJ, Pimentel J, Coenen VA, Gil-Nagel A, Ferreira AG, Lehtim�ki K, Ryvlin P, Taylor RS, Ackermans L, Ardesch J, Bentes C, Bosak M, Burneo JG, Chamadoira C, Elger CE, Er?ss L, Fabo D, Faulkner H, Gawlowicz J, Gharabaghi A, Iacoangeli M, Janszky J, J�rvenp�� S, Kaufmann E, Kho KH, Kumlien E, Laufs H, Lettieri C, Linhares P, Noachtar S, Parrent A, Pataraia E, Patel NK, Peralta AR, R�cz A, Campos AR, Rego R, Ricciuti RA, Rona S, Rouhl RPW, Schulze-Bonhage A, Schuurman R, Sprengers M, Sufianov A, Temel Y, Theys T, Van Paesschen W, Van Roost D, Vaz R, Vonck K, Wagner L, Zwemmer J, Abouihia A, Brionne TC, Gielen F, Boon PAJM.
Reeks: Neurology. 2023 Mar 16:10.1212/WNL.0000000000206887. doi: 10.1212/WNL.0000000000206887. Epub ahead of print
Datum: 16-03-2023
Bekijk publicatie

School Problems and School Support for Children with Narcolepsy: Parent, Teacher, and Child Reports

Auteurs: Janssens K, Amesz P, Nuvelstijn Y, Donjacour C, Hendriks D, Peeters E, Quaedackers L, Vandenbussche N, Pillen S, Lammers GJ.
Reeks: Int J Environ Res Public Health. 2023; 20(6):5175. doi: 10.3390/ijerph20065175
Datum: 15-03-2023
Bekijk publicatie

Naschrift: Samenhang tussen de ziekte van Alzheimer en epilepsie?

Auteurs: Rouhl R
Reeks: Epilepsie. Periodiek voor professionals 2023 22(1) 18-9. doi: 10.54160/epilepsie.13854
Datum: 15-03-2023
Bekijk publicatie

Insulaire epilepsie: casuistiek en klinische semiologie

Auteurs: Wagner L, Colon A
Reeks: Epilepsie. Periodiek voor professionals 2023 22(1) 3-7. doi: 10.54160/epilepsie.13860
Datum: 15-03-2023
Bekijk publicatie

Diepe hersenstimulatie: liever minder!

Auteurs: Colon A
Reeks: Tijdschr Neurol Neurochir 2023 Thema Neurologie Actueel. Epilepsie special. 50-52
Datum: 10-03-2023
Bekijk publicatie