U zocht informatie over:
Lees voor

collegiaal consult

Artsen en andere hulpverleners kunnen voor vragen of overleg over verwijzing van en patient contact opnemen via respectievelijk:

  • de polikliniek locatie Heeze T (040) 227 97 77 of 
  • de polikliniek locatie Oosterhout T (0162) 481 800.

Buiten kantoortijden of in geval van spoed, vraagt u via T (040) 227 90 22 naar de dienstdoende arts van het desbetreffende specialisme.

Synoniemen
telefonisch overleg over patient pati?ntencasus casus bespreken second opinion spoed dienstdoende arts spoeddienst