Samen staan we sterk
KH 82
Lees voor

Neu3Ca: Gezond ouder worden

De neurocognitieve veroudering van het brein heeft invloed op patiënten met epilepsie, mensen die aan depressies lijden of mensen die een beroerte hebben gehad.

Neu3CA, het samenwerkingsverband van Kempenhaeghe, Technische Universiteit Eindhoven, UZ Gent, Maastricht UMC+ en Philips richt zich met ondersteuning van het Epilepsiefonds hierop. Doel is om hersenafwijkingen op te sporen, behandelingen te ontwikkelen en de kennis van gezond ouder worden te verbeteren.

Lees voor

Klinisch wenselijk

Meer dan de helft van de patiënten met epilepsie krijgt te maken met cognitieve beperkingen en versnelde cognitieve veroudering. Met behulp van MRI-, EEG- en MEG-onderzoeken van de hersenen en met geavanceerde simulaties van breinnetwerken proberen de onderzoekers de veranderingen in de hersenen in kaart te brengen. Aan de hand hiervan worden neuromodulatieprotocollen voor behandeling ontwikkeld. In het onderzoek koppelen steeds een ingenieur en een arts of psycholoog de onderzoeksaspecten aan elkaar onder het motto ‘we doen niet wat technisch mogelijk is, maar wat klinisch wenselijk is.’

Prof. dr. ir. Jan Bergmans van de Technische Universiteit Eindhoven vindt de samenwerking belangrijk: “Innovatie in de gezondheidszorg wordt in toenemende mate aangedreven door strategische samenwerkingen tussen zorgverleners, universiteiten en industriële partijen. Neu3CA is hier een prachtig voorbeeld van.”

KH 106
Lees voor

Onderzoeksmethoden

Momenteel worden er binnen Neu3CA onderzoeken gedaan naar real-time fMRI feedback, datamining en diagramanalyse van EEG data, en 7T MRI onderzoek in patiënten met epilepsie als gevolg van een beroerte.