Lees voor

Verwijzen naar het Academisch Centrum voor Epileptologie

Als uw patiënt te maken heeft met - mogelijk - een complexe vorm van epilepsie kan het Academisch Centrum voor Epileptologie, waarin Kempenhaeghe en het specialisme Neurologie van het Maastricht UMC+ nauw samenwerken, meerwaarde bieden voor u en uw patiënt.

We bieden hooggespecialiseerde diagnose, behandeling en begeleiding aan kinderen en volwassenen met epileptische aandoeningen en/of psychogene niet-epileptische aanvallen (PNEA). We zien uw patiënt vanuit medisch-epileptologische, psychologische en sociale invalshoek.

Als verwijzer bent u daarbij een belangrijke partner, met wie wij graag samenwerken en onze bevindingen delen. Meestal verwijst een medisch specialist een patiënt naar Kempenhaeghe. Ook huisartsen kunnen in voorkomende gevallen patiënten verwijzen.

Voor een verwijzing naar Kempenhaeghe is een verwijsbrief nodig van de huisarts of medisch specialist. Tevens is een verwijsbrief nodig als een patiënt onder behandeling is (geweest) maar langer dan twee jaar geen consult heeft gehad.

Na ontvangst van de verwijsbrief ontvangt uw patiënt zo spoedig mogelijk een uitnodiging voor een eerste consult. Na het diagnostisch onderzoek informeren wij u over de resultaten en het eventuele vervolgtraject. Voor het merendeel van de patiënten geldt dat u na de interventie in Kempenhaeghe de zorg weer overneemt. Stuurt u een patiënt in voor de EpilepsiechirurgieCheck dan blijft u ook tijdens deze kortdurende analyse hoofdbehandelaar van de patiënt.

ACE 29 19
Lees voor

Collegiaal overleggen?

Wilt u eerst met een neuroloog van het Academisch Centrum voor Epileptologie overleggen over verwijzing?

U kunt dan contact opnemen via telefoonnummer (040) 227 90 22 (Kempenhaeghe Heeze) of telefoonnummer (076) 209 3700 (Kempenhaeghe, locatie Breda).
Vraagt u naar het secretariaat van de polikliniek epilepsie.

Buiten kantoortijden of in geval van spoed, vraagt u naar de dienstdoende medisch specialist via telefoonnummer (040) 227 90 22 (Kempenhaeghe Heeze).

Lees voor

Verwijzen per brief

Als u uw patiënt per brief verwijst, stellen we het op prijs als u de volgende zaken in de brief opneemt:

  • de volledige persoonlijke gegevens van de patiënt
  • de reden om een patiënt te verwijzen
  • een omschrijving van de voorgeschiedenis, zo mogelijk gecompleteerd met resultaten van al verricht diagnostisch onderzoek (Het is niet nodig om beeld- en/of audiomateriaal mee te sturen)

Stuurt u de verwijsbrief naar:

Kempenhaeghe, locatie Heeze Academisch Centrum voor Epileptologie
t.a.v. poliklinieksecretariaat
Postbus 61
5590 AB HEEZE

Of:

Kempenhaeghe, locatie Breda Academisch Centrum voor Epileptologie
t.a.v. poliklinieksecretariaat
Postbus 3451
4800 DL BREDA

Lees voor

Digitaal verwijzen

U kunt de gegevens van uw patiënt via onderstaand digitaal formulier veilig aanreiken.

De gegevens worden veilig versleuteld verstuurd conform de eisen die daaraan worden gesteld. Kempenhaeghe behandelt de gegevens die binnenkomen volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de geldende Europese privacywetgeving.