Relatie epilepsie, verstandelijke beperking en gedrag
Lees voor

(Inter)nationale belangstelling

De onderzoeksvraag is door de jaren heen bij diverse onderzoeksgroepen opgekomen. Zowel landelijk als internationaal is er dan ook belangstelling voor dit onderzoek van Kempenhaeghe. De onderzoekers werken samen met andere universiteiten en met het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE).

Lees voor

Bruikbare informatie

Voor het onderzoek zijn drie patiëntgroepen geformeerd, alle met zowel epilepsie als een verstandelijke beperking en wonend binnen het Centrum voor Epilepsiewoonzorg. De eerste groep bestaat hoofdzakelijk uit bewoners die medicatie gebruiken voor stemmings- of gedragsproblemen. De tweede groep bestaat uit personen die geen gedragsmedicatie gebruiken, maar voor wie in verband met gedragsproblematiek wel ‘meerzorg’ is geïndiceerd. Bij de derde groep doen zich geen opvallende problemen voor op dit gebied. Bij alle deelnemers worden vergelijkbare gegevens verzameld. Door vast te stellen welke factoren stemming en gedrag beïnvloeden, kan bruikbare informatie voor bijvoorbeeld de behandeling ontstaan.