Hoe verloopt een bezoek aan de polikliniek?
Lees voor

Een afspraak bij de polikliniek

Na de ontvangst van de verwijsbrief, krijgt u van Kempenhaeghe een vragenlijst. Mogelijk ontvangt u ook een zogenoemde slaap/waakkalender met een instructie. De ingevulde vragenlijst is een hulpmiddel om te bekijken welk type slaapdeskundige u het beste kan helpen. De slaapdeskundige gebruikt de slaap/waakkalender om zich een te beeld vormen van uw slaapgewoonten, slaapbehoeften en slaapklachten. Houdt u er rekening mee dat de wachttijd tot een eerste consult lang kan zijn.

Lees voor

Tijdens het bezoek

Bij het eerste bezoek aan de polikliniek moet u een aantal dingen meenemen. Dat zijn: uw verzekeringspas, een legitimatiebewijs en een actuele medicatielijst. Het kan handig zijn om van tevoren een lijstje te maken met punten die u wilt bespreken. En neem iemand die u vertrouwt mee, want twee horen meer dan één. Aarzel niet om extra uitleg te vragen als u iets niet begrijpt of vraag om schriftelijk voorlichtingsmateriaal, zodat u informatie nog eens kunt nalezen

In de polikliniek meldt u zich bij de balie. Voor een eerste gesprek wordt ruim tijd ingepland. U kunt uitgebreid over uw klachten en ervaringen vertellen. Ook in vervolggesprekken nemen we tijd voor u.

Mogelijk verneemt u dat één of meerdere onderzoeken nodig zijn om uw probleem en de oorzaak zo goed mogelijk kunnen vaststellen. Natuurlijk bespreken we welke diagnostische onderzoekmethoden voor u het meest geschikt zijn en wat er gebeurt tijdens die onderzoeken.

Lees voor

Na het bezoek

Na het eerste bezoek worden de eventuele onderzoeken ingepland. U bezoekt daarvoor op een ander moment de onderzoeksafdeling(en). De analyse van de onderzoeksresultaten kost enkele weken. Voor de bespreking hiervan krijgt u een uitnodiging.

Na de diagnose doet de specialist een voorstel voor behandeling. U verneemt of de behandeling in Kempenhaeghe wordt opgestart of dat de specialist een behandeladvies aan de verwijzend arts aanreikt. In dat laatste geval start de verwijzend arts uw behanding op.

Lees voor

Terugverwijzen

In veel gevallen neemt de verwijzend arts de behandeling op zich. Als de behandeling en begeleiding in Kempenhaeghe start, is terugverwijzing aan de orde als een stabiele situatie is bereikt. De reguliere arts en/of hulpverlener neemt de zorg dan weer over. Kempenhaeghe begeleidt zo'n terugverwijzing zorgvuldig.