U zocht informatie over:
Lees voor

Schoolgaande kinderen met epilepsie

Kempenhaeghe kent een speciaal zorgprogramma dat is gericht op kinderen met epilepsie in het basisonderwijs of middelbaar onderwijs. Om meer inzicht te krijgen in de aard van de epilepsie en de gevolgen ervan voor de ontwikkeling en specifiek het leren op school, zijn bij de diagnose meerdere professionals betrokken die vanuit hun eigen deskundigheid het kind zien.

Veelal wordt het kind tijdens een korte opname volgens een vast programma onderzocht. Een vorm van EEG-onderzoek, een neuropsychologisch onderzoek en een onderzoek naar het functioneren op school maken meestal deel uit van het onderzoeksprogramma. Als ouder of begeleider mag u uw kind vergezellen tijdens een opname. Bij de meeste onderzoeken kunt u ook aanwezig zijn.

De (kinder)neuroloog informeert u over de bevindingen en het behandeladvies. Met uw toestemming worden ook andere bij uw kind betrokken zorgverleners zoals de verwijzer geïnformeerd over de diagnose, de betekenis van de epilepsie voor de ontwikkeling van het kind en de daarbij passende behandeling en (onderwijskundige) ondersteuning. Hierna verwijzen we uw kind in principe terug naar de verwijzer. Mocht in de toekomst opnieuw contact met Kempenhaeghe nodig zijn, dan is dat vanzelfsprekend mogelijk.

Als dat van toepassing is, kan het kinderteam ook advies geven en afspraken maken over begeleiding van uw kind op school. Speciale ondersteuning aan kind en leerkracht kan worden geboden via ambulante begeleiders van het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE) dat verbonden is aan De Berkenschutse, school voor (voortgezet) speciaal onderwijs die alle leerniveaus aanbiedt.